Создание презентаций Скачать
презентацию
<<  Этапы создания презентации Создание презентаций  >>
Фотографий нет
Фото из презентации «Створення презентацiй» к уроку информатики на тему «Создание презентаций»

Автор: Н. Чтобы познакомиться с фотографией в полном размере, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все фотографии на уроке информатики, скачайте бесплатно презентацию «Створення презентацiй» со всеми фотографиями в zip-архиве размером 57 КБ.

Скачать презентацию

Створення презентацiй

содержание презентации «Створення презентацiй»
Сл Текст Эф Сл Текст Эф
1Програма для створення електронних презентацій.3 5стандартних прикладів розміщення інформації на слайді:5
Інтерфейс програми. Запуск та створення презентації. розміщення заголовка, малюнків, таблиць, надписів.
Мета: ввести поняття „презентація”, ознайомити учнів з Ефект переходу, який становить той чи інший режим появи
програмою Power Point 2003, розглянути інтерфейс і ”зникнення” слайду після натискання кнопки миші або
програми, навчити створювати презентації засобами Power автоматично через заданий час, з анімаційними чи
Point 2003. звуковими ефектами і т.Ін.
2Можливості Power Point. Презентація — це набір3 6Запуск програми: Пуск?Програми?Microsoft Office?2
слайдів, де є текст, графічні об’єкти, малюнки, кнопки Power Point 2003.
тощо. Презентація може містити звук, музику, анімацію — 7Режими перегляду. Режим слайдов — дає можливість6
три основні компоненти мультимедіа. ЇЇ демонструють на перегляду кожного слайду окремо, при цьому також є
екрані монітора комп’ютера чи на великому екрані у залі доступ до структури слайда. Режим структуры —
за допомогою проекційної панелі і проектора. Power відображає ієрархічну структуру, що містить заголовки і
Point 2003 — це програма для створення презентацій, що тексти слайдів презентації. Режим сортировщика слайдов
відноситься до пакету програм Microsoft Office. - відображає весь набір наявних в презентації слайдів.
3Можливості Power Point зі створення презентацій.5 Режим страниц заметок - виводить сторінки заміток для
Управління процесом проведення презентації, тобто кожного слайду. На цій сторінці доцільно помістити
відображенням слайдів, які в ній знаходяться; супроводжуючий текст для показу слайдів. Показ слайдов
управління переходами між слайдами — визначення порядку - використовується для попереднього перегляду створеної
відображення слайдів презентації під час її показу; презентації; за цих умов на екрані послідовно
визначення параметрів зовнішнього вигляду відображення відображаються всі слайди презентації з використанням
і появи слайдів; робота з текстами, таблицями, всіх включених в них звукових, відео і анімаційних
графікою, анімацією, відео, звуком, а також об`єктами ефектів.
word, excel, internet. 8Створення нової презентації. Файл?Создать; В3
4Презентація має такі основні властивості та4 області задач Создание презентации обрати команду Новая
характеристики. Набір слайдів і їхні параметри; зміст презентація (для створення презентації без застосування
слайдів, який, крім користувача, може також параметрів оформлення), або Из шаблона оформления (для
створюватись за допомогою наявних майстрів автозмісту; створення презентації з використанням стандартних
параметри робочої області, тобто її розмір, орієнтацію шаблонів оформлення), Из мастера автосодержания. За
та ін. умов вибору даного пункту запускається майстер
5Властивості слайдів. Розмір слайду ; шаблон5 Автосодержания, який дозволяє створити набір слайдів
оформлення, тобто параметри кольорів фону, шрифтів і відповідно формату на вибрану тему.
т.Д.; Розмітка слайдів, що включає значний набір
8 «Створення презентацiй» | Створення презентацiй 31
http://900igr.net/fotografii/informatika/Stvorennja-prezentatsij/Stvorennja-prezentatsij.html
cсылка на страницу
Урок

Информатика

126 тем
Фото
Презентация: Створення презентацiй | Тема: Создание презентаций | Урок: Информатика | Вид: Фото