Зарубежные картины Скачать
презентацию
<<  Поль Гоген Дали  >>
Ернест Теодор Вільгельм Амадей Гофман
Ернест Теодор Вільгельм Амадей Гофман
Світ Гофмана – особливий художній світ, створений могутньою фантазією
Світ Гофмана – особливий художній світ, створений могутньою фантазією
“Боязко, з тремтінням серця передаю я світові деякі сторінки свого
“Боязко, з тремтінням серця передаю я світові деякі сторінки свого
Основний конфлікт твору – протистояння ентузіастів і філістерів
Основний конфлікт твору – протистояння ентузіастів і філістерів
Основний конфлікт твору – протистояння ентузіастів і філістерів
Основний конфлікт твору – протистояння ентузіастів і філістерів
“Малюк Цахес” – це книга, абсолютно не придатна для людей, які все
“Малюк Цахес” – це книга, абсолютно не придатна для людей, які все
Фея пожаліла селянку і розчесала Цахесові волосся, після чого він став
Фея пожаліла селянку і розчесала Цахесові волосся, після чого він став
“Голова потвори глибоко запала між плечима, на спині виріс горб, як
“Голова потвори глибоко запала між плечима, на спині виріс горб, як
Бальтазар пише і виконує натхненний вірш про розу і солов’я, а всі
Бальтазар пише і виконує натхненний вірш про розу і солов’я, а всі
Професор Мош Терпін мріє одружити свою доньку з Цахесом
Професор Мош Терпін мріє одружити свою доньку з Цахесом
Професор Мош Терпін мріє одружити свою доньку з Цахесом
Професор Мош Терпін мріє одружити свою доньку з Цахесом
Чари зруйновано, ганебну сутність Цахеса викрито…
Чари зруйновано, ганебну сутність Цахеса викрито…
Гофман
Гофман
Гофман
Гофман
Бальтазар і Кандида одружились, чарівник перетворив героя на багатія
Бальтазар і Кандида одружились, чарівник перетворив героя на багатія
Найбільше бажання героя не здійсниться, бо, здійснившись, воно загине…
Найбільше бажання героя не здійсниться, бо, здійснившись, воно загине…
Театр в м. Бамберг
Театр в м. Бамберг
Фото из презентации «Гофман» к уроку изо на тему «Зарубежные картины»

Автор: Токарчук Лиана Павловна. Чтобы познакомиться с фотографией в полном размере, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все фотографии на уроке изо, скачайте бесплатно презентацию «Гофман» со всеми фотографиями в zip-архиве размером 3277 КБ.

Скачать презентацию

Гофман

содержание презентации «Гофман»
Сл Текст Эф Сл Текст Эф
1Ернест Теодор Вільгельм Амадей Гофман. Ернст Теодор1 9експедитор в міністерстві. Студент, який вивчає право.0
Вільгельм Амадей Гофман (24.01.1776 Кенінсберг — Потвора. Любов Кандіди. Бальтазар. Цахес. Смерть в
25.06.1822 Берлін) — актуальний класик німецької нічному горщику. Одруження з Кандідою.
літератури, композитор, художник, представник 10Бальтазар пише і виконує натхненний вірш про розу і0
романтизму. солов’я, а всі вважають, що вірш написав Цахес…
2Світ Гофмана – особливий художній світ, створений0 11Професор Мош Терпін мріє одружити свою доньку з0
могутньою фантазією автора. Дата народження 24 січня Цахесом. Але чарівник Проспер Альпанус…..
1776 Місце народження: Кенігсберг Дата смерті: 25 12Чари зруйновано, ганебну сутність Цахеса викрито…0
червня 1822 (46 років) Місце смерті: Берлін Діяльність: 130
письменник, композитор, художник Напрямок: романтизм 14Бальтазар і Кандида одружились, чарівник перетворив0
Жанр: новела Мова творів: німецька. Гофман був героя на багатія.
чарівником, який завиграшки перетворював людей на 15Найбільше бажання героя не здійсниться, бо,0
звірів, а останніх навіть на радників пруського здійснившись, воно загине….
королівського двору...» Генріх Гайне «Диригент, 16Основний конфлікт твору Гофмана – протистояння0
композитор, карикатурист, декоратор, судовий радник, ентузіастів і філістерів. Філістер (нім.) –
музичний критик, великий ворог вульгарності, він довів, самовдоволена й обмежена людина з вузьким
що магія неймовірного живе поруч з нами...» Вєніамін обивательським світоглядом і святенницькою поведінкою.
Кавєрін. Ентузіасти – це митці, художники, музиканти, які живуть
3“Боязко, з тремтінням серця передаю я світові деякі0 духовними пориваннями.
сторінки свого життя, своїх страждань, надій і 17Літературний диктант. Ім’я карлика-потвори. Ім’я0
пристрастей, сторінки, які поетичне натхнення видобуло поета-мрійника,що викрив малюка. Кохана поета. Назва
з найглибших глибин моєї душі в солодкі години королівства, де відбувались описані події. Ім’я князя,
дозвілля”. “Чи встою я, чи зможу встояти перед суворим який запровадив освіту. Чарівник, який розкрив таємницю
судом критики? Але ж я писав для вас, чутливі душі, для малюка.
вас, вірні, споріднені мені серця, що не втратили 18Літературний диктант. Ім’я карлика-потвори. Ім’я0
чистого, дитячого погляду на світ, так, для вас, - і поета-мрійника,що викрив малюка. Кохана поета. Назва
одна-однісінька прекрасна сльоза із ваших очей утішить королівства, де відбувались описані події. Ім’я князя,
мене, загоїть рани, яких мені завдасть холодна огуда який запровадив освіту. Чарівник, який розкрив таємницю
черствих рецензентів!” Берлін, малюка. Цахес. Балтазар. Кандіда. Керепес. Пафнутій.
4Філософська казка – різновид жанру казки4 Проспер Альпанус.
літературного походження. Особливості філософської 19Назвіть героя за описом зовнішності. “Химерно0
казки. . Увага до звичайного людського буття. скручений цурпалок дерева… потворний курдупель якихось
Розширення художньго часу та простору. Використання дві п’яді на зріст”. “…гарний хлопець, веселий і на
символіки, алегорії, фантастики. Багатозначність вигляд і на вдачу”. “…була статечного вигляду,
смислу. У казці порушуються вічні проблеми людства: шляхетної величної постави…” “Стрункий юнак років
боротьба добра і зла, життя і смерть, кохання і двадцяти трьох або чотирьох, із темних блискучих очей
ненависть. На думку літературознавців відбулося якого промовляє жвавий і ясний розум”. “…чоловік, майже
змішування традиційних жанрів і виник новий синтетичний по-китайському зодягнений, тільки на голові у нього був
жанр – філософська повість-казка. берет із гарним плюмажем”. “…струнка, висока на зріст,
5Основний конфлікт твору – протистояння ентузіастів0 легка в рухах, сама лагідність і грація…”.
і філістерів. Філістер (нім.)- самовдоволена та 20Назвіть героя за описом зовнішності. “Химерно0
обмежена людина з вузьким обивательським світоглядом та скручений цурпалок дерева… потворний курдупель якихось
обивательською поведінкою. Ентузіасти – це митці: дві п’яді на зріст”. “…гарний хлопець, веселий і на
художники, поети, музиканти які живуть духовними вигляд і на вдачу”. “…була статечного вигляду,
пориваннями. шляхетної величної постави…” “Стрункий юнак років
6“Малюк Цахес” – це книга, абсолютно не придатна для0 двадцяти трьох або чотирьох, із темних блискучих очей
людей, які все сприймають серйозно та урочисто”. Е.Т.А. якого промовляє жвавий і ясний розум”. “…чоловік, майже
Гофман. по-китайському зодягнений, тільки на голові у нього був
7Фея пожаліла селянку і розчесала Цахесові волосся,0 берет із гарним плюмажем”. “…струнка, висока на зріст,
після чого він став здаватися оточуючим красенем, легка в рухах, сама лагідність і грація…”. Цахес.
розумником, втіленням доброти. Фабіан. Панна фон Рожа Гожа. Бальтазар. Маг Проспер
8“Голова потвори глибоко запала між плечима, на0 Альпанус. Кандида.
спині виріс горб, як гарбуз, а зразу ж від грудей 21Театр в м. Бамберг. Пам’ятник Гофману на площі.1
звисали тонкі, немов ліщинові палички, ноги, тож весь 22Автор презентации Токарчук Лиана Павловна0
він був схожий на роздвоєну редьку”. учительница русского языка и зарубежной литературы
9Кар’єра Цахеса. Міністр. Таємний радник. Таємний0 г.Винница.
22 «Гофман» | Гофман 6
http://900igr.net/fotografii/izo/Gofman/Gofman.html
cсылка на страницу
Урок

Изо

31 тема
Фото
Презентация: Гофман | Тема: Зарубежные картины | Урок: Изо | Вид: Фото