Живопись Скачать
презентацию
<<  Симметрия в живописи Искусство живопись  >>
Підготували: Гальчинська Наталія та Петренко Ірина
Підготували: Гальчинська Наталія та Петренко Ірина
Підготували: Гальчинська Наталія та Петренко Ірина
Підготували: Гальчинська Наталія та Петренко Ірина
Підготували: Гальчинська Наталія та Петренко Ірина
Підготували: Гальчинська Наталія та Петренко Ірина
Підготували: Гальчинська Наталія та Петренко Ірина
Підготували: Гальчинська Наталія та Петренко Ірина
Живопис – живо писати
Живопис – живо писати
Живопис – живо писати
Живопис – живо писати
Види живопису
Види живопису
Відомі знавці українського мистецтва
Відомі знавці українського мистецтва
Відомі знавці українського мистецтва
Відомі знавці українського мистецтва
Відомі знавці українського мистецтва
Відомі знавці українського мистецтва
Відомі знавці українського мистецтва
Відомі знавці українського мистецтва
Об’єднання та розвиток живопису на Україні
Об’єднання та розвиток живопису на Україні
Живопис як складова культурної спадщини України
Живопис як складова культурної спадщини України
Кінець роботи, але не кінець мистецтву – Бо воно безгранне
Кінець роботи, але не кінець мистецтву – Бо воно безгранне
Фото из презентации «Живопис» к уроку изо на тему «Живопись»

Автор: Гальчинська Наталія. Чтобы познакомиться с фотографией в полном размере, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все фотографии на уроке изо, скачайте бесплатно презентацию «Живопис» со всеми фотографиями в zip-архиве размером 1106 КБ.

Скачать презентацию

Живопис

содержание презентации «Живопис»
Сл Текст Эф Сл Текст Эф
1Підготували: Гальчинська Наталія та Петренко Ірина.2 4мініатюра, історично краєзнавчі роботи та багато21
Презентація на тему: Український живопис 19 століття. іншогоНайбільше прославився своїми роботами у
2Живопис – живо писати. В українському живопису1 побутовому жанрі. Використовував на той час, як ніхто,
чітко окреслились і набули специфічних ознак усі жанри. кольорійність та різнобарвство у 19 столітті.
Під впливом демократичних тенденцій у розвитку всієї 5Об’єднання та розвиток живопису на Україні. .4
культури на перше місце висувається побутовий жанр, Характерним для українського образотворчого мистецтва
який безпосередньо відображає життя народу. Тематичні першої половини XIX ст. було становлення його на
рамки цього жанру розширюються, він збагачується на позиціях реалізму, народності, життєвої правди. 1)На
нові сюжети і міцніше пов'язується зі суспільною розвитку художнього життя на Україні, на утвердженні
проблематикою. Художники прагнуть осмислити нового демократичних тенденцій у живопису позначилась
героя часу, нові відносини, що складаються в діяльність Товариства пересувних художніх виставок
суспільстві, знайти й утвердити нові мистецькі («передвижники»), що виникло 1870 р. в Росії. Членами
цінності. Зростання інтересу до минулого України, до його було багато українських митців. 2)Високої
національно-визвольної тематики зумовило піднесення професійної майстерності українські художники
історичного жанру. Любов до рідного краю, відчуття продовжували набувати в Петербурзькій Академії
природи як суттєвого чинника в понятті «батьківщина» мистецтв. В Одесі, Харкові, Києві відкрилися малювальні
було основою формування пейзажного жанру, що набуває школи (згодом училища). 3)Консолідації мистецьких сил
самостійного ідейно-естетичного значення. Взагалі України сприяли Товариство південноросійських
переважна більшість українських митців не були художників у Одесі, Київське товариство художніх
майстрами якогось одного жанру, а володіли багатьма із виставок, Товариство для розвою руської штуки у Львові,
них. Товариство харківських художників та інші об'єднання.
3Види живопису. В українському живопису чітко20 6Живопис як складова культурної спадщини України.6
окреслились і набули специфічних ознак усі жанри. Роль живопису в культурно - освітницькому стилі життя
Живопись Натюрморт Пейзаж Абстракция Портрет Ню дало великий поштовх до нової тенденції науковців,
Жанровая живопись Графика Фотография Скульптура дослідників, реалістів. Нажаль кожен художник, картина,
Иллюстрация Digital art Декоративно прикладное які створювалася на території України перейшли до рук
мистецтво Текстиль Керамика Кукла Коллаж В Україні був Російської імперії. Але незважаючи нінащо наші предки
найбільше розвинений побутовий жанр. створили новий вид живопису – побутовий жанр.
4Відомі знавці українського мистецтва. Л. М.21 Історичний жанр в українському мистецтві ще не
Жемчужников, Наслідник побутового жанру, продовжувач відзначався широтою тематикою. Художники здебільшого
демократичних традицій Т. Г. Шевченка Знавець кращих вдавалися до героїчної історії козацтва («Сторожа
абстракцій та пейзажів. Була ув’язнена за некорекне запорізьких вольностей», «Козачий пікет»). Вагомий
писання ілюст - рацій про свободу думки П. Д. внесок у становлення реалістичного українського жанру
Мартинович (1856—1933) У дусі ідейних настанов живопису зробив Тарас Шевченко(“Катерина”,
передвижників і графік творив живописець на початку 19 “Андруші”,”Костел у Києві”). Реалістичними рисами,
століття. Перша людина, яка на території сучасної відходом від канонів класицсзму позначена творчість
України запровадив вільне писання картин у стилі українсьокого художника Л. Долинського, І. Сошенка та
портрета. М. Д. Кузнецов (1850—1929) Ілюзіоніст 19 інших. “ Живописна Україна – символ нашого єства, Ці
століття, уславлений на той час своїми дивовижними картини і творіння втілення самого Божества” Так писав
витворами сплеску фан - Тазій. Спирався на станковий Т. Шевченко.
вид живопису.Та ще неабиякі здібності виявив Кузнецов у 7Кінець роботи, але не кінець мистецтву – Бо воно0
портретному жанрі. К. К. Костанді (1852— 1921) безгранне.
Талановитий художник у стилі портрет, автопор- трет,
7 «Живопис» | Живопис 54
http://900igr.net/fotografii/izo/ZHivopis/ZHivopis.html
cсылка на страницу
Урок

Изо

31 тема
Фото
Презентация: Живопис | Тема: Живопись | Урок: Изо | Вид: Фото