У-Ф Скачать
презентацию
<<  Д.И.Фонвизин Недоросль Творчiсть Франка  >>
У світі Франкової казки
У світі Франкової казки
У світі Франкової казки
У світі Франкової казки
Ви вже знаєте, що Іван Франко писав дитячі казки
Ви вже знаєте, що Іван Франко писав дитячі казки
Ви вже знаєте, що Іван Франко писав дитячі казки
Ви вже знаєте, що Іван Франко писав дитячі казки
Словник поетичних творів Івана Франка налічує понад 37 тисяч лексем
Словник поетичних творів Івана Франка налічує понад 37 тисяч лексем
Словник поетичних творів Івана Франка налічує понад 37 тисяч лексем
Словник поетичних творів Івана Франка налічує понад 37 тисяч лексем
Словник поетичних творів Івана Франка налічує понад 37 тисяч лексем
Словник поетичних творів Івана Франка налічує понад 37 тисяч лексем
Франка називають українським Мойсеєм, який своє життя віддав невтомній
Франка називають українським Мойсеєм, який своє життя віддав невтомній
Поема "Мойсей" – це заповіт українському народові з метою нагадати, що
Поема "Мойсей" – це заповіт українському народові з метою нагадати, що
Іван Якович Франко (1856 – 1916)
Іван Якович Франко (1856 – 1916)
Легенда про народження І.Франка
Легенда про народження І.Франка
Журнал “Громадський друг” (“Дзвін”, “Молот”), який видавали Іван
Журнал “Громадський друг” (“Дзвін”, “Молот”), який видавали Іван
Українські журнали, у виданні яких брав участь І. Франко
Українські журнали, у виданні яких брав участь І. Франко
Письменник переклав українською твори близько 200 авторів із 14 мов та
Письменник переклав українською твори близько 200 авторів із 14 мов та
Франко
Франко
Шедевром світової літератури визнано збірку "Зів’яле листя", яку сам
Шедевром світової літератури визнано збірку "Зів’яле листя", яку сам
“Тричі являлася мені любов…”
“Тричі являлася мені любов…”
“Тричі являлася мені любов…”
“Тричі являлася мені любов…”
“Тричі являлася мені любов…”
“Тричі являлася мені любов…”
“Тричі являлася мені любов…”
“Тричі являлася мені любов…”
Роман "Перехресні стежки" друкувався на сторінках львівського журналу
Роман "Перехресні стежки" друкувався на сторінках львівського журналу
На сценах наших театрів ось уже багато років з незмінним успіхом іде
На сценах наших театрів ось уже багато років з незмінним успіхом іде
У дослідженнях фольклору Франко не лише очолював передову науку в
У дослідженнях фольклору Франко не лише очолював передову науку в
У спадок нашій фольклористичній науці Іван Франко залишив найбільший
У спадок нашій фольклористичній науці Іван Франко залишив найбільший
Величезною історико-культурною подією в нашому житті стало видання
Величезною історико-культурною подією в нашому житті стало видання
Величезною історико-культурною подією в нашому житті стало видання
Величезною історико-культурною подією в нашому житті стало видання
"Іван Франко - це розум і серце нашого народу
"Іван Франко - це розум і серце нашого народу
Над могилою Івана Яковича Франка на Личаківському цвинтарі Львова
Над могилою Івана Яковича Франка на Личаківському цвинтарі Львова
Фото из презентации «Франко» к уроку литературы на тему «У-Ф»

Автор: ОЛЕГ. Чтобы познакомиться с фотографией в полном размере, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все фотографии на уроке литературы, скачайте бесплатно презентацию «Франко» со всеми фотографиями в zip-архиве размером 2172 КБ.

Скачать презентацию

Франко

содержание презентации «Франко»
Сл Текст Эф Сл Текст Эф
1І.Я.Франко. Життєвий шлях письменника.2 18авторів із 14 мов та 37 національних літератур, у т.ч.1
Багатогранність діяльності в українській культурі. зразки вавилонської, єгипетської, староіндійської,
АВТОР –О.В. Ліпкан ЗОШ №2 І – ІІІ ступенів м. Ізмаїл староарабської словесності, античного письменства.
2011 р. 19Біографи. Батьки, дитинство. Друзі, товариші,9
2Мета уроку: розкрити багатогранність діяльності4 однодумці. Сім'я. Жінки (музи).
геніального митця слова І.Франка; тренувати навички 204
роботи з новим матеріалом, виокремлювати головне, 211
розвивати власні судження з приводу конкретної 22Шедевром світової літератури визнано збірку2
мікротеми; виховувати повагу до набутків українських "Зів’яле листя", яку сам автор назвав
митців слова. "ліричною драмою".
3У світі Франкової казки. Іван Франко написав3 23“Тричі являлася мені любов…”. Ольга Рошкевич. Юзефа9
близько 50 казок. Дзвонковська. Ольга Хоружинська. Цилина Журавська.
4Ви вже знаєте, що Іван Франко писав дитячі казки. А9 24Літературознавці. Поезія. Публіцистика. Проза.7
ще оповідання, у яких легко можна знайти його спогади Переклади. Літературна критика. Драматургія.
про власне дитинство. 25Роман "Перехресні стежки" друкувався на2
5Багатогранна творчість І.Я.Франка. Іван Франко –5 сторінках львівського журналу
трибун народний, Пророк-ватаг, ратай-співець, І "Літературно-науковий вісник" упродовж усього
громадянин благородний… М.Вороний. 1900 року.
6Словник поетичних творів Івана Франка налічує понад5 26На сценах наших театрів ось уже багато років з2
37 тисяч лексем. незмінним успіхом іде спектакль “Украдене щастя” за
7Франка називають українським Мойсеєм, який своє2 однойменною п’єсою Івана Франка.
життя віддав невтомній боротьбі. 27У дослідженнях фольклору Франко не лише очолював1
8Поема "Мойсей" – це заповіт українському9 передову науку в Україні. Він зробив помітний внесок у
народові з метою нагадати, що навіть із віковічного розвиток світової фольклористики.
рабства завжди є вихід. 28У спадок нашій фольклористичній науці Іван Франко3
9Іван Якович Франко (1856 – 1916). “… геній4 залишив найбільший скарб –. "Студії над
української нації, розум і серце українців” М. Т. українськими народними піснями"
Рильський. 29Величезною історико-культурною подією в нашому3
10Іван Франко. Невтомний Каменяр. Співець свободи.11 житті стало видання 50-томного зібрання творів
Український Мойсей. “Вічний революціонер”. “Вогонь в письменника. Том 1. Том 50.
одежі слова”. 30Іван Франко (людина -легенда). Активна громадянська0
11Легенда про народження І.Франка.1 позиція. Особисті життєві переживання. Титанічна,
12Науковці. Відчуття приналежності до родини.9 жертовна праця.
Наполегливість. Широкий діапазон захоплень. Захоплення 31Творчість Івана Франка становить унікальне явище,3
політикою. цілу духовну епоху у вітчизняній історії і водночас є
13Біографи. Батьки, дитинство. Друзі, товариші,9 вселюдським надбанням. Видатний письменник, критик,
однодумці. Сім'я. Жінки (музи). перекладач, журналіст, соціолог, фольклорист, етнограф,
14Літературознавці. Поезія. Публіцистика. Проза.7 історик, філософ – його багатющу спадщину не вмістить і
Переклади. Літературна критика. Драматургія. сотня томів.
15Науковці. Відчуття приналежності до родини.9 32"Іван Франко - це розум і серце нашого народу.1
Наполегливість. Широкий діапазон захоплень. Захоплення Це боротьба, мука і передчуття щастя України. України і
політикою. людськості" Максим Рильський.
16Журнал “Громадський друг” (“Дзвін”, “Молот”), який1 33Над могилою Івана Яковича Франка на Личаківському3
видавали Іван Франко та Михайло Павлик у 1878 р. цвинтарі Львова височить гранітний Каменяр, що розбиває
17Українські журнали, у виданні яких брав участь І.1 молотом скелю. Ця фігура ніби символізує життєвий шлях
Франко. незламного духом Івана Франка.
18Письменник переклав українською твори близько 2001
33 «Франко» | Франко 142
http://900igr.net/fotografii/literatura/Franko/Franko.html
cсылка на страницу
Урок

Литература

177 тем
Фото
Презентация: Франко | Тема: У-Ф | Урок: Литература | Вид: Фото