Шевченко Скачать
презентацию
<<  Життя Шевченка Автопортрети Шевченка  >>
Київ – 2010
Київ – 2010
Національний музей Тараса Шевченка
Національний музей Тараса Шевченка
Хата на Пріорці
Хата на Пріорці
Музей Заповіту Тараса Григоровича Шевченка
Музей Заповіту Тараса Григоровича Шевченка
Баришівський музей Т. Г. Шевченка
Баришівський музей Т. Г. Шевченка
Музей «Кобзаря» Т. Г. Шевченка
Музей «Кобзаря» Т. Г. Шевченка
Літературно-меморіальний музей Тараса Шевченка
Літературно-меморіальний музей Тараса Шевченка
Канівський музей
Канівський музей
Меморіальний музей-гауптвахта Тараса Шевченка
Меморіальний музей-гауптвахта Тараса Шевченка
Фото из презентации «Музей Шевченко» к уроку литературы на тему «Шевченко»

Автор: . Чтобы познакомиться с фотографией в полном размере, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все фотографии на уроке литературы, скачайте бесплатно презентацию «Музей Шевченко» со всеми фотографиями в zip-архиве размером 1267 КБ.

Скачать презентацию

Музей Шевченко

содержание презентации «Музей Шевченко»
Сл Текст Эф Сл Текст Эф
1“Музеї Тараса Шевченка у світі”. Презентація на0 10експозиції складає дар Національного музею ім. Т. Г.0
тему : Шевченка: картини, документи та інші експонати. Зали
2Київ – 2010. У світі існує 16 музеїв Шевченка.0 музею весь час поповнюються дарами гостей, в основному
Давайте трішки ознайомимось з кожним із них. В України з України. Перед відвідувачами розкривається все життя
розташовано 10 музеїв, 3 з яких знаходяться в Києві. поета, та головну увагу приділено орським місцям його
Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка служби. Вони в панорамах, діорамах, картинах художників
. Будинок в якому Т. Шевченко проживав з весни 1836 та дизайнерів Орську. З року в рік збільшується
року до свого арешту — до 5 квітня 1847 року. Відкритий кількість екскурсій та відвідувачів.
10 листопада 1928 року. Розташований за адресою м. 11Меморіальний музей-гауптвахта Тараса Шевченка.0
Київ, провулок Тараса Шевченка, 8-а. Відкритий до 175-річчя з дня народження Кобзаря у 1989
3Національний музей Тараса Шевченка. Створено на0 році. Гауптвахта побудована в будинку, зведеному в 1843
базі колишньої Галереї картин Тараса Шевченка в Харкові році «для канцелярій Управлінь з інженерної частини і
та Центрального державного музею Тараса Шевченка в генштабу при Оренбурзькому окремому корпусі». В даний
Києві у 1949 році, розташований за адресою бульвар час будівля займає школа № 30. Сюди 27 квітня 1851 був
Тараса Шевченка, 12. поміщений заарештований за участь у
4Хата на Пріорці. Відділення Музею Тараса Шевченка.0 Кирило-Мефодіївському братстві поет і художник Тарас
В серпні 1859 року востаннє перебуваючи в Києві, Тарас Григорович Шевченко. Розташований в м. Оренбург вул.
Шевченко прожив у цій хаті два тижні, перед своїм Совєтська, 24. 12 з 16 музеїв розташовані навіть у
від’їздом до Петербурга. Хата розташована за адресою Казахстані.
вулиця Вишгородська, 5. Декілька музеїв знаходяться в 12Меморіальний комплекс Т. Г. Шевченка в Форт0
Київській області. Шевченко. Меморіальний комплекс Т.Г. Шевченко створений
5Музей Заповіту Тараса Григоровича Шевченка.0 в 1932 році (основні експозиції: землянка Т.Г.
Колишній будинок лікаря Андрія Йосиповича Шевченко; будинок-музей 1853 року побудови; колодязь;
Козачковського, товариша Тараса Григоровича Шевченка, бюст Т.Г. Шевченко 1888 року, сад Шевченка, верба
побудований в 1820 році, нині належить до реєстру Шевченка.) Розташований в Форте-Шевченка, 25 км на схід
пам`яток історії та архітектури України. Саме тут в ніч від міста.
з 24 на 25 грудня 1845 року поет написав свій 13Казахська державна художня галерея імені Т.Г.0
«Заповіт», який згодом став відомий на весь світ. Шевченко. Казахська державна художня галерея імені Т.
Сьогодні це місце — Музей Заповіту Тараса Григоровича Г. Шевченка, заснована в 1935 році. В даний час це уже
Шевченка. Розташований в Київській області, Державний музей мистецтв імені А. Кастеєва
Переяслав-Хмельницький, вул. Шевченка, 8. (перейменування відбулося в 1984 році) - один з
6Баришівський музей Т. Г. Шевченка. Ми лише знаємо,0 найбільших художніх музеїв нашої країни. Він має п'ять
що він розташований в Київській області, Баришівка, постійних експозицій: образотворче та прикладне
вул. Жовтнева, 5. мистецтво Казахстану; мистецтво союзних республік;
7Музей «Кобзаря» Т. Г. Шевченка. Єдиний у світі0 російське дореволюційний мистецтво; західноєвропейське
музей однієї книги — «Кобзаря» Т. Г. Шевченкa відкритий мистецтво; прикладне мистецтво Індії, Китаю, Японії.
у травні 1989 року у меморіальному будинку, у якому з Який знаходиться в Алматах, мікрорайон Коктем –3, буд.
18 по 22 липня 1859 року жив у родині Цибульских Т. Г. 22/1. Та один музей в Канаді Музей Шевченка в Торонто,
Шевченко, про що свідчить меморіальна дошка на будинку про який нічого не відомо.
музею. Цей музей знаходиться в Черкасах на вул. 14Анотація. В наш час музеї є найбільш актуальними0
Хрещатик, 219. для туристів. Особливо, якщо поет жив багато років
8Літературно-меморіальний музей Тараса Шевченка.0 тому. В музеях ми дізнаємося більше інформації про
Розташований на території батьківської садиби Тараса цього чи іншого художника, поета, автора і т.д. В
Григоровича Шевченка, де він проживав з 1815 по 1829 музеях ми легко можемо з’ясувати питання про людей,
рік. В Черкаській області, Звенигородський район, село якими ми цікавимося. В нашому випадку про відомого
Шевченкове. поета Тараса Шевченка. В музеях зберігається
9Канівський музей. Тарасова світлиця. Канівський0 інформація, яку ми не зможемо зайти і побачити на
музей Тараса Шевченка Канівський музей Тараса Шевченка сторінках книжок чи в Інтернеті. Завданням музею є
на реконструкції. Він знаходиться в м. Канів на дослідити творчий та життєвий шлях письменника, знайти
Тарасовій горі. Тарасова світлиця Відтворена в 1991 більше важливих знахідок для людства, щоб всі охочі
році Тарасова світлиця, перший народний музей Кобзаря. могли пізнати більше інформації. Знайти більше важливих
Вперше така хата на народні кошти була збудована на знахідок за для інтересу людей до цього письменника. В
Тарасовій горі у 1884 році одночасно із завершенням роботі ми описуємо найпопулярніші музеї Тараса Шевченка
впорядкування Шевченкової могили, коли 1 серпня на ній у світі. Коротко характеризуємо його і указуємо де він
встановлений чавунний пам'ятник. Розташований теж в м. знаходиться, та рок коли він був відкритий. Музей,
Канів на Тарасовій горі. В Росії розташовано 3 музеї будинок-музей, квартира-музей, Кобзар.
Тараса Шевченка. 15Список використаної літератури: 1.М. Н. Пархоменко0
10Музей-квартира Тараса Шевченка. Орський музей0 Большая советская энциклопедия.
Т.Г.Шевченка. Музей-квартира Тараса Шевченка 2.http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5
Знаходиться в Санкт-Петербурзі, Університетська D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%
набережна, 17. Меморіальна майстерня Т. Г. Шевченка — 1%97_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%
єдина музейна експозиція в Петербурзі. Орський музей 0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.
Тараса Григоровича Шевченка Відкритий 10 березня 1986 16Анкета учасника. Бенюх Вікторія Віталіївна Інститут0
року в старій частині Орська на вулиці Шевченка, його східних мов, 1 курсу, 114 групи +380939631345
історичній зоні, на місті колишньої Орської фортеці. Man9_93@mail.ru. Тютюнник Анастасія Олександрівна
Вулиця, де він знаходиться, з 1908 року носить ім'я Інститут східних мов, 1 курсу, 114 групи +380661217776
поета. Будинок, в якому розташувався музей, колись nastya_soya@i.ua.
належав відомій родині орських обивателів. Основу
16 «Музей Шевченко» | Музей Шевченко 0
http://900igr.net/fotografii/literatura/Muzej-SHevchenko/Muzej-SHevchenko.html
cсылка на страницу
Урок

Литература

177 тем
Фото
Презентация: Музей Шевченко | Тема: Шевченко | Урок: Литература | Вид: Фото