Учитель Скачать
презентацию
<<  Личность учителя Фильмы про учителей  >>
Робота вчителя
Робота вчителя
Періодичні видання Інформаційний збірник МОН України Газета “ Освіта
Періодичні видання Інформаційний збірник МОН України Газета “ Освіта
Робота вчителя
Робота вчителя
Фото из презентации «Робота вчителя» к уроку педагогики на тему «Учитель»

Автор: test. Чтобы познакомиться с фотографией в полном размере, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все фотографии на уроке педагогики, скачайте бесплатно презентацию «Робота вчителя» со всеми фотографиями в zip-архиве размером 211 КБ.

Скачать презентацию

Робота вчителя

содержание презентации «Робота вчителя»
Сл Текст Эф Сл Текст Эф
10 8місяць - Графік контрольних робіт на семестр ІІІ.0
2Навчально-методичне забезпечення методичного0 Атестація педагогічних працівників - Перспективний план
кабінету. Номенклатура справ Нормативно - правова база атестації - Інформація про вчителів, які атестуються -
Державні програми План роботи школи Робочий навчальний План роботи по атестації педагогічних працівників -
план Перспективний план роботи План виховної роботи Система роботи з вчителями, які атестуються ІV.
школи Внутрішкільний контроль Атестація педагогічних Інноваційна освітня діяльність - Система роботи по
працівників Педрада як орган управління Структура впровадженню інтерактивних форм і методів V. Передовий
науково-методичної роботи Зовнішнє незалежне оцінювання педагогічний досвід - Картотека передового
Державна підсумкова атестація Соціальний паспорт школи педагогічного досвіду - Алгоритм роботи - Рівні ППД -
Самоосвітня діяльність вчителів Курсова перепідготовка Фотоматеріали.
вчителів Педагогічний моніторинг Особистісно 9Медіатека Планування роботи школи0
орієнтоване навчання Інтерактивні форми роботи Нормативно-правова база Управлінська діяльність в
Інноваційна освітня діяльність Науково-дослідна закладі освіти Накази Методична робота в школі
діяльність Облік дітей шкільного віку Атестація школи Внутрішкільний контроль База даних про педагогічних
Профільне навчання Робота психологічної служби працівників Програма реєстрації учасників ЗНО “ СПРУТ”
Організація роботи з дошкільнятами Державні програми з Довідник заступника директора Рекомендації щодо ведення
навчальних предметів Завдання для державної підсумкової класного журналу вчителями початкових класів Атестація
атестації випускників 9-х та 11-х класів На допомогу педагогічних працівників Курсова перепідготовка
вчителю На допомогу класному керівнику. вчителів Методичні рекомендації щодо викладання
330. Теорія і практика аналізу уроку 31.0 навчальних дисциплін Методичні рекомендації з
Діагностико-прогностична діяльність 32. Робота з навчальних дисциплін щодо підготовки учнів 11-х класів
обдарованими дітьми 33. Працевлаштування випускників до ЗНО Державна підсумкова атестація Критерії
34. Списки вчителів 35. Тарифікаційні списки Матеріали оцінювання навчальних досягнень учнів Презентація
методичних форм роботи Засідання методичної ради навчально-виховного комплексу Презентація досвіду
Науково-методична кафедра суспільно-гуманітарних наук роботи вчителів Презентація творчих робіт вчителів
Науково-методична кафедра точних наук Науково-методична Презентація науково-дослідницьких робіт учнів
кафедра природничих наук Науково-методична кафедра Організація самоосвітньої діяльності вчителів
початкових класів Передовий педагогічний досвід Школа Особистісно орієнтована технологія навчання
молодого вчителя Творча група “ Особистісно орієнтоване Інтерактивні форми і методи роботи Готуємось до педради
навчання” Творча група “ Інтерактивні технології День ЦО в школі Передовий педагогічний досвід Школа
навчання” Творча група “ Творча обдарованість ” Творча молодого вчителя Теорія і практика аналізу уроку
група “ Лицем до дитини” Динамічна група “ Педагогічні Державна підсумкова атестація учнів Навчальна практика
проекти ” Панорама творчих уроків Книга та навчальні екскурсії Охорона праці та техніка
взаємовідвідування уроків Методичні книжки вчителів безпеки.
Методичні оперативні наради Нетрадиційні форми 10Програмно-методичний комплекс „Відеоінтерпретатор0
методичної роботи. алгоритмів пошуку та сортування” Пакет динамічної
4Педагогічні та методичні напрацювання Колективні0 геометрії „Dinamic Geometri” Програмно-методичний
творчі роботи: “ 100 кращих шкіл України ” “ Панорама комплекс підтримки практичної навчальної математичної
творчості ”у номінації “ школа навчальних досягнень” діяльності Бібліотека електронних наочностей „Фізика
Творчі роботи учасників обласного туру конкурсу “ 7-9” Віртуальна фізична лабораторія „Фізика 7-9”
Вчитель року” Творчі роботи учасників районного туру Бібліотека електронних наочностей „Фізика 10-11”
конкурсу “ Вчитель року” Методичні посібники вчителів, Віртуальна фізична лабораторія „Фізика 10-11”
які стали призерами обласної виставки педагогічних ідей Бібліотека електронних наочностей „Хімія 8-9”
та знахідок: “ Мистецтво спілкування ” ( Мельнітовська Бібліотека електронних наочностей „Біологія 6-11”
Г.І., вчитель української мови), “ Робота над Електронний атлас „Географія материків та океанів, 7
прочитаним текстом ” ( Горпинюк О.Ю., вчитель клас” Електронний атлас „Географія України, 8-9 клас”
зарубіжної літератури) “ Читаночка ” ( Колодій З.В., Електронний атлас „Економічна і соціальна Географія
вчитель початкових класів), “ Грамматический Світу, 10-11 клас” Електронний атлас „Історія України,
калейдоскоп ” ( Сивак О.М., вчитель російської мови), 5 клас” Електронний атлас „Історія України, 8 клас”
“Розв’язування фізичних задач” ( Квятковський І.М., Електронний атлас „ Всесвітня історія, 8 клас”
вчитель фізики), Розробка уроків з основ здоров’я в 1 Електронний атлас „ Всесвітня історія, 9 клас”
класі ( колективна робота вчителів початкових класів). Навчальне програмне забезпечення « Хімія », 8 клас
Формування мотивації навчальної діяльності учнів ( Програмно-педагогічний засіб « Віртуальна біологічна
Колодій З.В., завуч) Розробки уроків Зразки лабораторія 10-11 кл.» Дистанційний курс « Шкільний
дидактичного забезпечення навчального процесу. курс з хімії ( 8-11 класи ) » Програмно-методичний
5Матеріали передового педагогічного досвіду.0 комплекс « Природознавство 5-6 клас.» « Основи здоров’я
60 5-7 клас ». Опорні матеріали. Програмно-педагогічний
7Періодичні видання Інформаційний збірник МОН0 засіб « Українська мова, 6 клас » Сходинки до
України Газета “ Освіта України ” Газета “ Майбуття ” інформатики. Початкові класи. Презентації учнівських
Журнал “ Школа ” Газета “ Директор школи” Газета “ наукових робіт. Презентації учнівських олімпіадних
Завуч” Журнал “ Шкільний світ” Бібліотечка журналу “ робіт. Вчительські презентації ( курси Інтел ).
Управління школою ” Журнал “ Початкова школа” Журнал “ 11Відеотека. Урок етики, 5 клас. Моральні норми в0
Пані вчителька” Газета “ Розкажіть онуку ” Комплект культурі українського народу. Урок зарубіжної
журналів ВГ “ Основа ” Управління школою Виховна робота літератури, 11 клас. Життєвий і творчий шлях Анни
в школі Вивчаємо українську мову та літературу Ахматової. Урок біології, 11 клас. Екологічна криза
Англійська мова та література Зарубіжна література суспільства. Урок музики, 6 клас. Я і музика. “
Математика в школах України Фізика в школах України Веселкова пісня.” Урок основ здоров’я, 6 клас.
Історія та правознавство Географія Економіка Біологія Спілкування і здоров’я. Заняття районної школи молодого
Хімія Трудове навчання Інформатика в школі Початкове керівника. засідання динамічної групи “ Педагогічні
навчання та виховання Шкільному психологу. Усе для проекти ” на тему “ Мотивація навчальної діяльності
роботи. учня.” Засідання творчої групи заступників директорів з
8Стенди І. Науково-методична робота - Проблема0 навчально-виховної роботи шкіл Хмельницького району “
навчально-виховного комплексу - Структура Привіт! Я - конфлікт” Психолого-педагогічний семінар “
науково-методичної роботи - Кваліфікаційна Соціально-комунікативна компетентність вчителя ”.
характеристика педагогічного колективу - План Засідання науково-методичної кафедри вчителів точних
проведення засідань педагогічної ради - План проведення наук на тему “ Різні форми оцінювання навчальних
засідань методичної ради - Методичні оперативки - досягнень учнів ”.
Науково-методичні кафедри ІІ. Внутрішкільний контроль - 12Матеріально-технічне забезпечення методичного0
Перспективний план внутрішкільного контролю - Графік кабінету. Належним чином обладнаний методичний кабінет,
внутрішкільного контролю за станом викладання добре налагоджена його робота – необхідна умова успіху
навчальних предметів - Схематичний план внутрішкільного науково-методичної роботи.
контролю на рік - План внутрішкільного контролю на 130
13 «Робота вчителя» | Робота вчителя 0
http://900igr.net/fotografii/pedagogika/Robota-vchitelja/Robota-vchitelja.html
cсылка на страницу
Урок

Педагогика

134 темы
Фото
Презентация: Робота вчителя | Тема: Учитель | Урок: Педагогика | Вид: Фото