Без темы
<<  Заглавная буква э 2100 Загрязнение города иркутска  >>
Наша бібліотека
Наша бібліотека
Картинки из презентации «Заголовок для по береги свою планету» к уроку на тему «Без темы»

Автор: дом. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока , скачайте бесплатно презентацию «Заголовок для по береги свою планету.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 6476 КБ.

Заголовок для по береги свою планету

содержание презентации «Заголовок для по береги свою планету.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Наша бібліотека. Гутянська 6роки краю. Рекомендую, і діти з радістю
загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів беруть, книги слідопита Г.Мартинова. Він,
Богодухівської районної ради Харківської до речі, і зараз готує книгу про вчителів,
області. тому відвідує нашу школу, бере матеріали з
2Паспорт бібліотеки Гутянської ЗОШ архіву школи. Майже на кожному уроці, яка
І-ІІІ ступенів. Бібліотечна планета. Назва б тематика не була, згадую імена
навчального закладу: Гутянська ЗОШ письменників-земляків. Наприклад, якщо це
І-ІІІст. Богодухівської райради бібліотечний урок про будову книги, то
Харківської області Завідувач бібліотеки: беру книги по краєзнавству, щоб у дітей
Рагуліна Ольга Миколаївна Освіта: були на слуху їх імена. Якщо урок
вища,ХДІК,1982р. Курси підвищення проходить у вигляді конкурсу, то теж часто
кваліфікації: 2014 р. Стаж роботи: 32р. демонструю видання по краєзнавству: коли
Дата заснування бібліотеки: 1898 рік треба показати титул, художнє оформлення
Адреса: вул.Первухінська 39, смт.Гути книги тощо. (продовж. див. далі).
Богодухівського р-ну Харківської області 7(Продовження). До розділу “Краєзнавча
Графік роботи: понеділок-пятниця з робота” в річному плані роботи обовязково
8.00-14.00 крім суботи і неділі Основний планую бесіди про вибір краєзнавчої
бібліотечний фонд: 13565 прим. Фонд літератури.Шкільна бібліотека тісно
підручників: 20410 прим. Художня співпрацює з селищною, де є куточок
література: 11258 прим. Кількість читачів: “Рідний край”.Тут проводимо спільні масові
228 чол. Книгозабезпеченість: 98%. заходи, дарую книги наших
3Програма бібліотечних уроків шкільної земляків.Виступаю на виховних годинах.Для
бібліотеки Гутянської ЗОШ І-ІІІ ступенів. цього проводиться велика підготовча
1 кл. Урок-екскурсія “Знайомтесь:шкільна робота:підбираються книги для виставки,
бібліотека”, Гра “Не можна – треба” діти активно відвідують музей цукрового
(правила користування книгою), Бесіда про заводу, с.Кручик інші цікаві місця району
дбайливе ставлення до книг. 2 кл. Бесіда і області.Отже, роботу по краєзнавству
“Як живеш, бібліотеко?”, Гра “Так чи ні” необхідно проводити тоді, коли зібрана
(правила користування бібліотекою), колекція книг, зробити огляд книг,
Бібліотечний диктант “Книжкове багатство”. запланувати заходи в план, мати звязок з
3 кл. ”Вересневі зустрічі в бібліотеці, бібліотеками краю. (продовж. див. далі).
“Завітай, казко!”(вибір казок для 8Творчість наших читачів. На полицях
позакласного читання), Тестування “Книга – стоять книги, в залі тиша панівна. За
твій друг”. 4 кл. ”Словник – твій друг і столом сидить, щось пише – Ольга
порадник”, “Бібілотечні фонди(види Миколаївна! Це її тут господарство –
продукції)”, Диктант “Словникове Королівство мудрих книг. Невичерпне знань
розмаїття”. 5-8 кл. Довідкова література – багатство, знає все вона про них! Допоможе
“золотий ключик пізнання”, Гра підібрати книжку так тобі потрібну; Дасть
“Найрозумніший”, конкурс “Найкращий читач пораду, як пізнати таємницю книжки гідно.
року”, 9-11 кл. ДПА бібліотек. Система Любите свою Ви справу,- за це ми Вас
бібліотек України. Розмаїття бібліотечних поважаєм. Все виходить у Вас славно, тож
фондів. Тести “Пошук інформації. натхнення Вам бажаєм. Любчич
4Діяльність шкільної бібліотеки по Анна,випускниця школи.
пропаганді краєзнавчої літератури. Мета 9Творчість наших читачів. Моя
пропаганди краєзнавчої літератури – бібліотека Ходіть в кіно, в театр, на
залучення юних читачів до дискотеку – нам, молодим, цікаво все
ідейно-моральних, естетичних багатств навкруг, Та не забудьте шлях в бібліотеку,
своєї місцевості, рідної літератури, бо книга – це порадник наш і друг. І лише
ознайомлення з історією рідного краю, книга все на світі знає, І нас всьому
культурою, особливостями місцевого зуміє научить. А хто багато мудрих книг
національного характеру жителів Гут, читає, Зуміє легше у житті прожить. Все
району і області, Слобожанщини загалом. В про зірки, глибини океану, Країни і далекі
шкільній бібліотеці є постійно діюча острови, Про невідоме, досі ще не знане,
виставка літератури письменників-земляків. Із книг про все дізнаєтеся ви. Даша
Це майстри художнього слова, Герасименко, випускниця школи. Розділить
науково-популярної книжки, мемуарної і книга вечори холодні, В скрутну хвилину
іншої часів Великої Вітчизняної війни, дасть вам співчуття Про чудеса розкаже
природничої, екологічної і т.д.: надприродні, Та і про всі премудрості
Г.Мартинова-слідопита з с.Первухінка, про життя. Для нас гостинно відчинили двері,
героїв-земляків; Н.О.Турукало-Чагівець – Запрошують у світ мудрості й зання,
землячки з Канади, книги спогадів; Маленькі буквочки на білому папері, А
Н.Могилевської – вірші, публіцистика,нарис схована в них сила пізнання. Тому
про цукровий завод; Н.Церковної- про найперший путь – в бібліотеку, І в друзі
Богодухівщину і її людей; М.Трипілець- щирі – книги обирать! У лютий холод і у
історя краю та його жителів; Т.Чернишової літню спеку не треба лінуватись, а читать.
– публікації з історії краю та мешканців; 10Бібліотечний диктант “Структура
Посібники:”По заповідним місцям книги”. Абзац – це... (відступ, початок
Харківщини”, екологічний випуск журналу теми) Автор – це... (письменик, поет)
“Губернія”; Стародавні міста Харківщини – Береги – (вільні місця, межі) Глава –
Богодухів; Гумор, байки, усмішки, жарти (розподіл тексту за змістом) Довідник –
письменників-земляків. (продовж. див. (книга, в якій знайдемо різну інформацію)
далі). Заголовок - (назва твору, його частини)
5(Продовження). Ці книги та багато Книжка – (зшиті листки в палітурці) Зміст
інших в нашій бібліотеці збиралось не один - (вказує сторінки). Корінець – (з?єднує
рік: часом дарувались вчителями-мовниками, всі елементи книги) Обкладинка – (захищає
пенсіонерами, дітьми-читачами. Під час книгу) Словник – (бувають різні, слова в
уроків по краєзнавству, під час проведення алфавіті) Титульна сторінка – (перший
екскурсій по бібліотеці – обовязково листок з даними про автора і інше)
використовую цю полицю книг. А також в Сторінка – (складова частина книги, на
ході проведення масових заходів згадую якій друкують текст) Ілюстрації - (малюнки
земляків, показую їх книги, розповідаю про в книзі) Передмова/Післямова – (вступне
їх долю, демонструю фото зустрічей, або заключне слово) Анотація – (це коротка
наприклад, з канадською землячкою стаття про зміст книги).
Н.О.Турукало-Чагівець. Для поетеси ми 11Вікторина “Чи знаєш ти?..”. 1.
провели зустріч з дітьми, на якій Бібліотека – це... 2. Які бібліотеки ви
прослухали авторську розповідь про тяжку знаєте там, де живете? 3. Які книги
емігрантську долю.Авторка читала свої зберігаються в бібліотеці? 4. Які дитячі
вірші, відповідала на питання. Для мене газети і журнали ви знаєте? 5. Як
дуже хвилююча подія – книга М. Трепілець називається основний документ читача? 6.
про Голодомор в нашому районі.Низький Абонемент – це... 7. Читальний зал – це...
уклін авторці, бо читаю спогади моїх 8. Згадаймо будову книги: титульна
рідних і чую їх голоси та інтонації. сторінка – це... вихідні дані – це...
(продовж. див. далі). палітурка служать для ... сторінки – це
6(Продовження). Виставка і полиця ... ілюстрації в книзі для ... 9. В кінці
краєзнавчої літератури знаходиться поряд з книги зміст.Що він нам дає? 10. Згадаємо
виставкою книг по екологічному вихованню, правила вибору книги... 11. Що таке
бо ці теми близькі – необхідно берегти анотація? 12. Довідник, словник – це ..
природу рідного краю.В бібліотеці при 12Пісенька про книжку. Книжка – добрий,
обміні книг рекомендую читачам читати мудрий друг, Книжка знає все навкруг – Що,
книжки авторів-земляків.Найбільшим попитом до чого, звідки, як І про що писав Маршак.
користуються гумор, жарти. В справі З нею взнаєш сто країн І сягнеш морських
виховання патріотичних почуттів велику глибин, Долетиш за мить одну В міжпланетну
роль відіграє мемуарно-біографічна далину Друг твій, книжка, відповість, Що
література. Найчастіше, це – в верблюд в пустелі їсть, Скільки літ живуть
жовтні-листопаді і у травні – користується кити,- З нею все узнаєш ти!
підвищеним попитом література про воєнні
Заголовок для по береги свою планету.ppt
http://900igr.net/kartinka/bez_uroka/zagolovok-dlja-po-beregi-svoju-planetu-264588.html
cсылка на страницу

Заголовок для по береги свою планету

другие презентации на тему «Заголовок для по береги свою планету»

«Китай в средние века» - 3.Образование и наука. Китай в средние века. 5.Искусство. Китайский фарфор. Из наго шили одежду и паруса,делали зонты и музы-кальные инструменты. Пагода Суньюэсы. 520 г. Миниатюра на шелке.14 в. Печатная страница. 10 век. 4.Литература. В Китае появился компас. Счеты. 11 век. 1.Художественные ремесла. 2.Изобретения. 3.Образование и наука. 4.Литература. 5.Искусство.

«Виды ядов» - Сенсибилизирующие яды. lg K = 0,053·М.О. - 3,68, где М.О. - молекулярный объем (отношение молекулярного веса к удельному весу). Наиболее сильному воздействию подвержен мозг. Действие: наркотическое, поражение нервных клеток. Механизм отравления тиоловыми соединениями. Приводят к структурным, функциональным, биохимическим изменения плода.

«Изменение температуры воздуха» - Умеренные широты. В каком из перечисленных городов 22 июня продолжительность дня наибольшая. Задание ЕГЭ. Куба. Солнце находится выше всего над горизонтом. Почему происходит смена дня и ночи. 22 июня- день летнего солнцестояния. Полярная ночь. Закономерность. Тропические широты. Ньюфаунленд. Угол падения солнечных лучей.

«Население Европейского Севера» - XII - XIII вв. Население Европейского Севера. Плесецк Развитие … ? Новая Земля ? Начало новгородской колонизации XI - XII вв. Поиск выходов к морю. Европейский Север : история освоения. XVI-XVII вв. Поморы. Североморск ? Порт Св. Северодвинск ? Первая половина XX в. Петр I в Архангельске. Послевоенный период хозяйственного освоения.

«Семинар» - Уважаемые модераторы! Полезные инструменты, бонуса и подарки каждому участнику ДК ПМ! Выпускниками ДК ПМ являются специалисты уже более чем из 60 городов России. А.И. Герцена. Спасибо большое, уважаемые модераторы! Но – определенно! – результаты даже превзошли ожидания. Огромное спасибо вам, дорогие модераторы!

«ИКТ-компетентность учителя» - ИКТ – компетентность педагога. Профессиональная ИКТ-компетентность учителя. Урок с применением интерактивной доски Panaboard. Учитель сможет решать профессиональные задачи. Три составляющие ИКТ-компетентности учителя. Повышение уровня ИКТ-компетентности учителя начальных классов. Области применения ИКТ.

Без темы

23684 презентации
Урок

Без урока

1 тема
Картинки
900igr.net > Презентации по > Без темы > Заголовок для по береги свою планету