Без темы
<<  Существует тайная гармония между именем человека и событиями его жизни ТЕМА I. ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ НАУКИ О ЯЗЫКЕ  >>
Тема 8 ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА БРАЗИЛІЯ Ален Панов, Кандидат історичних
Тема 8 ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА БРАЗИЛІЯ Ален Панов, Кандидат історичних
Тема 8 ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА БРАЗИЛІЯ
Тема 8 ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА БРАЗИЛІЯ
Картинки из презентации «Тема 8 ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА БРАЗИЛІЯ Ален Панов, Кандидат історичних наук, юрист, дипломат» к уроку философии на тему «Без темы»

Автор: 1. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока философии, скачайте бесплатно презентацию «Тема 8 ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА БРАЗИЛІЯ Ален Панов, Кандидат історичних наук, юрист, дипломат.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 524 КБ.

Тема 8 ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА БРАЗИЛІЯ Ален Панов, Кандидат історичних наук, юрист, дипломат

содержание презентации «Тема 8 ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА БРАЗИЛІЯ Ален Панов, Кандидат історичних наук, юрист, дипломат.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Тема 8 ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА БРАЗИЛІЯ 7суддів вищих ланок федеральних судів,
Ален Панов, Кандидат історичних наук, Генерального прокурора, Голову
юрист, дипломат. Державне право зарубіжних центрального банку; є верховним
країн. головнокомандувачем збройних сил.
2 8Тема 8 ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА
3Тема 8 ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА БРАЗИЛІЯ. До складу Кабінету міністрів
БРАЗИЛІЯ. Держава в Південній Америці. уряду у різний період входила різна
Межує з Уругваєм, Аргентиною, Парагваєм, кількість міністерств та відомств. На
Болівією, Перу, Венесуелою, Колумбією, сьогодні уряд складається з 22 міністрів,
Гайаною, Суринамом, Гвіаною. Територія – 8 які очолюють міністерства, та одного
511 966 кв. км. Населення – 159 224 000 керівника, прирівняного до міністра. Крім
чол. Столиця – Бразилія. Найбільші міста: міністерств в складі уряду створена
Сан-Паулу - 10 997 000 ( 15 221 000), Політична Рада, що складається з
Ріо-де-Жанейро - 6 011 000 ( 10 190 000), керівників партій, які підтримують уряд.
Белу-Орізонте - 2 339 000 ( 3 056 000), До структури виконавчої влади також
Сальвадор 2 000 000 ( 2 094 000), Бразилія належать багато державних організацій,
1 803 000, Форталеза 1 764 000 ( 1 935 об`єднань та підприємств: Банк Бразилії,
000), Нова - Ігацу 1 498 000, Курітіба 1 Федеральний Ощадний Банк і ін.
391 000 ( 1 768 000), Порту-Алегрі 1 371 9Тема 8 ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА
000 ( 2 596 000), Ресіфі 1 352 000 ( 2 495 БРАЗИЛІЯ. Законодавча влада в Бразилії
000), Белем 1 190 000 ( 1 207 000), Манаус здійснюється Конгресом, який складається з
1 090 000, Гоянія 1 038 000, Кампінас 946 Палати Депутатів та Сенату. До складу
000, Гуаралхос 821 000, Сан-Гонзало - 818 Палати Депутатів входить 513 депутатів
000, Дугу-де-Гаксіас 734 000, Санто-Андре Депутати обираються шляхом всенародних
684 000, Осаско 661 000, прямих виборів, по системі пропорційного
Сан-Бернардо-де-Кампо 644 000, Сан-Луїс представництва на 4 річний термін. До
624 000, Натал 578 000, Терезіна 534 000, складу Сенату входить 81 сенатор. Сенатори
Масейо 527 000. обираються шляхом прямих всенародних
4Основним конституційним джерелом виборів на 8 річний термін. Від кожного
Французької республіки є Конституція 1988 суб`єкту федерації обирається по три
року. президентська республіка федеративна сенатора.
централізована демократична. Тема 8 10Основними функціями парламенту є
ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА БРАЗИЛІЯ. прийняття законів, в т.ч. і бюджету
5Тема 8 ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА країни, а також ратифікацію міжнародних
БРАЗИЛІЯ. Главою виконавчої влади виступає конвенцій. Як Сенат так і Палата Депутатів
Президент, який обирається шляхом володіють правом законодавчої ініціативи.
всенародних прямих виборів. Президентом Обидві палати мають в своєму складі
може бути вроджений громадянин Бразилії, профільні комітети ( Сенат - 6 комітетів,
який досяг 35 річного віку. 4 річний Палата Депутатів - 16 комітетів). Також
термін перебування Президента на посаді, з діє об`єднаний комітет по бюджету, до
правом повторного переобрання, яке до складу якого входять представники обох
кінця 20 століття року було неприпустиме. палат. Тема 8 ФЕДЕРАТИВНА РЕСУБЛІКА
Віце-президент є посадовою особою, яка БРАЗИЛІЯ.
покликана допомагати президенту у 11Тема 8 ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА
здійсненні його повноважень, а також БРАЗИЛІЯ.
керувати роботою законодавчого органу та 12По формі територіального устрою країна
виконувати обов`язки Президента, у випадку є федерацією, де головну роль відіграють
дострокового припинення повноважень федеральні органи влади. Тема 8
останнього. Віце-президент обирається в ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА БРАЗИЛІЯ.
парі з президентом на 4 річний термін. 13Складається з двадцяти чотирьох
6Не дивлячись на те, що Конституцією штатів, трьох федеральних територій,
1988 р. встановлено значне коло одного федерального округу. Штати
повноважень парламенту, президент відіграє поділяються на округи, а округи на
основну роль у формуванні державної муніципалітети. Тема 8 ФЕДЕРАТИВНА
політики, зберігаючи велику кількість т. РЕСПУБЛІКА БРАЗИЛІЯ.
з. “імперських повноважень”. Тема 8 14На рівні штатів діють однопалатні
ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА БРАЗИЛІЯ. законодавчі органи, які обираються
7Тема 8 ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА одночасно з Конгресом. В муніципалітетах
БРАЗИЛІЯ. Президент має наступні функції: діють муніципальні представницькі органи,
представляє державу в міжнародних що обираються населенням строком на 4
відносинах; заключає міжнародні договори; роки. Тема 8 ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА
визначає економічну і соціальну політику БРАЗИЛІЯ.
держави; приймає участь у законодавчому 15Тема 8 ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА
процесі; підписує і промульгує закони; БРАЗИЛІЯ.
володіє правом відкладального вето; 16ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! Ален Панов, Кандидат
призначає вищих посадових осіб держави в історичних наук, юрист, дипломат. Тема 8
т.ч. державних міністрів; призначає за ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА БРАЗИЛІЯ.
згодою Сенату дипломатичних представників,
Тема 8 ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА БРАЗИЛІЯ Ален Панов, Кандидат історичних наук, юрист, дипломат.ppt
http://900igr.net/kartinka/filosofija/tema-8-federativna-respublka-brazilja-alen-panov-kandidat-storichnikh-nauk-jurist-diplomat-216225.html
cсылка на страницу

Тема 8 ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА БРАЗИЛІЯ Ален Панов, Кандидат історичних наук, юрист, дипломат

другие презентации на тему «Тема 8 ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА БРАЗИЛІЯ Ален Панов, Кандидат історичних наук, юрист, дипломат»

«Развитие науки и техники» - Где готовят нанотехнологов? Попов Александр Степанович (1859-1906) Изобретатель радиосвязи. Стремительно растет электроника. Область применения радио давно вышла за рамки связи. Какие знания потребуются? Интегральная схема. Что же будет дальше? Русский ученый О.В.Лосев изобретает кристадин- прообраз современных полупроводниковых радиоприемников.

«Юрист» - У меня есть мечта - поступить в ГОУ ВПО СевКавГТУ на юридический факультет. Немного о себе. Мои любимые уроки в школе - обществознание и история . В Израиле правовые предписания изучались по Законам Моисея. Юрист (от лат. jus — право) (нем. Творческая работа на тему " МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ ".

«Наука 20 века» - Обзор изобретений и опытов в картинках. Структура научной сферы Российского государства в начале 20 века. Пулковская астрономическая обсерватория. Опыт Павлова по явлению безусловного рефлекса. Радио Попова. 5 лабораторий. Русский археологический институт в Константинополе. 7 музеев. В 1911 г. Главная физическая обсерватория.

«День науки» - Городской День науки. Городской конкурс мультимедийных проектов. Сетевые игры и олимпиады. Химия. Филология. Биология. Проекты информационно – иллюстративного вида. Начальная школа. Электронно-дидактические пособия. Городские предметные олимпиады. Технология Химия Физика Социология. Особая благодарность педагогам!

«Развитие науки» - Методология. Периодизация истории науки. Классификация Ф. Энгельса (1829-1895). Классификация В. И. Вернадского (1863-1945). Уровни научного сообщества. Научные тексты прошлого переписка ученых автобиографические очерки и воспоминания. Уровни и методы научного познания. Общественная поддержка науки.

«Экология как наука» - Некоторые этапы. 1974 г. Г. Гаага (Нидерланды). Водяной пар – 79% СО2 – 12% SO2 – 7% N2 – 1% CO+H2S+HCl+CH4+Ar – 1%. По содержанию % масс Макроэлементы – более 10-2% О - 62 С - 21 Н – 10 N – 3 Ca – 2 P -1 K, S, Cl, Na, Mg – 0,23-0,027. Краткосрочное изменение состава окружающей среды в результате деятельности вулкана.

Без темы

166 презентаций
Урок

Философия

20 тем
Картинки
900igr.net > Презентации по философии > Без темы > Тема 8 ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА БРАЗИЛІЯ Ален Панов, Кандидат історичних наук, юрист, дипломат