Транспорт
<<  История развития транспорта Транспорт в моем городе  >>
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Для підвищення надійності та без- пеки систем електропостачання на
Для підвищення надійності та без- пеки систем електропостачання на
Розрізняють такі види лінії електропередач:
Розрізняють такі види лінії електропередач:
Розрізняють такі види лінії електропередач:
Розрізняють такі види лінії електропередач:
Розрізняють такі види лінії електропередач:
Розрізняють такі види лінії електропередач:
Протяжність ЛЕП
Протяжність ЛЕП
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Історія
Історія
Проте першим практичним використанням повітряних ліній були дроти для
Проте першим практичним використанням повітряних ліній були дроти для
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Інтернет мережа
Інтернет мережа
Історія
Історія
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Електронний транспорт
Процес торгівлі в тому числі і роздрібної,багатьма товарами
Процес торгівлі в тому числі і роздрібної,багатьма товарами
Процес торгівлі в тому числі і роздрібної,багатьма товарами
Процес торгівлі в тому числі і роздрібної,багатьма товарами
Дякуємо за увагу
Дякуємо за увагу
Дякуємо за увагу
Дякуємо за увагу
Дякуємо за увагу
Дякуємо за увагу
Дякуємо за увагу
Дякуємо за увагу
Дякуємо за увагу
Дякуємо за увагу
Картинки из презентации «Електронний транспорт» к уроку географии на тему «Транспорт»

Автор: Admin. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока географии, скачайте бесплатно презентацию «Електронний транспорт.pptx» со всеми картинками в zip-архиве размером 4047 КБ.

Електронний транспорт

содержание презентации «Електронний транспорт.pptx»
Сл Текст Сл Текст
1 9миль (20 км).
2Електронний транспорт. Електронний 10Переваги електронного транспоркту.
транспорт - мережа ліній Швидка передача; Велика напруга передачі;
електропередач,призначена для передачі й Захист електромережі; 3 види проведення
розподілу електричної енергії від :наземні, підземні, підводні; Задіяна
електростанції до споживача. невелика кількість людей.
3Для підвищення надійності та без- пеки 11Недоліки електронного транспорту.
систем електропостачання на деяких Обмороження ЛЕП; Нестійкі до непогоди;
ділянках замість ЛЕП під землею Поступове зниження напруги у кабелі.
прокладають спеціальний високовольтний 12
кабель. 13
4Розрізняють такі види лінії 14Інтернет мережа. До ЕТ також
електропередач: Підводні. Підземні. відносяться лінії Інтернет мереж.
Повітряні. 15Історія. Інтернет з’явився вперше у
5Завданням електронного транспорту є США в 1962 році. Джозеф Ліклайдер висловив
транспортування електричної енергії від ідею Всесвітньої комп’ютерної мережі .
місць її виробництва до споживачів.Система Перша така мережа називалась ARPANET, яка
електричної мережі України охоплює всю її об’єднувала 4 університети, що займалися
територію.Потужні ЛЕП пов’язують усі розробкою комп’ютерної мережі.
найбільші електростанції як між собою,так 16
і з найпотужнішими промисловими центрами і 17
районами. 18На території України Інтернет
6Протяжність ЛЕП. Загальна довжина з’явився19-го грудня 1990 року. Сектор
електромереж України перевищила 1 млн км. Юрія Янківського з Міжгалузевого Наукового
Західна Україна. Центру Технології Програмування
7 «Технософт»під'єднався до світової мережі
8Історія. Можливість передачі Інтернет.
електричних імпульсів на велику відстань 19Процес торгівлі в тому числі і
була продемонстрована 14 липня 1729 року, роздрібної,багатьма товарами здійснюється
фізиком Стівеном Грейєм. Він мав на меті через Internet. З появою інтернету
показати, що можна передавати з’явилися нові способи транспортування
електроенергію за допомогою цього методу. деяких нематеріальних товарів,таких як
У досліді використовувалися вологі мотузки інформація.Ці товари і послуги
із конопель, підвішені на шовкових нитках. <<перевозяться>> за допомогою
9Проте першим практичним використанням телекомунікації та електронних засобів
повітряних ліній були дроти для зв’язку.
телеграфів. У 1837 було створено першу 20Дякуємо за увагу!
комерційну лінію телеграфу протяжністю 13
Електронний транспорт.pptx
http://900igr.net/kartinka/geografija/elektronnij-transport-227757.html
cсылка на страницу

Електронний транспорт

другие презентации на тему «Електронний транспорт»

«Транспорт страны» - Длина мировой сети магистральных трубопроводов около 2 млн. км. Виды транспорта: Трубопроводный транспорт. Самый молодой и динамичный вид транспорта. Воздушный Сухопутный Водный. Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Общая протяженность морских трасс измеряется миллионами километров.

«Мировой транспорт» - Выполнение практической работы – 10 минут. Какой из видов транспорта лидирует в мировом грузообороте? Разделите страны на группы по степени обеспеченности транспортом. Обеспечивает связь между районами производства и потребления товаров и услуг. География Мирового транспорта. Воздействует на размещение производства.

«География транспорта мира» - Грузооборот. Водный транспорт. Какие цветные моря вы знаете? Какое самое большое море? Цели: Автомобильный транспорт. Железнодорожный транспорт. Трубопроводный транспорт. Фрахт. Интеллектуальная пауза. Транспорт. Пассажирооборот. Влияние НТР на транспорт. Каботаж. Факторы: География транспорта мира.

«Виды транспорта» - Microsoft Internet Explorer. Военные машины. Машины для перевоза различного груза. *******. Грузовые машины. Программы. Моё творчество. Морской транспорт. Adobe Photoshop. Ещё раз привет! Транспорт. Самый распространённый вид транспорта. Легковые автомобили. Вид транспорта. Мотоциклы. Легковые машины.

«История транспорта» - Внелегальный общественный транспорт. 1976-й г. – нарушение внелегалами ограничений вместимости автобусов. 1981-й г. – второе признание внелегалов. Создание Агентства по регулированию платы за проезд (ORETT). Почему такие трансакции в данном случае оказываются неэффективными? Относительно небольшая плотность населения и краткость маршрутов.

«Безопасность на воздушном транспорте» - Материалы надзорно-инспекторской деятельности. Культура (от лат. СОБЫТИЕ 120 Минимальный остаток топлива. Федеральные авиационные правила (ФАП-145). Материалы субъективного контроля состояния АТ на земле. Оценка рисков. Воздушные суда 3 и 4 классов - не менее 60 %. Мониторинг состояния БП в авиапредприятии.

Транспорт

13 презентаций о транспорте
Урок

География

196 тем
Картинки
900igr.net > Презентации по географии > Транспорт > Електронний транспорт