Без темы
<<  Издательство Просвещение Изменения в городской жизни во второй половине ХIХ века  >>
Кьолн “Св
Кьолн “Св
Гернроде, Някогашна църква при женския манастир “Св
Гернроде, Някогашна църква при женския манастир “Св
Сен-Шапел горната църква осветена в 1246 Париж
Сен-Шапел горната църква осветена в 1246 Париж
Сен-Шапел Долната цълква осветена в 1246 Париж
Сен-Шапел Долната цълква осветена в 1246 Париж
Катедралата “Нотр Дам” Париж Изглед от югоизток с фасадата на
Катедралата “Нотр Дам” Париж Изглед от югоизток с фасадата на
Катедралата “Св
Катедралата “Св
Катедралата “Сен Уан” Руан Начало на строежа 1318 Изглед от интериора
Катедралата “Сен Уан” Руан Начало на строежа 1318 Изглед от интериора
Катедралата “Нотр Дам” Руан Южна фасада на трансепта ок
Катедралата “Нотр Дам” Руан Южна фасада на трансепта ок
Катедралата “Сен Гатиан” Тур Западната фасада 1440-1537
Катедралата “Сен Гатиан” Тур Западната фасада 1440-1537
Льовен Кметството 1448-1463
Льовен Кметството 1448-1463
Катедралата “Нотр Дам” Шартър Главният вход на кралския портал ок
Катедралата “Нотр Дам” Шартър Главният вход на кралския портал ок
Шартър Катедралата “Нотр Дам” Северен трансепт, детайл от средния
Шартър Катедралата “Нотр Дам” Северен трансепт, детайл от средния
Катедралата “Нотр Дам” Реймс Средната част на западния портал Статуи
Катедралата “Нотр Дам” Реймс Средната част на западния портал Статуи
Катедралата “Нотр Дам” Реймс Средната част на западния портал след
Катедралата “Нотр Дам” Реймс Средната част на западния портал след
Адам от южния трансепт на “Нотр Дам” Париж След 1260 Париж Национален
Адам от южния трансепт на “Нотр Дам” Париж След 1260 Париж Национален
Братя Лимбург Богатото време на херцог дьо Бери Месец май ок
Братя Лимбург Богатото време на херцог дьо Бери Месец май ок
Братя Лимбург Богатото време на херцог дьо Бери Месец юни ок
Братя Лимбург Богатото време на херцог дьо Бери Месец юни ок
Някогашната църква на абатството “Сен Мари” Суияк Релеф на вътрешната
Някогашната църква на абатството “Сен Мари” Суияк Релеф на вътрешната
“Св
“Св
Някогашната църква на приората, “Сен Вигор” Серизи-ла-Форе Хор с
Някогашната църква на приората, “Сен Вигор” Серизи-ла-Форе Хор с
“Сен Савен на Гартан” 1065/1080 Корабът с колоните 1095 / 1115 в
“Сен Савен на Гартан” 1065/1080 Корабът с колоните 1095 / 1115 в
“Сен Радегонд” Талмон Първата четвърт на XII в. Изглед от изток
“Сен Радегонд” Талмон Първата четвърт на XII в. Изглед от изток
Някогашната църква на абатството “Сен Пиер” Моасак Южен портал
Някогашната църква на абатството “Сен Пиер” Моасак Южен портал
Някогашната църква на абатството “Сен Мари” Суйяк Трюмо Жертването на
Някогашната църква на абатството “Сен Мари” Суйяк Трюмо Жертването на
Формализъм и стил: А. Фосийон, Животът на формите
Формализъм и стил: А. Фосийон, Животът на формите
Картинки из презентации «ИЗКУСТВО ИСТОРИЯ-ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПОДХОДИ, ДЕБАТИ ТЕМА:» к уроку истории на тему «Без темы»

Автор: . Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока истории, скачайте бесплатно презентацию «ИЗКУСТВО ИСТОРИЯ-ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПОДХОДИ, ДЕБАТИ ТЕМА:.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 1861 КБ.

ИЗКУСТВО ИСТОРИЯ-ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПОДХОДИ, ДЕБАТИ ТЕМА:

содержание презентации «ИЗКУСТВО ИСТОРИЯ-ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПОДХОДИ, ДЕБАТИ ТЕМА:.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Ирина Генова, Ангел Aнгелов: ИЗКУСТВО 26стипендиант. Пътува до Рим и Венеция и
/ ИСТОРИЯ-ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПОДХОДИ, ДЕБАТИ работи върху Джовани Батиста Пиранези.
ТЕМА: 7. Формализъм и стил: А. Фосийон, След завръщането си във Франция от 1908 до
Животът на формите. 1913 преподава в гимназии в Бурж (Bourges)
2Кьолн “Св. Пантелеон” западна част и в Шартр (Chartres). През 1911 публикува
края на X век Фрекенхорст Енорийска църква "Бенвенуто Челини".
“Св. Бонифаций западна част ок. 1090. 27От 1913 започва да преподава, по-късно
3Гернроде, Някогашна църква при женския е редовен професор по история на
манастир “Св. Кириак”, западна част изкуството в Университета в Лион, където
първата половина на XII в. Минден, остава до 1924. През този период работи и
катедралата “Св. Св. Петър и Горгоний”, като уредник в Музея на Лион. Публикува:
западна част – първата половина на X в. Хокусай (Hokousai), 1914; Опит върху
Средната част преустроена в трансепт XII японския гений, 1918; Есе в Коментирания
в. каталог на творчеството на Джовани Батиста
4Сен-Шапел горната църква осветена в Пиранези, 1918. Защитава докторска теза
1246 Париж. върху Джовани Батиста Пиранези, 1918. След
5Сен-Шапел Долната цълква осветена в първата световна война излизат книгите му:
1246 Париж. Музеят на Лион. Живописта, 1920; Будистко
6Катедралата “Нотр Дам” Париж Изглед от изкуство, 1921. Жени се за Маргерит Кастел
югоизток с фасадата на трансепта След през 1921. През 1922 и 1923 г. пътува до
1258. Румъния и Италия. Съдейства за създаването
7Катедралата “Св. Петър и Мария” Кьолн на Френския институт в Букурещ. Поканен е
Начало на строежа 1248 Освещаване на хора да преподава и по-късно става редовен
1322. професор по история на изкуството на
8Катедралата “Сен Уан” Руан Начало на Средните векове в Сорбоната, Париж.
строежа 1318 Изглед от интериора и Преподава там до 1937. Публикува:
схематичен разрез. "Рафаело", 1926; "Живописта
9Катедралата “Нотр Дам” Руан Южна през XIX век. Връщането към Античността.
фасада на трансепта ок. 1300-1330. Романтизмът", 1927 г.;
10Катедралата “Сен Гатиан” Тур Западната "Живописта през XIX и XX век. От
фасада 1440-1537. реализма до наши дни", 1928 г.;
11Льовен Кметството 1448-1463. "Майстори на щампата", 1930 г;
12Катедралата “Нотр Дам” Шартър Главният "Изкуството на романските скулптори.
вход на кралския портал ок. 1145/55. Изследвания върху историята на
13Шартър Катедралата “Нотр Дам” Северен формите".
трансепт, детайл от средния портал 28Избран е за професор в Yale
(Триумфът на Мария), източната част със University, New Haven, САЩ, където редовно
старозаветни статуи – Мелхиседек, Авраам с изнася лекции до смъртта си. През 1934 г.
Исак, Мойсей, Самуил и Давид, 1204 / 1205. излизат книгите му "Живот на
14Катедралата “Нотр Дам” Реймс Средната формите" и "Западната
част на западния портал Статуи от лявата цивилизация през Средновековието от XI до
страна 1252 - 1275. средата на XV век”. Пътува и изнася лекции
15Катедралата “Нотр Дам” Реймс Средната в различни университети на Европа, Северна
част на западния портал след 1252. и Южна Америка. "Западно изкуство.
16Адам от южния трансепт на “Нотр Дам” Романското и готическото
Париж След 1260 Париж Национален музей на средновековие" и "Романски
Средните векове (Музей Клюни). стенописи във френски църкви" излизат
17Братя Лимбург Богатото време на херцог през 1938 г. Същата година става професор
дьо Бери Месец май ок. 1415 Шантий Музей в Coll?ge de France. Избран е за Senior
Конде. Research Fellow в Dumbarton Oaks за период
18Братя Лимбург Богатото време на херцог по-дълъг от година. През този период
дьо Бери Месец юни ок. 1415 Шантий Музей изнася лекции върху "Историята на
Конде. изкуството и животът на духа";
19Някогашната църква на абатството “Сен "Ориенталските източници на
Мари” Суияк Релеф на вътрешната западна романската скулптура"; "Годината
стена Пророк Исая 1120-1135. 1000 и края на света". Завършва
20“Св. Михаил” Хилдейсхайм 1010-1033 книгата си върху хилядната година. Напуска
Изглед от югоизток и чертеж. по здравословни причини мястото на
21Някогашната църква на приората, “Сен президент на Ecole des Hautes Etudes. С
Вигор” Серизи-ла-Форе Хор с апсида, решение е освободен от функциите си в
трансепт, четвъртита кула и две аркади на Coll?ge de France през 1942 г. Излиза
кораба ок. 1080 / 1085. книгата му "Средновековие.
22“Сен Савен на Гартан” 1065/1080 Надживявания и пробуждания. Изследвания по
Корабът с колоните 1095 / 1115 в стария изкуство и история". Анри Фосийон
обходен хор, 1065 / 1080 и чертеж. умира на 3 март 1943 г. в New Haven. На
23“Сен Радегонд” Талмон Първата четвърт български: Анри Фосийон. Животът на
на XII в. Изглед от изток. формите. Изд. “Наука и изкуство” С. 1984.
24Някогашната църква на абатството “Сен Превод Катерина Килесова.
Пиер” Моасак Южен портал 1120-1135. 29Въпроси: Кои са основните части на
25Някогашната църква на абатството “Сен книгата “Животът на формите” от Анри
Мари” Суйяк Трюмо Жертването на Исаак Фосийон? Върху кои черти на романската
(детайл). архитектура фокусира вниманието си
26Анри Фосийон / Henri Focillon Фосийон? Какви примери извън европейското
(1881-1943) Роден на 7 септември 1881 г. в изкуство включва Фосийон в изследването на
Дижон. Бащата Виктор Фосийон е гравьор. От формите?
1901 г. Анри Фосийон учи в Париж, в ?cole 30Формализъм и стил: А. Фосийон, Животът
normale sup?rieure и завършва литература на формите.
през 1906. През 1906-1908 е в Италия като
ИЗКУСТВО ИСТОРИЯ-ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПОДХОДИ, ДЕБАТИ ТЕМА:.ppt
http://900igr.net/kartinka/istorija/izkustvo-istorija-proizvedenija-podkhodi-debati-tema-143826.html
cсылка на страницу

ИЗКУСТВО ИСТОРИЯ-ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПОДХОДИ, ДЕБАТИ ТЕМА:

другие презентации на тему «ИЗКУСТВО ИСТОРИЯ-ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПОДХОДИ, ДЕБАТИ ТЕМА:»

«Год российской истории 2012» - Труд известного историка. Николай II подписал отречение от престола. Петр Великий. 400 лет изгнания польских интервентов из Москвы. 345 лет назад (1667) началась крестьянская война. 7 ноября – 95 лет Октябрьской революции 1917 года в России. 2012 - год российской истории. Исторический опыт трех российских революций.

«Чингисхан» - Избранник богов. Чингисхан – величайший завоеватель. 1162 г. – глубоко в сердце Азии, на се- вере пустыни Гоби, родился мальчик. Великий полководец? Чингисхан. Кровожадный и жестокий варвар. Чингисхан - человек второго тысячелетия .Великий завоеватель. Чингисхан объявлен ‘самым важным человеком последне- го тысячелетия’.

«Средневековая Русь» - Эпоха Древней Руси. Монголо-татарское иго на Руси. Средневековая история России. Эпоха Московского царства. Идея единства Руси. Причины раздробленности. Период раздробленности. Удельная Русь. Основные тенденции развития Средневековой Руси. Последствия монголо-татарского нашествия. Эпоха раздробленности.

«Внутренняя политика России 19 века» - Законодатель. Дворянская служба. Шляхетский кадетский корпус. Право самостоятельно определять крестьянам меру наказания. Важнейшие тенденции. Монополии. Винокурение. Офицер. Экономическая поддержка дворянства. Наказание дворового. Усиление крепостного права. Населенные земли. Ходатайства об отставке.

«Захоронения князей» - Младший сын Даниил Московский (1261- 04.03.1303). В 1930 году Данилов монастырь был окончательно закрыт - последним в Москве. Место захоранения князя Александра Невского. Младший сын великого владимиро-суздальского князя Александра Ярославича Невского. В 1257 Александр пришел в Новгород с татарами за данью для хана.

«Убийство Николая 2» - «Измена, и трусость, и обман». Переезд в Екатеринбург. Николай II. Декабрь 1916 г. От Могилёва до Екатеринбурга. Последний император Николай II . Официальные советские историки уделяли мало внимания судьбе Романовых. Роковая ошибка. Такова истинная судьба Романовых. Подготовка к расстрелу. Последнее письмо Григория Распутина Николаю II.

Без темы

1772 презентации
Урок

История

150 тем
Картинки
900igr.net > Презентации по истории > Без темы > ИЗКУСТВО ИСТОРИЯ-ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПОДХОДИ, ДЕБАТИ ТЕМА: