Раны
<<  Наблюдения опасных тел в ГАО РАН ИДЕИ И ВКЛАД В.Ф.ШВАРЦМАНА В ПРОБЛЕМУ SETI Г.М.Бескин (САО РАН), Л.М.Гиндилис (ГАИШ МГУ)  >>
Вълшебникът Ран Босилек
Вълшебникът Ран Босилек
В следващите няколко минути ще научите интересни неща за Ран Босилек
В следващите няколко минути ще научите интересни неща за Ран Босилек
В следващите няколко минути ще научите интересни неща за Ран Босилек
В следващите няколко минути ще научите интересни неща за Ран Босилек
В следващите няколко минути ще научите интересни неща за Ран Босилек
В следващите няколко минути ще научите интересни неща за Ран Босилек
В следващите няколко минути ще научите интересни неща за Ран Босилек
В следващите няколко минути ще научите интересни неща за Ран Босилек
В следващите няколко минути ще научите интересни неща за Ран Босилек
В следващите няколко минути ще научите интересни неща за Ран Босилек
Ран Босилек е роден в Габрово на 26 септември 1886 година
Ран Босилек е роден в Габрово на 26 септември 1886 година
Ран Босилек е роден в Габрово на 26 септември 1886 година
Ран Босилек е роден в Габрово на 26 септември 1886 година
Ран Босилек е роден в Габрово на 26 септември 1886 година
Ран Босилек е роден в Габрово на 26 септември 1886 година
Но здрави и неуморни били тези ръце, от никаква работа не се плашели –
Но здрави и неуморни били тези ръце, от никаква работа не се плашели –
Но здрави и неуморни били тези ръце, от никаква работа не се плашели –
Но здрави и неуморни били тези ръце, от никаква работа не се плашели –
Същинска приказка е разказът за първите спечелени от малкия Генчо
Същинска приказка е разказът за първите спечелени от малкия Генчо
...Било есен, 1894-та
...Било есен, 1894-та
...Било есен, 1894-та
...Било есен, 1894-та
Чувал, че по калдъръма на пазара някои намират монети
Чувал, че по калдъръма на пазара някои намират монети
Чувал, че по калдъръма на пазара някои намират монети
Чувал, че по калдъръма на пазара някои намират монети
Отвежда първородния си син при роднина-гостилничар с молба да му даде
Отвежда първородния си син при роднина-гостилничар с молба да му даде
Отвежда първородния си син при роднина-гостилничар с молба да му даде
Отвежда първородния си син при роднина-гостилничар с молба да му даде
Генчо Негенцов завършва престижната Априловска гимназия през 1904г
Генчо Негенцов завършва престижната Априловска гимназия през 1904г
Генчо Негенцов завършва престижната Априловска гимназия през 1904г
Генчо Негенцов завършва престижната Априловска гимназия през 1904г
Генчо Негенцов завършва престижната Априловска гимназия през 1904г
Генчо Негенцов завършва престижната Априловска гимназия през 1904г
По-късно завършва славянска филология в Софийския университет и право
По-късно завършва славянска филология в Софийския университет и право
При установяването си в София Ран Босилек живее под наем
При установяването си в София Ран Босилек живее под наем
Има над 200 книги, преразказва български, руски, японски, индийски,
Има над 200 книги, преразказва български, руски, японски, индийски,
Има над 200 книги, преразказва български, руски, японски, индийски,
Има над 200 книги, преразказва български, руски, японски, индийски,
Т в о р ч е с т в о
Т в о р ч е с т в о
Картинки из презентации «Вълшебникът Ран Босилек» к уроку ОБЖ на тему «Раны»

Автор: User. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока ОБЖ, скачайте бесплатно презентацию «Вълшебникът Ран Босилек.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 771 КБ.

Вълшебникът Ран Босилек

содержание презентации «Вълшебникът Ран Босилек.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Вълшебникът Ран Босилек. И над книгата 8за зимата. Оттогава Генчо Станчев Негенцов
унесен, родна реч ми пак шепти... Милва непрекъснато се труди. Докато се
като нежна песен, като утрин звън трепти! дипломира.
2В следващите няколко минути ще научите 9Генчо Негенцов завършва престижната
интересни неща за Ран Босилек. Априловска гимназия през 1904г. и веднага
3Ран Босилек е роден в Габрово на 26 става учител там, до 1908 г.
септември 1886 година. Баща му бил 10По-късно завършва славянска филология
занаятчия. Взел участие като опълченец в в Софийския университет и право в Брюксел,
Освободителната война. Когато Генчо бил защитава и докторат (1916 г.). Осем години
едва седем годишен баща му починал. Трудно е адвокат, и то не без успех, но интересът
било детството на бъдещия писател. Пет му към литературата надделява. Първото му
деца легнали на майчините ръце. град стихотворение "Косичка" (с
Габрово. подпис Ран Босилек), написано по молба на
4Но здрави и неуморни били тези ръце, негова ученичка, е отпечатано през 1906 г.
от никаква работа не се плашели – ни от в сп. "Светулка".
своя, ни от чужда. Майчиното трудолюбие и 11При установяването си в София Ран
ежедневната грижа за хляб научили и Генчо Босилек живее под наем. По-късно купува
от малък да обича и уважава труда. парцел на улица "Цар Иван Асен
5Същинска приказка е разказът за II" 10 и две години след женитбата си
първите спечелени от малкия Генчо с Райна Корнажиева и една след раждането
парички... на сина им Босилко, заедно със свой познат
6...Било есен, 1894-та. В габровското зъболекар построяват двуетажна семейна
начално училище на децата от второ къща. Къщата на ул. "Цар Иван Асен
отделение учителката показва списание II" 10.
"Звездица" и им прочита няколко 12Има над 200 книги, преразказва
странички. Всеки може да се абонира. Сред български, руски, японски, индийски,
желаещите е и Генчо, но... няма 2 лева. шведски, норвежки народни приказки,
Прибира се тъжен у дома, през нощта не превежда или адаптира творби от световната
може да заспи, умува. литературна класика - на Братя Грим, Марк
7Чувал, че по калдъръма на пазара някои Твен, Пушкин, Чехов, Омир.
намират монети... Решава и той да опита. 13Т в о р ч е с т в о. 1906 г. —
Става рано, отива, дълго търси, но "На косичка" 1923 г. —
напразно. Връща се по обяд вкъщи. Майка му "Косе-Босе" 1924 г. —
го посреща разтревожена - не се е обадил, "Кумчо Вълчо" 1924 г. —
няма го дълго време. Момчето се разплаква "Кума Лиса" 1925 г. —
и признава къде е било и защо. Споделя "Чик-чирик" 1926 г. —
колко много иска да получава и чете онези "Патиланчо" 1928 г. — "Баба
книжки. Сълзи пълнят очите на майката, тя Меца" 1945 г. — "Палави
обича детето си, готова е на всичко за ръчички" 1954 г. — "Родна
него. Но има още четири по-малки - две стряха" "Мечка и мравка"
момиченца и две момченца. За тях също "Задави се меца" "Родна
трябва да се грижи. Сама. Вдовица. Все пак реч"
майчината любов посочва решение. 14Още нещо за автора... Членува в Съюза
8Отвежда първородния си син при на българските писатели. Той е един от
роднина-гостилничар с молба да му даде създателите на художествено оформената
нещо да помага, да изкара някой лев. В детска книга в България и един от
гостилницата малкият работник мете, авторите, които съчетават рядката дарба на
подрежда, върши каквото му кажат. И лирика и прозаика. Голямото му по обем
получава първата си заплата. Дава я на творчество за деца е представено в десетки
майка си. Тя го абонира за списанието, а с отделни издания и сборници. Умира на 8
останалите пари купува хляб, месо и дърва октомври 1958 година в София.
Вълшебникът Ран Босилек.ppt
http://900igr.net/kartinka/obg/vlshebnikt-ran-bosilek-179953.html
cсылка на страницу

Вълшебникът Ран Босилек

другие презентации на тему «Вълшебникът Ран Босилек»

«Виды ран» - Обработка раны такая же, как без инородного тела. Виды ран: Укушенные (нанесены зубами животного или человека). Виды ран. Остановка кровотечения. Прикладывать вату непосредственно к раневой поверхности! Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Нельзя из раны доставать торчащие предметы.

«Обработка раны» - Резаные раны (ножом, стеклом и т.п.). Обработка кожи вокруг раны спиртовым раствором йода. Сочетанные раны (колоторезанные, рубленорваные). Рубленные раны (топором, шашкой и т.п.). Промывание раны струей раствора антисептика. Промывание раны перекисью водорода. Отравленные раны (раны, в которые попадает яд).

«Раны и кровотечения» - Тема: «Раны, способы остановки кровотечений». Механические травмы. Ранения глаз. Артериальное кровотечение. Тест. Через какое-то время кровотечение должно прекратиться. Поэтому любое кровотечение должно быть по возможности скоро и надежно остановлено. Ранения лица. Ранения волосистой части головы. Оказание помощи.

«Виды ран» - Обездвиживание тела подручными средствами. Первая медицинская помощь при ранении. Допускать попадания прижигающих антисептических веществ на раневую поверхность! Обезболивание. Виды ран. Если в ране находится инородное тело: Транспортировка или вызов «скорой помощи» пострадавшему. Укушенные (нанесены зубами животного или человека).

«Виды повязок» - Бинты делятся на узкие (3—7 см), средние (10—12 см) и широкие (14—18 см). Способы наложения повязок. Косыночная повязка представляет собой кусок перевязочного материала треугольной формы. Восьмиобразная или крестообразная повязка. Пращевидные повязки. Виды повязок. Спиральная повязка. Бинтуемая часть тела должна быть доступна со всех сторон.

«Оказание помощи при ранах» - Артериальное кровотечение. Кровотечения. Введение. Рубленые раны. Николай Иванович Пирогов. Нарушение целостности кожи. Ранения грудной клетки. Огнестрельная рана. Ранения волосистой части головы. Резаная рана. Классификация кровотечений. Колотая рана. Раны, способы остановки кровотечений. Способ пальцевого прижатия.

Раны

17 презентаций о ранах
Урок

ОБЖ

59 тем
Картинки
900igr.net > Презентации по ОБЖ > Раны > Вълшебникът Ран Босилек