Учитель
<<  Общественно политическая жизнь 1964 1985 Аналитический отчет за межаттестационный период с 2008 по 2013 год  >>
Синяєва Оксана Анатоліївна – вчитель географії, спеціаліст вищої
Синяєва Оксана Анатоліївна – вчитель географії, спеціаліст вищої
Франція
Франція
Італія
Італія
Велика Британія
Велика Британія
Німеччина
Німеччина
Франція
Франція
Франція
Франція
Економіко – географічне положення
Економіко – географічне положення
Сільське господарство Франції
Сільське господарство Франції
Загальні відомості
Загальні відомості
Загальні відомості
Загальні відомості
Загальні відомості
Загальні відомості
Загальні відомості
Загальні відомості
Державна символіка
Державна символіка
Державна символіка
Державна символіка
Кратка Історія
Кратка Історія
Населення
Населення
Населення
Населення
Населення
Населення
Промисловість
Промисловість
Транспорт
Транспорт
Транспорт
Транспорт
Транспорт
Транспорт
Фотоальбом
Фотоальбом
Фотоальбом
Фотоальбом
Фотоальбом
Фотоальбом
Фотоальбом
Фотоальбом
Фотоальбом
Фотоальбом
Фотоальбом
Фотоальбом
Фотоальбом
Фотоальбом
Фотоальбом
Фотоальбом
Фотоальбом
Фотоальбом
Фотоальбом
Фотоальбом
Фотоальбом
Фотоальбом
Фотоальбом
Фотоальбом
Фотоальбом
Фотоальбом
Фотоальбом
Фотоальбом
Фотоальбом
Фотоальбом
Фотоальбом
Фотоальбом
Колізей
Колізей
Колізей
Колізей
Замок св
Замок св
Замок св
Замок св
Арка Костянтина
Арка Костянтина
Арка Костянтина
Арка Костянтина
Мавзолей Серпня
Мавзолей Серпня
Мавзолей Серпня
Мавзолей Серпня
Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Великобритания на карте мира
Великобритания на карте мира
Флаг великобритании
Флаг великобритании
Місце у світі
Місце у світі
Склад території та економіко-географічне положення
Склад території та економіко-географічне положення
Достопримечательности лондона
Достопримечательности лондона
Достопримечательности лондона
Достопримечательности лондона
Достопримечательности лондона
Достопримечательности лондона
Визначні пам'ятки Німеччини
Визначні пам'ятки Німеччини
Визначні пам'ятки Німеччини
Визначні пам'ятки Німеччини
Визначні пам'ятки Німеччини
Визначні пам'ятки Німеччини
Картинки из презентации «Уроку истории 5 кл единовластие цезаря» к уроку педагогики на тему «Учитель»

Автор: Elli 4Free. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока педагогики, скачайте бесплатно презентацию «Уроку истории 5 кл единовластие цезаря.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 7988 КБ.

Уроку истории 5 кл единовластие цезаря

содержание презентации «Уроку истории 5 кл единовластие цезаря.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Синяєва Оксана Анатоліївна – вчитель 34мінеральну сировину, хімікати.
географії, спеціаліст вищої категорії. 35Визначні пам‘ятки країни. Колізей
2Практична робота № 3 за темою: Замок св. Ангела Арка Костянтина Мавзолей
Провідні країни Західної Європи:Велика серпня.
Британія, Франція, Німеччина, Італія.». 36Транспорт. Авіаційний транспорт. Всі
Мета уроку: 1.Охарактеризувати провідні великі міста Італії пов'язані повітряними
країни Західної Європи, їх особливості лініями, як з усіма країнами світу, так і
історичного розвитку, загальні риси між собою. Квитки істотно дорожче
господарства, а також відмінності у залізничних таавтобусних, однак при
спеціалізації цих країн, визначити поїздці на далекі відстані краще
значення інтеграційних процесів у країнах скористатися літаком . Основним видом
Західної Європи. 2.Розвивати уміння транспорту країни є морський. Залізничний
працювати з підручником і джерелами транспорт. За Центральної і Північної
додаткової інформації, знаходити і Італії дуже зручно, швидко ідешево
відбирати головне, систематизувати і переміщатися на поїзді. . Автобусний
аналізувати інформацію. 3.Виховувати транспорт. У великих містах зручніше
почуття причетності до проблем сьогодення, користуватися не машиною, аміським
процесів євроінтеграції, уміння працювати транспортом через обмеження руху в центрі
в малих колективах з толерантним міста і постійно виникаютьзатори на
відношенням. 4.Продовжувати розвивати вулицях . Метро. У великих містах Італії є
практичні уміння і навички при роботі з метрополітен (Metropolitana). Їм
картою, застосовувати ІКТ для зручнокористуватися при поїздці на великі
мультимедійних презентацій. відстані . Міське таксі. Таксі дорого
3Структура уроку. 1. Підготовчий коштує, але без нього не обійтися .
період. Створення малих груп, вибір 37Фотоальбом.
керівника групи, розподіл навантаження на 38Фотоальбом.
кожного учасника.Складання алгоритма для 39Фотоальбом.
розв'язання проблемних питань:а) які шляхи 40Колізей. Амфітеатр Флавієв, зазвичай
подолання глобальних проблем? називають Колізеєм, вже багато століть є
Б)характеристика провідних країн Західної символом величі і могутності Риму, а так
Європи. 2. Період проведення уроку. А) само одним з найбільш знаменитих
перший етап. Теоретичний: гра «Блеф-клуб» пам'ятників старовини у всьому світі. Його
«Країни Європи». Тестовий диктант «Країни споруда була почата Веспасианом в 72 р.
Європи». Оцінювання: за кожну правильну н.е. і він був урочисто відкритий Тітом в
відповідь нараховується 0, 5 бала. 80 році; його архітектор невідомий, але
4Другий етап. Презентація груп з теми: деякі ототожнювали його з архітектором
«Глобальні проблеми людства», « Провідні Рабірієм, що побудував Палац Доміциана. На
країни Західної Європи». Третій етап. арені Колизею проводилися рицарські
Застосування умінь і навичок в турніри, "морські бої" і різного
нестандартних умовах. Після кожної роду видовища. Досить популярними були
презентації групи, інші групи складають гладіаторські бої.
3-5 запитань цій групі Четвертий етап. 41Замок св. Ангела. Цей грандіозний
Порівняльна характеристика провідних країн замок із стародавніми виглядом є однією з
Західної Європи. Цифровий диктант. П'ятий найбільш знаменитих і чарівливих споруд
етап. Підведення підсумків. Оцінювання Риму; підноситься на місці Мавзолею
журі роботи кожної групи, виставлення Адріана, від якого збереглися планіметрія
оцінок з урахуванням усіх етапів і деякі приміщення. Будівля була
проведення уроку Шостий етап. Релаксація споруджена в 130 р. н.е. і було
учнів з урахуванням індивідуального імператорською гробницею. Це монументальна
діагностування. Сьомий етап. Домашнє споруда круглої форми, його нижня частина
завдання: повтори тип. 21-27, Відповідати виконана у формі куба, на яку спирався
на запитання, скласти міні- реферати барабан. У 271 р. був перетворений
«Родзинки кожної країни». Авреліаном у фортецю. Своя назва Замок св.
5Гра Блеф-клуб “Країни світу”. Чи є Ангела отримав в 590 р. після чудового
правильним нижченаведені твердження? Дайте явища на його вершине Ангела передвісника
коротку відповідь «так» або «ні». 1.Площа припинення чуми. У Середньовіччі замок був
Європи – майже 11 млн км2 2.До складу важливою папською фортецею з приєднаною до
Європи входять 54 держави. 3.Більшу нього в'язницею і служив надійним
частину Європи займають гори. 4.Багато притулком під час небезпеки.
родовищ корисних копалин мають значні 42Арка Костянтина. Споруджена в 315
запаси незважаючи на тривале використання. році, арка є найзнаменитішою тріумфальною
5.Для Європи є характерним однорідний аркою, а також основним прикладом
етнічний склад населення. 6.Рівень останнього художнього і культурного
урбанізації в регіоні один з найвищих у розквіту Риму IV століття, що добре
світі. 7.Населення розміщене рівномірно. збереглася. Арка, заввишки 21 метр і
8.Індустріальне «обличчя» Європи шириною більше 25 метрів, з трьома
визначається машинобудуванням. 9.У прольотами, обрамленими колонами Корінфа,
більшості країн Європи основна галузь прикрашена статуями і барельєфами, знятими
сільського господарства – рослинництво. з пам'ятників попередніх епох.
10.Західна Європа – потужний фінансовий 43Мавзолей Серпня. Серпень побудував
центр світу. усипальню для себе і своїх близьких в 28
6Текстовий диктант “Країни Європи”. р. в центрі порожнього тоді Марсова поля.
7Знайдіть помилкові відповіді. Мавзолей повторює форму етруських
1.Приморські країни Європи: а)Швеція могильників: нижня циліндрова будова
б)Іспанія в)Італія г)Греція д)Чехія. (діаметр 87 м), над ним підносилися
2.Півострівні держави Європи: а)Італія барабани меншого діаметру (загальна висота
б)Іспанія в)Греція г)Велика Британія складала 44 м). Мавзолей Серпня займав
д)Португалія. 3.Промисловими запасами площу в 225 футів. Вгорі росли вічнозелені
нафти і газу забезпечені: а)Франція дерева і стояла статуя Серпня. Всередині
б)Росія в)Монголія г)Нідерланди зберігалися урни з прахом членів
д)Норвегія. 4.Руди кольорових металів імператорського прізвища. Вхід в мавзолей
залягаюся на території: а)Швеції б)України був прикрашений двома єгипетськими
в)Білорусі г)Фінляндії д)Болгарії. обелісками (тепер у церкви
85.Народи романської групи: а)італійці Санта-марія-маджоре і на Квірінале) і
б)іспанці в)португальці г)французі бронзовими плитами з життєписом Серпня.
д)німці. 6.Великі міські агломерації 44Великобритания (Соединенное
Європи: а)Мадридська б)Паризька Королевство Великобритании и Северной
в)Нідерландська г)Лондонська Ирландии). Автор: Максим Дунаєв 10-А.
д)Рейнсько-Руська. 7.»Центральна вісь» 45Великобритания на карте мира.
розвитку простягнулася територією: 46Флаг великобритании.
а)Великої Британії б)Австрії в)сходу 47Місце у світі. Англія — батьківщина
Франції г)заходу Німеччини д)Швейцарії. індустріального способу виробництва. У
8.Всесвітньо відомі автомобільні фірми середині XIX ст. на її частку припадала
Європи: а)«Фольксваген» б)«Рено» майже половина світової промислової
в)«Вольво» г)«Форд» д)«Фіат». продукції. Вона займала панівне становище
99.Рибальство відіграє особливо важливу в промисловому експорті, фінансах в
роль в економіці: а)Норвегії б)Ісландії мореплавстві тогочасного світу. Британська
в)Білорусі г)Данії д)Швеції. 10.Члени ЄС: колоніальна імперія була найбільшою за
а)Велика Британія б)Франція в)Мальта площею і населенням (36 млн км2 і 400 млн
г)Іспанія д)Албанія. чоловік — чверть жителів Землі в 1919 p.).
10План характеристики країн. Візитка Англійська мова, англій­ська культура,
країни Цікаві факти про історію країни. англійський спосіб життя широко
Економіко- географічне положення країни. розповсюдились у світі. У середині XX ст.
Природно- ресурсний потенціал країни. Британська колоніальна імперія розпалася.
Населення країни: кількість, тип За розмірами ВНП Великобританію випередили
відтворення, національний і етнічний інші головні економічно розвинені країни.
склад, релігійний склад, зайнятість Щоб вистояти в боротьбі з конкурен­тами,
населення. Промисловість: галузева і Великобританія змушена була в 1973 р.
територіальна структура. Сільське вступити до ЄС. Проте зараз за розмірами
господарство: галузева і територіальна виробництва, рівнем економічного і
структура. Особливості розвитку соціального розвитку вона посідає одне з
транспорту. Міжнародні економічні зв’язки. провідних місць у світі. 50 її колишніх
Визначні пам’ятки країни. колоній і домініонів входять у
11Презентація: «Провідні країни Західної Співдружність, яку очолює Велико­британія.
Європи». Англійська мова залишається найпоширенішою
12Франція. Запольскіх В.(керівник) Шпак в світі.
Є. Дерментлі А. Манаєнко К. Сироватенко Н. 48Склад території та
13Італія. Мудра К.(керівник) Калугіна А. економіко-географічне положення. Країна
Устінова І. Онопко П. Семіног Ю. розташована на островах Північно-Західної
14Велика Британія. Давидкін Р.(керівник) Європи. їй належать острів
Дунаєв М. Білов Д. Бутиріна К. Атрохова Ю. Велико­британія, частина острова Ірландія
15Німеччина. Юрченко Ю.(керівник) та до­вколишні острови. Країна поділяється
Данильченко А. Юрченко Ж. Вискірка В. на чотири історико-географічні області:
Пожелуєва Є. Англію — головне ядро держави, і приєднані
16Франція. Робота учнів 10-А класу: пізніше до неї шляхом заво­ювання Уельс,
Запольських Віталія Дерментлі Анастасії Шотландія і Північна Ірландія (Ольстер),
Манаєнко Карини Шпака Євгена Сироватенко які мають дуже незначні й невиразні
Наталії. елементи автономії. Країну називають
17Економіко – географічне положення. Великобританією за назвою найбільшого
Франція — друга за площею (після України) острова, або Англією — за Назвою
європейська держава, яка займає крайній історичного ядра. Офіційна її назва —
захід Західної Європи. Вона має широкий Сполучене Королів­ство Великобританії і
вихід до Атлантичного океану та його морів Північної Ірландії. Найважливішою
(Середземного та Північного). Сухопутні особливістю географічного положення
кордони розділяють її на північному сході Велико­британії є її відокремленість від
і сході з Бельгією, Люксембургом, континенту. Ця обставина сприяла тому, що
Німеччиною, Швейцарією, Італією, Монако, а країна, хоч і брала постійну участь у
на півдні — з Іспанією та Андоррою. Разом європейський війнах, проте упродовж
із сусідніми країнами, що входять до ЄС, дев'яти століть (з 1066 р.) жодного разу
Франція утворює єдиний Європейський не зазнала іноземного вторгнення. Разом з
простір. тим, країна користувалася всіма вигодами,
18Природно – ресурсний потенціал. що випливають з розташування поруч з
Широкий морський фасад, переваження найрозвинені­шими державами Західної
рівнин(2/3 площі країни) та невисоких Європи і на шляхах у Світовий океан.
масивів, розташування потужних гірних 49Господарська оцінка природних умов і
систем на околицях країни та невисокі ресурсів. Берегова лінія островів добре
перевали роблять територію франції зручною розчленована. Навіть у південній частині
для розвитку внутрішніх та зовнішніх головного острова віддаленість від моря не
шляхів сполучення. перевищує 100— 120 км, а в північній ця
19Населення Франції. Населення Франції відстань удвічі ко­ротша. За характером
налічує близько 60 млн. осіб. Відтворення поверхні територія майже нарівно
населення у Франції характеризується дуже представле­на рівнинами (плоскими і
поганою демографічною ситуацією. Понад 85 погорбованими) та узгір'ями. Найбільше
% населення — французи - нащадки заселена і економічно розвинена
кельтських племен (галлів), які були південно-східна рівнинна частина країни.
завойовані і романізовані Стародавнім Узгір'я, які поширені на заході й півночі,
Римом. Крім власне французів, на окраїнах заселені слабо і використовуються лише для
невеликими групами живуть корсиканці, екстенсивних форм господарювання. Найбільш
каталонці, баски, бретонці, фламандці, суворим і найменш сприятливим для
ельзасці. проживання людини є Північно-Шотландське
20Промисловість Франції. Найважливішою нагір'я. З-поміж покладів мінеральної
особливістю господарства Франції є дефіцит сировини найважливіше значення мають
власних енергоресурсів та їх значний паливні ресурси. Кам'яне вугілля було
імпорт. Видобуток вугілля в країні природною основою промислового перевороту
становить менше 10 млн т (у 50-ті роки кінця XVIII — початку XIX ст. Багаті
понад 60 млн т), нафти — З млн т і вугільні басейни Центральної Англії,
природного газу — 5 млрд м куб на рік. Південного Уельсу, Середньої Шотландії та
Франція належить до найбільших імпортерів Північної Англії надзвичайно вдало
енергоресурсів, особливо нафти. розташовані щодо всієї території та водних
21Сільське господарство Франції. Франція шляхів. У 70-х роках XX ст., коли частина
є найбільшим виробником вугільних родовищ економічно себе
сільськогосподарської продукції в Західній вичерпала, було відкрито великі поклади
Європі та одним з найбільших її нафти і природного газу на шельфі
експортерів у світі. Рослинництво дає 1/3 Північного моря. Частка Великобританії у
вартості продукції. Вирощують зернові, цих покладах становить понад 2 млрд т
картоплю, цукрові буряки, олійні (рапс, нафти і 700 млрд м3 газу. До речі,
соняшник). Щорічні збори зерна досягай 60 перешкодою у добуванні нафти й газу є не
млн т, половина йде на експорт (друге глибина моря, а погода. Платформи в центрі
місце в світі після США). Пшениці збирають й на півночі моря працюють в умовах
до 35 млн т, решту нарівно становлять сильних вітрів і високих хвиль. За
ячмінь і кукурудза. Тваринництво дає 2/3 винятком палива, країна небагата на іншу
вартості продукції сільського мінеральну сировину. Великобританія лежить
господарства. Основним традиційно є у зоні широколистих лісів помірного поясу.
розведення великої рогатої худоби. Клімат її вологий (океанічний) з майже
Спеціалізовані свинарство і птахівництво рівномірним розподілом опадів протягом
стали розвиватися порівняно недавно. М'яса року. Завдяки Гольфстріму зима дуже м'яка,
виробляють по 110 кг на кожного жителя, з рідкісними морозами, а літо прохолодне.
дуже значним є також виробництво молока. Кількість опадів зменшується в напрямі на
22Транспорт. Франція має одну з схід від 2000 мм і більше на узбережжях До
найрозвинутіших транспортних систем у 600 мм на південному сході.
Європі і є піонером у виготовленні й Кліматично-ґрунтові умови сприятливі для
застосуванні надшвидкісних засобів цілорічного вирощування трав і утримання
транспорту. На лінії Париж — Ліон тварин, а тепер — і для нових культур, що
завдовжки 425 км уперше в світі почав створюються за допомогою біотехнології. У
курсувати поїзд зі швидкістю 270 км/год ході промислового розвитку Великобританія
(зараз уже 400 км/год). Вперше розпочалися першою в світі зазнала дуже значного
тут і рейси пасажирського надзвукового забруднення природного середовища,
літака «Конкорд Транспортна система особливо у вугільно-металургійних і
Франції тісно пов'язана з транспортними портових районах. Заходи, вжиті в другій
системами сусідніх країн. Найнапруженішими половині XX ст., покращили становище.
напрямками є Париж — Брюссель і Париж — Існує національна і програма охорони
Франкфурт. Через Піренеї в Іспанію природи і система заповідних територій.
прокладені два залізничних тунелі, проте Серед і десяти національних парків
їх роль мінімальна. Дуже активно найбільшим і найвідомішим є Лейк-Дістрикт
використовуються залізничні тунелі в (Озерна округа) у Кемберлендських горах у
Швейцарію через Юру і в Італію через Північній і Англії.
Альпи. Два автомобільні тунелі зв'язують 50Достопримечательности лондона.
Францію з Італією. Один із них під Тауэрский мост.
Монбланом (довжина 11,7 км), другий — під 51Достопримечательности лондона. Собор
перевалом Фрежюс (довжина 12,9 км). Вони святого Павла, построен в 17 веке по
також мають значне навантаження. Тунель проекту известного Английского архитектора
під Ла-Маншем з'єднав Францію з Кристофера Рена.
Великобританією.». 52Достопримечательности лондона.
23Визначні пам‘ятки Франції. У Франції Букингемский дворец – официальная
зосереджена величезна кількість культурних резиденция королевской семьи в Лондоне.
цінностей, практично кожне місто, а іноді 53Німеччина. Автори: Юрченко
і невеликі села, є сьогодення музеєм Юлія,Юрченко Жанна, Вискірка Вікторія,
історії і культури. Окрім незліченних Данильченко Анастасія, Пожелуева
пам'ятників культури і стародавніх Екатерина.
цивілізацій, країна володіє прекрасними 54Офiцiйна назва - Федеративна
природними умовами - білосніжними схилами Республiка Нiмеччина. Площа-357 тис.км?
альпійських гір, прекрасними пляжами (62-ге мiсце у свiтi, 6-те в Европi).
атлантичного і середземноморського Населення-82,8 млн чол. (16-те мiсце у
побережжя, середньовічними замками, свiтi,1-ше в Европi). Столиця- Берлiн. Тип
обширними виноградниками і чарівними краiни - високорозвинута держава , країна
старими винокурнями, а також безліччю "Великої сiмки". ВВП на душу
місць, пов'язаних з життям і діяльністю населення - $40 415. Державий устрiй -
різних історичних діячів. параментська республiка,федеративна
24Цікавий факт! Ейфелева вежа була держава. Скалад територiї - 16 земель.
збудована спеціально для Всесвітньої Член мiжнародних органiзацiй -
виставки 1889 року та служила їй вхідною ООН,НАТО,Європейського Союзу Офіцiйна
аркою. За планом її повинні були мова- нiмецька. Регiлiя -
демонтувати через 20 років. Однак, потім християнство(протестантизм,католицтво).
почалась епоха радіо, та дякуючи установці Валюта-євро.
антен радіотелеграфа Ейфелева вежа була 55Традиційно датою заснування Німецької
врятована. держави прийнято вважати 2 лютого 962р.:
25Італія. цього дня східнофранкський король Оттон I
26Загальні відомості Державна символіка був коронований в Римі і став імператором
Державний устрій Кратка Історія Населення Священної Римської імперії.
Промисловість Сільське господарство. 56Історія. Уявлення про Німеччину як про
Міжнародні економічні зв‘язки Культурні окремий регіон в центральній Європі можна
пам‘ятки Транспорт Фотоальбом. простежити до римського полководця Юлія
27Загальні відомості. Італія - ??держава Цезаря, який називав непідкорені на сході
на півдні Європи в центральній частині землі «Германія», аби відрізняти її від
Середземномор'я Береги Італії омиваються «Галії» (Франція), яку він підкорив.
морями: на Заході Лигурийским і Перемога германських племен в битві в
Тірренським, на Півдні Іонічним, на Сході Тевтобурзькому лісі (9 р. н. е.) врятували
Адріатичним. Площа 301,2 тис. км2. їх від анексії Римською імперією. Після
Населення 54,7 млн. чол. (1971). Столиця - падіння Римської імперії франки підкорили
м. Рим В адміністративному відношенні решту західногерманських племен.
складається з 20 областей (включаючи 2 57Економiко-географiчне положення.
острови), які діляться на провінції, Нiмеччина - високорозвинена держава,що
останні - на комуни. займає приморське положення у середнiй
28Загальні відомості. Понад 98% частинi Захiдної Європи. Країна
населення складають італійці. На Півночі розташована на перетинi найважливiших
країни в прикордоннихрайонах живуть транзитних шляхiв Європи.Має вихiд до
ретороманци (головним чином Фріулі) - 350 Пiвнiчного та Балтiйського морiв ,але
тис. осіб, південнітірольці (австрійці) - зручних бухт тут мало. Найбiльшим портом є
210 тис. чоловік, французи - близько 70 Гамбург. Сприятливим чинником для розвитку
тис. осіб, словенці і хорвати - близько 50 господарства країни є її близькiсть до
тис. чоловік; в Південній Італії і на важливих мiнерально-сировинних баз Європи
острові Сицилія - албанці (близько 80 тис. : залiзорудних басейнiв Швейцарiї, родовищ
осіб); на Півдні країни - греки (30 тис. природного газу Нiдерландiв та
осіб); на островіСардинія - каталонці (10 Норвегiї,лiсових масивiв Скандинавських
тис. осіб); євреї (близько 50 тис. осіб) країн.
та ін Офіційна мова— італійська Релігія— 58Природно – ресурсній потенціал країни.
католицизм. Офіційний календар— Природнi умови Нiмеччини сприятливi для
григоріанський Валюта– итальянская лира (с розвитку господарської дiяльностi.У
1.01.2002 расчётной единицей является 1 рельефi переважають рiвнини :
Евро). Пiвнiчнонiмецька та Баварське плато.Через
29Державна символіка. Гимн. Державний центр країни простягається пояс давнiх
флаг. Державний герб. зруйнованих гiр : Гарц, Шварцвальд,Руднi
30Державний устрій. Італія - гори,Рейнськi Сланцевi гори. На пiвднi
??парламентська республіка, яка діє на невелику площу займають молодi високi гори
підставі конституції 1948 р.,головою якої Альпи. Клiмат країни помiрний,перехiдний
є президент. Президент обирається на вiд морського до помiрно
спільному засіданні обома палатами континентального.Кiлькiсть опадiв
парламенту і регіональними представниками достатня. Лiто тепле ,зима м’яка.Снiговий
на термін 7 років.Прем'єр-міністр покрив утворюється рiдко.Часто бувають
призначається президентом Італії і тумани. Мiнеральними ресурсами Нiмеччина
схвалюється парламентом . Кабінет забезпечена недостатньо. Бiльшiсть їх
міністрів представляється значно виснаженi.З паливних корисних
прем'єр-міністром Італії і затверджується копалин країна добре забезпечена кам’яним
президентом. Парламент Італії (Parlamento) та бурим вугiллям.90% кам’яного вугiлля
обирається на 5 років і складається з двох країни дає Рурський басейн-один з
палат : Сената (Senato della Repubblica), найбiльших вугiльних басейнiв свiту.
складає з 315 чоловік Палати Представників 59Населення країни. Демографiчна
(Camera dei Deputati), складає з 630 ситуацiя в Нiмеччинi характеризується
чоловік. першим типом вiдтворення населення.
31Кратка Історія. Багата історія Італії Нiмеччина-однонацiональна держава.Понад
починається близько 500 року до н.е., коли 99% її населення-нiмцi. Значна частина
були закладені основи могутньої Римської вiруючих сповiдує християнство:
Імперії, що займала до V століття н.е. протестантизм, який поширений на пiвночi й
величезні території Європи, Азії та сходi,та католицтво-на пiвднi й заходi.
Північної Африки. Наприкінці V століття 60Промисловість. Промисловiсть працюе
сучасна Італія була завойована. переважно на iмпортнiй сировинi.Високий
германцями, остготами і готами, правління рiвень розвитку мають кольорова
яких тривало кілька сторічь . В кінці металургiя,нафтопереробка,автомобiлебудува
середніх століть виникли багаті ня,авiабудування,електронiка,
міста-держави, мирно проіснували верстатобудування,фармацевтична
досередини XV століття, коли сусідні промисловiсть.Водночас поступово втрачають
держави почали серію воєн за володіння позицii старi галузi
територіями Апеннінського півострова . У промисловостi:гiрничодобувна,текстильна,
1861 році король Сардинії Віктор Еммануель чорна металургiя.
II проголосив створення єдиної держави, в 61Сільське господарство. Для сільського
яке однак поки не входили Рим і Венеція. господарства країни характерні низькі
До 1870 року Італія перебувала вже показники зайнятості (5 % населення) та
практично в сучасних кордонах, а в липні висока продуктивність . Галузь лише
1871 року Рим став столицею об'єднаної частково забезпечує потреби населення в
Італії . продовольстві . У галузевій структурі
32Населення. Населення Італії (1995 р.) сільського господарства значно переважає
складає близько 57910000 чоловік, у тваринництво,в якому основну роль
найбільших містах: Рим (2775000 чоловік), відіграють свинарство,молочне скотарство
Мілан (1369000 чоловік),Неаполь та птахівництво. У рослинництві головними
(1067000чоловік),Турін (963000 є зернові
чоловік),Палермо (699000 чоловік), Генуя (пшениця,жито,ячмінь),технічні(хміль,льон-
(679000чоловік ), Болонья (404000 овгунець,цукрові буряки,тютюн) та кормові
чоловік), Флоренція (403000 чоловік), Барі культури. У міжгірських улоговинах
(342000чоловік), Венеція (309 000 чоловік) вирощують виноград.
Етнічні групи: італійці - 98%, німці, 62Транспорт. Основний вид транспорту
словенці, албанці, греки, французи. Нiмеччини-автомобiльний (забезпечуе 90%
Середня тривалість життя: 74 роки - пасажирообiгу i 50%
чоловіки, 81 рік - жінки. Рівень вантажообiгу).Найважливiшою залiзницею е
народжуваності (на 1000 чоловік) - 11 Гамбург-Мюнхен.Близько 20% вантажiв
Рівень смертності (на 1000 чоловік) - 10. перевозять рiчковий транспорт.У зовнiшнiх
Релігія: католики - 84%,решта зв"язках переважають морський та
(протестанти, мусульмани, іудеї) - 16%. авiацiйний транспорт(найбiльший аеропорт-у
Офіційна мова - італійська. Франкфуртi-на-Майнi).
33Промисловість. У галузевій структурі 63Визначні пам'ятки Німеччини. Храм
промисловості Італії переважають обробні Фрауенкирхе. Трирский собор Святого Петра.
галузі (76%). Провідна роль належить Кафедральний собор.
галузям машинобудування, хімічної 64Дякуємо за увагу!
промисловості, харчосмакової 65№ П\п. Макси мальна кількість балів.
промисловості. Останніми роками зростає Алгоритм оцінювання. Група 1 «Глобальні
частка наукоємних галузей машинобудування. Проблеми людства». Група 2 «Велика
Змінюється і територіально структура Британія». Группа 3 «Франція». Група 4
промисловості: відбувається її «Німеччина». Група 5 «Італія». 1. 2. 3. 4.
децентралізація, переорієнтація на довізну 5. 6. 7. Знання основних положень теми,
сировину із розміщенням у припортових правильне і доцільне використання етапів
містах, зростання промислового потенціалу проведеної роботи, правильне використання
центра та півдня країни. В енергетичному формул, законів, інформаційних даних,
балансі країні домінує нафта (понад 70%). написання висновків. Використання навичок
Нафта надходить морським шляхом з країн мислення вищих рівнів при створенні
Перської затоки і переробляється на презентації та обробці результатів роботі
нафтопереробних підприємствах, розміщених (аналізу, синтезу, оцінювання). Загальний
в основному в портових містах. Газ вигляд та структура презентації, логічна
експортується газопроводами з Росії. побудова. Дизайн, шрифти, мультимедійні
34Сільське господарство. У галузевій ефекти. Групова робота. Презентування
структурі сільського господарство (демонстрація презентації). Порівняльна
переважає рослинництво .З технічних характеристика країн західної Європи.
культур поширені маслини, тютюн, цукрові 66
буряки. Італія вирощує багато овочевих 67Релаксація. Сьогодні я дізнався…………..
культур, цитрусових, мигдалю, фундуку. За Було цікаво…………… Було складно……………….. Я
збиранням винограду країна посідає перше виконував завдання……. Я зрозумів
місце у світі. Роль тваринництва незначна що………………….. Тепер я можу……………………… Я
Міжнародні економічні зв'язки Італія відчув, що……………………….. Я
підтримує всі форми зовнішніх економічних набув…………………………………… Я навчився………………………………
зв'язків. Її головними торговельними У мене вийшло…………………………… Я
партнерами э країни ЄС. 40% товару обігу зміг…………………………………………………. Я
країни припадає на Німеччину, Францію та спробував…………………………………………. Мене
Велику Британію. Держава експортує машини здивувало………………………………………………… Урок дав мені
та обладнання, прокат металів, тканини, для життя……….. Мені
одяг, взуття, харчові продукти, а імпортує захотілося………………………………………
Уроку истории 5 кл единовластие цезаря.ppt
http://900igr.net/kartinka/pedagogika/uroku-istorii-5-kl-edinovlastie-tsezarja-186854.html
cсылка на страницу

Уроку истории 5 кл единовластие цезаря

другие презентации на тему «Уроку истории 5 кл единовластие цезаря»

«Робота вчителя» - Працевлаштування випускників 34. Урок етики, 5 клас. Робота з обдарованими дітьми 33. Презентації учнівських олімпіадних робіт. Відеотека. Навчально-методичне забезпечення методичного кабінету. Вчительські презентації ( курси Інтел ). Урок зарубіжної літератури, 11 клас. Я і музика. “ Веселкова пісня.” Урок основ здоров’я, 6 клас.

«Портфолiо вчителя» - Ідея застосування портфоліо у школі виникла у 80-х роках у США. Сайт–портфоліо – це... http://webkolo.clan.su/. Портфоліо. Подорож в Онляндію. Глобально доступне портфоліо інакше називається веб – портфоліо. (За матеріалами „Вікіпедії”). Перший раз у перший клас. Сайт – портфоліо як відображення індивідуальності вчителя.

«Творческие учителя» - И главная задача школы – запустить механизм развития нестандартного мышления и творческого воображения ребенка. Адреса творческой мастерской учителя. Выбор-операция творчества. Какой выпускник нужен обществу ? Новый заказ общества школе требует изменений в профессиональной подготовке учителей. Творчески работающий учитель-…

«Школьный учитель» - Лидия Ивановна – Заслуженный учитель России, Отличник просвещения, ветеран труда. Педагогический стаж – 31 год. Методическое объединение «Математика. Ветеран педагогического труда. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №25». Тема работы МО «Математика. Награждена Краевой грамотой. учитель математики высшей квалификационной категории.

«Личность учителя» - Позиции эффективного учителя. Эффективный учитель всегда начинает урок вовремя. Модель личности учителя современной школы (проект). Учитель всегда настроен на успех своих учеников. Личностно ориентированный: на педагога, на ученика, на всех субъектов образовательного процесса. Главное в школе – люди, а затем уже учебные программы и методы преподавания.

«Имидж современного учителя» - Построение ролевого образа. Составные части имиджа. Знает психологию ученика. Внешний вид. Позиции, характеризующие учителя. Имидж педагога. Авторитет среди детей. Внутреннее содержание. Творчески подходит к процессу обучения. Претворение вымышленного образа. Интересуется достижениями психолого-педагогической науки.

Учитель

35 презентаций об учителе
Урок

Педагогика

135 тем
Картинки
900igr.net > Презентации по педагогике > Учитель > Уроку истории 5 кл единовластие цезаря