Гласные после шипящих
<<  Урок после шипящих в окончаниях прилагательных Употребление гласных букв ОЁ (Е) после шипящих и Ц  >>
Чи варто бути простаком у сучасному світі
Чи варто бути простаком у сучасному світі
Хvііі століття – вік просвітництва
Хvііі століття – вік просвітництва
Видатні філософи і письменники епохи просвітництва
Видатні філософи і письменники епохи просвітництва
Видатні філософи і письменники епохи просвітництва
Видатні філософи і письменники епохи просвітництва
Видатні філософи і письменники епохи просвітництва
Видатні філософи і письменники епохи просвітництва
Видатні філософи і письменники епохи просвітництва
Видатні філософи і письменники епохи просвітництва
Видатні філософи і письменники епохи просвітництва
Видатні філософи і письменники епохи просвітництва
Видатні письменники епохи просвітництва
Видатні письменники епохи просвітництва
Видатні письменники епохи просвітництва
Видатні письменники епохи просвітництва
Видатні письменники епохи просвітництва
Видатні письменники епохи просвітництва
Видатні письменники епохи просвітництва
Видатні письменники епохи просвітництва
Видатні письменники епохи просвітництва
Видатні письменники епохи просвітництва
Некоронований король європи
Некоронований король європи
Вольтер (франсуа марі аруе) (1694 – 1778)
Вольтер (франсуа марі аруе) (1694 – 1778)
Вольтер (франсуа марі аруе) (1694 – 1778)
Вольтер (франсуа марі аруе) (1694 – 1778)
Майстер філософської прози
Майстер філософської прози
Майстер філософської прози
Майстер філософської прози
Майстер філософської прози
Майстер філософської прози
Філософські ідеї повісті “простак”
Філософські ідеї повісті “простак”
Чому ж “простак”
Чому ж “простак”
Домашнє завдання
Домашнє завдання
Домашнє завдання
Домашнє завдання
Картинки из презентации «Чи варто бути простаком у сучасному світі» к уроку русского языка на тему «Гласные после шипящих»

Автор: Admin. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока русского языка, скачайте бесплатно презентацию «Чи варто бути простаком у сучасному світі.pptx» со всеми картинками в zip-архиве размером 1172 КБ.

Чи варто бути простаком у сучасному світі

содержание презентации «Чи варто бути простаком у сучасному світі.pptx»
Сл Текст Сл Текст
1Чи варто бути простаком у сучасному 10Філософська повість – це твір, у якому
світі? філософські думки письменника втілено в
2Хvііі століття – вік просвітництва. художню форму. Французьким провінціалам
3Видатні філософи і письменники епохи Вольтер протиставляє “природну людину”
просвітництва. Іммануїл Кант. Джон Локк. Простака, втілюючи у цьому образі одну з
Дені Дідро. Жан Жак Руссо. Вольтер. ідей Просвітництва. Природна людина – це
4Видатні письменники епохи особистість, не зіпсована цивілізацією,
просвітництва. Фрідріх Шиллер. Йоганн вихована за законами природи, вільна від
Вольфганг Гете. Даніель Дефо. Джонатан впливу церкви і держави. Саме таку людину
Свіфт. Готгольд Ефраїм Лессінг. просвітники вважали творцем історії.
5 11Сюжет і композиція повісті. Основу
6Епіграф. Природний стан є стан повісті становить розповідь про пригоди
свободи, а не свавілля, він обумовлений «природної» людини – Гурона, або Простака,
законами природи, якій кожен повинен який мимоволі вступає у конфлікт з
підкорятися… Джон Локк. Джон Локк. «цивілізованим» суспільством
7Некоронований король європи. “Королю абсолютистської Франції кінця XVII ст. В
поетів, філософу народів, Меркурію Європи, сюжеті повісті поєднуються дві подієві
оратору вітчизни, історику суверенів, лінії: про прибуття Гурона до Франції,
панегірику героїв, верховному судді смаку, його кохання та його подорож до Парижа і
покровителю мистецтв, благодійнику про трагічну долю Сент-Ів. Композиційно
талантів, шанувальнику генія, бичу всіх повість ділиться на п'ять частин, кожна з
переслідувачів, ворогові фанатиків, яких розповідає про черговий етап
захиснику пригноблених, батькові сиріт, знайомства Гурона з мешканцями, порядками,
прикладу для наслідування заможним, опорі звичаями та корумпованою бюрократичною
бідним, безсмертному взірцеві всіх вищих державною системою Франції.
чеснот”. 12Чому ж “простак”? Простодушний –
8Вольтер (франсуа марі аруе) (1694 – довірливий, наївний. “Мене завжди називали
1778). Видатний французький письменник, Простаком…, бо я завжди говорю простосердо
історик, філософ. те, що думаю,і роблю все, що хочу”. “…та
9Майстер філософської прози. кінець кінцем од такого шуму терпець йому
Найвідоміші філософські повісті Вольтера – урвався й він сказав досить спокійно: “…
“Задіг, або Доля”, “Кандід, або Оптимізм” Як я можу відповідати вам, коли ви не
і “Простак”. Їхнім змістом є філософська даєте мені змоги вас вислухати?”. “В
ідея, що стосується світу в цілому, одному з боїв англійці взяли мене в полон,
проблеми “світового зла”. Всі вони хоч я і добре боронився, і як люди, які
розвінчують суспільні порядки, церкву, дуже поважають відвагу, і бувши порядними,
судочинство. Серед них «Простак» посідає як і ми, запропонували мені…”. “Простак
особливе місце. Саме в цій повісті критика подякував їй з благородною і гордою
соціальних і моральних вад французького сердечністю і дав зрозуміти, що не має
суспільства набрала найбільшої сили, потреби ні в чому”.
гостроти та безкомпромісності. У повісті 13Який же він, цей простак?
“Простак” (1767), вперше у своїй 14Епіграф. Природний стан є стан
філософській прозі, Вольтер переніс дію із свободи, а не свавілля, він обумовлений
екзотичних країн до Франції, вперше законами природи, якій кожен повинен
відкрито говорить про вади французького підкорятися… Джон Локк. Джон Локк.
суспільства (беззаконня, безправність 15Чи варто бути простаком у сучасному
людини в країні, де панують шпигунство, світі?
доноси, релігійні переслідування, 16Домашнє завдання. Дібрати цитатний
корупція). матеріал для характеристики образів
10Філософські ідеї повісті “простак”. повісті “простак”.
Чи варто бути простаком у сучасному світі.pptx
http://900igr.net/kartinka/russkij-jazyk/chi-varto-buti-prostakom-u-suchasnomu-svt-190763.html
cсылка на страницу

Чи варто бути простаком у сучасному світі

другие презентации на тему «Чи варто бути простаком у сучасному світі»

«Ча ща чу щу» - Исаак Левитан «Золотая осень». Бельчата. «Осень» И. Левитан. Чугун. Крольчата. Зайчата. Волчата. Я с у пишу и чу, и щу! Я грамотно писать хочу, Слова на чу и щу учу: Чулки и чудо, и чугун, Чудак и щука, и ворчун, Ищу, пищу, верчу, тащу. Правописание сочетаний чу, щу, ча, ща.

«Конспект урока» - (В саду тишина). ЧА-ЩА – неразлучные друзья. Поспе… - людей насме… . Выполнение упражнений. А). – Ребята, сегодня мы с вами пройдём по улицам “Города Правил”. 3. Чтение пословицы с использованием приема смысловой догадки. Встаньте “паровозиком”, двигаемся по кабинету и поём: “чщ, чщ…”. Систематизировать знания учащихся о правописании гласных после шипящих.

«Жи-ши» - Чащино. Ерши. Найди пару. Камыши. Рыжики. Шиповник. Остановка Речная. Проезжаем рощу. За окном станция Зарядкино. Жимолость. В буквосочетаниях жи – ши после ж и ш пишется буква и. Пассажиры, полюбуйтесь красотой пейзажа из окна. Пассажиры, усаживайтесь в вагоны. Шалаши. Проезжаем поля, где в небе летают стрижи.

«Ча-ща, жи-ши» - ЖИ да ШИ пишем только с буквой И. Правописание буквосочетаний жи - ши, ча - ща, чу – щу. Петрушка. Вставить в слова сочетания чу или щу. Вставить в слова сочетания жи или ши. Закончите слова с помощью слогов – ча, – ща. Заполните пропуски. Вставь в предложениях пропущенные буквы. Прочитайте и допишите предложения.

«Чу–щу» - Я грамотно писать хочу. Произнеси слово. Жи – ши. Определи опасное место. Жи-ши, ча-ща. Машина. Примени правило. Обозначь орфограмму. Правописание буквосочетаний чу –щу. Щука. Все слова на чу и щу. Прочитайте слова. Самостоятельная работа.

«Правописание жи-ши» - Станция. Чайка. Сочетания жи – ши. Правописание сочетаний. Станция "Зарядкино". Станция "Чистописания". Станция "Сказочная". Станция "Чащино". Жираф. Урок русского языка. Станция "Словарная". Назови детёнышей. Морж.

Гласные после шипящих

16 презентаций о гласных после шипящих
Урок

Русский язык

100 тем
Картинки
900igr.net > Презентации по русскому языку > Гласные после шипящих > Чи варто бути простаком у сучасному світі