Мягкий и твёрдый знак
<<  Подмножество Знаки ? и ? Про мягкий знак  >>
Мета проекту
Мета проекту
План виконання проекту
План виконання проекту
М'який знак-це цікаво
М'який знак-це цікаво
М'який знак-це цікаво
М'який знак-це цікаво
Ми дослідили
Ми дослідили
Результат роботи
Результат роботи
Шість золотих правил
Шість золотих правил
5. У буквосполученні ьо (кольоровий,пізнього,льон ) 6. Після букв д,т
5. У буквосполученні ьо (кольоровий,пізнього,льон ) 6. Після букв д,т
не пиши Ь
не пиши Ь
Правило-вірш
Правило-вірш
Перевір себе
Перевір себе
Перевір себе
Перевір себе
Картинки из презентации «М'який знак» к уроку русского языка на тему «Мягкий и твёрдый знак»

Автор: user. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока русского языка, скачайте бесплатно презентацию «М'який знак.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 852 КБ.

М'який знак

содержание презентации «М'який знак.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1М'який знак. Проект з орфографії 5 7(лялька,призьба,боротьба ) 4. У суфіксах
клас вчитель:пересунько т. М. –еньк-, -оньк-,
2Мета проекту. ?Дослідити властивості -есеньк-…(дівчинонька,легенько).
м’якого знака ?навчитися правопису слів з 85. У буквосполученні ьо
м’яким знаком ?отримати цікаві відомості (кольоровий,пізнього,льон ) 6. Після букв
про м’який знак ?формувати орфографічні д,т,з,с,ц,л,н, що позначають м’які звуки
навички. (ґедзь,молодь,батько,черкаський) ДЕ ТИ
3План виконання проекту. Зібрати З’ЇСИ ЦІ ЛИНИ. Підказка.
необхідну літературу по темі. Обговорити 9не пиши Ь. Після б,п.в,м,ф,ж,ч,ш,щ (
питання для дослідження в групі. Дослідити кров,борешся,сипте,плач ) Після р у кінці
особливості правопису м’якого знака. складу, слова (Харків,перевірте,гіркий)
Знайти додаткові відомості з теми. Після н перед ж,ч,ш,щ
Проаналізувати матеріали Створити (інжир,менший,банщик).
мультимедійну презентацію. 10Правило-вірш. Діти,правила вивчайте й
4М'який знак-це цікаво. Відростив собі назавжди запам’ятайте. Перше правило таке-
животик Знак м’який –м’який,як котик ! Для розумників легке: Букви треба
Знайте: буква ця німа, В неї голосу нема. пам’ятати, Після них знак м’який писати:
Загадковий,хитрий знак- Не читається ніяк Д,т,з,с,ц,л,н,-то як? Пишемо ми м’який
! І сам не вимовляється , Хоч часто знак. На човні він випливає, -Де ти з’їси
зустрічається. А потрапивши до слова, Він ці лини ?-питає. Друге правило вчимо- Від
пом’якшує вимову. Може слово геть змінити дієслова йде воно, Пишається,вмивається- В
! Отже, треба з ним дружити ! словах на –ться вживається. Ще
5Ми дослідили. ? Знання учнів про запам’ятаймо: Якщо лялька,то ляльчин, А
м’який знак як букву поверхові та Наталка,то Наталчин, І сільський,і
вимагають закріплення. ? У письмових морський, І козацький знак м’який. Після [
роботах учнів типовою помилкою є “Правопис л? ] його вживати необхідно, Орфограму цю
м’якого знака”. ? Учні не володіють у слові пальці видно. Та не дружить м’який
прийомами запам’ятовування основних правил знак з губними І шиплячими такими, Після р
правопису м’якого знака. його не став ніколи, Бо не пустить він
6Результат роботи. ? М’який знак –це тебе до школи.
буква ,яка позначає м’якість попереднього 11Перевір себе. ЗАПИШІТЬ СЛОВА У ДВІ
приголосного звука ? Наприклад : КОЛОНКИ:З М’ЯКИМ ЗНАКОМ І БЕЗ НЬОГО.
промінь,просьба,сіль,мільйон ? У вимові: [ Кавказ..кий,тюр..ма,астраханс..кий,різ..бя
пром‘ін`]. Ми визначили,що. ,
7Шість золотих правил. написання Ь. арал..ський,камін..чик,ремін..чик,щіл..ний
Після л,н перед йо ( емул..сія,мален..кий,електропаял..ник,
медальйон,мільйон,сеньйорита ) 2. У астрахан..ці,щонаймен..ший,нян..чити,
дієсловах на –ть,-ться (говорить, економіч..ний,шахтарс..кий,емал..ований. З
помиляється) 3. Перед твердими нешип- перших букв прочитаєте крилатий вислів.
лячими у середині слова
М'який знак.ppt
http://900igr.net/kartinka/russkij-jazyk/mjakij-znak-128918.html
cсылка на страницу

М'який знак

другие презентации на тему «М'який знак»

«Символы и знаки» - В искусстве. Например: (любой медицинский знак). В жизни: в области дорожного движения, в медицине…. В древнем мире – изображение рога изобилия – символ богатства. Исторический путь знаков и символов. Знаки и символы в изобразительном искусстве и в жизни. Знак - сжатая информация в виде рисунка. И еще о знаках и символах.

«Разделительный мягкий знак» - Тень, коньки, угольки, кисель, осень, зверьки, пальто. Перьями, птица, а, человек, красна, уменьем. Прочитайте и запишите слова, только с «Ь» разделительным. Может только показать, Как согласную читать. Схема – сигнал. Хор – в хищного зверька; мел – в мелкое место; кон – в домашнее животное. - Что вы знаете о «ь» ? - Что «ь» обозначает на письме?

«Условные знаки» - Тропинки в лесу домик лесника. Озеро. Отдельные стоящие деревья. План местности. Составь рассказ по картинкам, используя как можно больше топографических знаков. Условные. Кустарники. Хвойные леса. Пашни. Условные знаки. Луг. Сады. Сады линии электропередачи луга ветряная мельница поселок шоссе. Болото.

«Знаки и символы искусства» - В Средние века особый интерес представляла устремленность человека к Богу. И. Штраус. Суета сует. Искусство говорит с людьми на языке символов. Полет шмеля. Звездная ночь, 1889. С ХV в. изображенные на картине вещи наделяются одновременно двойным смыслом - религиозным и бытовым. Символ в искусстве является художественным образом, воплощающем какую-либо идею.

«Товарный знак» - Товарный знак – самостоятельный объект промышленной собственности, указанный в Парижской конвенции. 2. В виде букв и цифр («ЗИЛ», «Камаз», «555», «Chanel №5» и др). 7. Экзотические товарные знаки (официально не регистрируются в РФ). Экспертиза заявки на товарный знак. Знак охраны наименования места происхождения товара.

«Мягкий знак после шипящих» - Образовать Р.п. мн. ч. существительных. Комментированное письмо. Задач (1 скл., мн.ч., Р.п.). Зрительный диктант. Объяснительный диктант. Калач (2 скл. м.р.). Тишь (3 скл.) — безлюдье вокруг. Жилищ – 2 скл., ср.р., мн.ч., Р.п. Игра «Четвертый лишний». Рожь (3 скл.), много туч (туча 1 скл.). Распределительный диктант.

Мягкий и твёрдый знак

23 презентации о мягком и твёрдом знаке
Урок

Русский язык

100 тем
Картинки