Виды функций Скачать
презентацию
<<  Свойства и график степенной функции Показательная функция  >>
Показникова функція
Показникова функція
Показникова функція
Показникова функція
Знайти помилку
Знайти помилку
Знайти помилку
Знайти помилку
Знайти помилку
Знайти помилку
Знайти помилку
Знайти помилку
Знайти помилку
Знайти помилку
Знайти помилку
Знайти помилку
Знайти помилку
Знайти помилку
Знайти помилку
Знайти помилку
Знайти помилку
Знайти помилку
Знайти помилку
Знайти помилку
Знайти помилку
Знайти помилку
Знайти помилку
Знайти помилку
Знайти помилку
Знайти помилку
Означення
Означення
Основні властивості
Основні властивості
Графік функції Крива називається експонентою а>1
Графік функції Крива називається експонентою а>1
Перетворення графіка функції
Перетворення графіка функції
Перетворення графіка функції
Перетворення графіка функції
Перетворення графіка функції
Перетворення графіка функції
Перетворення графіка функції
Перетворення графіка функції
Перетворення графіка функції
Перетворення графіка функції
Перетворення графіка функції
Перетворення графіка функції
Перетворення графіків показникової функції
Перетворення графіків показникової функції
Перетворення графіків показникової функції
Перетворення графіків показникової функції
Перетворення графіків показникової функції
Перетворення графіків показникової функції
Перетворення графіків показникової функції
Перетворення графіків показникової функції
Показникова функцiя
Показникова функцiя
Показникова функцiя
Показникова функцiя
Показникова функцiя
Показникова функцiя
Показникова функцiя
Показникова функцiя
Показникова функцiя
Показникова функцiя
Показникова функцiя
Показникова функцiя
Показникова функцiя
Показникова функцiя
Показникова функцiя
Показникова функцiя
Геометрична властивість графіка функції Вісь Ох є горизонтальною
Геометрична властивість графіка функції Вісь Ох є горизонтальною
Показниковими рівняннями називаються рівняння виду а>0, а
Показниковими рівняннями називаються рівняння виду а>0, а
Функціонально-графічний Заснований на використанні графічної
Функціонально-графічний Заснований на використанні графічної
Розв'язати показникові рівняння
Розв'язати показникові рівняння
Розв'язати показникові рівняння
Розв'язати показникові рівняння
Розв'язати показникові рівняння
Розв'язати показникові рівняння
Розв'язати показникові рівняння
Розв'язати показникові рівняння
Показниковими нерівностями називаються нерівності виду а>0, а
Показниковими нерівностями називаються нерівності виду а>0, а
Розв'язати показникові нерівності
Розв'язати показникові нерівності
Розв'язати показникові нерівності
Розв'язати показникові нерівності
Розв'язати показникові нерівності
Розв'язати показникові нерівності
Підготовка до ЗНО
Підготовка до ЗНО
Підготовка до ЗНО
Підготовка до ЗНО
Підготовка до ЗНО
Підготовка до ЗНО
Підготовка до ЗНО
Підготовка до ЗНО
Підготовка до ЗНО
Підготовка до ЗНО
Підготовка до ЗНО
Підготовка до ЗНО
Підготовка до ЗНО
Підготовка до ЗНО
Підготовка до ЗНО
Підготовка до ЗНО
Успіхів у навчанні
Успіхів у навчанні
Картинки из презентации «Показникова функцiя» к уроку алгебры на тему «Виды функций»

Автор: Тичинська Т.І.. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока алгебры, скачайте бесплатно презентацию «Показникова функцiя.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 610 КБ.

Скачать презентацию

Показникова функцiя

содержание презентации «Показникова функцiя.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Показникова функція. Робота старшого вчителя, вчителя 11Показниковими рівняннями називаються рівняння виду а>0,
математики вищої категорії СЗШ І-ІІІ ступенів № 8 м. а?1, і рівняння, які зводяться до цього виду.
Хмельницького Тичинської Тетяни Іванівни. 12Функціонально-графічний Заснований на використанні графічної
2Знайти помилку. 1). Розв'язати рівняння. 2) Розв'язати ілюстрації чи окремих властивостей функції. Метод урівнювання
нерівність. показників Заснований на застосуванні теореми: Рівняння
3Означення. Функція виду називається показниковою (з основою рівносильне рівнянню f(x)=g(x), де а>0,а?1. Метод введення
а). нової змінної. Основні методи розв’язання показникових рівнянь.
4Основні властивості. 13Розв'язати показникові рівняння. 1) 2) 3).
5Графік функції Крива називається експонентою а>1. 14Показниковими нерівностями називаються нерівності виду
0<а<1. а>0, а?1, і нерівності, що зводяться до цього виду. Теорема:
6Перетворення графіка функції. Зеленим кольором. Червоним Показникова нерівність рівносильна нерівності f(x)>g(x), якщо
кольором. Сірим кольором. Малиновим кольором. а >1 ; Показникова нерівність рівносильна нерівності f(x)
7Перетворення графіків показникової функції. <g(x), якщо 0<а<1. Показникові нерівності.
8 15Розв'язати показникові нерівності. 1) 2).
9 16Підготовка до ЗНО. Частина І Розв'язати нерівність: Частина
10Геометрична властивість графіка функції Вісь Ох є ІІ Знайдіть суму для одержаного розв’язку системи рівнянь:
горизонтальною асимптотою графіка функції при х? - ?, якщо а 17Успіхів у навчанні!
>1 при х? +?, якщо 0<а<1.
«Показникова функцiя» | Показникова функцiя.ppt
http://900igr.net/kartinki/algebra/Pokaznikova-funktsija/Pokaznikova-funktsija.html
cсылка на страницу

Виды функций

другие презентации о видах функций

«Квадратичная функция и её график» - Автор : Гранов Илья. Решение задач: Решение.у=4x А(0,5:1) 1=1 А-принадлежит. 4.ли графику функции y=4x точка : А(0,5:1) В(-1:-4)С(-2:16)D(0,1:0,4)? При а=1 формула у=аx принимает вид .

«Свойства линейной функции» - Прямая пропорциональность. Линейная функция. Виды функций: Свойства линейной функции y = kx при k =0. Область определения функции - множество R всех действительных чисел. Ответы: 1) Какую функцию называют линейной? Проверочная работа. При b = 0, прямая проходит через начало координат. При k < 0, прямая образует тупой угол с осью абсцисс.

«8 класс квадратичная функция» - -1. y. Построение графика квадратичной функции. 2) Построить ось симметрии x=-1. x. Построить график функции. -7. 1) Построить вершину параболы. Алгебра 8 класс Учитель 496 школы Бовина Т. В. План построения.

«Урок Линейная функция» - Сон ребенка. 10 рублей за километр. Написать еще 5 примеров на применение линейной зависимости. Групповая работа. Как построить график линейной функции? Расстояние. Обобщающий урок по теме. Скорость 4 км/ч. «Линейная функция». G – возраст ребенка. Эмоции. Где 265 – базовая единица + 3 рубля за минуту.

«График линейной функции» - Возрастающая линейная функция. Линейная функция и ее график. Рефлексия. Схематично изобразите соответствующие графики функций. График линейной функции. Сравните угловые коэффициенты прямых. Установите соответствие между графиком линейной функции и ее формулой. Убывающая линейная функция. Линейная функция у=кх+l.

Урок

Алгебра

34 темы
Картинки
Презентация: Показникова функцiя | Тема: Виды функций | Урок: Алгебра | Вид: Картинки
900igr.net > Презентации по алгебре > Виды функций > Показникова функцiя.ppt