Информатика Скачать
презентацию
<<  Информатика ЭВМ информатика  >>
Інформатика
Інформатика
Інформатика
Інформатика
Інформація
Інформація
Інформація
Інформація
Інформація
Інформація
Інформація
Інформація
Інформація
Інформація
Інформація
Інформація
Інформація
Інформація
Інформація
Інформація
Інформація
Інформація
Форми існування інформації
Форми існування інформації
Повідомлення
Повідомлення
Повідомлення
Повідомлення
Повідомлення
Повідомлення
Повідомлення
Повідомлення
Повідомлення
Повідомлення
Повідомлення
Повідомлення
Форми подання повідомлень
Форми подання повідомлень
Види повідомлень за способом сприйняття
Види повідомлень за способом сприйняття
Властивості інформації
Властивості інформації
Інформаційні процеси
Інформаційні процеси
Збирання інформації
Збирання інформації
Зберігання інформації
Зберігання інформації
Зберігання інформації
Зберігання інформації
Зберігання інформації
Зберігання інформації
Зберігання інформації
Зберігання інформації
Зберігання інформації
Зберігання інформації
Зберігання інформації
Зберігання інформації
Передавання інформації
Передавання інформації
Передавання інформації
Передавання інформації
Передавання інформації
Передавання інформації
Передавання інформації
Передавання інформації
Передавання інформації
Передавання інформації
Передавання інформації
Передавання інформації
Передавання інформації
Передавання інформації
Передавання інформації
Передавання інформації
Передавання інформації
Передавання інформації
Опрацювання інформації
Опрацювання інформації
Опрацювання інформації
Опрацювання інформації
Опрацювання інформації
Опрацювання інформації
Опрацювання інформації
Опрацювання інформації
Інформатика
Інформатика
1.2 Кодування повідомлень
1.2 Кодування повідомлень
Двійкове кодування
Двійкове кодування
Вимірювання довжини двійкового коду
Вимірювання довжини двійкового коду
Картинки из презентации «Iнформатика 1» к уроку информатики на тему «Информатика»

Автор: кадр. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока информатики, скачайте бесплатно презентацию «Iнформатика 1.pptx» со всеми картинками в zip-архиве размером 5038 КБ.

Скачать презентацию

Iнформатика 1

содержание презентации «Iнформатика 1.pptx»
Сл Текст Сл Текст
1Інформатика. Навчальна презентація з інформатики для 9 14отримання нової інформації з наявної. Опрацювання інформації –
класу. Розділ 1. Інформація. одна з основних операцій, яка виконується з інформацією, і є
2Інформація. Інформація — це новини, факти, знання, отримані головним засобом збільшення її обсягу і різноманітності.
в результаті пошуку, вивчення, спілкування тощо; інформація – це 15Інформатика. Інформатика – це наука про інформацію та
відомості про об’єкти і явища навколишнього світу, їх інформаційні процеси. Основа інформатики – інформаційні
властивості, які підвищують рівень обізнаності людини; технології – сукупність засобів і методів, за допомогою яких
інформація – це загальнонаукове поняття, яке включає обмін здійснюються інформаційні процеси в усіх сферах життя і
відомостями між людьми. Інформація походить від латинського діяльності людини. Основні напрямки інформатики: Теорія
слова “informatio”, що означає: роз'яснення, ознайомлення, інформації Математичне моделювання Теорія штучного інтелекту
переказ. Системний аналіз Біоінформатика Соціальна інформатика Розробка
3Інформація. Інформація – це відомості про об'єкти і явища, обчислювальних систем і програмного забезпечення Комп'ютерна
які підвищують рівень обізнаності об'єкта, який сприймає цю графіка, анімація, засоби мультимедіа Телекомунікаційні системи
інформацію. і мережі Інформатизація виробництва, науки, освіти,
4Форми існування інформації. Інформація може бути подана лише медицини,торгівлі, промисловості, сільського господарства та
у вигляді повідомлень. інших галузей людської діяльності.
5Повідомлення. Повідомлення – це послідовність сигналів 161.2 Кодування повідомлень. Кодування повідомлень – їх
різної природи: звуків, текстів, зоображень, жестів тощо. подання у певному вигляді за допомогою деякої послідовності
6Повідомлення. Повідомлення розрізняють за формою подання: знаків. У сучасному світі поширені системи кодування інформації
7Форми подання повідомлень. за допомогою фіксованого набору символів, який називають
8Види повідомлень за способом сприйняття. алфавітом.
9Властивості інформації. Повідомлення, що відповідають таким 17Двійкове кодування. У комп'ютерних системах
критеріям, називають інформативними. загальноприйнятим є кодування інформаційних повідомлень за
10Інформаційні процеси. допомогою лише двох символів, які називають двійковими цифрами й
11Збирання інформації. Процес пошуку і відбору необхідних умовно позначають як “0” та”1”, оскільки сучасні комп'ютери
повідомлень із різних джерел для подальшого їх використання. здатні обробляти сигнали, які можуть мати лише 2 стани.
12Зберігання інформації. Зберігання інформації – це процес Замкнений стан – 1. Розімкнений стан – 0.
фіксування повідомлень на матеріальному носії. Є різні види 18Вимірювання довжини двійкового коду. Послідовність двійкових
зберігання інформації: цифр називають двійковим кодом. Біт – один розряд двійкового
13Передавання інформації. Передавання інформації – це процес коду Байт – послідовність із восьми бітів. 1 кілобайт (1 Кбайт)
переміщення повідомлень від джерела до приймача. – 1024 байти; 1 мегабайт (1 Мбайт) – 1024 Кбайт; 1 гігабайт (1
14Опрацювання інформації. Опрацювання інформації – це Гбайт) – 1024 Мбайт; 1 терабайт (1 Тбайт) – 1024 Гбайт;
«Iнформатика 1» | Iнформатика 1.pptx
http://900igr.net/kartinki/informatika/Informatika-1/Informatika-1.html
cсылка на страницу

Информатика

другие презентации об информатике

«Информатика и ИКТ» - Часть 3. Распределение заданий ЕГЭ по элементам содержания в 2005 г. Базовый уровень Компьютерное делопроизводство (элективный курс). Распределение заданий ЕГЭ по элементам содержания в 2004 г. 3. Модели тематического планирования. 19. Практикум по программированию. 10-11 классы. 7. Базовый уровень Информатика и ИКТ.

«Структура информатики» - 0-7 минут урока – внимание рассеянное 8-23 минуты урока – период наибольшей устойчивости и концентрации внимания 24-30 минуты урока – устойчивость внимания падает, увеличивается количество ошибок 31-45 минуты урока – произвольное внимание. Распределение подачи материала на уроке: М.И. Махмутов. Структура урока информатики.

«Мир информатики» - Высказывание. Составление алгоритма с помощью блок-схемы. Высказывания со словами "НЕ", "И", "ИЛИ". Закономерность. Правило "Если-то".Схема рассуждений. Задание на компьютере "Работа с мышью" (Мир информатики. Просмотр презентации "Способы записи алгоритма" (Мир информатики.

«Введение в информатику» - От битов к байтам. Бит. Байт. Что такое информация? Байт принимает значения от 0 до 255. Хранение цифровой информации. Хранить. Передавать. Аналоговая. Виды информации. Предмет информатика. Вопросы для рассмотрения. Введение в информатику. Свойства информации. Обрабатывать. Аналогово-цифровое преобразование (АЦП) – преобразование аналоговой информации в цифровую.

«Информатика и программы» - Операционные системы. Папки и тома (диски). Килобайт (Кб) – 1024 байта; Мегабайт (Мб) - 1024 Кбайт; Гигабайт (Гб) – 1024 Мбайт. Программы. Под термином «программист» нередко понимают самые различные профессии. Организация информации на компьютере. Каждый язык программирования создан для решения определенных задач.

«Направления информатики» - Информатика — это основанная на использовании компьютерной техники дисциплина. Системный анализ, заключающийся в анализе назначения проектируемой системы. Основные направления информатики. Информатка изучает структуру и общие свойства информации. Информатику обычно представляют состоящей из двух частей.

Урок

Информатика

126 тем
Картинки
Презентация: Iнформатика 1 | Тема: Информатика | Урок: Информатика | Вид: Картинки