Живопись Скачать
презентацию
<<  Симметрия в живописи Искусство живопись  >>
Підготували: Гальчинська Наталія та Петренко Ірина
Підготували: Гальчинська Наталія та Петренко Ірина
Підготували: Гальчинська Наталія та Петренко Ірина
Підготували: Гальчинська Наталія та Петренко Ірина
Підготували: Гальчинська Наталія та Петренко Ірина
Підготували: Гальчинська Наталія та Петренко Ірина
Підготували: Гальчинська Наталія та Петренко Ірина
Підготували: Гальчинська Наталія та Петренко Ірина
Підготували: Гальчинська Наталія та Петренко Ірина
Підготували: Гальчинська Наталія та Петренко Ірина
Живопис – живо писати
Живопис – живо писати
Живопис – живо писати
Живопис – живо писати
Живопис – живо писати
Живопис – живо писати
Види живопису
Види живопису
Види живопису
Види живопису
Відомі знавці українського мистецтва
Відомі знавці українського мистецтва
Відомі знавці українського мистецтва
Відомі знавці українського мистецтва
Відомі знавці українського мистецтва
Відомі знавці українського мистецтва
Відомі знавці українського мистецтва
Відомі знавці українського мистецтва
Відомі знавці українського мистецтва
Відомі знавці українського мистецтва
Об’єднання та розвиток живопису на Україні
Об’єднання та розвиток живопису на Україні
Об’єднання та розвиток живопису на Україні
Об’єднання та розвиток живопису на Україні
Живопис як складова культурної спадщини України
Живопис як складова культурної спадщини України
Живопис як складова культурної спадщини України
Живопис як складова культурної спадщини України
Кінець роботи, але не кінець мистецтву – Бо воно безгранне
Кінець роботи, але не кінець мистецтву – Бо воно безгранне
Кінець роботи, але не кінець мистецтву – Бо воно безгранне
Кінець роботи, але не кінець мистецтву – Бо воно безгранне
Картинки из презентации «Живопис» к уроку изо на тему «Живопись»

Автор: Гальчинська Наталія. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока изо, скачайте бесплатно презентацию «Живопис.pptx» со всеми картинками в zip-архиве размером 1106 КБ.

Скачать презентацию

Живопис

содержание презентации «Живопис.pptx»
Сл Текст Сл Текст
1Підготували: Гальчинська Наталія та Петренко Ірина. 4художник у стилі портрет, автопор- трет, мініатюра, історично
Презентація на тему: Український живопис 19 століття. краєзнавчі роботи та багато іншогоНайбільше прославився своїми
2Живопис – живо писати. В українському живопису чітко роботами у побутовому жанрі. Використовував на той час, як
окреслились і набули специфічних ознак усі жанри. Під впливом ніхто, кольорійність та різнобарвство у 19 столітті.
демократичних тенденцій у розвитку всієї культури на перше місце 5Об’єднання та розвиток живопису на Україні. . Характерним
висувається побутовий жанр, який безпосередньо відображає життя для українського образотворчого мистецтва першої половини XIX
народу. Тематичні рамки цього жанру розширюються, він ст. було становлення його на позиціях реалізму, народності,
збагачується на нові сюжети і міцніше пов'язується зі суспільною життєвої правди. 1)На розвитку художнього життя на Україні, на
проблематикою. Художники прагнуть осмислити нового героя часу, утвердженні демократичних тенденцій у живопису позначилась
нові відносини, що складаються в суспільстві, знайти й утвердити діяльність Товариства пересувних художніх виставок
нові мистецькі цінності. Зростання інтересу до минулого України, («передвижники»), що виникло 1870 р. в Росії. Членами його було
до національно-визвольної тематики зумовило піднесення багато українських митців. 2)Високої професійної майстерності
історичного жанру. Любов до рідного краю, відчуття природи як українські художники продовжували набувати в Петербурзькій
суттєвого чинника в понятті «батьківщина» було основою Академії мистецтв. В Одесі, Харкові, Києві відкрилися малювальні
формування пейзажного жанру, що набуває самостійного школи (згодом училища). 3)Консолідації мистецьких сил України
ідейно-естетичного значення. Взагалі переважна більшість сприяли Товариство південноросійських художників у Одесі,
українських митців не були майстрами якогось одного жанру, а Київське товариство художніх виставок, Товариство для розвою
володіли багатьма із них. руської штуки у Львові, Товариство харківських художників та
3Види живопису. В українському живопису чітко окреслились і інші об'єднання.
набули специфічних ознак усі жанри. Живопись Натюрморт Пейзаж 6Живопис як складова культурної спадщини України. Роль
Абстракция Портрет Ню Жанровая живопись Графика Фотография живопису в культурно - освітницькому стилі життя дало великий
Скульптура Иллюстрация Digital art Декоративно прикладное поштовх до нової тенденції науковців, дослідників, реалістів.
мистецтво Текстиль Керамика Кукла Коллаж В Україні був найбільше Нажаль кожен художник, картина, які створювалася на території
розвинений побутовий жанр. України перейшли до рук Російської імперії. Але незважаючи
4Відомі знавці українського мистецтва. Л. М. Жемчужников, нінащо наші предки створили новий вид живопису – побутовий жанр.
Наслідник побутового жанру, продовжувач демократичних традицій Історичний жанр в українському мистецтві ще не відзначався
Т. Г. Шевченка Знавець кращих абстракцій та пейзажів. Була широтою тематикою. Художники здебільшого вдавалися до героїчної
ув’язнена за некорекне писання ілюст - рацій про свободу думки історії козацтва («Сторожа запорізьких вольностей», «Козачий
П. Д. Мартинович (1856—1933) У дусі ідейних настанов пікет»). Вагомий внесок у становлення реалістичного українського
передвижників і графік творив живописець на початку 19 століття. жанру живопису зробив Тарас Шевченко(“Катерина”,
Перша людина, яка на території сучасної України запровадив “Андруші”,”Костел у Києві”). Реалістичними рисами, відходом від
вільне писання картин у стилі портрета. М. Д. Кузнецов канонів класицсзму позначена творчість українсьокого художника
(1850—1929) Ілюзіоніст 19 століття, уславлений на той час своїми Л. Долинського, І. Сошенка та інших. “ Живописна Україна –
дивовижними витворами сплеску фан - Тазій. Спирався на станковий символ нашого єства, Ці картини і творіння втілення самого
вид живопису.Та ще неабиякі здібності виявив Кузнецов у Божества” Так писав Т. Шевченко.
портретному жанрі. К. К. Костанді (1852— 1921) Талановитий 7Кінець роботи, але не кінець мистецтву – Бо воно безгранне.
«Живопис» | Живопис.pptx
http://900igr.net/kartinki/izo/ZHivopis/ZHivopis.html
cсылка на страницу

Живопись

другие презентации о живописи

«Учимся рисовать» - Композиция. Определение пропорций, соответствующих натуре (отношение частей к целому). Как правильно создать рисунок? С чего нужно начинать учиться рисовать? Учимся рисовать. Передача светотени средствами тональной штриховки. Пространственные изменения предметов (дальний и ближний планы). Изо. Рисунок является основой всех видов изобразительного искусства.

«Рисование животных» - Задачи. У нас получаются шаблоны головы, туловища, хвоста и четырех ног. Рисование животных по памяти. Изобразительное искусство. Не расстраивайся, если у тебя не получилось с первого раза. Внимательно посмотри на несколько набросков кошки. Повтори попытку. Попробуй дорисовать изображения домашних животных, которые «живут» на странице.

«Тёплый и холодный цвет» - Готовые изделия. Простой. Рассказать о яркости и насыщенности. Способы увеличения и уменьшения рисунка. Цели: Познакомить с теплыми и холодными цветами. Тема: Теплые и холодные цвета. Цветной тон. Шов крест. Изготовление образцов счетных швов. Хроматические теплые холодные красный синий желтый голубой оранжевый фиолетовый.

«Линейная перспектива» - Владимир Орловский «Летний день». 1884 г. Наука, помогающая правильно изображать предметы в пространстве называется перспектива. Перспектива. Альфред Сислей «Улица Севр в Лувесьенне». 1873 г. Линейная перспектива изучает правила изображения объектов при помощи линий. В своих работах художник умело передает законы линейной и воздушной перспективы.

«Основы цветоведения» - Домашнее задание. Цветовой круг. Основные цвета. Альбом, кисти, гуашь, салфетка, стакан для воды. Красный Желтый синий. Составные цвета. Геометрический порядок множества цветов. Основы цветоведения. Творим на уроке. Цвет. Оранжевый Зеленый фиолетовый. Восприятие цвета меняется от фона.

«Виды композиции» - Фронтальная композиция. Объемная композиция. Принципы выявления характера объемной формы. Фронтальная композиция Объемная композиция Глубинно-пространственная композиция. Роль света в пространственной композиции. Основные принципы выявления фронтальной поверхности. Виды фронтальной композиции Приемы и средства построения.

Урок

Изо

31 тема
Картинки
Презентация: Живопис | Тема: Живопись | Урок: Изо | Вид: Картинки