Наркомания Скачать
презентацию
<<  Наркомания Пример наркомании  >>
Наркоманія
Наркоманія
Наркоманія
Наркоманія
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманія
Наркоманія
Наркоманія – це важка хвороба психіки і всього організму, яка без
Наркоманія – це важка хвороба психіки і всього організму, яка без
1. Історія виникнення наркоманії
1. Історія виникнення наркоманії
1. Історія виникнення наркоманії
1. Історія виникнення наркоманії
Історія виникнення наркоманії
Історія виникнення наркоманії
Деякі свідчать, щоб кинути наркотики досить проявити силу волі,
Деякі свідчать, щоб кинути наркотики досить проявити силу волі,
Деякі свідчать, щоб кинути наркотики досить проявити силу волі,
Деякі свідчать, щоб кинути наркотики досить проявити силу волі,
Летючі (ацетон, бензин, етиловий спирт)
Летючі (ацетон, бензин, етиловий спирт)
Летючі (ацетон, бензин, етиловий спирт)
Летючі (ацетон, бензин, етиловий спирт)
Наслідки наркоманії
Наслідки наркоманії
Наслідки наркоманії
Наслідки наркоманії
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Наркоманiя 1
Если у тебя есть наркотик-ты его хозяин, а если ты испытал его кайф -
Если у тебя есть наркотик-ты его хозяин, а если ты испытал его кайф -
Здійстнені протидії наркоманії
Здійстнені протидії наркоманії
Кінець…
Кінець…
Кінець…
Кінець…
Картинки из презентации «Наркоманiя 1» к уроку ОБЖ на тему «Наркомания»

Автор: . Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока ОБЖ, скачайте бесплатно презентацию «Наркоманiя 1.pptx» со всеми картинками в zip-архиве размером 5147 КБ.

Скачать презентацию

Наркоманiя 1

содержание презентации «Наркоманiя 1.pptx»
Сл Текст Сл Текст
1Наркоманія. Сігнаєвська Анна. 7Деякі свідчать, щоб кинути наркотики досить проявити силу
2 волі, рішучість та силу характеру… Наркоманія невиліковна…
3Наркоманія. ( Грец. ????? - заціпеніння, сон, і ????? - Споживання наркотиків може бути контрольованим… “Наркотики
божевілля, пристрасть, потяг.). Хронічне захворювання, викликане допомагають вирішити” проблеми…. …Це все міфи.
вживанням певних речовин (наркотиків), що характеризується 8Летючі (ацетон, бензин, етиловий спирт). Опіумні наркотики.
фазним перебігом і наявністю в своїй структурі поетапно формуючи Кокаїн і крек. Види наркотиків. Екстазі. Конопля. Токсичні
синдроми: синдром зміни реактивності – наркоманістичний синдром, речовини. LSD (діетиламід лізергінова кислота).
що є першим синдромом формується захворювання, що включає зміну 9Наслідки наркоманії. Руйнування власного здоров’я, здоров’я
форми споживання наркотику, зникнення захисних реакцій при дітей, щастя близьких, шкода оточуючим і всьому суспільству.
передозуванні, зміна толерантності та зміна форми сп'яніння. 2) Прийомом наркотиків людина прирікає себе на повільне
синдром психічної залежності – наркоманістичний синдром, що самогубство. Кінець наркоманії завжди драматичний – це життєва
з'являється на певній стадії розвитку хвороби, що включає катастрофа. Наркотичні речовини руйнують всі органи, але
психічний потяг і здатність досягнення стану психічного комфорту передусім вони згубно впливають на центральну нервову систему,
в інтоксикації. 3) синдром фізичної залежності - яка є для них основною мішенню, тому наркотики називають
наркоманістичний синдром, що з'являється на певній стадії нейтротипними отрутами. Після вживання наркотику мозок людини
розвитку хвороби, що включає фізичний потяг, здатність буквально ним просочується. Це спричиняє нейротоксичні явища:
досягнення стану фізичного комфорту в інтоксикації. Ці три настають кисневе голодування і порушення проводнікової регуляції
синдроми об'єднуються у великий наркоманістичний синдром 4) між основними центрами нервової системи. Великі дози наркотику
синдром наслідків хронічну залежність. спричиняють втрату чутливості, параліч нервових закінчень, а
4Наркоманія – це важка хвороба психіки і всього організму, також загибель незамінних, з найменшим механізмом нервових
яка без лікування веде до деградації особистості, повної клітин мозку. Наркотики вражають насамперед найскладніший вищий
інвалідизації і передчасної смерті. Однак до цього захворювання, відділ нервової системи – кору головного мозку. Ослаблення
на відміну від інших, людина себе призводить сама, стаючи психічної діяльності,. У цьому разі передусім змінюється ядро
заложником с власної дурості й необережності. По-перше, численні особистості наркомана, порушуються головні людські риси,
дослідження дії лікарських засобів свідчать про те, що на одні й нівелюються індивідуально-особистісні особливості , різноманіття
ті ж самі дози здорові люди реагують інакше, ніж хворі. Дію психічного життя. У тих осіб, які почали вживати наркотики у
медичного препарату розраховано лише на організм у стані період становлення особистості (у підлітковому віці) протягом
хвороби, тому, що прийом ліків хворою людини веде до її 2-5 років формуються стійкі паталогічні особистісні зміни, їх
одужання, а здоровою – до отруєння організму і порушення його поведінка стає психоподібною, часто поєднуються з
функцій. По – друге, наркотичні препарати не можна приймати з антисоціальними і асоціальними діями. Якщо наркоманом стають у
рідка і потроху оскільки це в корені суперечить їх природі. пізнішому віці деформація особистості менш виражена, але
Ейфорична дія багатьох медичних препаратів часто настає лише в спостерігається значне зниження пам’яті не лише на поточні дії
разі перевищення терапевтичної дози або порушення способу їх але й збіднюється запас знань. Більшість наркоманій призводить
уведення. Необхідно назавжди запам’ятати, що найбільша небезпека до зниження інтелекту. Сильно знижується здібності до вищих
полягає саме в першому прийому наркотику, в першому шприці! асоціацій, творчості. Коло інтересів різко звужується і
51. Історія виникнення наркоманії. 2.Міфи про наркотики. 3. обмежується основною метою – добути наркотик.
Види наркотиків. 4. Наслідки наркоманії. 5. Здійстнені протидії 10
наркоманії. 6. Висловлювання відомих людей про наркоманію. 11Если у тебя есть наркотик-ты его хозяин, а если ты испытал
6Історія виникнення наркоманії. Наркоманія, як соціальна его кайф - он твой хозяин. Гарун Агацарский. Наркомания - долгая
проблема, виникла в XX столітті. До цього вживання наркотиків смерть короткой жизни. Котов Кирилл. Наркомания - это
було поширено серед деяких культур, для яких воно було многолетнее наслаждение смертью. Франсуа Мориак. От одних
традиційно. Індіанці кечуа з незапам'ятних часів жували листя наркотиков избавляются прибегая к другим. Валерий Афонченко.
коки; в мусульманських країнах, в першу чергу в Середній Азії, Наркотики, как азартная игра: человек надеется на крупный
курили гашиш, а в Індокитаї вживали опій. Для цих культур выигрыш, а проигрывает целое состояние. Владимир Борисов
наркотики так само природні, як для аборигенів Нової Зеландії - Владимир Борисов.
канібалізм. Крім цього, експериментували з нелегальними сьогодні 12Здійстнені протидії наркоманії. Сьогодні при Управлінні МВС
речовинами деякі представники вищого класу європейських України в Дніпропетровській області створена громадська
суспільств. В Україні, яка входить в природний ареал вирощування наглядова рада з питань протидії наркоманії. Учасники першого
рослин із вмістом наркотичних речовин, в першу чергу маку та засідання — представники відділів правоохоронних органів,
конопель, наркоманія не мала масового розповсюдження, якщо не громадських організацій, підприємств, фондів, реабілітаційних
вважати дивні суміші, які палили запорізькі козаки. Початок центрів. Діяльність органів внутрішніх справ і громадських
більш-менш масового вживання наркотиків пов'язують з молодіжною організацій спрямована на викриття фактів незаконного обігу
субкультурою - хіпі. Після них наркоманія стала все більш широко наркотиків, а також профілактику зростання наркоманії. Сьогодні
розповсюджуватися серед молоді. До останнього часу переважаючим в області на обліку двадцять дві тисячі споживачів наркотиків.
наркотиком була марихуана і частково "ширка", Цю цифру, за словами Олега Соколова, необхідно збільшити
вироблена з маку. Крім цього, довгий час мала місце морфійну вдесятеро, щоб мати уявлення про реальну кількість наркоманів. В
наркоманія, пов'язана з махінаціями в системі аптек і лікарень Україні створено багато благодійних фондів для боротьби з
(виписували "липові" рецепти). На початку 80-х наркоманією. Створено комплекси для наркоманів, реабілітаційні
поширилося вживання наркотиків на ефедринових основі, які центри, та спеціальні курси.
виготовлялися з деяких ліків від кашлю. 13Кінець…..
«Наркоманiя 1» | Наркоманiя 1.pptx
http://900igr.net/kartinki/obg/Narkomanija-1/Narkomanija-1.html
cсылка на страницу

Наркомания

другие презентации о наркомании

«Вред наркомании» - Вред наркомании. Артюшкина О. 21 группа ФНК. Что же такое наркотики ??? Деньги и власть в мире наркотиков: Интересные факты о наркотиках: Факторы риска, способствующие употреблению наркотиков подростками. Джордж Вашингтон курил Марихуану, чтобы избавиться от зубной боли. Статистика подростковой наркомании Общий уровень наркотизации школьников: Пробовали…………………… 14% Не пробовали…………………86%.

«Наркотические вещества» - КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СПОСОБУ ВОЗДЕЙСТВИЯ Серотонергические галлюциногены - ЛСД, МЕСКАЛИН, ПСИЛОЦИБИН/ПСИЛОЦИН. По мере старения пластичность исчезает, масса становится твердой и хрупкой. На Среднем Востоке: гашиш. Цветки плотно скрученные, торчащие, дискообразно окутаны яйцевидными кроющими листьями. ФЗ от 25.07.2002 №116-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 30.06.2003 № 86- ФЗ) Трудовой Кодекс РФ.

«Жизнь без наркотиков» - Нет. Статистика. Вредная привычка. 23. Болезнь. 28. 59. Почему подростки употребляют наркотики? Да. 13. Что такое наркомания? 45. Преступление.

«Молодёжь против наркотиков» - Кадровое обеспечение. -И привлечь молодёжь к актуальности проблемы профилактики наркомании. Механизм реализации программы. Молодёжь против наркотиков!!! 1.Актуальность проекта. Благотворительные концерты знаменитостей Российской эстрады : Любэ, Фабрика, Серебро, Мираж. В целях сохранения генофонда нации, сбережение физического и психологического здоровья молодёжи.

«Зависимость от наркотиков» - Конопля. Барбитураты по опьяняющему действию похожи на алкоголь. Что такое наркотики. Что такое наркомания. 1 Эфедрин. В каком возрасте чаще пробуют наркотики. Снотворно-седативные средства. Цели: 2 Псевдоэфедрин и эфедрон. Авторы: Алексеев М. 11 «А» Галчёнков А. 11 «А». Критерии отношения веществ к наркотикам.

«Психоактивные вещества» - Именно на них направлено и продвижение психоактивных веществ. А среди рядового населения подобные вещества хождения не имели. Когда появилась наркомания? В основном наркотические вещества употребляют молодые люди. Что такое наркотики? Авторы составители: учащиеся 8-11 классов, МКОУ «Мишкинская общеобразовательная школа».

Урок

ОБЖ

58 тем
Картинки
Презентация: Наркоманiя 1 | Тема: Наркомания | Урок: ОБЖ | Вид: Картинки