Без темы
<<  International Business Center: consulting, investments, valuation Актуальные вопросы работников образования в разрезе социальных групп и отрасли в целом  >>
Neticle Technologies
Neticle Technologies
M?DSZERTAN
M?DSZERTAN
TARTALOMJEGYZ
TARTALOMJEGYZ
?SSZEFOGLAL
?SSZEFOGLAL
Webes jelenl
Webes jelenl
Megjelen
Megjelen
Eml?t?st
Eml?t?st
Sony
Sony
Sony - Eml
Sony - Eml
Sony - Eml
Sony - Eml
Sony - Kulcs tulajdons
Sony - Kulcs tulajdons
Sony - A legakt
Sony - A legakt
Samsung
Samsung
Samsung - Eml
Samsung - Eml
Samsung - Eml
Samsung - Eml
Samsung - Kulcs tulajdons
Samsung - Kulcs tulajdons
Samsung - A legakt
Samsung - A legakt
Panasonic
Panasonic
Panasonic - Eml
Panasonic - Eml
Panasonic - Eml
Panasonic - Eml
Panasonic - Kulcs tulajdons
Panasonic - Kulcs tulajdons
Panasonic - A legakt
Panasonic - A legakt
Neticle Technologies
Neticle Technologies

Презентация на тему: «Neticle Technologies». Автор: Horv?th R?bert. Файл: «Neticle Technologies.ppt». Размер zip-архива: 4994 КБ.

Neticle Technologies

содержание презентации «Neticle Technologies.ppt»
СлайдТекст
1 Neticle Technologies

Neticle Technologies

Online m?dia elemz?s Sony, Samsung, Panasonic

Vizsg?lt id?szak: 2014. december

S?t?r-Schneider Kata, elemz? kata.schneider@neticle.hu +36 30 651 9106

2 M?DSZERTAN

M?DSZERTAN

A Neticle rendszer a vizsg?lt id?szak webes tartalmaiban keresi meg a kulcsszavak szinonim?it tartalmaz? eml?t?seket (cikkeket, blogokat, hozz?sz?l?sokat, k?z?ss?gi m?dia tartalmakat). A megtal?lt tartalmakat automatikusan feldolgozza ?s v?lem?nyelemzi: minden eml?t?s kap egy pontsz?mot, ?gynevezett v?lem?nyindexet, mely jelzi, hogy az adott sz?veg mennyire pozit?v vagy negat?v a kulcssz?ra vonatkoz?an.

A sz?mszer?s?t?s alapja az egyik legpontosabb magyar nyelvre k?sz?tett saj?t v?lem?nyelemz? algoritmus, mely 80-85%-os pontoss?ggal k?pes meg?llap?tani egy eml?t?s v?lem?ny?t. A pontsz?mozott eml?t?sek folyamatos ?sszegz?s?vel v?lem?ny?rfolyamot (WOI - Web Opinion Index) alkot a rendszer. A v?lem?ny?rfolyam a Neticle saj?t mutat?ja, mely a web v?lem?ny?t egyetlen dinamikusan v?ltoz? mutat?sz?mmal fejezi ki. Vizsg?lt forr?sok Magyar nyelv? f? h?rport?lok Magyar nyelv? blogok Magyar nyelv? f?rumok Nyilv?nos Facebook posztok Twitter posztok Google+ posztok

3 TARTALOMJEGYZ

TARTALOMJEGYZ

?sszefoglal? Webes jelenl?t ?ttekint?se Megjelen?s gyakoris?ga, Napi v?lem?nyindex Eml?t?st?rk?p Sony Eml?t?sfolyam Eml?t?sgr?f Kulcs tulajdons?gok, t?m?k ?s a leggyakoribb kifejez?sek A legakt?vabb weboldalak ?s szerz?k Samsung Eml?t?sfolyam Eml?t?sgr?f Kulcs tulajdons?gok, t?m?k ?s a leggyakoribb kifejez?sek A legakt?vabb weboldalak ?s szerz?k Panasonic Eml?t?sfolyam Eml?t?sgr?f Kulcs tulajdons?gok, t?m?k ?s a leggyakoribb kifejez?sek A legakt?vabb weboldalak ?s szerz?k

4 ?SSZEFOGLAL

?SSZEFOGLAL

2014. december 1. ?s 31. k?z?tt vizsg?ltuk a Sony, a Samsung ?s a Panasonic eml?t?seit a magyar weben. A konkurens c?gek k?z?l legt?bbsz?r a Samsungot eml?tett?k, ?j term?kei ?s a fejleszt?sekkel kapcsolatos bejelent?sek m?r magukban elegend?ek lenn?nek ehhez, a k?z?ss?gi oldalak felhaszn?l?i azonban szint?n nagyon akt?vnak bizonyultak decemberben, sz?mos tal?latot adott az ? v?lem?ny?k / kritik?juk, az ?ltaluk hirdetett/keresett term?kek. A Sony nem sokkal maradt el a Samsung tal?latainak sz?ma m?g?tt. Eset?ben nem csak a term?kekkel kapcsolatban voltak tal?lataink, a hacker-t?mad?s ?s a The Interview c. film k?r?li botr?ny kapcs?n sokat szerepelt a weben. A Panasonic k?t versenyt?rs?hoz k?pest j?csk?n lemaradt. Els?sorban f?rumokon eml?tett?k, kar?csonyi akci?ja a Bazilika LED- kivil?g?t?s?val is alig hozott eml?t?seket a konkurensekhez k?pest.

5 Webes jelenl

Webes jelenl

t ?ttekint?se

Elemz?s?nkben a Samsung, a Sony ?s a Panasonic megjelen?seit vizsg?ltuk a magyar weben, 2014. december 1. ?s 31. k?z?tt. A legt?bben a Samsungot eml?tett?k, k?l?nb?z? f?rumokon ?s a Facebookon egyar?nt sokat besz?ltek a c?gr?l ?v v?g?n, ak?rcsak a Sonyr?l, aminek egy?bk?nt ar?nyaiban t?bb megjelen?se volt cikkekben ?s c?mlapokon is. A Panasonic j?csk?n lemaradt versenyt?rsait?l, ugyanakkor a legt?bbsz?r ezt a c?get eml?tett?k pozit?v sz?vegk?rnyezetben (~22%). A h?rom konkurens meg?t?l?se alapvet?en semleges volt, a legkevesebb negat?v tal?lat (6,8%) a Panasonichoz, m?g a legt?bb (17%) a Sonyhoz kapcsol?dik.

6 Megjelen

Megjelen

s gyakoris?ga, Napi v?lem?nyindex

Napi v?lem?nyindex

Eml?t?sek sz?ma

A h?rom c?g decemberi megjelen?seit ?ttekintve l?that?, hogy a Panasonic a h?napban folyamatosan kev?s, pozit?v- semleges tal?latot gener?lt, szemben a Sony ?s a Samsung t?bb, hull?mz? v?lem?nyindex? eml?t?seivel. Ut?bbi kett? eset?ben egy?bk?nt izgalmas megfigyelni az eml?t?sek mennyis?g?nek ?s v?lem?nyindex?nek egy?ttmozg?s?t december 10-17. k?z?tt, illetve a kar?csonyi id?szakban. A 10-i h?ten a megjelen?s gyakoris?ga ?s a

A Napi v?lem?nyindex megmutatja, hogy ?prilis h?napban napi bont?sban milyen polarit?s? eml?t?sek jelentek meg az adott term?kkel kapcsolatban.

7 Eml?t?st

Eml?t?st

rk?p

Sony

Panasonic

Samsung

Az Eml?t?st?rk?peken a h?rom versenyt?rs megjelen?seit tartalomforma szerinti bont?sban, a v?lem?nyindexet is figyelembe v?ve vizsg?lhatjuk. A Sony eset?ben szembet?n?, hogy m?g a k?z?ss?gi oldalakon ?ltal?ban semlegesek a tal?latok, sz?mos igen negat?v hangv?tel? cikk ?s c?mlaptal?lat volt decemberben, ezek f?leg a hackert?mad?ssal ?s a The Interview c. filmmel kapcsolatban ?r?dtak. A Samsung eml?t?sei minden tartalomform?ban jobban sz?r?dtak, ?ltal?ban l?that?, hogy a Facebookon pozit?vabb sz?vegk?rnyezetben eml?tett?k a c?get, mint a f?rumokoz?k. A legpozit?vabb tartalmak a Mobilar?na c?mlapj?n jelentek meg. A Panasonicot ink?bb f?rumokon eml?tett?k – szakmai f?rumokon tesztelik ?s hasonl?tj?k ?ssze a term?keit, a Facebookon pedig elad? term?keket hirdetnek a felhaszn?l?k.

A Neticle Eml?t?st?rk?p grafikon azt mutatja meg, hogy egy adott id?szakban milyen tartalomt?pus? tal?latok milyen v?lem?nyindexszel rendelkeztek, azaz mennyire pozit?v/negat?v tal?latok sz?lettek.

8 Sony

Sony

9 Sony - Eml

Sony - Eml

t?sfolyam

A Sonyval kapcsolatos fontosabb esem?nyeket az eml?t?sfolyamon jel?lt?k: decemberben f?k?nt a c?g elleni hacker-t?mad?s, a The Interview c. film ?s a Play Station k?r? csoportosultak az eml?t?sek. Emellett folyamatosan jelen voltak hirdet?sek, elvesztett, elad? telefonokr?l sz?l? bejegyz?sek, ?s tov?bbi tartalmak term?kek ?sszehasonl?t?s?r?l, ?j term?kekr?l.

Az Eml?t?sfolyam egy grafikonban ?sszes?ti a webes meg?t?l?st (v?lem?ny?rfolyamot) ?s az eml?t?sek napi gyakoris?g?t. A v?kony vonal a meg?t?l?s alakul?s?t (v?lem?ny?rfolyamot) mutatja, a k?r?l?tte l?v? halv?nyabb s?v pedig a tartalom mennyis?g?t.

10 Sony - Eml

Sony - Eml

t?sgr?f

F?rum- ?s Facebook hozz?sz?l?sok: elad? term?kek, v?lem?nyek, hirdet?sek.

A Sonyt?l hatalmas mennyis?g? adat sziv?rgott ki egy hacker-t?mad?s miatt.

F?rum- ?s Facebook hozz?sz?l?sok: elad? term?kek, v?lem?nyek, hirdet?sek, term?ktesztek.

The Interview c. film k?r?li botr?ny.

Az Eml?t?sgr?f megmutatja, hogy mely Kulcs T?m?kat (k?k) ?s a Kulcs Tulajdons?gokat(lila) eml?tenek egy?tt (maga a k?t?s) milyen gyakoris?ggal eml?tik egy?tt (az ?lek vastags?ga) ?s milyen pozit?v ?s negat?v kifejez?sek kapcsol?dnak m?g hozz?juk.

11 Sony - Kulcs tulajdons

Sony - Kulcs tulajdons

gok, t?m?k ?s a leggyakoribb kifejez?sek

Kulcs t?m?k

Kulcs tulajdons?gok

Leggyakoribb kifejez?sek

A Sonyval kapcsolatban leggyakrabban eml?tett tulajdons?gok az ?r, el?rhet?s?g, ?llapot, f?ggetlens?g, ezek egyr?szt a cser?re, elad?sra hirdetett telefonokr?l ?s m?s Sony-term?kekr?l sz?l? tartalmakb?l sz?rmaznak, a tal?latok k?z?tt m?sr?szt – ahogy az a kulcs t?m?kban is l?that? – rengeteg eml?t?s foglalkozott a hacker-t?mad?ssal ?s ennek kapcs?n a The Interview c. filmmel. A kulcs t?m?kat ?ttekintve az is l?that?, hogy a Sony term?kei k?z?l decemberben a telefonokr?l besz?ltek a legt?bbet, a Play Station-r?l pedig m?g a TV-n?l is kevesebbet. Ugyanakkor a telefon, konzol, j?t?k t?m?kban magas a pozit?v tal?latok sz?ma, vagyis a Sony term?keinek ink?bb pozit?v a meg?t?l?se.

A Kulcs t?m?k grafikonon az adott kulcssz?val vagy kulcsszavakkal kapcsolatban legt?bbet eml?tett t?m?kat, a Kulcs tulajdons?gok ?br?n az adott kulcssz?val vagy kulcsszavakkal kapcsolatban legt?bbet eml?tett tulajdons?gokat tudjuk ?ttekinteni. A megnevez?sek mellett l?that? szakaszok mutatj?k a t?m?hoz kapcsol?d? v?lem?nyek mennyis?g?t ?s milyens?g?t.

12 Sony - A legakt

Sony - A legakt

vabb weboldalak ?s szerz?k

Legakt?vabb weboldalak

Legakt?vabb szerz?k

A Sony 2014 december?ben magyar weben a Facebook mellett legt?bbsz?r a prohardver.hu oldalon szerepelt, ahol – ak?rcsak a t?bbi tech f?rumon – els?sorban a term?kekr?l ?rt v?lem?nyek, ?sszehasonl?t?sok, elad? cikkek hirdet?sei olvashat?k. A k?z?ss?gi oldalak felhaszn?l?inak aktivit?sa a szerz?k list?j?n is l?tszik, ketten is megel?zt?k az MTI-t a Sonyval kapcsolatos eml?t?sek sz?m?ban – egyik?k akt?v f?rumoz?, m?sikuk a Twitteren osztja meg az ?jdons?gokat. A h?roldalak els?sorban a c?g elleni hacker-t?mad?ssal kapcsolatban jelentettek meg cikkeket.

13 Samsung

Samsung

14 Samsung - Eml

Samsung - Eml

t?sfolyam

A Samsung eml?t?sei - a tal?latok magas sz?m?b?l ad?d?an is – igen ?sszetettek: a sz?mos cikk- ?s c?mlapmegjelen?sen t?l a k?z?ss?gi m?di?ban ?s f?rumokon is sz?ba ker?lt a c?g. A k?z?ss?gi oldalakon f?leg elad? telefonokat hirdetnek, lopottakat vagy elveszetteket keresnek, akci?kat osztanak meg.

Az Eml?t?sfolyam egy grafikonban ?sszes?ti a webes meg?t?l?st (v?lem?ny?rfolyamot) ?s az eml?t?sek napi gyakoris?g?t. A v?kony vonal a meg?t?l?s alakul?s?t (v?lem?ny?rfolyamot) mutatja, a k?r?l?tte l?v? halv?nyabb s?v pedig a tartalom mennyis?g?t.

15 Samsung - Eml

Samsung - Eml

t?sgr?f

A tal?latok tematiz?l?sa mellett az Eml?t?sgr?f seg?t az egyes t?m?k meg?t?l?s?nek meghat?roz?s?ban is. A Samsung term?keivel kapcsolatban pl. az l?that?, hogy a telefon ?s a TV meg?t?l?se alapvet?en pozit?v a magyar weben.

Okostelefonokkal kapcsolatos tal?latok: cikkek, k?rd?sek, v?lem?nyek, ?sszehasonl?t?sok, elad? term?kek

?j term?kekr?l sz?l? tartalmak

Milyen tabletet, TV-t ?rdemes v?s?rolni?

Az Eml?t?sgr?f megmutatja, hogy mely Kulcs T?m?kat (k?k) ?s a Kulcs Tulajdons?gokat(lila) eml?tenek egy?tt (maga a k?t?s) milyen gyakoris?ggal eml?tik egy?tt (az ?lek vastags?ga) ?s milyen pozit?v ?s negat?v kifejez?sek kapcsol?dnak m?g hozz?juk.

16 Samsung - Kulcs tulajdons

Samsung - Kulcs tulajdons

gok, t?m?k ?s a leggyakoribb kifejez?sek

Kulcs t?m?k

Kulcs tulajdons?gok

Leggyakoribb kifejez?sek

A Samsung eset?ben decemberben a legn?pszer?bb t?ma egy?rtelm?en a telefon volt –k?l?n?sen sokat besz?ltek a telefonok ?s TV-k ?r?r?l, a garanci?lis lehet?s?gekr?l ?s a garancia idej?r?l, a telefon eset?ben a k?rtyaf?ggetlens?g is k?zponti k?rd?s volt. Haszn?lt term?kek hirdet?sein?l az ?llapot, a tesztekn?l pl. a m?k?d?k?pess?g, sebess?g (mennyire gyors az oper?ci?s rendszer), m?ret (pl. a telefon vagy a kijelz? m?rete) a meghat?roz?. A telefon ?s gy?rt?s t?m?ban t?bb negat?v v?lem?ny is volt a decemberi tal?latok k?z?tt. A telefonok eset?ben f?leg f?rumoz?k rossz v?lem?nye olvashat?, hib?s cikkekr?l, vagy olyan modellr?l, amit ?k nem v?s?roln?nak meg. A gy?rt?s eset?ben a tabletek kapcs?n negat?vumk?nt mer?lt fel a gy?rt?s helye (Vietn?m), a Z1 telefon gy?rt?s?val kapcsolatban pedig nem ?rtett?k a hozz?sz?l?k, mi?rt titkol?zik a c?g.

A Kulcs t?m?k grafikonon az adott kulcssz?val vagy kulcsszavakkal kapcsolatban legt?bbet eml?tett t?m?kat, a Kulcs tulajdons?gok ?br?n az adott kulcssz?val vagy kulcsszavakkal kapcsolatban legt?bbet eml?tett tulajdons?gokat tudjuk ?ttekinteni. A megnevez?sek mellett l?that? szakaszok mutatj?k a t?m?hoz kapcsol?d? v?lem?nyek mennyis?g?t ?s milyens?g?t.

17 Samsung - A legakt

Samsung - A legakt

vabb weboldalak ?s szerz?k

Legakt?vabb weboldalak

Legakt?vabb szerz?k

A magyar weben legt?bbsz?r a Facebook mellett a prohardver.hu f?rumon szerepelt a Samsung, de a mobilarena.hu-n rengeteg c?mlap-tal?lat volt decemberben. A fontosabb tech oldalakon folyamatosan szerepel. A szerz?k els?sorban f?rumoz?k, k?z?ss?gi oldalak tagjai: ketten m?g a Samsung hivatalos magyar oldal?t is „megel?zt?k”. PC ?s telefon f?rumokon egyar?nt sokszor eml?tett?k a m?rk?t, ?s a Twitteres jelenl?te is er?s.

18 Panasonic

Panasonic

19 Panasonic - Eml

Panasonic - Eml

t?sfolyam

A Panasonic els?sorban term?kei kapcs?n szerepelt decemberben a magyar weben. A tal?latok j? r?sze f?rumos v?lem?nyekb?l, Facebook- bejegyz?sekb?l, hirdet?sekb?l sz?rmazik. A legt?bb eml?t?s f?rumokon ?s a Facebookon tal?lhat?, amikben f?k?nt a Panasonic TV-ir?l ?s f?nyk?pez?g?peir?l van sz?.

Az Eml?t?sfolyam egy grafikonban ?sszes?ti a webes meg?t?l?st (v?lem?ny?rfolyamot) ?s az eml?t?sek napi gyakoris?g?t. A v?kony vonal a meg?t?l?s alakul?s?t (v?lem?ny?rfolyamot) mutatja, a k?r?l?tte l?v? halv?nyabb s?v pedig a tartalom mennyis?g?t.

20 Panasonic - Eml

Panasonic - Eml

t?sgr?f

F?rum- ?s Facebook hozz?sz?l?sok: elad? term?kek, v?lem?nyek, hirdet?sek, term?ktesztek. A Panasonic TV-ir?l pozit?v a magyar web v?lem?nye.

LED f?nybe ?lt?zteti a Szent Istv?n Bazilik?t a Panasonic

Fot?s f?rumok: v?lem?nyek term?kekr?l, ?sszehasonl?t?sok, elad? cikkek

Az Eml?t?sgr?f megmutatja, hogy mely Kulcs T?m?kat (k?k) ?s a Kulcs Tulajdons?gokat(lila) eml?tenek egy?tt (maga a k?t?s) milyen gyakoris?ggal eml?tik egy?tt (az ?lek vastags?ga) ?s milyen pozit?v ?s negat?v kifejez?sek kapcsol?dnak m?g hozz?juk.

21 Panasonic - Kulcs tulajdons

Panasonic - Kulcs tulajdons

gok, t?m?k ?s a leggyakoribb kifejez?sek

Kulcs t?m?k

Kulcs tulajdons?gok

Leggyakoribb kifejez?sek

A Panasonic-kal kapcsolatos leggyakoribb eml?t?sek a TV-khez kapcsol?dtak, ez l?tszik a kulcs t?m?kban is: a tv, LED, plazma mind erre vonatkozik. A LED t?ma tal?latai k?z?tt ugyanakkor a Panasonic kar?csonyi akci?j?r?l – mely sor?n kivil?g?tott?k a Bazilik?t – sz?l? tartalmak szint?n olvashat?k. A kulcs tulajdons?gok list?ja meger?s?ti ezt, a jelz?k mind a Panasonic TV-kre ?s kamer?kra/ f?nyk?pez?g?pekre vonatkoznak, ?s ?ltal?ban pozit?v meg?t?l?s?ek. A garancia, ?r, m?k?d?k?pess?g tulajdons?gok nem csup?n t?bbsz?r szerepeltek az eml?t?sekben, de ar?nyaiban t?bb ezek k?z?tt a pozit?v tal?lat is (itt fontos azt is megjegyezn?nk, hogy az el?gedett kommenteken t?l a tal?latok k?z?tt sok a hirdet?s is, amik ?ltal?ban pozit?v sz?vegk?rnyezetben eml?tik a Panasonicot).

A Kulcs t?m?k grafikonon az adott kulcssz?val vagy kulcsszavakkal kapcsolatban legt?bbet eml?tett t?m?kat, a Kulcs tulajdons?gok ?br?n az adott kulcssz?val vagy kulcsszavakkal kapcsolatban legt?bbet eml?tett tulajdons?gokat tudjuk ?ttekinteni. A megnevez?sek mellett l?that? szakaszok mutatj?k a t?m?hoz kapcsol?d? v?lem?nyek mennyis?g?t ?s milyens?g?t.

22 Panasonic - A legakt

Panasonic - A legakt

vabb weboldalak ?s szerz?k

Legakt?vabb weboldalak

Legakt?vabb szerz?k

A Panasonicot magyar weben legt?bbsz?r a Facebook mellett a prohardver f?rumon ?s az index f?rum?n eml?tett?k. A f?leg a term?kekkel kapcsolatos tal?latok (hirdet?sek, tesztek, v?lem?nyek) j?r?szt tech oldalakr?l sz?rmaznak. A legakt?vabb szerz?k mind f?rumoz?k: a Panasonic term?keit el?nyben r?szes?t? felhaszn?l?k.

23 Neticle Technologies

Neticle Technologies

S?t?r-Schneider Kata, elemz?

kata.schneider@neticle.hu

+36 30 651 9106

www.neticle.hu

Neticle

mitgondolaweb.blog.hu

@neticle_hu

Neticle Technologies

«Neticle Technologies»
http://900igr.net/prezentacija/algebra/neticle-technologies-118162.html
cсылка на страницу
Урок

Алгебра

35 тем
Слайды