Без темы
<<  8-2 Photosynthesis: An Overview ?аза?стан Республикасыны? Білім ж?не ?ылым министрлігі  >>
8-umumiy o’rta ta’lim maktabi
8-umumiy o’rta ta’lim maktabi
Darsning tarkibiy qismi
Darsning tarkibiy qismi
Mavzu: Huquq tarmoqlari O`qituvchi: Igamov Alisher Ilxamovich Sinf: 8
Mavzu: Huquq tarmoqlari O`qituvchi: Igamov Alisher Ilxamovich Sinf: 8
G`azal mulkining sultoni Alisher Navoiyning 573 yilligi
G`azal mulkining sultoni Alisher Navoiyning 573 yilligi
Shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Boburning 531 yilligi
Shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Boburning 531 yilligi
Huquq normasi …
Huquq normasi …
Huquq tarmoqlari
Huquq tarmoqlari
Huquq tarmoqlari
Huquq tarmoqlari
8-umumiy orta talim maktabi
8-umumiy orta talim maktabi
Huquq tarmoqlari
Huquq tarmoqlari
Huquq tarmoqlari
Huquq tarmoqlari
Huquq tarmoqlari
Huquq tarmoqlari
Huquq tarmoqlari
Huquq tarmoqlari
SEN “ L I D E R ” BO`LA OLASAN
SEN “ L I D E R ” BO`LA OLASAN
Uyga vazifa
Uyga vazifa
E’tiborlaringiz uchun Rahmat
E’tiborlaringiz uchun Rahmat

Презентация: «8-umumiy orta talim maktabi». Автор: . Файл: «8-umumiy orta talim maktabi.pptx». Размер zip-архива: 2120 КБ.

8-umumiy orta talim maktabi

содержание презентации «8-umumiy orta talim maktabi.pptx»
СлайдТекст
1 8-umumiy o’rta ta’lim maktabi

8-umumiy o’rta ta’lim maktabi

Navoiy shahar

XTMFMTTEB

ga qarashli

2 Darsning tarkibiy qismi

Darsning tarkibiy qismi

Tashkiliy qism (yangiliklar)- 3 min O`tgan mavzuni takrorlash- 8 min Yangi mavzu bayoni- 15 min Mustahkamlash- 8 min Baholash- 3 min Uyga vazifa- 3 min

O`zbekiston davlati va huquqi asoslari

3 Mavzu: Huquq tarmoqlari O`qituvchi: Igamov Alisher Ilxamovich Sinf: 8

Mavzu: Huquq tarmoqlari O`qituvchi: Igamov Alisher Ilxamovich Sinf: 8

“H” Dars turi: yangi tushuncha bilimlarni shakllantiruvchi Dars uslubi: interfaol, an`anaviy Dars jihozi: kompyuter vositalari, tarqatma materiallar, darslik

O`zbekiston davlati va huquqi asoslari

4 G`azal mulkining sultoni Alisher Navoiyning 573 yilligi

G`azal mulkining sultoni Alisher Navoiyning 573 yilligi

Orazin yopqach ko'zumdin sochilur har lahza yosh, O'ylakim paydo bo'lur yulduz, nihon bo'lg'ach quyosh. Qut bir bodomu yerim go'shan mehrob edi, G'orati din etti nogah bir baloliq ko'zu qosh.

9-fevral 1441 - 3-yanvar 1501

5 Shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Boburning 531 yilligi

Shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Boburning 531 yilligi

Tole' yo'qki, jonimg'a balolig' bo'ldi, Har ishniki ayladim, xatolig' bo'ldi. O'z erni qo'yib, Hind sori yuzlandim, Yo rab, netayin, ne yuz qarolig' bo'ldi.

14-fevral 1483y – 26-dekabr 1530y

6 Huquq normasi …

Huquq normasi …

Huquq tizimi…? Gepotiza…? Dispozitsiya …? Sanksiya …? O`zbekiston Respublikasi poytaxti Toshkent.

Huquq normalari

O`tgan mavzuni takrorlash

O`zbekiston davlati va huquqi asoslari

7 Huquq tarmoqlari

Huquq tarmoqlari

Yangi mavzu bayoni

1

2

3

5

4

O`zbekiston davlati va huquqi asoslari

8 Huquq tarmoqlari

Huquq tarmoqlari

Har qanday jamiyatda shu jamiyat a'zolarining huquq va erkinliklarini ta'- minlash uchun ma'lum bir huquq tizimi zarur. Qaysi huquq normasini qaysi obyektga nisbatan ishlatish lozimligini aniqlashtirish uchun ularni turlarga ajratish lozim. Huquq tizimi, avvalambor huquq tarmoqlari (sohalari) deb nomlanuvchi alohida tarmoqlarga ajratiladi. Bunda, davlatdagi ijtimoiy munosabatlarning xilma-xilligi e'tiborga olinadi.

Yangi mavzu bayoni

O`zbekiston davlati va huquqi asoslari

9 8-umumiy orta talim maktabi
10 Huquq tarmoqlari

Huquq tarmoqlari

Mehnat huquqi sohasi tomonidan -- korxonalar, tashkilotlar va ularning xodimlari o'rtasidagi mehnat munosabatlari tartibga solinadi. Fuqarolik huquq sohasi -- mulk bilan aloqador hamda nomulkiy muno- sabatlar tartibga solinadi.

Yangi mavzu bayoni

O`zbekiston davlati va huquqi asoslari

11 Huquq tarmoqlari

Huquq tarmoqlari

Oila huquq sohasi – oiladagi, oila va nikoh bilan bog‘liq munosabatlar tartibga solinadi. Ekologiya huquq sohasi -- tabiatni muhofaza qilish jarayonida yuzaga keladigan munosabatlar tartibga solinadi. Jinoyat huquq sohasi – qanday xatti-harakatlar jamiyat uchun xavfi ekanligini, ularni sodir etganlar qanday jazolanishi va bu borada yuzaga keladigan barcha munosabatlar tartibga solinadi.

Yangi mavzu bayoni

O`zbekiston davlati va huquqi asoslari

12 Huquq tarmoqlari

Huquq tarmoqlari

Xalqaro huquq sohasi -- xalqaro munosabatlar, davlatlar o'rtasidagi aloqalar jarayonida yuzaga keladigan munosabatlar tartibga solinadi. Protsessual huquqlar sudlarning faoliyatini tartibga soladi va qaysi tarmoqqa oid huquqiy masalalarni ko'rayotganligiga qarab yuqoridagi sharxda keltirilgan 3 ta turga bo'linadi.

Yangi mavzu bayoni

O`zbekiston davlati va huquqi asoslari

13 Huquq tarmoqlari

Huquq tarmoqlari

Yangi mavzu bayoni

Fuqarolik-protsessual huquq normalari sudlarning fuqarolik, oilaviy, mehnat, yer bilan bog'liq va moliyaviy munosabatlar kabi bir qator sohalardagi faoliyatini tartibga soladi. Ya'ni, shu sohalarga oid ishlar ko'rilayotgan bo'lsa, sudlar fuqarolik-protsessual qonunchilikka asosan ish ko'radilar. Xo'jalik protsessual huquqda ham yer, agrar, moliyaviy, ekologiya sohalariga oid huquqiy munosabatlarni sudlar orqali yechish ko'zda tutilgan. Agar fuqarolik-protsessual huquqida fuqarolar jismoniy shaxslar o'rtasidagi munosabatlar o'z aksini topsa, xo'jalik protsessual huquqda xo'jaliklar aro mulkiy nizolarni hal etish nazarda tutilgan. Jinoyat-protsessual huquq sudlov, tergov, prokuratura organlarining jinoyat ishlarini tergov qilish va sudda ko'rib chiqish faoliyatini tartibga soladi. Yuqorida atalgan tarmoqlar davlatning ichki huquq tizimini tashkil qiladi.

O`zbekiston davlati va huquqi asoslari

14 SEN “ L I D E R ” BO`LA OLASAN

SEN “ L I D E R ” BO`LA OLASAN

15 Uyga vazifa

Uyga vazifa

Huquq tarmoqlari

Bilar edim

Bilib oldim

Bilmoqchiman

O`zbekiston davlati va huquqi asoslari

16 E’tiborlaringiz uchun Rahmat

E’tiborlaringiz uchun Rahmat

«8-umumiy orta talim maktabi»
http://900igr.net/prezentacija/anglijskij-jazyk/8-umumiy-orta-talim-maktabi-87005.html
cсылка на страницу

Без темы

661 презентация
Урок

Английский язык

29 тем
Слайды