Без темы
<<  8-umumiy orta talim maktabi ?ткен тарих - ?рпа??а ?неге  >>
?аза?стан Республикасыны
?аза?стан Республикасыны
1. Елбасыны
1. Елбасыны
?Р Статистика агенттігіні
?Р Статистика агенттігіні
* Депозиттер бойынша шоттарды
* Депозиттер бойынша шоттарды
Б?гінгі та
Б?гінгі та
Слайд 5
Слайд 5
За? жобасыны
За? жобасыны
5%, 7%
5%, 7%
МББЖЖ операторы болжамды
МББЖЖ операторы болжамды
7 жылды
7 жылды
4 жылды
4 жылды
2 жылды
2 жылды
Салымшы
Салымшы
7 жыл ішінде жина
7 жыл ішінде жина
То?ыз мемлекетте білім беру жина
То?ыз мемлекетте білім беру жина
Слайд 15
Слайд 15
Назарлары
Назарлары

Презентация: «?аза?стан Республикасыны? Білім ж?не ?ылым министрлігі». Автор: user. Файл: «?аза?стан Республикасыны? Білім ж?не ?ылым министрлігі.ppt». Размер zip-архива: 1744 КБ.

?аза?стан Республикасыны? Білім ж?не ?ылым министрлігі

содержание презентации «?аза?стан Республикасыны? Білім ж?не ?ылым министрлігі.ppt»
СлайдТекст
1 ?аза?стан Республикасыны

?аза?стан Республикасыны

Білім ж?не ?ылым министрлігі

Астана-2012

2 1. Елбасыны

1. Елбасыны

2011 жыл?ы 28 ?а?тарда?ы «Болаша?ты? іргесін бірге ?алаймыз!» атты Жолдауы: «…?аза?станды?тарда мемлекеттен пайызды? бонустар ала отырып балаларын о?ыту?а ?аржы жинауды? жа?а м?мкіндіктері пайда болу?а тиіс». «…?кіметке тапсырамын: техникалы? ж?не жо?ары білім беруді? де?гейлері ?шін б?гінде Т?р?ын ?й ??рылыс жина? банкі ипотекалы? ??рылыста ж?зеге асырып отыр?ан?а ??сас жина?тау ж?йесін ?зірлеу». 2. ?аза?стан Республикасы Президентіні? 2010 жыл?ы 7 желто?санда?ы № 1118 Жарлы?ымен бекітілген ?аза?стан Республикасында білім беруді дамытуды? 2011-2020 жылдар?а арнал?ан мемлекеттік ба?дарламасы

Слайд 1

3 ?Р Статистика агенттігіні

?Р Статистика агенттігіні

м?ліметтері бойынша бала туу де?гейі 2002-2011 жылдары арасында 64% ?сті

Слайд 2

4 * Депозиттер бойынша шоттарды

* Депозиттер бойынша шоттарды

саны – шамамен 17 млн., соны? ішінде ж?мыс істейтін депозиттер (?аражатты? жылжуымен) –шамамен 4 млн.

** Білім беру кредиттерін беру бойынша серіктес-банктер – Халы? банк, БТА Банк, Альянс Банк, Сбербанк России ЕБ

~ 2,9 трлн.

~ 2, 4 трлн.

~ 1,03 млрд.**

Слайд 3

5 Б?гінгі та

Б?гінгі та

да «?аржы орталы?ы» А? кепілдемесімен ?сыныл?ан білім беру кредиттері есебінен а?ылы б?лімдерде о?итын жалпы студенттер саныны? 0,2% білім алуда. 2012 жыл?ы 1 мамырда?ы а?парат бойынша берілген кредиттерді? жалпы саны – 2 650, жалпы сомасы 1 177 476 890 те?ге.

Слайд 4

6 Слайд 5

Слайд 5

7 За? жобасыны

За? жобасыны

ма?саты - сапалы білімні? ?ол жетімділігін ж?не оны алу?а біры??ай м?мкіндіктерді арттыру.

Слайд 6

8 5%, 7%

5%, 7%

Білім беру туралы келісім-шарт

Салымшы шот ашып, 3 АЕК к?лемінде ал?аш?ы салымды ??яды

Банк салым сомасына сыйа?ыны есептейді ж?не салым туралы шарт мерзімі ая?тал?аннан кейін жалпы жина?тал?ан сомасыны? ?айтаруын ж?зеге асырады

Салымшы, оны? шот жа?дайы, салымшыларды? а?ша ?оз?алысы, мемлекет сыйлы?а?ысын есептеу ж?не оны? сомасы туралы м?ліметтерді ?сыну

Салымшы/?кіл шарт к?шірмесін ?сын?аннан кейін о?у а?ысын т?леу

Жина?тал?ан сома?а мем. сыйлы?а?ысын есептеу

Барлы? салымшылар бойынша мем. сыйлы?а?ысын аудару

Білім алушыны? о?у барысы туралы м?ліметтер

Слайд 7

9 МББЖЖ операторы болжамды

МББЖЖ операторы болжамды

ж?не со??ы мемлекет сыйлы?а?ысыны? сомасын есептеп ?сынады

Банк салымшыларды? шоттарына мемлекеттік сыйлы?а?ыларды есептейді (2 ж?мыс к?ні)

Жасал?ан ?р шарт туралы м?ліметтермен бірге мемлекет сыйлы?а?ысын есепке ?осады (5 ж?мыс к?ні)

Келесі жылды? 15 а?панына дейін у?кілетті орган сыйлы?а?ыны? жалпы сомасын операторды? шотына аударады

Слайд 8

10 7 жылды

7 жылды

жина?тауды? мысалы

?лтты?/мемлекеттік жоо-да , сондай-а?, колледждерде экономикалы? маманды?тар бойынша 1 жылды? о?у а?ысы

Те?ге

Ал?аш?ы салым

Банкті? пайызды? м?лшерлемесі

Мем. сыйлы?а?ысы

5 000,00

7,5%

5,00%

Колледж

Мем. Жоо

?лт. Жоо

Баланы? жасы (жас)

10

10

10

1 400

121 200

60,4

45 264

22,6

9 553

17

200 611

12 000

1 001 000

61,4

357 256

21,9

271 369

16,7

1 629 625

16 500

1 374 500

61,5

489 706

21,9

372 076

16,6

2 236 282

Экономикалы? маманды?тар

1 жылды? о?у а?ысы

Толы? о?у мерзіміні? а?ысы (?ымбаттау фактісін есепке ал?анда)

Колледждер (2 жыл)

Мемлекеттік жоо (4 жыл)

?лтты? жоо (4 жыл)

Слайд 9

90 000

200 000

343 000

1 600 000

480 000

2 230 000

Ай сайын ??йылатын салым

Салымдарды? сомасы

Салымдарды? ?лесі (%)

Банк сыйа?ысыны? сомасы

Банк сыйа?ысыны? ?лесі (%)

Мем. сыйлы?а?ысыны? сомасы

Мем. сыйлы?а?ысыны? ?лесі (%)

Жалпы жина?тарды? сомасы

11 4 жылды

4 жылды

жина?тауды? мысалы

?лтты?/мемлекеттік жоо-да , сондай-а?, колледждерде экономикалы? маманды?тар бойынша 1 жылды? о?у а?ысы

Те?ге

Ал?аш?ы салым

Банкті? пайызды? м?лшерлемесі

Мем. сыйлы?а?ысы

5 000,00

7,5%

5,00%

Колледж

Мем. Жоо

?лт. Жоо

Баланы? жасы (жас)

13

13

13

3 100

150 700

75

27 569

13,7

22 591

11,3

200 860

26 000

1 227 000

75,6

217 288

13,4

179 796

11,1

1 624 084

36 000

1 697 000

75,6

300 134

13,4

248 445

11,1

2 245 579

Экономикалы? маманды?тар

1 жылды? о?у а?ысы

Толы? о?у мерзіміні? а?ысы (?ымбаттау фактісін есепке ал?анда)

Колледждер (2 жыл)

Мемлекеттік жоо (4 жыл)

?лтты? жоо (4 жыл)

Слайд 10

90 000

200 000

343 000

1 600 000

480 000

2 230 000

Ай сайын ??йылатын салым

Салымдарды? сомасы

Салымдарды? ?лесі (%)

Банк сыйа?ысыны? сомасы

Банк сыйа?ысыны? ?лесі (%)

Мем. сыйлы?а?ысыны? сомасы

Мем. сыйлы?а?ысыны? ?лесі (%)

Жалпы жина?тарды? сомасы

12 2 жылды

2 жылды

жина?тауды? мысалы

?лтты?/мемлекеттік жоо-да , сондай-а?, колледждерде экономикалы? маманды?тар бойынша 1 жылды? о?у а?ысы

Те?ге

Ал?аш?ы салым

Банкті? пайызды? м?лшерлемесі

Мем. сыйлы?а?ысы

5 000,00

7,5%

5,00%

Колледж

Мем. Жоо

?лт. Жоо

Баланы? жасы (жас)

15

15

15

7 500

177 500

85,9

14 170

7,1

14 390

7

200 601

60 000

1 385 000

86,1

111 891

7

111 104

6,9

1 607 995

84 000

1 937 000

86,1

156 316

7

155 316

6,9

2 248 632

Экономикалы? маманды?тар

1 жылды? о?у а?ысы

Толы? о?у мерзіміні? а?ысы (?ымбаттау фактісін есепке ал?анда)

Колледждер (2 жыл)

Мемлекеттік жоо (4 жыл)

?лтты? жоо (4 жыл)

Слайд 11

90 000

200 000

343 000

1 600 000

480 000

2 230 000

Ай сайын ??йылатын салым

Салымдарды? сомасы

Салымдарды? ?лесі (%)

Банк сыйа?ысыны? сомасы

Банк сыйа?ысыны? ?лесі (%)

Мем. сыйлы?а?ысыны? сомасы

Мем. сыйлы?а?ысыны? ?лесі (%)

Жалпы жина?тарды? сомасы

13 Салымшы

Салымшы

МББЖЖ бойынша жина?тау шарттары:

Жоо/колледжде білім алу ?шін 7 жылды? жина?тауды? мысалы

Ал?аш?ы салым

Банкті? пайызды? м?лшерлемесі

Ай сайын ??йылатын салым

Мем. сыйлы?а?ысы

5 000,00

7,5%

15 000,00

5,00%

Слайд 12

14 7 жыл ішінде жина

7 жыл ішінде жина

тал?ан жалпы сома = 2 034 000 тг.

Салымшы

Келісім-шарт ?сыныл?аннан кейін о?у а?ысын т?леу

Білім беру туралы келісім-шартты? к?шірмесін ?сынады

Білім беру ?йымымен келісім-шарт жасасады

Слайд 13

15 То?ыз мемлекетте білім беру жина

То?ыз мемлекетте білім беру жина

тау шоттарыны? ж?йесі табысты т?рде ?олданылуда, оларды жеке білім алу?а арнал?ан шоттар деп те атайды:

Слайд 14

16 Слайд 15

Слайд 15

17 Назарлары

Назарлары

ыз?а рахмет!

«?аза?стан Республикасыны? Білім ж?не ?ылым министрлігі»
http://900igr.net/prezentacija/anglijskij-jazyk/azastan-respublikasyny-blm-zhne-ylym-ministrlg-144899.html
cсылка на страницу
Урок

Английский язык

29 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по английскому языку > Без темы > ?аза?стан Республикасыны? Білім ж?не ?ылым министрлігі