<<  Ondertussen op onze e-boekenavondmarkt gratis e-boeken in het publieke Ondertussen op onze e-boekenavondmarkt gratis e-boeken in het publieke  >>
Ondertussen op onze e-boekenavondmarkt gratis e-boeken in het publieke

Ondertussen op onze e-boekenavondmarkt gratis e-boeken in het publieke domein @boezeman: Copywrong - Are copyright laws too strict? http://www.newyorker.com/magazine/2014/10/20/crooner-rights-spat … via @newyorker Hear hear! De Amerikaanse Copyright Act uit 1790 beschermt het werk van een auteur voor 14 jaar. Vervolgens is een vernieuwing van 14 jaar mogelijk, waarna de titel in het publieke domein komt. Deze wetgeving had tot doel om de vooruitgang van de wetenschappen de kunsten te bevorderen. Na het verstrijken van de termijn wordt het mogelijk om het werk goedkoop te reproduceren (geen auteursrechten meer te betalen). In 1831 werd de periode opgetrokken tot 42 jaar na publicatie. Na de conventie van Bern in 1886 werd in de meeste (Europese) landen 50 jaar na het overlijden van de auteur van kracht. In 1909 werd het in de VS 56 jaar na publicatie. In 1976 koos men in de VS voor 50 jaar na het overlijden van de auteur. Sinds 1993 is een werk in de Europa auteursrechtelijk beschermd tot 70 jaar na het overlijden. De VS volgde in 1998 en stelde voor co?peratieve werken (bv. Mickey Mouse) de termijn op 95 jaar na publicatie. Europa verlengde in 1993 ook nog eens de bescherming voor alle werken die gepubliceerd zijn tussen 1925 en 1944, als compensatie voor het inkomstenverlies ten gevolge van WO II. .

Слайд 93 из презентации «Deze cartoon had zich hier helemaal op zijn plaats gevoeld, wat de geweldige cartoonist in staat had gesteld om geweldige mensen te bereiken die zijn werk nog niet kennen»

Размеры: 720 х 540 пикселей, формат: .jpg. Чтобы бесплатно скачать слайд для использования на уроке, щёлкните на изображении правой кнопкой мышки и нажмите «Сохранить изображение как...». Скачать всю презентацию «Deze cartoon had zich hier helemaal op zijn plaats gevoeld, wat de geweldige cartoonist in staat had gesteld om geweldige mensen te bereiken die zijn werk nog niet kennen.ppt» можно в zip-архиве размером 3890 КБ.

Похожие презентации

краткое содержание других презентаций на тему слайда

«Указательные местоимения в английском» - these. Remember. Those are bananas. This is a fridge. Company Logo. That is a TV-set. that. Those are clocks. Указательные местоимения. Английский язык, 4 класс. those. This is a clock. this. These are frogs. These are cats. That is a book. This is an apple.

«Курс «Happy English.ru»» - Обучение аудированию. Использование игр. Проверь себя. Обучение лексике. Курс Happy English.ru. Учебник. Укрепление физического и духовного здоровья. Изменения в учебниках 5-9 классов. Результаты исследования. Сюжетное построение. Учим учиться. Модули. Обучение грамматике. Путешествия в страну DoDidDone.

«The black death» - The disease struck and killed people with terrible speed. Estimated population of Europe from 1000 to 1352: It is estimated to have killed 25 million people or 30% of the population of China. Yersinia pestis. The causative agent of the plague is Yersinia pestis bacterium. It took 150 years for Europe's population to recover.

«Sport in the USA» - US sporting stars. The most popular cultural. America is a decentralised society. Young capitalist nation. The size of the state. THE most powerful nation. Population is 293 million. Commercialism. The major american ideologies. Modifications to games. The USA is driven by capitalism. College players.

«Английские местоимения» - Оценка. Время тестирования. Задание. Выберите правильный вариант местоимения : I know his name. But I don’t know… Выберите правильный вариант местоимения : I have not seen … English films yet. My friends are telling me about … Тема: Местоимения. False. Выберите правильный вариант местоимения : My elder brother looks like … mother.

«Личное письмо на английском» - Языковое оформление. Сообщение о любимых видах фильмов. Содержание. Экзаменуемый выполнил задание не полностью. Чёткость структуры. Высказывание логично. Правильное оформление письма. Извинение. Dear sheila, I received a very interesting letter from you. Смысловая цельность, речевая связность, последовательность.

Без темы

661 презентация
Урок

Английский язык

29 тем