Без темы
<<  Действия над векторами в пространств Дружба  >>
Дінтану ж
Дінтану ж
Кафедраны
Кафедраны
Дінтану ж
Дінтану ж
Дінтану ж
Дінтану ж
М?дениеттануды
М?дениеттануды
КАДР ?
КАДР ?
Халы?аралы
Халы?аралы
?ылыми ба
?ылыми ба
Дінтану ж
Дінтану ж
Университет Мармара (Турция)
Университет Мармара (Турция)
Государственный университет управления, кафедра культурологии и
Государственный университет управления, кафедра культурологии и
Евразийский университет (Турция) Университет Сакария (Турция)
Евразийский университет (Турция) Университет Сакария (Турция)
ДІНТАНУ Ж
ДІНТАНУ Ж
Дінтанушылар клубы «Н
Дінтанушылар клубы «Н

Презентация на тему: «Дінтану ж?не м?дениеттану кафедрасы 2014-2015 о?у жылы». Автор: Дамир. Файл: «Дінтану ж?не м?дениеттану кафедрасы 2014-2015 о?у жылы.pptx». Размер zip-архива: 645 КБ.

Дінтану ж?не м?дениеттану кафедрасы 2014-2015 о?у жылы

содержание презентации «Дінтану ж?не м?дениеттану кафедрасы 2014-2015 о?у жылы.pptx»
СлайдТекст
1 Дінтану ж

Дінтану ж

не м?дениеттану кафедрасы 2014-2015 о?у жылы

2 Кафедраны

Кафедраны

даму стратегиясы

Кафедраны? стратегиясы – Дінтану ж?не м?дениеттану ?ылымыны? дамуын ?лемдік білім ке?істігіне лайы?ты дінтану ж?не м?дениеттану республикалы? ?ана емес, халы?аралы? де?гейге к?теру болып табылады. Кафедра миссиясы – Дінтану ж?не м?дениеттану айма?ында б?секеге ?абілетті е?бек нары?ында с?раныс?а ие мамандар даярлау.

3 Дінтану ж

Дінтану ж

не м?дениеттану кафедрасыны? стратегиялы? ба?ыттары

4 Дінтану ж

Дінтану ж

не м?дениеттану кафедрасыны? негізгі ?ылыми ба?ыттары: Ар ождан еркіндігі, ???ы? пен дін, мемлекеттік-конфессионалды? ?атынастар; Конфессионаларалы? ?атынастарды? негізгі тенденциялары мен ?азіргі проблемалары; Шы?ысты? діни-философиялы? д?ст?рі; Дінді ?леуметтік м?дени ??былыс ретінде ?арауды? ерекшелігі; Дінтануда?ы когнитивтік ж?не дискурсивтік практика, діни философия мен теология; Халы?ты? ?рт?рлі топ діндерін талдау ?леуметтік топтарды? ?рт?рлі конфессиялар?а ?атынасы;

5 М?дениеттануды

М?дениеттануды

теоретикалы? ж?не методологиялы? проблемалары; Т?лтты? м?дениеттегі д?ст?рлер мен жа?ашылды? Шы?ыс, ислам, батыс философииясын тарихи-философиялы? зерттеулер; Аксиологияны м?денифилософиялы? т?р?ыда зерттеу; М?дениет философиясы мен тарихын методологиялы? проблемалармен зерттеу; М?дени антропологиялы? ж?не этном?дени; Медиа-м?дениетті м?дениетанумен зерттеу.

6 КАДР ?

КАДР ?

рамы

7 Халы?аралы

Халы?аралы

ж?не республикалы? гранттар ?орлар мен ?йымдар, ?ылыми та?ылымдамалар :

??рманалиева А.Д., Жас ?алымдар?а арнал?ан мемлекеттік ш?кірта?ы иегері-2014-2015

Байтенова Н.Ж. Грант «Елді? е? ?здік о?ытушысы– 2015»

Борбасова ?.М Грант «Елді? е? ?здік о?ытушысы– 2014»

8 ?ылыми ба

?ылыми ба

ытта?ы ?рекеттер

«Толерантность и солидарность как основы межкультурной коммуникации в контексте модернизации казахстанского общества» Жетекші, филос ?.д.., проф. ??лсариева А.Т.)

«Бар ?аза? - бір ?аза?»: религиозно-культурные аспекты ( Жетекші, филос ?.д.., проф. ??лсариева А.Т.)

«Роль религии в современном Казахстане» (Жетекші, филос ?.д.., проф. Байтенова Н.Ж., филос?.д., проф. ??рманалиева А.Д.)

«Традиция толерантности в исламе» (Жет. Затов К.А.)

9 Дінтану ж

Дінтану ж

не М?дениеттану кафедрасыны? шет ел университеттерімен ?ылыми байланысы

Манчестер Университеті (Англия)

Славян Еуропалы? университет

Оклахома штатыны? Университеті (А?Ш)

10 Университет Мармара (Турция)

Университет Мармара (Турция)

Мимар Синан атында?ы к?ркемсурет м?дениеті Университеті

МГУ, кафедра философии естественных факультетов (Москва, Россия)

11 Государственный университет управления, кафедра культурологии и

Государственный университет управления, кафедра культурологии и

менеджмента в культуре (Москва, Россия)

Университет Цюриха, Швейцария

Университет Уппсала, Швеция

12 Евразийский университет (Турция) Университет Сакария (Турция)

Евразийский университет (Турция) Университет Сакария (Турция)

Университет 29 мая (Турция) Исламский центр культуры (Китай) Университет Кастамону, Турция Университет Ардахан, Турция Центр изучения христианства и ислама (США) Кучук университет (Турция) Прешов университет (Словакия)

13 ДІНТАНУ Ж

ДІНТАНУ Ж

НЕ М?ДЕНИЕТТАНУ КАФЕДРАСЫ мен саясаттану кафедрасымен бірге «Дінтанулы? зерттеулер мен экспертизалар орталы?ы» (жет ??рманалиева А.Д.). ж?мыс істейді

Орталы?ты? негізгі ма?саты ?аза?стан Республикасында дінтанулы? ?ылыми зерттеулер мен экспертизаларды дін проблемалары мен діни ситуациялар бойынша зерттеу.

14 Дінтанушылар клубы «Н

Дінтанушылар клубы «Н

р» М?дениеттанушылар клубы «М?дениет.kz»

Кафедрада 2 студенттік клуб бар

«Дінтану ж?не м?дениеттану кафедрасы 2014-2015 о?у жылы»
http://900igr.net/prezentacija/anglijskij-jazyk/dntanu-zhne-mdeniettanu-kafedrasy-2014-2015-ou-zhyly-120713.html
cсылка на страницу
Урок

Английский язык

29 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по английскому языку > Без темы > Дінтану ж?не м?дениеттану кафедрасы 2014-2015 о?у жылы