Без темы
<<  Шкетан л?меш Марий кугыжаныш драме театр «Dиm» pictures  >>
Эш эшк
Эш эшк
Максат: 1. Укучыларны язучы Ф
Максат: 1. Укучыларны язучы Ф
-Ис?нмесез, укучылар Килдегезме д
-Ис?нмесез, укучылар Килдегезме д
Чишм? кебек Сине
Чишм? кебек Сине
Ф?нис Яруллин
Ф?нис Яруллин
« Бары тик к
« Бары тик к
Татарстанны
Татарстанны
?тисе – Гатаулла
?тисе – Гатаулла
1954 елда ул монтер булып эшк
1954 елда ул монтер булып эшк
...Гомер буе
...Гомер буе
1970 нче елда Казан университетын т
1970 нче елда Казан университетын т
Диплом алган к
Диплом алган к
Озак еллар урын
Озак еллар урын
Тормыш ипт
Тормыш ипт
Аны? и
Аны? и
Ф?нис Яруллин 2011 елны
Ф?нис Яруллин 2011 елны
Сез и? г
Сез и? г
Китаплары
Китаплары
Тырышлык б
Тырышлык б
Узар идем
Узар идем
Катнашуыгыз
Катнашуыгыз

Презентация: «Эш эшк? ?йр?т? Ф. Яруллин Эшне? аны? берние юк». Автор: Радик. Файл: «Эш эшк? ?йр?т? Ф. Яруллин Эшне? аны? берние юк.pptx». Размер zip-архива: 2564 КБ.

Эш эшк? ?йр?т? Ф. Яруллин Эшне? аны? берние юк

содержание презентации «Эш эшк? ?йр?т? Ф. Яруллин Эшне? аны? берние юк.pptx»
СлайдТекст
1 Эш эшк

Эш эшк

?йр?т? Ф. Яруллин “ Эшне? аны? берние юк”

2 Максат: 1. Укучыларны язучы Ф

Максат: 1. Укучыларны язучы Ф

нис Яруллинны? и?аты, аны? хезм?т турындагы шигырьл?ре бел?н таныштыру 2. Д?рес, с?нгатьле уку к?некм?сен формалаштыру; и?ади фикерл?? с?л?тл?рен, б?йл?нешле с?йл?м телен ?стер?. 3. Хехзм?тк? м?х?бб?т т?рбиял??, эш с?юч?нлекне? замана баласына хас сыйфат булырга тиешлеген т?шендер? Материал: 1.” ?д?би уку китабы” Г. М.Сафиуллина, 1 кис?к, (97- 98бит) 2. Д?реслек - хрестоматия ( 46 бит – 47 бит ) ?и?азлау: Ф. Яруллин портреты, китаплар к?рг?зм?се,тест, слайдлар , ,,Сез и? г?з?л кеше ик?нсез ,, ?ыры,шигырьл?ре дискта, презентация Д?рес тибы: Я?а – белем к?некм?л?р формалаштыру. Д?рес т?ре: Шигырьне анализлау д?ресе Метод: Эвристик – ?лешч? эзл?н?.

3 -Ис?нмесез, укучылар Килдегезме д

-Ис?нмесез, укучылар Килдегезме д

реск?, Уен, к?лке эшл?регез Калдымы т?н?фест?. - Кы?гырауны ишеттек т? Ашыктык без д?реск?. ?и?н?ребезне сызганып Тотынабыз зур эшк?.

4 Чишм? кебек Сине

Чишм? кебек Сине

и?ат юлы?, Ди?гез кад?р синд? сабырлык. ?зе?н?н со? с?нм?с исеме? калса, Шул т?гелме и? зур батырлык? Олы ?анлы ,матур ,батыр булып, Й?р?ген? керде? ??ркемне?. Сокландыргыч изге исеме? бел?н Горурлыгы булды? халкымны?. Кыен чакта безг? ярд?м ит? Син тудырган изге саф хисл?р. Туган илд? к?бр?к булсын иде, К?бр?к тусын иде Ф?нисл?р !

5 Ф?нис Яруллин

Ф?нис Яруллин

6 « Бары тик к

« Бары тик к

чле рухлылар гына ?зл?рене? максатларына иреш? алалар» Фанис Яруллин

7 Татарстанны

Татарстанны

халык шагыйре Ф?нис Яруллин 1938 елны? 9 февраленд? ? Баулы районы Кызылъяр авылында игенче гаил?сенд? туган.Гаил?д? бишенче бала булып ?ск?н Ф?нис ??йл?рен колхозда эшл?п, кышларын укырга й?реп 8 класс т?мамлый.

8 ?тисе – Гатаулла

?тисе – Гатаулла

нисе - Бибигафиф?

9 1954 елда ул монтер булып эшк

1954 елда ул монтер булып эшк

урнаша. 1957 елда армия хезм?тен? алалар.

10 ...Гомер буе

...Гомер буе

ыйган к?кр?к к?чен Сынар чакта эшне? зурында, Канатлары сынган б?ркет кебек Ятамын мин, дуслар, урында... Ф?нис Яруллин

Армияд? хезм?т итк?нд? ул спорт бел?н мавыга.Б?хетсезлекк? каршы, спорт к?нег?л?рене? берсенд? “Кояш” диг?н фигура ясаган вакытта, турниктан егылып т?шеп, умыртка с?яген имг?т? ??м гомерг? й?ри алмас х?лд? кала.

11 1970 нче елда Казан университетын т

1970 нче елда Казан университетын т

мамлый

12 Диплом алган к

Диплом алган к

не

13 Озак еллар урын

Озак еллар урын

стенд? ятуына карамастан , Ф?нис Яруллин б?тен тырышлыгын ?д?би и?ат эшене? серл?рен ?зл?штер?г? юн?лт?. 1964 елда аны? беренче китабы д?нья к?р?. Бик к?п мактаулы исемн?р бирел?.

14 Тормыш ипт

Тормыш ипт

ше – Н?рсия апа бел?н

Тормышым авыр арба Й?гем гел артып бара, Арбам к?пт?н туктар иде М?х?бб?т тартып бара

15 Аны? и

Аны? и

атында к?п урынны балалар ?д?бияты алып тора

?леге китапка балалар ?чен язылган хик?ял?р пьесалар, ?киятл?р тупланган.

16 Ф?нис Яруллин 2011 елны

Ф?нис Яруллин 2011 елны

8 нче декабренд? 73 яшенд? Казан ш???ренд? вафат була.

17 Сез и? г

Сез и? г

з?л кеше ик?нсез!

18 Китаплары

Китаплары

19 Тырышлык б

Тырышлык б

хет китерер, Ялкаулык ачтан ?терер. Эше барны? ашы бар. Эшк? булса – уф, табаным, Ашка булса - китер табагым. Эшне? боткасы т?мле. Ялкауны? ялы биш к?н. Хезм?те барны? х?рм?те бар.

20 Узар идем

Узар идем

Дамир укуда беренче, Сабир спортта к?чле. ?ни ?йт?, ниг? син д? Т?гел со? шулар т?сле. Р?фис эшч?н дип мактала, Вил ярд?мчел, ян?се. Кайсы да булса бер яктан Алдын алар ??мм?се. “Э?” т? итми узар идем Мин боларны? барысын – ?г?р ачып ?иб?рс?л?р Ялкауларны? ярышын.

Укыр идем гел бишк? Начар билге алмас идем Авыр ф?нн?р керм?с?л?р, ?йг? эшл?р бирм?с?л?р, Д?рест? с?йл?тм?с?л?р. ??р к?н саен я?а д?рес ?йр?теп й?д?тм?с?л?р. Я б?тенл?й бетерс?л?р Берле, икеле, ?члел?рне. Калдырсалар к?л?ч й?зле Матур-матур бишлел?рне, Укыр идем бишк? ген?.

21 Катнашуыгыз

Катнашуыгыз

чен р?хм?т!

«Эш эшк? ?йр?т? Ф. Яруллин Эшне? аны? берние юк»
http://900igr.net/prezentacija/anglijskij-jazyk/esh-eshk-jrt-f.-jarullin-eshne-any-bernie-juk-119459.html
cсылка на страницу

Без темы

661 презентация
Урок

Английский язык

29 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по английскому языку > Без темы > Эш эшк? ?йр?т? Ф. Яруллин Эшне? аны? берние юк