Без темы
<<  Tracking Objects of Interest from CTMR Data using Dynamic 3D Ultrasound Transforming abstracttheoretical concepts into video format, in order to enhance learning and teaching  >>
Trajnimi i Microsoft® Office Word 2007
Trajnimi i Microsoft® Office Word 2007
P?rmbajtja e kursit
P?rmbajtja e kursit
P?rmbledhja: E ke d
P?rmbledhja: E ke d
Q?llimet e kursit
Q?llimet e kursit
M?simi 1
M?simi 1
Njihu me Shiritin
Njihu me Shiritin
P?rdor shiritin p
P?rdor shiritin p
?far? ka n
?far? ka n
L?shuesit e kutis
L?shuesit e kutis
Shfaqen skeda shtes
Shfaqen skeda shtes
Shfaqen skeda shtes
Shfaqen skeda shtes
Shiriti i vog
Shiriti i vog
Shiriti i vog
Shiriti i vog
Shiriti i veglave t
Shiriti i veglave t
Sugjerimet p
Sugjerimet p
Testi 1, pyetja 1
Testi 1, pyetja 1
Testi 1, pyetja 1: P
Testi 1, pyetja 1: P
Testi 1, pyetja 2
Testi 1, pyetja 2
Testi 1, pyetja 2: P
Testi 1, pyetja 2: P
Testi 1, pyetja 3
Testi 1, pyetja 3
Testi 1, pyetja 3: P
Testi 1, pyetja 3: P
M?simi 2
M?simi 2
Gjej komandat e zakonshme
Gjej komandat e zakonshme
Nis me Butonin e Microsoft Office-it
Nis me Butonin e Microsoft Office-it
Po stilet
Po stilet
Po stilet
Po stilet
Fur?a e formatimit
Fur?a e formatimit
Zmadho
Zmadho
Gati p
Gati p
Po, gati p
Po, gati p
Po, gati p
Po, gati p
N? prapasken
N? prapasken
N? prapasken
N? prapasken
Sugjerimet p
Sugjerimet p
Testi 2, pyetja 1
Testi 2, pyetja 1
Testi 2, pyetja 1: P
Testi 2, pyetja 1: P
Testi 2, pyetja 2
Testi 2, pyetja 2
Testi 2, pyetja 2: P
Testi 2, pyetja 2: P
Testi 2, pyetja 3
Testi 2, pyetja 3
Testi 2, pyetja 3: P
Testi 2, pyetja 3: P
M?simi 3
M?simi 3
Listat e thjeshta
Listat e thjeshta
Krijo lista nd
Krijo lista nd
Krijo lista nd
Krijo lista nd
Krijo lista nd
Krijo lista nd
Ndalja e listave
Ndalja e listave
Puna me paragraf
Puna me paragraf
Puna me paragraf
Puna me paragraf
Kokrra apo numra
Kokrra apo numra
Kokrra apo numra
Kokrra apo numra
Testi 3, pyetja 1
Testi 3, pyetja 1
Testi 3, pyetja 1: P
Testi 3, pyetja 1: P
Testi 3, pyetja 2
Testi 3, pyetja 2
Testi 3, pyetja 2: P
Testi 3, pyetja 2: P
Testi 3, pyetja 3
Testi 3, pyetja 3
Testi 3, pyetja 3: P
Testi 3, pyetja 3: P
M?simi 4
M?simi 4
Shtimi i kufirit, i hijezimit ose i efektit t
Shtimi i kufirit, i hijezimit ose i efektit t
Kufijt
Kufijt
Kufijt
Kufijt
Kufijt
Kufijt
Testi 4, pyetja 1
Testi 4, pyetja 1
Testi 4, pyetja 1: P
Testi 4, pyetja 1: P
Testi 4, pyetja 2
Testi 4, pyetja 2
Testi 4, pyetja 2: P
Testi 4, pyetja 2: P
P?RDORIMI I K
P?RDORIMI I K

Презентация на тему: «Trajnimi i Microsoft Office Word 2007». Автор: . Файл: «Trajnimi i Microsoft Office Word 2007.pptx». Размер zip-архива: 1709 КБ.

Trajnimi i Microsoft Office Word 2007

содержание презентации «Trajnimi i Microsoft Office Word 2007.pptx»
СлайдТекст
1 Trajnimi i Microsoft® Office Word 2007

Trajnimi i Microsoft® Office Word 2007

M?so me shpejt?si!

2 P?rmbajtja e kursit

P?rmbajtja e kursit

P?rmbledhja: E ke d?gjuar fjal?n? M?simi 1: Njihu me Shiritin! M?simi 2: Gjej komandat e zakonshme! M?simi 3: Listat e thjeshta

Dy m?simet e para p?rfshijn? nj? list? t? detyrave t? sugjeruara dhe t? gjith? p?rfshijn? nj? grup pyetjesh testimi.

3 P?rmbledhja: E ke d

P?rmbledhja: E ke d

gjuar fjal?n?

Word-i 2007 ka dal?. Ky kurs do t? t? ndihmoj? ta m?sosh shpejt. Do t? m?sosh si t? krijosh dokumente t? shk?lqyera profesionale q? do t’u l?n? mbresa shok?ve dhe koleg?ve.

4 Q?llimet e kursit

Q?llimet e kursit

Puna me Shiritin - tipari i ri q? e b?n Word-in m? t? leht? se kurr? m? par? p?r t’u p?rdorur. Gjej komandat e zakonshme q? t? duhen p?r t? b?r? pun?n!

5 M?simi 1

M?simi 1

Njihu me Shiritin!

6 Njihu me Shiritin

Njihu me Shiritin

Kur hap Word-in 2007, gj?ja e par? q? do t? shoh?sh ?sht? Shiriti, zona q? p?rfshin kreun e Word-it.

Shiriti i sjell komandat m? popullore n? ball?, k?shtu q? nuk t? duhet t? gjurmosh n? pjes? t? ndryshme t? programit p?r gj?rat q? b?n gjith? koh?n. Kjo do ta b?j? pun?n t?nde m? t? leht? dhe m? t? shpejt?.

Baza

Fonti

Paragrafi

7 P?rdor shiritin p

P?rdor shiritin p

r veprimet e zakonshme!

Shiriti ofron leht?si n? p?rdorim dhe p?rshtatshm?ri me t? gjitha veprimet e zakonshme t? shfaqura n? nj? vend.

P?r shembull, mund t? pres?sh dhe t? ngjit?sh tekstin duke p?rdorur komandat n? sked?n Baza; t? ndryshosh formatimin e tekstit duke p?rdorur Stili dhe t? ndryshosh ngjyr?n e sfondit t? faqes n? sked?n Struktura e faqes.

Baza

Fonti

Paragrafi

8 ?far? ka n

?far? ka n

shirit?

Njohja me tre pjes?t e shiritit do t? ndihmoj? t? kuptosh si ta p?rdor?sh at?. Ato jan? skedat, grupet dhe komandat.

Skedat: Shiriti ka tri skeda baz? p?rmes kreut. Secila p?rfaq?son nj? zon? t? aktivitetit. Grupet: ?do sked? ka disa grupe q? shfaqin s? bashku nj?sit? e p?raf?rta. Komandat: Komanda ?sht? nj? buton, nj? meny ose kuti ku mund t? fut?sh informacione.

Baza

Fonti

Paragrafi

9 L?shuesit e kutis

L?shuesit e kutis

s? dialogut n? grupe

Disa grupe kan? nj? shigjet? t? vog?l diagonale n? k?ndin djathtas posht? t? quajtur L?shuesi i kutis? dialogut .

Klikoje at? p?r t? par? m? shum? opsione q? kan? lidhje me at? grup. Ato do t? shfaqen n? nj? kuti dialogu ose panel detyrash q? ti e njeh nga versionet e m?parshme t? Word-it.

Font

Baza

Fonti

Paragrafi

Fonti

Hap?sira midis karaktereve

10 Shfaqen skeda shtes

Shfaqen skeda shtes

Skeda t? caktuara shfaqen vet?m kur ke nevoj? p?r to.

Le t? themi se ti nd?rfut nj? imazh dhe d?shiron t? b?sh m? shum? me t?, p?r shembull t'i pres?sh an?t ose t? ndryshosh m?nyr?n e thyerjes s? tekstit p?rreth tij. Ku gjenden k?to komanda?

Veglat e imazhit

Formatimi

Forma e imazhit

Kufiri i imazhit

Efekti i imazhit

Stilet e imazhit

11 Shfaqen skeda shtes

Shfaqen skeda shtes

Skeda t? caktuara shfaqen vet?m kur ke nevoj? p?r to.

Nuk ka nevoj? t'i gjurmosh ato. N? vend t? saj:

P?rzgjidh imazhin. Shfaqen Veglat e imazhit. Kliko sked?n Formatimi! Shfaqen grupe dhe komanda shtes? p?r t? punuar me imazhet, si grupi Stilet e imazhit.

Veglat e imazhit

Formatimi

Forma e imazhit

Kufiri i imazhit

Efekti i imazhit

Picture Styles

12 Shiriti i vog

Shiriti i vog

l i veglave

Disa komanda formatimi jan? aq t? p?rdorshme, saq? i d?shiron ato n? dispozicion pa marr? parasysh se ?far? po b?n

Le t? themi q? d?shiron t? formatosh shpejt pak tekst, por je duke punuar n? sked?n Struktura e faqes. Mund t? klikosh sked?n Baza p?r t? par? opsionet e formatimit, por ka nj? m?nyr? m? t? shpejt?.

Struktura e faqes

Paragrafi

A23B

13 Shiriti i vog

Shiriti i vog

l i veglave

Disa komanda formatimi jan? aq t? p?rdorshme, saq? i d?shiron ato n? dispozicion pa marr? parasysh se ?far? po b?n

P?rzgjidh tekstin duke e zvarritur me miun t?nd dhe pastaj drejtohu nga p?rzgjedhja.

Shiriti i vog?l i veglave do t? shfaqet n? model t? zbeht?. N?se drejtohesh nga shiriti i vog?l, ai do t? b?het i plot? dhe ti mund t? klikosh nj? opsion formatimi n? t?.

Struktura e faqes

Paragrafi

A23B

14 Shiriti i veglave t

Shiriti i veglave t

qasjes s? shpejt?

Shiriti i veglave t? qasjes s? shpejt? ?sht? zona e vog?l majtas lart shiritit.

P?rmban gj?rat q? ti p?rdor her? pas here ?do dit?: Ruaj, Zhb?j dhe P?rs?rit.

Imazhi shfaq m?nyr?n si mund t? shtosh komandat e tjera t? preferuara, n? m?nyr? q? t? jen? n? dispozicion pa marr? parasysh se n? cil?n sked? ndodhesh. Gjithashtu, mund t? largosh butonat nga shiriti i veglave t? qasjes s? shpejt?.

Baza

Shto n? shiritin e veglave t? qasjes s? shpejt?

P?rshtat shiritin e veglave t? qasjes s? shpejt?…

Minimizo shiritin

Shfaq shiritin e veglave t? qasjes s? shpejt? posht? shiritit

15 Sugjerimet p

Sugjerimet p

r praktik?

P?rdor shiritin! B?j t? shfaqen skedat shtes? dhe pastaj nd?rfut nj? imazh dhe puno me veglat e imazhit! Puno me shiritin e vog?l t? veglave! P?rdor shiritin e veglave t? qasjes s? shpejt?! Fshih grupet dhe komandat!

16 Testi 1, pyetja 1

Testi 1, pyetja 1

?far? ndodh n?se klikon k?t? buton n? Word 2007? (Zgjidh nj? p?rgjigje).

Fsheh p?rkoh?sisht shiritin n? m?nyr? q? t? mos kesh m? hap?sir? p?r dokumentin t?nd. Aplikon nj? madh?si fonti m? t? madhe n? tekstin t?nd. Shikon opsione shtes?. Shton nj? komand? n? shiritin e veglave t? qasjes s? shpejt?.

17 Testi 1, pyetja 1: P

Testi 1, pyetja 1: P

rgjigjja

Shikon opsione shtes?.

Shpesh nj? kuti dialogu do t? shfaqet dhe mund t? duket e njohur nga versionet e m?parshme t? Word-it.

18 Testi 1, pyetja 2

Testi 1, pyetja 2

Ku ?sht? shiriti i veglave t? qasjes s? shpejt? dhe kur duhet ta p?rdor?sh at?? (Zgjidh nj? p?rgjigje).

?sht? n? k?ndin majtas-lart t? ekranit dhe ti duhet ta p?rdor?sh at? p?r komandat e tua t? preferuara. Ai val?vitet sip?r tekstit t?nd dhe ti duhet ta p?rdor?sh at? kur t? duhet t? b?sh ndryshime formatimi. ?sht? n? k?ndin majtas-lart t? ekranit dhe ti duhet ta p?rdor?sh at? kur t? duhet t? kesh qasje shpejt n? nj? dokument. ?sht? n? sked?n Baza dhe ti duhet ta p?rdor?sh at? kur t? duhet t? l?shosh shpejt ose t? nis?sh nj? dokument t? ri.

19 Testi 1, pyetja 2: P

Testi 1, pyetja 2: P

rgjigjja

?sht? n? k?ndin majtas-lart t? ekranit dhe ti duhet ta p?rdor?sh at? p?r komandat e tua t? preferuara.

?sht? shiriti i vog?l i veglave me butonat Ruaj, Zhb?j dhe P?rs?rit. Mund t? shtosh komandat e tua t? preferuara duke klikuar me t? djathtin nj? komand? dhe duke zgjedhur Shto n? shiritin e veglave t? qasjes s? shpejt?.

20 Testi 1, pyetja 3

Testi 1, pyetja 3

Cili nga opsionet n? vijim shfaq shiritin e vog?l t? veglave? (Zgjidh nj? p?rgjigje).

Klikon dy her? sked?n aktive n? shirit. P?rzgjedh tekstin. P?rzgjedh tekstin dhe pastaj drejtohesh nga ai. Ndonj?ra nga t? m?sip?rmet.

21 Testi 1, pyetja 3: P

Testi 1, pyetja 3: P

rgjigjja

P?rzgjedh tekstin dhe drejtohesh nga ai.

Do t? shfaqet gjithashtu n?se klikon me t? djathtin tekstin t?nd t? p?rzgjedhur.

22 M?simi 2

M?simi 2

Gjej komandat e zakonshme!

23 Gjej komandat e zakonshme

Gjej komandat e zakonshme

Word-i 2007 ?sht? i ri dhe kjo ?sht? ngacmuese. Por ti ke gj?ra p?r t? b?r?. K?shtu tani ?sht? koha t? zbulosh vendndodhjet e sakta t? komandave t? p?rdorura m? shpesh.

P?r shembull, ku e krijon nj? dokument? Ku jan? kokrrat, stilet dhe kontrolluesi i drejtshkrimit? Po printimi? Ky m?sim do t? shfaq? se dizajni i ri i programit i vendos k?to komanda pik?risht ku t? nevojiten.

24 Nis me Butonin e Microsoft Office-it

Nis me Butonin e Microsoft Office-it

Butoni i Microsoft Office-it ?sht? tani vendi p?r t? nisur n? Word.

Kur e shtyp at?, shfaqet menyja q? ti p?rdor p?r t? krijuar, hapur ose ruajtur dokumentin.

Baza

Dokumentet e fundit

I ri

Hap

Publiko

Mbyll

Opsionet e Word-it

Dil nga Word-i

25 Po stilet

Po stilet

Je i interesuar p?r nj? metod? m? t? fuqishme dhe t? efektshme t? formatimit sesa thjesht komandat i trash?suar dhe i pjerr?t? D?shiron t? dish p?r stilet n? Word-in e ri?

Mund t? zgjedh?sh nj? Stil t? shpejt? t? gatsh?m ose t? aplikosh stilin q? ke b?r? m? par?.

Koka 2

¶ Pa hap?sir?

Koka 1

¶ Normal

Stilet

26 Po stilet

Po stilet

Ti punon me stilet n? sked?n Baza, n? grupin Stilet.

Imazhi shfaq si t? marr?sh stilet q? d?shiron.

Stilet e shpejta jan? stile t? gatshme p?r pamje profesionale t? shpejt? dhe t? leht? p?r t’u aplikuar. Ato kan? nj? pamje t? re me k?t? version t? Word-it. Kliko k?t? buton p?r t? par? shum? m? tep?r stile t? shpejta gati p?r t’u p?rdorur. Kliko L?shuesin e kutis? s? dialogut p?r t? hapur panelin Stilet.

Koka 2

¶ Pa hap?sir?

Koka 1

¶ Normal

Stilet

27 Fur?a e formatimit

Fur?a e formatimit

Nj? tjet?r komand? e formatimit t? shpejt? ?sht? Fur?a e formatimit. Ajo ndodhet n? t? majt? t? sked?s Baza, n? grupin Kujtesa e fragmenteve.

N? rast se nuk je m?suar me fur??n e formatimit, ?sht? nj? m?nyr? e shpejt? e dublikimit t? formatimit nga nj?ri seksion i tekstit n? tjetrin. P?r t? p?rdorur fur??n e formatimit, vendose kursorin n? tekstin t? cilit d?shiron t'i kopjosh formatimin dhe pastaj kliko butonin Fur?a e formatimit.

Baza

Kujtesa e fragmenteve

Fonti

Paragrafi

28 Zmadho

Zmadho

Pasi t? nd?rfut?sh di?ka, mund t? duhet t'i hedh?sh nj? sy m? nga af?r detajeve. Sigurisht d?shiron t? dish se ku ta gjesh kontrollin e zmadhimit.

Shiko n? k?ndin djathtas n? fund. Zvarrit rr?shqit?sin n? t? djatht? p?r t? zmadhuar dhe zvarrite at? n? t? majt? p?r t? zvog?luar.

29 Gati p

Gati p

r t? printuar?

Je gati p?r t? printuar - por a je v?rtet? S? pari ?sht? mir? t? kontrollosh se si jan? paraqitur faqet e tua p?r printerin.

Gjith?ka q? t? nevojitet ?sht? n? sked?n Struktura e faqes. Grupi Parametrizimi i faqes p?rmban Madh?sia (8.5 x 11, A4 e k?shtu me radh?), Orientimi (p?r s? gjeri dhe portret) dhe Margjinat.

Struktura e faqes

Paragrafi

30 Po, gati p

Po, gati p

r t? printuar

Kur t? jesh v?rtet gati p?r t? printuar, shko prapa n? Butonin e Microsoft Office-it.

Mbaj mend se tani ke opsione:

N?se klikon komand?n Printo, do t? marr?sh kutin? e dialogut Printo. Por n? vend t? saj, drejtohu nga shigjeta n? t? djatht? t? komand?s Printo dhe do t? shoh?sh tre komanda shtes?.

Baza

Paraafisho dhe printo dokumentin

I ri

Printimi

P?rzgjidh printerin, numrin e kopjeve dhe opsionet e tjera t? printimit para se t? printosh.

Hap

Printimi i shpejt?

Ruaj

D?rgoje dokumentin drejtp?rdrejt n? printerin e parazgjedhur pa b?r? ndryshime.

Ruaj si…

Paraafishimi i printimit

Paraafisho dhe b?j ndryshime n? faqe para se t? printosh

Printo…

31 Po, gati p

Po, gati p

r t? printuar

Kur t? jesh v?rtet gati p?r t? printuar, shko prapa n? Butonin e Microsoft Office-it.

Mbaj mend se tani ke opsionet:

Printimi Printimi i shpejt? Paraafishimi i printimit

Baza

Paraafisho dhe printo dokumentin

I ri

Printimi

P?rzgjidh printerin, numrin e kopjeve dhe opsionet e tjera t? printimit para se t? printosh.

Hap

Printimi i shpejt?

Ruaj

D?rgoje dokumentin drejtp?rdrejt n? printerin e parazgjedhur pa b?r? ndryshime.

Ruaj si…

Paraafishimi i printimit

Paraafisho dhe b?j ndryshime n? faqe para se t? printosh

Printo…

32 N? prapasken

N? prapasken

T? gjitha tiparet q? p?rdor ?do dit? n? Word jan? n? shirit dhe t? lehta p?r t’u gjetur.

Pra, ku jan? parametrat e prapasken?s q? nuk jan? p?r prodhimin e dokumenteve, por q? kontrollojn? si punon Word-i?

Baza

Dokumentet e fundit

I ri

Hap

Publiko

Mbyll

Opsionet e Word-it

Dil nga Word-i

33 N? prapasken

N? prapasken

Si e kontrollon si punon Word-i?

T? gjith? k?ta parametra jan? pjes? e Opsioneve t? Word-it q? shikon kur klikon butonin Opsionet e Word-it. ?sht? n? menyn? q? hapet kur klikon Butonin e Microsoft Office-it.

Baza

Dokumentet e fundit

I ri

Hap

Publiko

Mbyll

Opsionet e Word-it

Dil nga Word-i

34 Sugjerimet p

Sugjerimet p

r praktik?

Shto nj? list? me kokrra. Apliko Stilet e shpejta dhe pastaj zvog?lo p?r t? par? t? gjitha ndryshimet. Ndrysho grupin Stilet e shpejta. P?rdor Brusha e formatimit. B?j ndryshimet e p?rgjithshme me sked?n Struktura e faqes. Pastaj provo m? shum? skeda. Printo n? t? gjitha m?nyrat e mundshme.

35 Testi 2, pyetja 1

Testi 2, pyetja 1

Mund t? aplikosh listat me kokrra duke p?rdorur komandat n? cilin grup ose sked?? (Zgjidh nj? p?rgjigje.)

N? grupin Paragrafi n? sked?n Struktura e faqes. N? grupin Paragrafi n? sked?n Baza. N? grupin Simbolet n? sked?n Nd?rfutja. N? grupin Teksti n? sked?n Nd?rfutja.

36 Testi 2, pyetja 1: P

Testi 2, pyetja 1: P

rgjigjja

N? grupin Paragrafi n? sked?n Baza.

K?tu ?sht? ku mund t? aplikosh listat me kokrra. K?shill?: Gjithashtu mund t? aplikosh listat me kokrra duke p?rdorur shiritin e vog?l t? veglave.

P?rgatitu me shpejt?sin?

37 Testi 2, pyetja 2

Testi 2, pyetja 2

Si i zgjedh opsionet e printimit n? versionin e ri t? Word-it? (Zgjidh nj? p?rgjigje.)

Klikon butonin Printo n? shirit. Klikon butonin Printo n? shiritin e veglave t? qasjes s? shpejt?. P?rdor Butoni i Microsoft Office-it. P?rdor opsionin e par? ose t? dyt? t? m?sip?rm.

38 Testi 2, pyetja 2: P

Testi 2, pyetja 2: P

rgjigjja

P?rdor Butoni i Microsoft Office-it.

K?tu ?sht? ku hap Paraafishimin e printimit, gjithashtu.

39 Testi 2, pyetja 3

Testi 2, pyetja 3

Cili k?nd e ka kontrollin e zmadhimit? (Zgjidh nj? p?rgjigje.)

Djathtas-lart. Majtas-lart. Majtas-posht?. Djathtas-posht?.

Get to speed

40 Testi 2, pyetja 3: P

Testi 2, pyetja 3: P

rgjigjja

Djathtas-posht?.

N? k?ndin djathtas-posht? ?sht? kontrolli q? p?rdor p?r t? zmadhuar dhe zvog?luar. Gjithashtu mund t? p?rdor?sh menyn? Pamja p?r t? par? kontrollet e zmadhimit.

41 M?simi 3

M?simi 3

Listat e thjeshta

42 Listat e thjeshta

Listat e thjeshta

Listat jan? nj? p?rb?r?s i dobish?m i ?do dokumenti, n?se je duke e p?rmbledhur informacionin ose duke b?r? at? m? t? leht? p?r t’u paraqitur.

Listat me numra jan? thelb?sore p?r shfaqjen e nj? sekuence informacioni. N?se nuk je i shqet?suar p?r sekuenc?n, lista me kokrra mund t? jet? m? e mir?. Listat mund t? jen? me nj?-nivel, duke i pasur t? gjitha nj?sit? me t? nj?jt?n hierarki dhe dh?mb?zim; ose me nivele t? shum?fishta, q? do t? thot? se ka nj? list? brenda list?s.

M?rkuri Venusi Toka Marsi

M?rkuri Venusi Toka Marsi

M?rkuri Venusi Toka H?na Marsi Fobos Deimos

43 Krijo lista nd

Krijo lista nd

rsa shtyp

Ka m? shum? se nj? m?nyr? p?r t? nisur nj? list?, por nj? nga m?nyrat m? popullore ?sht? t? krijosh list?n automatikisht nd?rsa shtyp.

N?se ke nevoj? p?r nj? list? me kokrra, vet?m shtyp nj? yllth (*) t? ndjekur nga nj? hap?sir?. Yllthi kthehet n? kok?rr dhe lista jote nis. Kur t? kesh p?rfunduar s? shtypuri nj?sin? e par? n? list?n t?nde, shtyp ENTER dhe nj? kok?rr e re do t? shfaqet n? rreshtin tjet?r.

A

Hap?sir?

Pik?

Pik?

M?rkuri Venusi Toka Marsi

M?rkuri Venusi Toka Marsi

M?rkuri Venusi Toka Marsi

44 Krijo lista nd

Krijo lista nd

rsa shtyp

Ka m? shum? se nj? m?nyr? p?r t? nisur nj? list?, por nj? nga m?nyrat m? popullore ?sht? t? krijosh list?n automatikisht nd?rsa shtyp.

P?r t? krijuar automatikisht lista me numra, shtyp numrin nj? dhe nj? pik? (1.), t? ndjekur nga nj? hap?sir?.

Kjo ?sht? e re p?r Word 2007; n? versionet e m?parshme, duhet t? shtypje ENTER para se t? niste lista.

A

Hap?sir?

Pik?

Pik?

M?rkuri Venusi Toka Marsi

M?rkuri Venusi Toka Marsi

M?rkuri Venusi Toka Marsi

45 Krijo lista nd

Krijo lista nd

rsa shtyp

Ka m? shum? se nj? m?nyr? p?r t? nisur nj? list?, por nj? nga m?nyrat m? popullore ?sht? t? krijosh list?n automatikisht nd?rsa shtyp.

P?r shkak se listat me shkronja jan? vet?m nj? variant tjet?r i listave me numra, shtyp shkronj?n a dhe nj? pik? (a.), t? ndjekur nga nj? hap?sir?, p?r t? nisur nj? list? me shkronja.

A

Hap?sir?

Pik?

Pik?

M?rkuri Venusi Toka Marsi

M?rkuri Venusi Toka Marsi

M?rkuri Venusi Toka Marsi

46 Ndalja e listave

Ndalja e listave

Ke futur nj?sin? e fundit n? list?n t?nde. Si e p?rfundon list?n tani dhe i ndal kokrrat ose numrat nga shfaqja? Imazhi shfaq metodat m? t? mira.

M?nyra m? e leht? p?r t? ndalur krijimin e list?s ?sht? t? shtyp?sh ENTER dy her?, si? shfaqet n? t? majt?. N?se d?shiron di?ka ndryshe, p?r shembull tekst t? dh?mb?zuar n? t? nj?jtin nivel si teksti ose kokrra sip?r tij, p?rdor tastin BACKSPACE.

M?rkuri Venusi Toka Marsi Jupiteri Saturni Urani Neptuni

M?rkuri Venusi Toka Marsi Jupiteri Saturni Urani Neptuni

Enter

Backspace

47 Puna me paragraf

Puna me paragraf

t n? lista; ngjitja e listave

Supozojm? se je duke krijuar nj? list? me numra ose kokrra dhe t? duhen disa nga nj?sit? e list?s p?r t? p?rfshir? n?nparagraf?, si? shfaqet n? imazh.

Ka disa metoda p?r t? vepruar n? k?t? situat?; ajo q? zgjedh varet nga gjendja e dokumentit t?nd dhe nga preferenca personale.

Paragraf? t? palistuar

48 Puna me paragraf

Puna me paragraf

t n? lista; ngjitja e listave

Supozojm? se je duke krijuar nj? list? me numra ose kokrra dhe t? duhen disa nga nj?sit? e list?s p?r t? p?rfshir? n?nparagraf?, si? shfaqet n? imazh.

Mund t? krijosh n?nparagraf? n? nj? list? duke shtypur SHIFT+ENTER, se sa vet?m ENTER, p?r t? p?rfunduar ?do bllok teksti.

P?r t? vazhduar list?n pas n?nparagraf?ve, shtyp numrin e tekstit t? ndjekur nga nj? pik?; lista do t? vazhdoj? automatikisht.

Paragraf? t? palistuar

49 Kokrra apo numra

Kokrra apo numra

Ke b?r? tipin e gabuar t? list?s? Nise me kokrra por tani mendon se do t? ishte m? mir? me numra ose anasjelltas? Mos u shqet?so, ?sht? e leht? t? kalosh nga nj?ra te tjetra.

|

Vet?m kliko diku n? list?n t?nde dhe pastaj kliko butonin Kokrrat ose Numrat n? shirit.

M?rkuri Venusi

Baza

Paragrafi

Fonti

50 Kokrra apo numra

Kokrra apo numra

Gjithashtu mund t? p?rdor?sh k?ta butona p?r t? nisur lista t? reja.

Kliko butonin dhe nis t? shtyp?sh p?r t? krijuar nj?sin? e par? t? list?s t?nde ose p?rzgjidh tekstin q? ke shtypur tashm? dhe kliko butonin Kokrrat ose Numrat p?r t? ndryshuar ?do paragraf n? nj?sin? e list?s.

M?rkuri Venusi

Baza

Paragrafi

Fonti

51 Testi 3, pyetja 1

Testi 3, pyetja 1

?far? ?sht? lista me nj?-nivel?

Lista pa n?nlista n? ?do nj?si individuale. Lista me ?do kok?rr ose num?r n? t? nj?jtin dh?mb?zim. Lista vet?m me nj? nj?si. Lista q? p?rdor vet?m numra, jo kokrra.

52 Testi 3, pyetja 1: P

Testi 3, pyetja 1: P

rgjigjja

Lista pa n?nlista n? ?do nj?si individuale.

Asnj? list? brenda listave p?r list?n me nj? nivel!

53 Testi 3, pyetja 2

Testi 3, pyetja 2

?far? duhet t? shtyp?sh p?r t? krijuar automatikisht nj? list? me kokrra q? p?rdor pik?n e zez? si dizajn t? kokrr?s? (Zgjidh nj? p?rgjigje.)

1. dhe nj? hap?sir? @ dhe nj? hap?sir? a. dhe nj? hap?sir? * dhe nj? hap?sir?

54 Testi 3, pyetja 2: P

Testi 3, pyetja 2: P

rgjigjja

* dhe nj? hap?sir?.

Shtyp nj? yllth t? ndjekur nga nj? hap?sir? dhe mbaron.

55 Testi 3, pyetja 3

Testi 3, pyetja 3

Si duhet ta rreshtosh nj? paragraf t? ri, n? m?nyr? q? teksti t? dh?mb?zohet me t? nj?jt?n sasi si teksti n? nj?sin? e list?s me kokrra m? sip?r? (Zgjidh nj? p?rgjigje.)

P?rfundo list?n dhe pastaj p?rdor dh?mb?zimet n? vizore p?r t? rreshtuar nisjen e paragrafit t? ri. Shto nj? nj?si t? re t? list?s dhe pastaj shtyp BACKSPACE p?r t’u ?liruar nga kokrra. Shto nj? nj?si t? re t? list?s dhe pastaj shtyp BACKSPACE dy her?. Shto nj? nj?si t? re t? list?s dhe pastaj shtyp ENTER s?rish.

56 Testi 3, pyetja 3: P

Testi 3, pyetja 3: P

rgjigjja

Shto nj? nj?si t? re t? list?s dhe pastaj shtyp BACKSPACE p?r t’u ?liruar nga kokrra.

Deri tani, kjo ?sht? m?nyra m? e leht? p?r t? siguruar paragrafin e dh?mb?zuar.

57 M?simi 4

M?simi 4

Shtimi i kufirit, i hijezimit ose i efektit t? mbushjes

58 Shtimi i kufirit, i hijezimit ose i efektit t

Shtimi i kufirit, i hijezimit ose i efektit t

mbushjes

Kufijt?, hijezimi dhe efektet dekorative t? mbushjes nuk jan? vet?m p?r buletinet informative t? pushimeve. Word-i ofron nj? gam? opsionesh p?r t? vendosur n? korniz? dhe theksuar tekstin, tabelat, qelizat e tabel?s, grafik?t dhe t? gjitha faqet. Ky m?sim prezanton k?to opsione t? gatshme dhe t? p?rshtatshme dhe shfaq njohurit? baz? p?r m?nyr?n se si t’i shtosh ato n? dokumentin t?nd.

Kufiri dekorativ i faqes dhe nj? grafik me mbushjen e gradientit

59 Kufijt

Kufijt

e faqes

Mund t? shtosh kufij t? plot? ose t? pjessh?m n? ?do pjes? t? ndonj? faqeje n? dokument. Word-i siguron nj? shum?llojshm?ri kufijsh t? trup?zuar t? faqes, nga zyrtar? n? dekorativ?.

Dokument me nj? kufi grafik t? faqes

60 Kufijt

Kufijt

e faqes

Ti mund t? zgjedh?sh:

Tipi i kufirit t? p?rgjithsh?m, nga nj? kuti e thjesht? n? t? hijezuar n? 3-D n? nj? stil t? p?rshtatur t? dizajnit t?nd. Stili i rreshtit, ngjyra dhe trash?sia. Stili artistik, q? mund t? jet? arg?tues n?se dokumenti yt ?sht? jozyrtar ose i lidhur me nj? rast t? ve?ant?, ngjarje ose dit? pushimi.

Struktura e faqes

Kufijt? dhe hijezimi

Sfondi i faqes

Kufijt?

Kufiri i faqes

Hijezimi

Parametri

Stili

Paraafishimi

Ngjyra

Gjer?sia

Apliko n?

Arti

Opsionet

Vija horizontale

N? rregull

Anulo

61 Kufijt

Kufijt

dhe hijezimi p?r tekstin

Mund t? vendos?sh kufijt? dhe hijezimin p?rreth pjes?ve t? ve?anta t? tekstit ose grafik?ve p?r t'i ndar? ata.

Kutia e dialogut Kufijt? dhe hijezimi gjithashtu mund t? arrihet nga butoni n? grupin paragrafi n? sked?n Baza

Struktura e faqes

Kufijt? dhe hijezimi

Sfondi i faqes

Kufijt?

Kufiri i faqes

Hijezimi

Parametri

Stili

Paraafishimi

Ngjyra

Gjer?sia

Apliko n?

Arti

Opsionet

Vija horizontale

N? rregull

Anulo

62 Testi 4, pyetja 1

Testi 4, pyetja 1

Cila ?sht? m?nyra m? e leht? p?r t'i shtuar nj? kufi faqes? (Zgjidh nj? p?rgjigje.)

Vizato nj? kuti p?rreth faqes. Kliko butonin Kufijt? e faqes n? grupin Sfondi i faqes n? sked?n Struktura e faqes Vizato nj? tabel? p?rreth faqes.

63 Testi 4, pyetja 1: P

Testi 4, pyetja 1: P

rgjigjja

Kliko butonin Kufijt? e faqes n? grupin Sfondi i faqes n? sked?n Struktura e faqes

Gjithashtu mund t? p?rzgjedh?sh butonin Kufijt? n? grupin Paragrafi n? sked?n Baza

64 Testi 4, pyetja 2

Testi 4, pyetja 2

?far? mund t? p?rdor?sh si kufi t? faqes? (Zgjidh nj? p?rgjigje.)

Tipa kufijsh t? ndrysh?m, si 3-D dhe t? hijezuar. Stile t? rreshtave t? p?rshtatur, ngjyr?s dhe trash?sis?. Kufij grafik?sh. T? gjitha t? m?sip?rmet.

65 Testi 4, pyetja 2: P

Testi 4, pyetja 2: P

rgjigjja

T? gjitha t? m?sip?rmet.

Mund t? vendos?sh tipa t? ndrysh?m kufijsh, stile t? rreshtave, ngjyr?s dhe trash?sis?. Gjithashtu mund t? vendos?sh nj? kufi grafiku p?r rastet e ve?anta ose ngjarjet.

66 P?RDORIMI I K

P?RDORIMI I K

TIJ SHABLLONI

Shiko panelin e sh?nimeve ose paraqit faqen e plot? t? sh?nimeve (skeda Pamja) p?r ndihm? t? detajuar n? k?t? shabllon.

«Trajnimi i Microsoft Office Word 2007»
http://900igr.net/prezentacija/anglijskij-jazyk/trajnimi-i-microsoft-office-word-2007-157379.html
cсылка на страницу
Урок

Английский язык

29 тем
Слайды