Без темы
<<  Дружба Замена придаточного определительного причастным оборотом  >>
Жерді? су
Жерді? су
Жерді? су
Жерді? су
1-бет
1-бет
1
1
М?хиттану
М?хиттану
Гидросфера б
Гидросфера б
І?
І?
Гидросфераны
Гидросфераны
Жерді? су
Жерді? су
Жерді? су
Жерді? су
Е?
Е?
2
2
Е? кіші м
Е? кіші м
2
2
Е? биік сар
Е? биік сар
Е? тере
Е? тере
Е? ?зын
Е? ?зын
Е? ірі
Е? ірі
Мені? географиялы
Мені? географиялы
?зі?ді тексер
?зі?ді тексер
2 тапсырма
2 тапсырма
"Су тамшыларыны
"Су тамшыларыны
?йге тапсырма:
?йге тапсырма:

Презентация: «Жерді? су ?абы?ы-гидросфера». Автор: Comp1. Файл: «Жерді? су ?абы?ы-гидросфера.ppt». Размер zip-архива: 2135 КБ.

Жерді? су ?абы?ы-гидросфера

содержание презентации «Жерді? су ?абы?ы-гидросфера.ppt»
СлайдТекст
1 Жерді? су

Жерді? су

абы?ы-гидросфера. Д?ниеж?зілік су айналымы

2 Жерді? су
3 1-бет

1-бет

Жердегі су 2-бет. Суды? ?асиеттері 3-бет. Е?...Е?...Е?... 4-бет. Д?ниеж?зілік су айналымы 5-бет. «Мені? географиялы? зерттеулерім» 6-бет. ?зі?ді тексер 7-бет. О?ырманнан оралымды ой «Су тамшыларыны? саяхаты»

1-бет. Жердегі су 2-бет. Суды? ?асиеттері 3-бет. Е?...Е?...Е?... 4-бет. Д?ниеж?зілік су айналымы 5-бет. «Мені? географиялы? зерттеулерім» 6-бет. ?зі?ді тексер 7-бет. О?ырманан оралымды ой «Су тамшыларыны? саяхаты»

4 1

1

2

7

3

6

4

5

5 М?хиттану

М?хиттану

Гидрология

??рлы? гидрологиясы

Д?ниеж?зілік м?хит ж?не оны? б?ліктерін зерттейді

??рлы?та?ы суларды зерттейді

6 Гидросфера б

Гидросфера б

ліктері

7 І?

І?

І

Суды? ерекше ?асиеттері

ІІ

ІІІ

Су - тірі а?заларды? ??рамды б?лігі

Су к?птеген заттарды ерітеді

Су а?ыны жер бедерін ?згертеді. Олар те?із ж?не м?хит жа?аларын жыралап, ?те тере? ??гірлер ж?не алып ?зен ал?аптарын тудырады

Су к?птеген заттарда ерітеді

??рлы??а ?ара?анда жылуды су баяу жинайды, со?ан орай ол жылуды бая береді. Осы?ан байланысты ?ыс мезгілінде м?хиттар ??рлы??а жылу береді, ал жазда сал?ын ?келеді.

8 Гидросфераны

Гидросфераны

??рамдас б?ліктеріні? жа?ару кезе?дері

Гидросфераны? ??рамдас б?ліктері

Жа?ару кезе?дері

Д?ниеж?зілік м?хит

Жерасты сулары

Топыра?та?ы сулар

Полярлы?

9 Жерді? су
10 Жерді? су
11 Е?

Е?

........

12 2

2

3

Е? ?лкен м?хит - Тыны? м?хиты. Оны? ауданы 179,5 млн км, су к?лемі 710360 мы? км, орташа тере?дігі 3980 м.

13 Е? кіші м

Е? кіші м

хит - Солт?стік м?зды м?хит. Ауданы 14 млн км, орташа тере?дігі 1220 м.

2

14 2

2

Е? ірі те?із-к?л - Еуразияда?ы Каспий те?ізі. Ауданы 371 мы? км, ?зынды?ы 1200 км, ені 320 км.

15 Е? биік сар

Е? биік сар

ырама - О?т?стік Америкада?ы Анхель сар?ырамасы. Биіктігі 1054 м.

16 Е? тере

Е? тере

к?л - Еуразияда?ы Байкал к?лі. Максимум тере?дігі 1637 м.

17 Е? ?зын

Е? ?зын

зен - Африкада?ы Ніл (Кагерамен бірге) ?зені, ?зынды?ы 6671 км.

18 Е? ірі

Е? ірі

зен бассейні - О?т?стік Америкада?ы Амазонканы? ?зен бассейні. Ауданы 7 млн км жуы?.

2

19 Мені? географиялы

Мені? географиялы

зерттеулерім

Мені? географиялы? зерттеулерім

Т а п с ы р м а: Д?ниеж?зіні? физикалы? картасыны? к?мегімен гидросфераны? т?тасты?ын д?лелде?дер “К?мекші”: Картадан м?з бас?ан е? биік тауларды табы?дар, олар ?алай деп аталады? Осы таулардан ?андай ірі ?зендер басталады? ?зендер ?з суын ?ай те?ізге ??яды? Те?іздер ?андай м?хитты? б?лігі болып табылады?

20 ?зі?ді тексер

?зі?ді тексер

1 тапсырма. Географиялы? диктант

Гидросфера - ... Жер шарында?ы суды? .... м?хиттар мен те?іздерді? ?лесіне тиеді. М?зды?тар мен т?ра?ты ?арлар?а - ...., жер асты суларына - ...., ?зен,к?л, батпа?та?ы ж?не атмосферада?ы сулар?а - ... тиесілі. Су таби?атта 3 к?йде .... кездеседі. Су – тірі а?заны? ??рамды б?лігі. Барлы? ..... 80-99%, ал.... 75%-?а жуы?ы судан т?рады. Егер адам ?з дене массасында?ы ыл?алды? 6-8% – нан айырылса, .... ?алады, егер 10-12%- ы жол?алтса, .... Суды? м?хиттан атмосфера ар?ылы ??рлы??а ж?не ??рлы?тан м?хит?а ?здіксіз ауысу ?рдісін .... деп атайды. ??рлы?та?ы ?зен суы ?рбір .... , ал тірі а?зада?ы су ..... а?арып отырады. М?хит бетінен булан?ан суды? бір б?лігі о?ан ?айта ?осылады. М?ны .... дейді.

21 2 тапсырма

2 тапсырма

“Е? ерекше” кестесін толтыр.

1

Д?ние ж?зіндегі е? тере? к?л. Максимум тере?дігі 1637 м.

2

Д?ние ж?зіндегі е? ?лкен м?хит. Ауданы.179,5 млн км2

3

Е? биік сар?ырама, биіктігі 1054 м.

4

Е? ірі те?із-к?л. Ауданы 371 мы? км2, ?зынды?ы 1200 км, ені 320 км.

5

Е? ірі ?зен бассейні. Ауданы 7 млн км2 жуы?

6

Е? ?зын ?зен. ?зынды?ы 6671 км.

7

Е? кіші м?хит. Ауданы 14 млн км2.

22 "Су тамшыларыны

"Су тамшыларыны

саяхаты"

О?ырманнан оралымды ой

23 ?йге тапсырма:

?йге тапсырма:

“Гидросфера туралы ??ым. Д?ниеж?зілік су айналымы” та?ырыбын о?у. “Д?ниеж?зілік су айналымыны? жергілікті жерді? экологиялы? жа?дайына ?сері” атты ?осымша материалдар дайындау

«Жерді? су ?абы?ы-гидросфера»
http://900igr.net/prezentacija/anglijskij-jazyk/zherd-su-abyy-gidrosfera-117624.html
cсылка на страницу
Урок

Английский язык

29 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по английскому языку > Без темы > Жерді? су ?абы?ы-гидросфера