Без темы
<<  Г ставрополь для нач кл Г тукай киятлрен  >>
Гаил? б
Гаил? б
2008 нче ел - гаил
2008 нче ел - гаил
М?х?бб
М?х?бб
Максат: Г.Кутуйны
Максат: Г.Кутуйны
Кеше килэ
Кеше килэ
Сораулар
Сораулар
6. ?с?рд
6. ?с?рд
Саба районы буенча 2007 нче елда
Саба районы буенча 2007 нче елда
Халык бит гаил
Халык бит гаил
С?земне йомгаклап телимен
С?земне йомгаклап телимен
”Д?ньялыкта тату
”Д?ньялыкта тату
“Байлыкка яки нинди д
“Байлыкка яки нинди д
Кешене
Кешене
М?х?бб
М?х?бб
?ти-?нил
?ти-?нил
?нил?р б
?нил?р б
Гаил?д
Гаил?д
Егетл?р, Сезг
Егетл?р, Сезг

Презентация на тему: «Г тукай иаты буенча». Автор: 1. Файл: «Г тукай иаты буенча.ppt». Размер zip-архива: 2430 КБ.

Г тукай иаты буенча

содержание презентации «Г тукай иаты буенча.ppt»
СлайдТекст
1 Гаил? б

Гаил? б

хете язгы ташу т?гел, ?зе килми юллар ярмыйча. Аны? ?чен берг?, ?и? сызганып, К?р?шерг? кир?к армыйча.

2 2008 нче ел - гаил

2008 нче ел - гаил

елы

3 М?х?бб

М?х?бб

т - гаил?не? тоткасы

4 Максат: Г.Кутуйны

Максат: Г.Кутуйны

“Тапшырылмаган хатлар” ??м ?.Такташны? “М?х?бб?т т??б?се” ?с?рл?ре буенча м?х?бб?т диг?н б?ек хисне? кеше тормышындагы, гаил? т?з?д?ге урынын билгел??; укучыларда ?аваплылык хисе т?рбиял??, ш?хси фикерл?? с?л?тен ?стер?, ?хлак т?рбиясе аша ?за?ны камилл?штер?.

5 Кеше килэ

Кеше килэ

рг? мен?р ?чен. Уйлар ?чен, А?лар, белер ?чен Бу тормышны? м?гън?сен.

6 Сораулар

Сораулар

1.”Тапшырылмаган хатлар” ??м “М?х?бб?т т??б?се” ?с?рл?рене? укучыда кызыксыну уятуны? сере н?рс?д??

2.?с?рл?рне? эчтэлеген, идеясен билгел?уд? аларны? исеме ничек ярд?м ит??

3.?с?рл?рне? к?че ??м кыймм?те н?рс?д??

4.Иск?нд?р ??м М?хм?тк? чагыштырма характеристика бирерг?.

5.Галия, З?б?йд? образларында у?ай ??м тиск?ре сыйфатлар.

7 6. ?с?рд

6. ?с?рд

м?х?бб?т проблемасы ничек сур?тл?нг?н? М?х?бб?т т?шенч?сен? а?латма биреп китик ?ле. Н?рс? ул саф м?х?бб?т? Т?п образларны? м?х?бб?тк? м?н?с?б?тл?ре.

7.?с?рг? карата сине? фикере?. Заман ??м б?генге к?нд?ге м?х?бб?т.

8.Матур гаил? корып, б?хетле булу ?чен н?рс? кир?к?

8 Саба районы буенча 2007 нче елда

Саба районы буенча 2007 нче елда

?йл?неш?чел?р саны

Аерылышучылар саны

271 гаил?

68 гаил?

Саба районы буенча 2008 нче елны? 18 нче ноябрен? кад?р

?йл?неш?чел?р саны

Аерылышучылар саны

?йл?неш?чел?р саны

Аерылышучылар саны

96 гаил?

21 гаил?

Байлар Сабасы бист?се буенча 2007 нче елда

?йл?неш?чел?р саны

Аерылышучылар саны

116 гаил?

20 гаил?

201 гаил?

56 гаил?

Байлар Сабасы бист?се буенча 2008 нче елны? 18 нче ноябрен? кад?р

9 Халык бит гаил

Халык бит гаил

не, Ил тер?ге дия, ?ти - ?ни хакы, О?махка и?дер?! Коръ?нд? д? гаил?, Изге с?з санала, Ш?фкатьле булыгыз. Кечег?, олыга.

10 С?земне йомгаклап телимен

С?земне йомгаклап телимен

йтерг?:

Гаил?д? татулык яш?сен! Булмасын ятимлек, яш?сен тигезлек. Нык булсын бу ?ирд? ??р гаил? нигезе!

11 ”Д?ньялыкта тату

”Д?ньялыкта тату

?м матур яш??не? сере кызларны? тыйнаклыгында ??м аларга булган х?рм?тт?, холкы г?з?л булган кыз бала б?тен гаил?се ?чен олуг байлык ??м мондый кызлар б?тен милл?т, в? б?тен д?нья халкы ?чен мактаныч булыр”. Р.Ф?хреддин.

12 “Байлыкка яки нинди д

“Байлыкка яки нинди д

булса максатка корылган гаил? тотрыксыз в? б?хетсез була”. Р.Ф?хреддин.

13 Кешене

Кешене

к?з карашына с?зл?р салып ??м аларны укып булса иде. ?йе, ул чагында мин сине? к?зл?ре?? минем ?чен ген? язылган м?х?бб?т китабы итеп карар идем... Г.Кутуй.

14 М?х?бб

М?х?бб

т гаил? тотырыгын т?эмин ит?. Л?кин м?х?бб?тне саклый белерг? кир?к. ?т ул – б?хет. ? б?хетле булу ?чен рухи байлык та, матди байлык та, яраткан эш т?, гомум?н, барысы да кирэк. Кеше шуларны? барысын да булдырыр ?чен омтылырга тиеш. ? омтылыш бир?че – с?йг?н яр. Л.Д??л?това.

15 ?ти-?нил

?ти-?нил

р ?ыелышта

Балаларыбыз – безне? горурлык

16 ?нил?р б

?нил?р б

йр?менд?. ел?н кызлар арасында квн

17 Гаил?д

Гаил?д

яш?сен МАТУРЛЫК! С?релм?сен ШАТЛЫК! Ташламасын САУЛЫК! Булсын гел ТАТУЛЫК! Яш?сен ЯХШЫЛЫК !

18 Егетл?р, Сезг

Егетл?р, Сезг

м?р???гать ит?м. Гаил?гезне канат астына алып, барлыкта яш?терд?й ир-егетл?р булыгыз! ? Сез, кызлар, х?легезд?н килг?нч?, яраткан эшегезд? тырышып эшл?гез, гаил? учагын с?ндермич?, аны? кадерен белеп яш?гез! Гаил? ?хлагыны? иманга корылган булуын онытмагыз! У?ышлар Сезг? юлдаш булсын!

«Г тукай иаты буенча»
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/g-tukaj-iaty-buencha-228354.html
cсылка на страницу
Урок

Без урока

1 тема
Слайды
900igr.net > Презентации по > Без темы > Г тукай иаты буенча