Без темы
<<  Галисгар Камал Галогены  >>
Галим?ан Ибра
Галим?ан Ибра
Галим?ан Ибра
Галим?ан Ибра
Тормыш юлы
Тормыш юлы
1898 елны
1898 елны
«Галия» м
«Галия» м
1907 елда аны
1907 елда аны
Казан
Казан
Инкыйлаб эшл
Инкыйлаб эшл
1913 елны
1913 елны
1914 елны
1914 елны
Язучы 1917 елдан инкыйлаб эшл
Язучы 1917 елдан инкыйлаб эшл
Со?гы еллары
Со?гы еллары
Галим?ан Ибра
Галим?ан Ибра
Безне? й
Безне? й

Презентация: «Галия кайбицкая на татарском». Автор: ZUHRA. Файл: «Галия кайбицкая на татарском.ppt». Размер zip-архива: 2719 КБ.

Галия кайбицкая на татарском

содержание презентации «Галия кайбицкая на татарском.ppt»
СлайдТекст
1 Галим?ан Ибра

Галим?ан Ибра

имов 1887-1938

?лм?т ш???ре 21нче урта м?кт?бене? татар теле укытучысы Зайнуллина З??р? Та?ир кызы башкарды

2 Галим?ан Ибра

Галим?ан Ибра

имов –татар ?д?бият классигы, к?ренекле ??м?гать ??м д??л?т эшлеклесе.

3 Тормыш юлы

Тормыш юлы

Галим?ан Ибра?имов 1887 елны? 13 мартында Уфа губернасы Ст?рлетамак ?язе (х?зер Авыргазы районына карый) Солтанморат исемле татар авылында туа.

4 1898 елны

1898 елны

к?зенд? ?тисе Галим?анны ??м аны? бертуганын Ырынбурдагы м?др?с?г? илт?. 1905 елгы инкыйлаб дулкыннары т?эсиренд?, ш?кертл?р, иске т?ртипл?рг? риза булмыйча баш к?т?р?л?р, ??м Галим?ан м?др?с?д?н куыла.

5 «Галия» м

«Галия» м

др?с?се.

Аннары Уфага кит? ??м «Галия» м?др?с?сен? укырга кер?. Аны? ?д?би и?ат эшч?нлеге шул вакытта башлана.

6 1907 елда аны

1907 елда аны

беренче хик?ясе – "З?ки ш?кертне? м?др?с?д?н куылуы" басылып чыга. «Галия»д?н китк?нн?н со?, Галим?ан Ибра?имов ?стерханда була, Урал якларына бара, казакъ далаларына китеп, балалар укыта башлый.

7 Казан

Казан

1909 елда га кил?.

1909 «Татар хатыны нил?р к?рми»"повестен и?ат ит?. 1910-1911 елларда "Ди?гезд?", "Й?з ел элек", "Карак мулла" хик?ял?рен яза. 1912 елда ул беренче зур "Яшь й?р?кл?р" романын т?мамлый. 1912-1914 елларда "Карт ялчы", "К?т?чел?р" , "Табигать балалары» ?с?рл?р яза.

8 Инкыйлаб эшл

Инкыйлаб эшл

ре.

1912-1913 елларда Галим?ан Ибра?имов Киевта балалар укыта, белемен к?т?р?. Студентларны? яшерен оешмасында катнашканга 1913 елны? апреленд? кулга алына. Шул елны? ??енд? т?рм?д?н чыгарыла, 1917 елны? февраль революциясен? кад?р полиция к?з?т?е астында яши.

9 1913 елны

1913 елны

к?зенн?н башлап Галим?ан Ибра?имов Казанда "А?" журналында эшли.

10 1914 елны

1914 елны

февраленд? я?адан Киевка кит?.

11 Язучы 1917 елдан инкыйлаб эшл

Язучы 1917 елдан инкыйлаб эшл

ре бел?н ш?гыльл?н?, Учредительное Собраниега делегат итеп, Б?тенроссия ?з?к Башкарма комитеты ?гъзасы итеп сайлана. 1918 елда Милл?тл?р халык комиссариаты каршында т?зелг?н ?з?к м?селман комиссариатыны? р?исе Мулланур Вахитовны? урынбасары була.

12 Со?гы еллары

Со?гы еллары

Язучы каты авыруы с?б?пле, гомерене? со?гы ун елын Ялтада уздыра. Ул анда ?д?би и?ат эшен д?вам иттер?.

13 Галим?ан Ибра

Галим?ан Ибра

имов, татар халкыны? башка к?п язучылары кебек ?к, Сталин репрессиял?рен? эл?г?. 1938 елда ул т?рм? шифахан?сенд? ?л?.

14 Безне? й

Безне? й

р?кл?рд?..

«Галия кайбицкая на татарском»
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/galija-kajbitskaja-na-tatarskom-191321.html
cсылка на страницу
Урок

Без урока

1 тема
Слайды
900igr.net > Презентации по > Без темы > Галия кайбицкая на татарском