Без темы
<<  Маал мтелдер туралы Маали маатаев туралы  >>
Тілек шо
Тілек шо
А??у ?
А??у ?
Ана Аяулы анашым, А
Ана Аяулы анашым, А
М.Ма?атаев “А
М.Ма?атаев “А
ІІ топ “Сандар с
ІІ топ “Сандар с
Мерген
Мерген
«Алты телпек»
«Алты телпек»
Он то?ызыншы а
Он то?ызыншы а
«М??а?али поэмаларыны
«М??а?али поэмаларыны
Топты? тапсырмалар І топ – Шы
Топты? тапсырмалар І топ – Шы
Кітаппен ж
Кітаппен ж
Сергіту с
Сергіту с
Саба?ты бекіту тапсырмалары І топ –
Саба?ты бекіту тапсырмалары І топ –
Саба?ты
Саба?ты
?йге тапсырма І топ- «А
?йге тапсырма І топ- «А
О?ушылар білімін ба
О?ушылар білімін ба
Рефлексия
Рефлексия

Презентация: «Маали маатаев на казахском». Автор: 15 кабинет. Файл: «Маали маатаев на казахском.ppt». Размер zip-архива: 4894 КБ.

Маали маатаев на казахском

содержание презентации «Маали маатаев на казахском.ppt»
СлайдТекст
1 Тілек шо

Тілек шо

?р ?атысушы ?з тілегін білдіріп, 1 тал г?лді біріне -бірі ?сынады. Тілек со?ында м??алімге бір ??ша? г?л шо?ы болып оралады.

2 А??у ?

А??у ?

с патшасы а??улар, С?н берген жер мен аспан?а, К?ктемде к?лде са??ылдар, ??сайды сырнай тарт?ан?а. А? ?ардай аппа? алыстан, А? ??стар к?зді арбайды. Таби?ат Таби?ат атты ананы?, Бой жеткен т?рт ?ызы бар. К?ркі де солар даланы?, Ісіне адам ?ызы?ар. ?ыс, К?ктем, Жаз бен К?з атты, ?ыздары ?сіп бой жетті.

3 Ана Аяулы анашым, А

Ана Аяулы анашым, А

с?т берген ма?ан. Б?л ?мірде жо? ?ой, Сенен арты? адам. Анам бар деп м??гі ?н айтып ма?танам. Жетімк?л Жетімк?лге ?араудан шаршама?ан, Жетімк?лден су ішкен ?анша марал, Ортайма?ан, Жетімк?л толма?ан да, Сыбырлайтын Жетімк?л Алатау?а. Сол байыр?ы Жетімк?л келбетімен, Жетісіп бір Жетімк?л ?алушы еді-ау

4 М.Ма?атаев “А

М.Ма?атаев “А

?улар ?йы?та?анда”

І топ. А?ынны? ?мір жолы бойынша презентация ?ор?айды.

5 ІІ топ “Сандар с

ІІ топ “Сандар с

йлейді”

6 Мерген

Мерген

андай адам?

Жетімк?лді? с?лулы?ы, а?ынны? сезімі ?ле?де ?алай берілген?

Ананы ?асиетті а??уды ату?а не итермеледі?

Баланы? ?кесі Жетімк?лге не себепті бармады?

Ме?-зе? бол?ан ана ?олында?ы ?аруын ?айда жіберді?

А??уды ат?анда ана ?андай ?асіретке душар болды?

Жетімк?лді а??улардан бас?а ?андай ??стар мекен етті?

?ай?ысын айт?ан ана?а жыл?ышы ?андай ке?ес береді?

«??ім бе, т?сім бе деп та?данады,...» Кімні? ойы?

Баланы? анасын поэмада ?андай жан деп бейнелеген?

?лім аузында жат?ан баланы? анасына т?уіп шал не деп кетті?

К?л неге «Жетімк?л» деп атан?ан?

А??у ??сы туралы не білесі??

7 «Алты телпек»

«Алты телпек»

дісі 1.«А? телпек» Ана ?рекетін на?ты айтады. 2. «Сары телпек» Ананы? ?рекетіні? с?тті кезе?дерін айтады. 3. «?ара телпек» Ана ?рекетіні? с?тсіз жа?тарын айтады. 4. «К?к телпек» Не ?шін ана осындай ?рекетке барды? 5. «Жасыл телпек» шы?армашылы?, поэманы ?ле?мен сипатта. 6. «?ызыл телпек» ананы? бастан кешірген сезімдерін айтады.

8 Он то?ызыншы а

Он то?ызыншы а

пан М.Ма?атаев “А??улар ?йы?та?анда” поэмасыны? та?ырыбы мен идеясы, сюжеті мен композициясы

9 «М??а?али поэмаларыны

«М??а?али поэмаларыны

е? асылы,е? биігі деп мен «Моцарт», «Жан азасы» мен «А??улар ?йы?та?анда»деген д?ниесін атаймын. Б?лар-алтын ішіндегі меруерттей с?уле шашатын ?лы д?ниелер. «А??улар ?йы?та?анда»поэмасы 1973 жылы «Жалын»альмана?ында жарияланды. Б?л поэманы о?ы?анда мені? жеке ?з басымны? ?уанышын с?збен айтып жеткізе алмайтын сия?тымын. М??а?алимен кездескенде поэмасын к?п ма?тадым. «Т?маш,осы поэманы ?абит а?а?а апарып о?ыдым. Разы болып, мына алтын ?аламды сыйлады»,-деді М??а?. Мен: «?те д?рыс еткенсі?, М??а. ?абе? ?натса, б?кіл халы? ?натты деген с?з»,-дедім тебіреніп.М??а?али бір ой?а шомып ?нсіз ?алды. Б?л-М??а?алиды? ?зіні? а??у ?ні еді» Т.Молда?алиев

10 Топты? тапсырмалар І топ – Шы

Топты? тапсырмалар І топ – Шы

арманы? композициялы? ??рылымына талдау. ІІ топ – «Хикая пирамидасы» толтырады. ІІІ топ – Поэма?а сатылай кешенді талдау жасайды. IV топ – Поэманы? к?ркемдік ерекшелігін постер ар?ылы ?ор?айды.

11 Кітаппен ж

Кітаппен ж

мыс І топ – О?и?а басында?ы Жетімк?лдегі а??улар келбеті мен о?и?а со?ында?ы к?лін ?ия алма?ан а??уларды? бейнесін тауып о?ы. ІІ топ – Ананы? а??уды ату кезіндегі ?рекетін поэмадан табу. ІІІ топ – Бала ?лімін к?рген ана ?асіреті ?алай к?рсетілген т?сын тауып о?ы. IV топ – Жыл?ышы мен ананы? диалогін тауып о?ы.

12 Сергіту с

Сергіту с

ті

13 Саба?ты бекіту тапсырмалары І топ –

Саба?ты бекіту тапсырмалары І топ –

йел бейнесін талдау. (к?рініс ар?ылы) ІІ топ – Ананы? а??уды ат?анына ?алай ?арайсы? топты? ойы. ІІІ топ – Кесте -графа?а негізделген д?йектемені талдау.( ?.Бітібаева технологиясы бойынша) IV топ – «Ана» ж?не «А??у» с?здерін «Синкуейн» ?дісі бойынша талдау ж?не кейіпкерге хат жазу.

14 Саба?ты

Саба?ты

орытындылау І топ – Эколог ІІ топ- Этнограф - ?алым ІІІ топ- Д?рігер 4-топ- За?гер

15 ?йге тапсырма І топ- «А

?йге тапсырма І топ- «А

ын ж?не а??у» ІІ топ - ««Жетімк?лді? а??улары» ІІІ топ- «Ана - мерген» IV-топ- «Бала-а??у-ана» та?ырыптарында ойтол?ау жазу. 2. «А??у?а атыл?ан о?» ??гіме-диалог ??ру. 3. Поэмадан ?зі?е ?на?ан т?стан ?зінді жаттау.

16 О?ушылар білімін ба

О?ушылар білімін ба

алау

17 Рефлексия

Рефлексия

К?н ??ш?ан айдын к?лде жал?ыз а??у ?а??ылдап ?анатымен сабалап су, Таранып ?аранады жан-жа?ына, С?луды тасалама ,к?к тор?ын ??с!

«Маали маатаев на казахском»
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/maali-maataev-na-kazakhskom-216642.html
cсылка на страницу
Урок

Без урока

1 тема
Слайды
900igr.net > Презентации по > Без темы > Маали маатаев на казахском