Без темы
<<  Михалков аисты и лягушки Михалков быль для детей 2 класс  >>
?асыр
?асыр
?асыр
?асыр
?асыр
?асыр
?асыр
?асыр
?асыр
?асыр
?асыр
?асыр
?асыр
?асыр
?асыр
?асыр
?асыр
?асыр
?асыр
?асыр
?асыр
?асыр
Топпен ж
Топпен ж
«Ер есімі - ел есінде» шы
«Ер есімі - ел есінде» шы
?лы Отан со
?лы Отан со
Жерлес батырларымызды ата
Жерлес батырларымызды ата
Рейхстаг
Рейхстаг
М?скеу
М?скеу
С?рапыл со
С?рапыл со
?лы Отан со
?лы Отан со
Бауыржан Момыш
Бауыржан Момыш
Т?леген То
Т?леген То
М?нш?к М
М?нш?к М
?анаш
?анаш
?лия Молда
?лия Молда
М?лік
М?лік
Ра?ымжан
Ра?ымжан
Тал?ат Бигельдинов (5
Тал?ат Бигельдинов (5
?асым
?асым

Презентация на тему: «Михалков аркадий гайдар 3 класс». Автор: 1. Файл: «Михалков аркадий гайдар 3 класс.ppt». Размер zip-архива: 2198 КБ.

Михалков аркадий гайдар 3 класс

содержание презентации «Михалков аркадий гайдар 3 класс.ppt»
СлайдТекст
1 ?асыр

?асыр

асіретін ар?ала?ан арыстар

2 ?асыр
3 ?асыр
4 ?асыр
5 ?асыр
6 ?асыр
7 ?асыр
8 ?асыр
9 ?асыр
10 ?асыр
11 ?асыр
12 Топпен ж

Топпен ж

мыс

І топ ?лы Отан со?ысында?ы ?аза?станды? батырлар

ІІ топ Ертіс - Павлодар ??іріні? батырлары

ІІІ топ «Біз – же?імпаздар ?рпа?ымыз»

І? топ ?аламгер - батырлар

13 «Ер есімі - ел есінде» шы

«Ер есімі - ел есінде» шы

армашылы? ж?мыс хат жазу, эссе жазу, ?ле? ??растыру

14 ?лы Отан со

?лы Отан со

ысы ?ай жылдар аралы?ында болды?

15 Жерлес батырларымызды ата

Жерлес батырларымызды ата

дар

16 Рейхстаг

Рейхстаг

а ту тіккен ?аза? ?а?арманы кім?

17 М?скеу

М?скеу

шін шай?аста?ы ерліктерін ерекше атап ?туге болатын батальон командирі кім ?

18 С?рапыл со

С?рапыл со

ыста ?анша адам опат болды? Оны? ?аншасы ?аза?станды?тар ?

19 ?лы Отан со

?лы Отан со

ысы та?ырыбында жазыл?ан ?андай шы?армаларды білесі?дер? М?нерлеп о?ып бері?дер

20 Бауыржан Момыш

Бауыржан Момыш

лы (24.12.1910 Жамбыл обл.,Жуалы ауд.К?лбастау-10.06.1982 Алматы ?.)- ?скери ?айраткер,ерж?рек ?олбасшы, жазушы,Ке?ес Ода?ыны? Батыры, ?аза?станны? Халы? ?а?арманы. Малшы отбасында д?ниеге келіп, 13 жас?а дейін ауылда, одан со? интернаттарда т?рбиеленді.Мектеп бітіріп, біраз м??алім болды.1932 ж. ?скер ?атарына алынып,мергендік ?нерін игерді. 1941 ж.?лы Отан со?ысы басталысымен генерал - майор И.В.Панфиловты? басшылы?ымен Алматыда жаса?тал?ан 316-ат?ыштар дивизиясы ??рамында майдан?а аттанды.М?скеу ?шін шай?аста?ы ерліктері м??гі есімізде.?аза?станда ауылдар?а, к?шелерге балалар мектебіне т.б. есімі берілген.

21 Т?леген То

Т?леген То

таров (19.12.1920,Шы?ыс ?аза?стан обл. ?лан ауданы, ?ара??ды? ауылы-09.02.1942, Ресей, М?скеу обл. Бородино с.) - ?лы Отан со?ысына ?атысушы, ?атарда?ы гвардия жауынгері. 1941 жылды? желто?санында ща?ырылып, Калинин майданы 3-екпінді армия 8-гвардиялы? ат?ыштар дивизиясы 1075-полкі ??рамында ?лы Отан со?ысына ?атыс?ан. ?а?арманды?ы мен батылды?ы ?шін Т?легенге ?аза тап?аннан кейін Жо?ар?ы Ке?есі Т?рал?асыны? Жарлы?ымен Ке?ес Ода?ыны? Батыры ата?ы берілді. ?скемен,Риддер,Алматы ?алаларыны? к?шелері То?таров есімімен аталды.

22 М?нш?к М

М?нш?к М

метова (Шын есімі М?нсия) Жиен?али ?ызы (1922, Батыс ?аза?стан обл. Орда ауданы – 16.10.1943)- ?а?арман ?аза? ?ызы, Ке?ес Ода?ыны? Батыры (1.3.1944).Со?ыста осы жо?ары ата??а ие бол?ан шы?ыстан шы??ан екі ?ызды? бірі. ?лы Отан со?ысы бастал?ан кезде Алматы мед. институтында о?ып ж?рді. 1942 жылы тамызда ?ызыл Армия ?атарына алынып, 21 – ат?ыштар девизиясыны? ??рамында ?рыс?а ?атысты. А?а сержант, пулеметші М?нш?к ?рыстарда ?зіні? ас?ан мергендігімен ж?не табанды батылды?ымен к?зге т?сті.Ту?ан жерінде о?ан ескерткіш орнатыл?ан. А?ын М. Хакімжанова «М?нш?к» поэмасын жазды (1945). А. Михалков –Кончаловскийді? сценарийі бойынша реж. М.Бегалин «М?нш?к туралы ?н» атты к?ркем фильм т?сірді.

23 ?анаш

?анаш

амзин 1919 жылы Павлодар облысы Ермак ауданы Жол??ды? ауылында ту?ан. 1941ж. Маусымда Алматы пединститутын бітірді, шілдеде ?скер ?атарына ша?ырылады. 152 рота командирі. 1944 жылы 13 с?уірге ?ара?ан т?ні ротасымен Бычок селосы т?бінде(Молдавия) Днестрді алды??ылар ?атарында кешіп ?тіп, плацдарм ??рды да, батальонны? негізгі к?штері келіп жеткенше ?стап т?рды. 14 с?уірде Новоанненский ауданы ГураБыкулуй селосы т?бінде плацдармды ?ор?ау шай?асында ?аза тапты. Сол жерде жерленген. Батыр ата?ы 1944 ж. 13 ?ырк?йекте берілген. Павлодар мен ту?ан ауылында ескерткіш орнатылды. Ленин орденімен марапаттал?ан.

24 ?лия Молда

?лия Молда

?лова 1925 жылы А?т?бе облысы ?обда ауданы Б?ла? аулында ту?ан. 1942 жылдан ?скер ?атарында,1943 жыл?ы ?азаннан майданда бол?ан. Ефрейтор. 54-ші жеке ат?ыштар бригадасыны? снайпері. Онда?ан гитлершіні ?лтірді. 1944 жылы 14 ?а?тарда Псков обл. Новосокольники ауданы Казачиха ?шін бол?ан шай?аста автоматымен жауды? бірнеше солдаты мен офицерін ?лтіріп, жауынгерлерді атака?а к?терген. Осы шай?аста ?аза тапты. Сол ауданны? Монаково деревнясында жерленген. Батыр ата?ы 1944 жылы 4 маусымда берілген. Оны? ?мірі мен ерлігі жайлы а?ындар «?лияны? ж?регі»,«?лия» дастанын,«??лова»,«Шы?ыс шынары» повестерін жазды. ?лия туралы фильм т?сірілген. Ленин орденімен марапаттал?ан.

25 М?лік

М?лік

абдуллин ?лы Отан со?ысына ?атысушы, подполк., жазушы, ?о?ам ?айраткері, филол. ?ыл. докторы.(1959), проф.,Пед. ?А-ны? акад. (1959). ?азіргі Абай атында?ы ?аза? ?лтты? пед. университетін бітірген. 1935-37 ж. Ке?ес ?скері ?атарында ?скери борышын ?тегеннен кейін «Социалистік ?аза?стан» газетінде редактор бол?ан. ?лы Отан со?ысына Калинин майданында?ы 2-гвардиялы? корпусты? И.В. Панфилов атынд. 8 гвардиялы? дивизияны? 1075-полкі ??рамында ?атыс?ан.1942ж. ?а?тар–наурыз айларында Торопец (Тверь обл.)-Холм (Новгород обл.) ба?ытында?ы Новосвинухово дер.?шін бол?ан ?рыста бас?ар?ан жауынгерлер тобы 2са?ат?а созыл?ан ай?аста жауды? 80 ?скерін жойып, 85 авток?лігін т?т?ын?а т?сірген.Ерлігі ?шін Ке?ес Ода?ыны? Батыры ата?ы беріліп, Ленин ордені ж?не «Алтын ж?лдыз» медалі тапсырыл?ан.?аза?стан ?А-ны? Ш.У?лиханов атынд. сыйл. иегері.

26 Ра?ымжан

Ра?ымжан

ош?арбаев (19.10.1924 А?мола обл. Целиноград ауд.) ?лы Отан со?ысына ?атысушы, взвод командирі. 1942 ж. Ке?ес ?скері ?атарына алынып, 1944 ж. Фрунзе жаяу ?скер училищесін бітірді. 1944 жылда 1-Белорусь майданы 150-ат?ыштар дивизиясыны? ??рамында Польшаны азат ету ж?не фашистік Германия ?скерін тал?андау ?рыстарына ?атысты. 1945 жылы 30 с?уірде жауынгер Г.Булатов екеуі к?ндізгі са?ат оннан кешкі алты?а дейін жетіп, 1м-дей ?ызыл туды Рейхстагты? кіре берісіндегі орталы? есігіні? ма?дайшасына тікті. 1947-67жж. А?мола обл. ат?ару ?ызметінде н?с?аушы, ?аза? КСР Мин. Ке?есі жанында?ы ?оныс аудармашылар ж?ніндегі инспектор,«Алматы» ?она? ?йі директоры ?ызметтерін ат?арды. ?Р Президентіні? жарлы?ымен Халы? ?а?арманы ата?ы берілді. 2010ж. ?лы Же?іске 65 жылды?ы ?арса?ында М?скеуден Астана?а батырды? Рейхстаг?а тіккен туы ?келінді.

27 Тал?ат Бигельдинов (5

Тал?ат Бигельдинов (5

8.1922 ж.А?мола обл. А?к?л ауд. Майбалы? а.) - ?лы Отан со?ысына ?атысушы, ?скери ?ш?ыш. Фрунзе ?аласында орта мектепті ж?не аэроклуб мектебін, Саратов ж?не Орынбор ?скери авиация училищелерін бітірген(1940-42). 1943 ж. а?панынан Калинин майданына жіберіліп, жоры? жолын 296-?уе дивизиясыны? 800-штурмды? ?уе полкінде бастады. Сол жыл?ы 7 наурызда «Ил-2» шабуыл ?ша?ымен жауды? Еуропа аспанында 108 ?ша?ты жой?ан ?ша?ын атып т?сірді. Со?ысты барлаушы авиаэскадрилья командирі,капитан д?режесінде ая?тады. Ке?ес Ода?ы Батыры ата?ын екі рет ал?ан 65 ке?естік ?ш?ыштарды? ал?аш?ыларыны? бірі болды.?ызыл Ту, 1-2 д?режелі Отан со?ысы, «?ызыл Ж?лдыз», «Александр Невский» ж?не 3-д?режелі Дан? ордендерімен марапаттал?ан.

28 ?асым

?асым

айсенов 1918 ж. 23 с?уірде Шы?ыс ?аза?стан облысы, ?лан ауданында?ы Асу - Б?ла? аулында д?ниеге келді. Ту?ан аулында орталау мектепті бітірген со?,1934 жылы ?скемен ?аласы саяси-а?арту техникумына т?сіп, оны 1938 жылы бітірген. Арнайы білім алып, инспектор болып ?ызмет істейді. 1939 жылы ?скери мектепке т?седі, 1941 жылы к?зінде бітіріп шы?ады. О?т?стік батыс майдан штабыны? ?арама?ына жіберіледі.Гитлершілер басып ал?ан Украина жеріне, жау тылына аттанады. ?.?айсеновті? т???ыш шы?армасы 1954 жылы «Жас партизандар» деген атпен жары? к?рді. О?ан ?аза?стан Республикасыны? «Алтын ж?лдыз» белгісімен, «Чехославакия партизаны» Украинаны? 3-д?режелі «Дан?», 2 рет 1-д?режелі «Отан со?ысы» ордендерімен ж?не медальдарымен марапаттал?ан.

«Михалков аркадий гайдар 3 класс»
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/mikhalkov-arkadij-gajdar-3-klass-170425.html
cсылка на страницу
Урок

Без урока

1 тема
Слайды
900igr.net > Презентации по > Без темы > Михалков аркадий гайдар 3 класс