Без темы
<<  М??ышева Айзаданы? Маал мтелдер туралы  >>
М?кт?бем минем
М?кт?бем минем
Лилия Х
Лилия Х
“М?кт?бем минем” газетасы 5 рубрикадан тора:
“М?кт?бем минем” газетасы 5 рубрикадан тора:
М?х?ррир: Дил
М?х?ррир: Дил
Тел?кл
Тел?кл
*М?кт?п д
*М?кт?п д
М?х?ррир: Ленар Садыков
М?х?ррир: Ленар Садыков
Тарих С
Тарих С
Тарих с
Тарих с
М?х?ррир: Радик Идрисов
М?х?ррир: Радик Идрисов
Ил?ам Канатында
Ил?ам Канатында
Ил?ам Канатында
Ил?ам Канатында
Ил?ам Канатында
Ил?ам Канатында
М?х?ррир: З
М?х?ррир: З
С?лам, Универсиада – 2013
С?лам, Универсиада – 2013
С?лам, Универсиада – 2013
С?лам, Универсиада – 2013
М?х?ррир: Зил
М?х?ррир: Зил
Эш бЕтк
Эш бЕтк
Эш бЕтк
Эш бЕтк
М?кт?бем минем
М?кт?бем минем

Презентация на тему: «М?кт?бем минем». Автор: FuckYouBill. Файл: «М?кт?бем минем.ppt». Размер zip-архива: 3368 КБ.

М?кт?бем минем

содержание презентации «М?кт?бем минем.ppt»
СлайдТекст
1 М?кт?бем минем

М?кт?бем минем

2 Лилия Х

Лилия Х

бирова

Баш м?х?ррир

3 “М?кт?бем минем” газетасы 5 рубрикадан тора:

“М?кт?бем минем” газетасы 5 рубрикадан тора:

М?кт?п д?рьясында... Т?брик ит?без! Тарих с?хиф?л?ре Ил?ам канатында “С?лам, Универсиада – 2013!” Эш бетк?ч, уйнарга ярый...

4 М?х?ррир: Дил

М?х?ррир: Дил

р? В?лиева

* М?кт?п д?рьясында...

5 Тел?кл

Тел?кл

* М?кт?п д?рьясында...

78 нче м?кт?п укытучылары ??м укучылары алтын к?зд? туган к?нн?рен билгел?п ?т?че укытучыларны котлый Гарипова Г?лназ Р?ис кызы – татар теле укытучысы Г?р?ева Аида Абдулла кызы – физика укытучысы Зыкова Маргарита Григорий кызы – рус теле укытучысы Камалеева Венера ?крам кызы – инглиз теле укытучысы Корочкина Елена Анатолий кызы – хореография укытучысы Сабирова Р?мил? Рафик кызы – татар теле укытучысы Семенова Лидия Ивановна – башлангыч сыйныф укытучысы Сабыр да сез, гади, кешелекле, Кылган эшегез – бары изгелек, Шатлыкларда ?тсен сезне? к?нн?р, Б?хетл?регез булсын гомерлек!

6 *М?кт?п д

*М?кт?п д

рьясында...

78 нче м?кт?п...! 1 нче сентябрь к?нне ул безне елмаеп, колач ??еп каршы алды. ??й буе тырышып ясалган ремонт укучыларны? к??елен? хуш килде. Быел м?кт?бебез танымаслык булып ?зг?рде. Кояш кебек кабинетларда уку – ?зе бер б?хет! М?кт?бебезне я?артуга м?кт?п директоры – Урманчеева ?лфия Госман кызы ?ур ?леш кертте. Без а?а зур р?хм?тебезне белдер?без Мин аны? бел?н ??г?м? корып алдым. -?лфия Госмановна, ??й буе эшл?г?н ремонттан сез кан?гать калдыгызмы? -??й буе, к?не-т?не м?кт?пне я?арту ?стенд? эшл?дем. Планнарыбыз тормышка ашты. - Уку программасына нинди ?зг?решл?р кертелде? - Я?а уку елында м?кт?п ике сменада эшл?яч?к. 6,7,8 нче сыйныфларда рус телен, математиканы тир?нтен ?йр?н?ч?кл?р. Кадет сыйныфлары ачылды. Башлангыч ??м 5 нче сыйныфлар я?а стандарт бел?н укый башладылар. - Кил?ч?кк? нинди планнар корасыз? - Планнар зур. Я?а стандартлар бел?н укытуны тулысынча кертерг? ??м укучыларга тир?н белем ??м ныклы т?рбия бирерг?. - Бик зур р?хм?т, ?лфия Госмановна! Быел м?кт?бебезд? 1007 укучы укыячак! Аларга уку елында зур у?ышлар телим! Дил?р? В?лиева, 8 нче М сыйныфы.

7 М?х?ррир: Ленар Садыков

М?х?ррир: Ленар Садыков

Тарих с?хиф?л?ре

8 Тарих С

Тарих С

хиф?л?ренн?н

“Вакытсыз с?нг?н йолдыз...” К?рим Тинчурин исеме татар театры ??м драматургиясе тарихында лаеклы р?вешт? к?ренекле урын алып тора. Ул – “театрны? нурлы байрагын” югары к?т?рг?н ш?хесл?рд?н беренчесе. Тир?н эчт?лекле ??м оста кал?м бел?н язылган дист?л?рч? пьесалар и?ат итеп, татар театрыны? ?сешен? зур йогынты ясый. Драматургны? ?с?рл?ре, т?рле милл?т с?хн?л?ренн?н т?шмич?, х?зер д? уйнала. К?рим Тинчурин и?атына я?адан-я?а буыннар м?р???гать ит?.

9 Тарих с

Тарих с

хиф?л?ренн?н

К?рим Тинчурин 1887 елны? 15 сентябренд? х?зерге Пенза ?лк?сене? Спас районыны? Таракан (Белоозерка) авылында крестьян гаил?сенд? туа. К?рше авыл м?др?с?сенд? башлангыч белем алганнан со?, ул 1900 елда Казанга кил? ??м т?рле яллы эшл?рд? бераз акча туплагач, “М?х?мм?дия” м?др?с?сен? укырга кер?. 1905 елгы революцион х?р?к?тт? катнаша, протест й?зенн?н м?др?с?не ташлап чыга. Шуннан со? т?рле эшл?рд? ялланып эшли – урман каравылчысы була, со?га таба Т?б?н Новгородта м?галлимлек ит?. Хик?ял?р, новеллалар, шигырьл?р яза башлый. Ул Габдулла Кариев, С?хиб?амал Гыйзз?туллинна-Волжская, Касыйм Шамильский, кыскасы, «С?йяр» труппасына тупланган, татар театрыны? нигез ташын салган кыю й?р?кле артистларны? олы ??м мактаулы эшл?рен к?р?, алар бел?н таныша. Гали?сгар Камал пьесасы буенча куелган спектакльл?р аны та? калдыралар ??м ул 1910 елны «С?йяр» труппасына хезм?тк? кер?.Д?рес, ?ле ул театрда эшли башлаганчы — 1906 елда ук с?хн? ?с?рл?ре яза башлый.“Беренче ч?ч?кл?р”, “Назлы кия?”, “Йосыф-З?л?йха” кебек ?с?рл?ре аны драматург итеп таныта. Со?рак ул ?зе «С?йяр» труппасын ?ит?кли. 1922 елда Татар д??л?т театрын оештыра. ?зе да спектакльл?рд? артист буларак катнаша. Бер ?к вакытта бик к?п ?с?рл?р и?ат ит?. «Сакла, шартламасын!» , «Казан с?лгесе», «С?нг?н йолдызлар», «Тутый кош», «Американ», «?илк?нсезл?р» кебек комедиял?р; «З??г?р ш?л», «Ил», «Кандыр буе» музыкаль драмалары аны? талантыны? олы ??м ки? колачлы булуы турында с?йли.К?рим Тинчуринны? гомере вакытсыз ?зел?. Ул — ш?хес культы корбаны.

10 М?х?ррир: Радик Идрисов

М?х?ррир: Радик Идрисов

Ил?ам канатында

Ил?ам канатында...

11 Ил?ам Канатында

Ил?ам Канатында

Белем алабыз. Без укыйбыз м?кт?пт?, “ М?кт?п” диг?н зур йортта. К?п белемн?р алабыз, Балачак калды артта. Белем алу бик кир?к, Зур кеше буласы бар. Илебезг? м?рх?м?тле ??м тугры каласы бар. Закирова Камил?. 78нче м?кт?п, 4 Г сыйныфы.

Д?рест?. Укытучы апабыз Д?рес а?лата безг?. “Ты?лагыз,- ди,- балалар !” Белерг? кир?к сезг?”. Билгеле, без ты?лыйбыз, Ты?ламыйча ярамый. К?п белерг? тырышабыз, Берниг? д? карамый. Мозафарова Адил?, 78нче м?кт?п, 4 Г сыйныфы.

12 Ил?ам Канатында

Ил?ам Канатында

Минем тормышымда укытучы М?кт?п, укытучы, укучы – бер-берсенн?н аерылгысыз с?зл?р. Мин м?кт?пт? бик яхшы билгел?рен? ген? укыйм. Мо?а минем тырышлыгым бел?н берр?тт?н укытучыларны? эшч?нлеге д? с?б?пче. Беренче укытучым – Антонова Надежда Георгиевна. Мин аны беркайчан да онытмам. Ул, д?рт ел буе безг? башлангыч белем биреп, олы юлга беренче адымнар ясатты. Аны? бу елларда безне? ?чен кайгыртуына, яхшы т?рбия бир?ен? мин бик шатланам. Минем беренче укытучым м?кт?бебезд? и? яхшы укытучылардан саналды. Аны мин ??рвакыт х?рм?т бел?н иск? алам.Ул х?зер лаеклы ялда. Бишенче сыйныфтан алып х?зерге к?нг? х?тле безг? бик к?п укытучылар т?рле ф?нн?рд?н белем бир?л?р. Аларны? ??рберсе, безг? а?лаешлы ??м кызыклы итеп, ?з д?ресл?рен алып баралар. ??р укытучыны? максаты – безне белемле ит?. Укытучыларыбыз безне т?рбияле, алдагы к?нд? чын кеше итеп к?р?сел?ре кил?. Без аларны? эшл?ре авыр ??м ?аваплы ик?нлеген а?лыйбыз. Аларны? тырышлыкларын к?рг?нг?, аларны х?рм?т ит?без. Безг? белем бир?чел?р арасында бары тик ?з эшен, балаларны яраткан кешел?р ген? эшли. М?кт?бебезд?, укытучылар арасында тормышыбызны? к?п вакыты уза. Мин шу?а бик шат. Аларга багышлап шигырь язу да ми?а авыр булмады. Укытучы – ми?а ?рн?к кеше, Т?рле ф?нн?н белем бир?че, А?-т?рбия се?дереп к??елем?, Тормышымда тер?к булучы. ??рвакытта телим мин а?арга С?лам?тлек, озын гомерл?р. Ки??шл?ре аны? тормышымда Туры юлга гына илтерл?р. М?кт?бебезд?ге х?рм?тле укытучыларыбыз арасында минем ?нием д? эшли. Аны? исеме – Р?хиева ?лфия Н?згатовна. Ул укучыларга татар телен ??м ?д?биятын ?йр?т?. ?нием, укучыларда татар телен?, татар ?д?биятына м?х?бб?т уяту ?чен, ??рбер д?ресне ?зенч?лекле итеп ?тк?р?. Ул д?ресл?рд? ??м д?ресл?рд?н тыш чараларда укучыларга ?хлакый, патриотик, эстетик т?рбия бир?. Укучылар ?нине х?рм?т ит?л?р, д?ресл?рен? яратып й?рил?р.?ниемне? укытучы булып эшл?ве ми?а да бик у?ай. М?кт?пт? ихтирамга лаек булганга, мин ?нием бел?н бик горурланам. Укытучыларым мине, башка укучылар бел?н берр?тт?н, зур тормышка ?зерлил?р. Алар бирг?н белемн?р кил?ч?кт? кир?к булачак. Шу?а к?р? мин аларга р?хм?т ?йт?м, авыр ??м мактаулы эшл?ренд? зур у?ышлар телим. 11нче В сыйныфы укучысы Р?хиева З??р?

13 Ил?ам Канатында

Ил?ам Канатында

Алтын к?з. Мен? алтын к?з ?итте. К?з – елны? и? матур чагы. Ул сары, кызыл т?сл?рне аеруча ярата. К?з б?тен ?ирг? алтын сиб?. Каен урманына гына к?з салыйк. ?г?р анда керс??!.. К?зе?не ала алмыйсы?: б?тен ?ирг? алтын сипк?н кебек. Каеннар, алтын алкалар таккан, диярсе?. ?ил исеп китс?, алар серл?шеп, чы?лыйлар т?сле. Алтын к?з, озаграк тор ?ле, безне шатландыр! К?зен ?зе?не ?кият д?ньясында кебек хис ит?се?, шу?а синн?н бер д? аерыласы килми. Садретдинова Р?лин?, 4 нче Б сыйныфы.

14 М?х?ррир: З

М?х?ррир: З

?р? Р?хиева

С?лам, Универсиада – 2013!

15 С?лам, Универсиада – 2013

С?лам, Универсиада – 2013

Ярышлар кызганнан-кыза бара... Ш???ребез, айлар ??м к?нн?рне сайлап, Универсиаданы каршыларга ?ыена. Универсиаданы буш кул бел?н ген? каршылап булмый, шу?а к?р? студентлар да, м?кт?п укучылары да я?адан-я?а ?рл?р яулыйлар. Безне? м?кт?п укучылары к?п ярышларда катнашалар ??м алдынгылыкны бирм?ск? тырышалар. Уку елы башланды гына, ? инде безне? егетл?ребез Казан ш???ре Идел буе районы к?л?менд? ?и?ел атлетика буенча ?тк?релг?н кросста I урын алдылар. Мен? алар: К?римов Дамир 11в, Петров Дмитрий 11в, Артюхин Андрей 8б, Мустафин Айрат 11а, Ионов Лев 11б, Гилаев Илнур 9б. 1000 м ераклыкта й?герешт? Артюхин Андрей II урын алды. Ул к?меш медальг? лаек булды. Чын к??елд?н котлыйбыз сезне, егетл?р! Кызларыбыз да сынатмады. Бу ярышлар 2012 нче елны? 21 нче сентябренд? 68 нче м?кт?пне? стадионында ?тте. Ярышлар кызганнан-кыза бара. Бу к?нн?рд? кече футбол буенча ярыш башланды . 78 нче м?кт?п командасы 2 уен уйнап, алдынгы р?тт? бара. ?лег? йомгак ясалмаган, уеннар д?вам ит?! М?кт?п данын яклап чыгыш ясаучы кызлар, егетл?рг? у?ышлар телибез! З??р? Р?хиева, 11 нче В сыйныфы укучысы

16 С?лам, Универсиада – 2013

С?лам, Универсиада – 2013

Дамир К?римов: “У?ышлар ми?а рухи к?ч бир?...” - Дамир, ниг? син спортка тартылды?? - Сигез яшемд? мин беренче тапкыр, дустыма ияреп, спорт секциясен? килдем. ?земне каратэ, ?и?ел атлетика, волейболда сынап карадым. Х?зерге к?нд? мин ?земне спортсыз к?з алдыма да китер? алмыйм. - Кайсы спорт т?рен? ?стенлек бир?се?? - Мин каратега ?стенлек бир?м. К?р?н пояска лаек булдым. АЛЛА БОЕРСА, кара пояс д?р???сен? тагын бер адым калды. - Дамир, белг?небезч?, син бик к?п ?и??л?рг? лаек булгансы?. Алар арасында кайсысын и? кадерлесе дип саныйсы?? - Алар барысы да кадерле. И? ист? калган ярышым Димитровградта ?тте. Шунда мин ?земне? беренче лаеклы урынымны алдым. - Дамир, кил?ч?кк? планнары? нинди? Сер булмаса, безне? бел?н уртаклаш ?ле. - Кил?ч?кт? мин спорт бел?н ш?гыльл?н?емне д?вам ит?ч?кмен, ч?нки бу ш?гыль ми?а бик ошый ??м с?лам?тлегем ?чен бик файдалы. ? у?ышлар ми?а рухи к?ч бир?. Бик зур р?хм?т си?а, Дамир! Си?а зурдан-зур у?ышлар телибез! Я?а ?рл?р яула! З??р?

17 М?х?ррир: Зил

М?х?ррир: Зил

Ибрагимова

Эш бЕтк?ч, уйнарга ярый

18 Эш бЕтк

Эш бЕтк

ч, уйнарга ярый

Сез бел?сезме?

Д?рес бара. Балалар ?ти-?нил?ре турында с?йли. Гали: - Минем ?ти гаишник, акчабыз к?п, муллыкта яшибез. Галия: - ? минем ?ти-шофер- “дальнобойщик”. Гаишниклар юлда тотмаса, без д? муллыкта яш?р идек.

Тавык 13 секундтан да к?бр?к оча алмый

Дельфиннар бер ачык к?з бел?н йоклыйлар.

Керпене? й?р?ге минутына якынча 300 м?рт?б? тиб?

Фил – берд?нбер сикер? белми торган хайван.

Анатомия д?ресенд? укытучы сорау бир?: -Й?р?к кайсы якта урнашкан? В?ли кулын к?т?р?. - Я, ?йтеп кара. Аны да белм?ск?. Эчке якта, билгеле.

Укытучы: -В?ли, син бу матур ташны каян тапкан иде? ?ле? Мен? бу геолог абыйны шул урынга алып барырсы?. В?ли: -Булмый. -Ник? - Ч?нки б?ген музейны? ял к?не.

19 Эш бЕтк

Эш бЕтк

ч, уйнарга ярый

20 М?кт?бем минем
«М?кт?бем минем»
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/mktbem-minem-250968.html
cсылка на страницу
Урок

Без урока

1 тема
Слайды