Без темы
<<  Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия Очаровательный сорняк  >>
Оцінка якості ферумовмісних фармацевтичних препаратів за допомогою
Оцінка якості ферумовмісних фармацевтичних препаратів за допомогою
Залізодефіцитна анемія є однією із актуальних проблем сучасної
Залізодефіцитна анемія є однією із актуальних проблем сучасної
Мета роботи
Мета роботи
Об`єкт досліджень
Об`єкт досліджень
Ферум – найважливіший мікроелемент
Ферум – найважливіший мікроелемент
Ферум – найважливіших мікроелемент
Ферум – найважливіших мікроелемент
Ферум – найважливіший мікроелемент
Ферум – найважливіший мікроелемент
Через нестачу Феруму в організмі розвивається хвороба крові - анемія
Через нестачу Феруму в організмі розвивається хвороба крові - анемія
У чому ж полягає контроль якості фамрпрепаратів
У чому ж полягає контроль якості фамрпрепаратів
Методи аналізу
Методи аналізу
Аналітичні реакції визначення йонів Феруму Fe2+
Аналітичні реакції визначення йонів Феруму Fe2+
Аналітичні реакції визначення йонів Феруму Fe3+
Аналітичні реакції визначення йонів Феруму Fe3+
Аналітичні реакції визначення йонів Феруму Fe3+
Аналітичні реакції визначення йонів Феруму Fe3+
Аналітичні реакції визначення йонів Феруму Fe3+
Аналітичні реакції визначення йонів Феруму Fe3+
Аналітичні реакції визначення йонів Феруму Fe2+ та Fe3+
Аналітичні реакції визначення йонів Феруму Fe2+ та Fe3+
Сульфосаліцилатний метод визначення Феруму
Сульфосаліцилатний метод визначення Феруму
Сульфосаліцилатний метод визначення Феруму
Сульфосаліцилатний метод визначення Феруму
Сульфосаліцилатний метод визначення Феруму
Сульфосаліцилатний метод визначення Феруму
2. Зважування на аналітичних вагах
2. Зважування на аналітичних вагах
Пробу вміщуємо у термостійкий стакан , додаємо 5 мл дистильованої води
Пробу вміщуємо у термостійкий стакан , додаємо 5 мл дистильованої води
Розчин охолоджуємо до кімнатної температури й переносимо в мірну колбу
Розчин охолоджуємо до кімнатної температури й переносимо в мірну колбу
5. Вимірювання оптичної щільності розчинів порівняння відносно
5. Вимірювання оптичної щільності розчинів порівняння відносно
Отримані значення представлені у таблиці 1. Таблиця 1
Отримані значення представлені у таблиці 1. Таблиця 1
Обробка результатів
Обробка результатів
Масова частка Феруму у фармпрепаратах, обчислена за сульфосаліцилатним
Масова частка Феруму у фармпрепаратах, обчислена за сульфосаліцилатним
Метод атомно-абсорбційної спектрометрії
Метод атомно-абсорбційної спектрометрії
Кількісний атомно-абсорбційний метод заснований на основному законі
Кількісний атомно-абсорбційний метод заснований на основному законі
Метод атомно-абсорбційної спектрометрії
Метод атомно-абсорбційної спектрометрії
Пробу вводимо дозуючим пристроєм (мікродозатор) у графітову піч
Пробу вводимо дозуючим пристроєм (мікродозатор) у графітову піч
За значеннями атомного поглинання елемента в аналізованій пробі
За значеннями атомного поглинання елемента в аналізованій пробі
Обробка результатів
Обробка результатів
Масова частка Феруму у фармпрепаратах, обчислена за методом
Масова частка Феруму у фармпрепаратах, обчислена за методом
Сорбіфер Дурулес
Сорбіфер Дурулес
Висновки
Висновки

Презентация на тему: «Оцінка якості ферумовмісних фармацевтичних препаратів за допомогою аналітичних та інструментальних методів аналізу». Автор: Катенок. Файл: «Оцінка якості ферумовмісних фармацевтичних препаратів за допомогою аналітичних та інструментальних методів аналізу.ppt». Размер zip-архива: 2352 КБ.

Оцінка якості ферумовмісних фармацевтичних препаратів за допомогою аналітичних та інструментальних методів аналізу

содержание презентации «Оцінка якості ферумовмісних фармацевтичних препаратів за допомогою аналітичних та інструментальних методів аналізу.ppt»
СлайдТекст
1 Оцінка якості ферумовмісних фармацевтичних препаратів за допомогою

Оцінка якості ферумовмісних фармацевтичних препаратів за допомогою

аналітичних та інструментальних методів аналізу

Роботу виконала: Бабіч Майя Сергіївна, учениця 11 класу СЗШ № 10 м. Сєвєродонецька

Науковий керівник: Сєвєрін Лариса Євгенівна вчитель хімії СЗШ № 10 м.Сєвєродонецька

2 Залізодефіцитна анемія є однією із актуальних проблем сучасної

Залізодефіцитна анемія є однією із актуальних проблем сучасної

медицини. Наприкінці ХХ століття фальсифікація медикаментів перетворилася на глобальну проблему. За даними асоціації міжнародних фармацевтичних виробників на частку підробок припадає 5-7% фармацевтичного ринку розвинених країн.

Актуальність теми

3 Мета роботи

Мета роботи

Дослідження якості фармацевтичних препаратів на вміст Феруму за допомогою аналітичних та інструментальних методів аналізу

4 Об`єкт досліджень

Об`єкт досліджень

Препарати для лікування залізодефіцитної анемії та профілактики дефіциту заліза в організмі: Сорбіфер Дурулес Ферроплект Тардиферон

5 Ферум – найважливіший мікроелемент

Ферум – найважливіший мікроелемент

Серед усіх важких металів, що містяться в живих організмах, Феруму належить провідна роль. В організмі здорової людини міститься приблизно 4-5 г Феруму. Ферум є складовою частиною багатьох ферментів і білків; Бере участь у формуванні червоних кров'яних клітин і постачанні киснем тканин й органів; Відіграє ключову роль у процесах росту в організмі; Підвищує стійкість організму . У сполученні з мінералами зумовлює потужний позитивний ефект

6 Ферум – найважливіших мікроелемент

Ферум – найважливіших мікроелемент

Ферум входить до структури багатьох важливих білків. Насамперед, це гемоглобін.

Гемоглобін був відкритий німецьким фізіологом Отто Функе в 1851 році, а структуру цього білка описав австрійський молекулярний біолог Макс Перутц в 1959 році, за що отримав Нобелівську премію з хімії

7 Ферум – найважливіший мікроелемент

Ферум – найважливіший мікроелемент

У складі іншого важливого білка – міоглобіну, Ферум допомагає створювати запаси кисню в організмі.

8 Через нестачу Феруму в організмі розвивається хвороба крові - анемія

Через нестачу Феруму в організмі розвивається хвороба крові - анемія

за рахунок зменшення кількості еритроцитів і гемоглобіну. Для лікування дефіциту Феруму існують спеціальні ферумовмісні препарати. Їх поділяють на кілька основних груп: препарати на основі солей Феруму (ІІ,ІІІ) різні комплексні сполуки Феруму комбіновані засоби

9 У чому ж полягає контроль якості фамрпрепаратів

У чому ж полягає контроль якості фамрпрепаратів

Фармацевтичний аналіз (за ДФУ) включає три етапи: 1. встановлення тотожності лікарського засобу 2. контроль його доброякісності (встановлення допустимого вмісту домішок) 3. кількісне визначення

10 Методи аналізу

Методи аналізу

Аналітичні реакції визначення йонів Феруму Fe2+ та Fe3+. Сульфосаліцилатний метод визначення Феруму. Метод атомно-абсорбційної спектрометрії

11 Аналітичні реакції визначення йонів Феруму Fe2+

Аналітичні реакції визначення йонів Феруму Fe2+

При дії червоної кров’яної солі K3[Fe+3(CN)6] на катіони Fe2+ утворюється синій осад турнбулевої сині – калій ферум (ІІ) гексаціаноферату (ІІІ) KFe+2[Fe+3(CN)6]: K3[Fe+3(CN)6] + FeCl2 = KFe+2[Fe+3(CN)6] + 2KCl

12 Аналітичні реакції визначення йонів Феруму Fe3+

Аналітичні реакції визначення йонів Феруму Fe3+

Взаємодія з розчином калій роданіду KSCN або амоніаку NH4SCN з утворенням криваво-червоного малорозчинного осаду ферум (ІІІ) роданіду Fe(SCN)3. Fe3+ + 3SCN– = Fe(SCN)3?, Fe(SCN)3 + 3SCN– = [Fe(SCN)6]3–

13 Аналітичні реакції визначення йонів Феруму Fe3+

Аналітичні реакції визначення йонів Феруму Fe3+

Розчин жовтої кров’яної солі K4[Fe(CN)6] є реагентом для виявлення катіонів Fe3+ K4[Fe(CN)6] + FeCl3 = KFe+3[Fe+2(CN)6]+ 3KCl Утворюється нерозчинний у воді осад характерного синього кольору (берлінська блакить) KFe+3[Fe+2(CN)6]

14 Аналітичні реакції визначення йонів Феруму Fe3+

Аналітичні реакції визначення йонів Феруму Fe3+

15 Аналітичні реакції визначення йонів Феруму Fe2+ та Fe3+

Аналітичні реакції визначення йонів Феруму Fe2+ та Fe3+

16 Сульфосаліцилатний метод визначення Феруму

Сульфосаліцилатний метод визначення Феруму

Визначення вмісту Феруму виконується фотометричним методом за реакцією утворення жовтого комплексу з сульфосаліциловою кислотою в аміачному середовищі. Реакція з сульфосаліциловою кислотою позитивна на солі як Феруму (II), так і Феруму (III). При цьому з'являється жовте забарвлення.

17 Сульфосаліцилатний метод визначення Феруму

Сульфосаліцилатний метод визначення Феруму

18 Сульфосаліцилатний метод визначення Феруму

Сульфосаліцилатний метод визначення Феруму

Підготовка до аналізу досліджуваного препарату здійснюється таким чином: 1. Підготовка проби (таблетки ретельно розтираємо у ступці)

19 2. Зважування на аналітичних вагах

2. Зважування на аналітичних вагах

20 Пробу вміщуємо у термостійкий стакан , додаємо 5 мл дистильованої води

Пробу вміщуємо у термостійкий стакан , додаємо 5 мл дистильованої води

і 5 мл соляної кислоти розведеної 1:1. Стакан ставимо на піч і випарюємо проби, не допускаючи кипіння, до кінцевого об'єму 2 - 3 мл.

3. Приготування розчину і випарювання проби.

21 Розчин охолоджуємо до кімнатної температури й переносимо в мірну колбу

Розчин охолоджуємо до кімнатної температури й переносимо в мірну колбу

місткістю 50 мл, доводимо до мітки дистильованою водою і добре перемішуємо. Одночасно готуємо контрольний розчин тих же реактивів .

4. Розведення розчину.

22 5. Вимірювання оптичної щільності розчинів порівняння відносно

5. Вимірювання оптичної щільності розчинів порівняння відносно

контрольного розчину здійснюється на фотоколориметрі зі світлофільтром з областю світлопропускання 440 нм в кюветах 100 мл у порівнянні з дистильованою водою.

23 Отримані значення представлені у таблиці 1. Таблиця 1

Отримані значення представлені у таблиці 1. Таблиця 1

Концентрація,мг/ дм3

Оптична щільність,d

0,0005

0,030

0,001

0,062

0,005

0,090

0,010

0,120

0,015

0,151

0,020

0,18

24 Обробка результатів

Обробка результатів

Масову частку Феруму (%) обчислюємо за формулою: m1 – маса Феруму,г; V - загальний об’єм аналізованого розчину,мл; m - маса наважки, г; V1 – об’єм аліквотної частини аналізованого розчину, мл.

25 Масова частка Феруму у фармпрепаратах, обчислена за сульфосаліцилатним

Масова частка Феруму у фармпрепаратах, обчислена за сульфосаліцилатним

методом:

1. Сорбіфер Дурулес……28,65% 2. Ферроплект…………… 3,86% 3. Тардиферон…………... 11,54%

26 Метод атомно-абсорбційної спектрометрії

Метод атомно-абсорбційної спектрометрії

Атомно-абсорбційний аналіз був заснований в 1955р.англійським фізиком Уолшем. Суть методу атомно-абсорбційної спектрометрії полягає в тому, що через полум'я, в якому розпилюється аналізований розчин проби, проходить резонансне випромінювання від лампи з порожнистим катодом. Це випромінювання потрапляє на вхідну щілину монохроматора, причому з спектру виділяється тільки резонансна лінія випробуваного елемента.

27 Кількісний атомно-абсорбційний метод заснований на основному законі

Кількісний атомно-абсорбційний метод заснований на основному законі

світлопоглинання –Бугера-Ламберта-Бера, який пов'язує абсорбцію атомної пари А з концентрацією с визначуваного елементу, представлений формулою: де Т ? пропускання; І0 і І – інтенсивність падаючого і пройденого через атомізатор світла, l ? товщина поглинаючого шару; k – атомний коефіцієнт поглинання, пропорційний імовірності оптичного переходу.

28 Метод атомно-абсорбційної спектрометрії

Метод атомно-абсорбційної спектрометрії

Суть методу полягає у вимірюванні поглинання випромінювання з довжиною хвилі 248,3 нм атомами Феруму в графітовій печі. Атомно-абсорбційний спектрофотометр САТУРН-4П

29 Пробу вводимо дозуючим пристроєм (мікродозатор) у графітову піч

Пробу вводимо дозуючим пристроєм (мікродозатор) у графітову піч

атомізатора. Нагрівання проби проводимо у потоці інертного газу (аргон) за програмою, що включає висушування, озолення, атомізацію і віджиг печі.

30 За значеннями атомного поглинання елемента в аналізованій пробі

За значеннями атомного поглинання елемента в аналізованій пробі

визначаємо масову концентрацію Феруму в пробі. Розрахунок масової концентрації Феруму проводиться програмним забезпеченням.

31 Обробка результатів

Обробка результатів

Масову частку Феруму (%) обчислюємо за формулою: w = а - масова концентрація Феруму, знайдена за градуювальним графіком; V - загальний обсяг аналізованого розчину, 50 мл ; m - маса наважки, г; Кр - коефіцієнт розведення

32 Масова частка Феруму у фармпрепаратах, обчислена за методом

Масова частка Феруму у фармпрепаратах, обчислена за методом

атомно-абсорбційної спектрофотометрії:

1. Сорбіфер Дурулес…….28,69% 2. Ферроплект……………. 4,00% 3. Тардиферон……………11,90%

33 Сорбіфер Дурулес

Сорбіфер Дурулес

28,7

28,65

28,69

Ферроплект

4,0

3,86

4,00

Тардиферон

12,0

11,54

11,90

Назва препарату

Масова частка Феруму, заявлена в інструкції з використання препарату ,%

Масова частка Феруму, отримана сульфосаліци- латним методом,%

Масова частка Феруму, отримана атомно-абсорбцій- ним методом,%

34 Висновки

Висновки

Якість фармпрепаратів забезпечується комплексом аналітичних методів, що дозволяють підтвердити їх достовірність, визначити чистоту та кількісний вміст діючих речовин. Чутливість атомно-абсорбційного методу порівняно з фотометричним (сульфосаліцилатним) вище. Метод атомно-абсорбційної спектроскопії має ряд переваг: високу селективність, чутливість, порівняно невисоку вартість апаратури і аналізів. Результати досліджень підтверджують, що дані методи відповідають своєму призначенню щодо визначення якості фармпрепаратів на вміст Феруму.

«Оцінка якості ферумовмісних фармацевтичних препаратів за допомогою аналітичних та інструментальних методів аналізу»
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/otsnka-jakost-ferumovmsnikh-farmatsevtichnikh-preparatv-za-dopomogoju-analtichnikh-ta-nstrumentalnikh-metodv-analzu-242144.html
cсылка на страницу
Урок

Без урока

1 тема
Слайды
900igr.net > Презентации по > Без темы > Оцінка якості ферумовмісних фармацевтичних препаратів за допомогою аналітичних та інструментальних методів аналізу