Без темы
<<  Тевек Тезаурусы. Использование систем двуязычного перевода и электронных словарей  >>
Антонимнар
Антонимнар
Антонимнар – капма-каршы м
Антонимнар – капма-каршы м
Антонимны
Антонимны
Антонимнар, шартлы р
Антонимнар, шартлы р
Антонимнарны
Антонимнарны
Антонимик м
Антонимик м
Антонимнарны
Антонимнарны
Антонимнар ни
Антонимнар ни
Антонимнарны табарга
Антонимнарны табарга
Антонимнарны табып , т
Антонимнарны табып , т

Презентация: «Теге туралы ашы саба». Автор: User. Файл: «Теге туралы ашы саба.ppt». Размер zip-архива: 1617 КБ.

Теге туралы ашы саба

содержание презентации «Теге туралы ашы саба.ppt»
СлайдТекст
1 Антонимнар

Антонимнар

5нче сыйныф.

2 Антонимнар – капма-каршы м

Антонимнар – капма-каршы м

гън?ле с?зл?р.

Атадан к?реп ул ?с? - анадан к?реп кыз ?с?. Надан булып туалар, галим булып ?л?л?р. Антонимнар парлашып килеп, парлы с?з ясый. Парлы с?з составындагы с?зл?р бер?к с?з т?ркеменн?н була. Бу б?йр?мг? олысы-кечесе ?ыелды. Базарда алыш-биреш к?п булды.

3 Антонимны

Антонимны

м?гън?л?ре

Урын, вакыт к?н-т?н, у?да-сулда, югары-т?б?н Билге. зур-кечкен?, озын-кыска, батыр-куркак ?енес. егет-кыз, ир-хатын, ?т?ч-тавык Эш-х?р?к?т. елау-к?л?, бару-кайту, кер?-чыгу

4 Антонимнар, шартлы р

Антонимнар, шартлы р

вешт?, даими ??м очраклы антонимнарга б?лен?. Даими антонимнар контексттан тыш та антоним буларак кабул ител?. М-н: бар-юк, ата-ана, к?н-т?н ?.б. ? очраклы антонимнар с?зтезм?, ??мл? яис? текст эченд? ген? капма-каршы м?гън? ала. М-н: ?ни назлап ышандыра, ?ти-кырыслык бел?н... Н?ти??г? иреш?без Минем тырышлык бел?н. (Ш.Галиев)

5 Антонимнарны

Антонимнарны

т?зелеше

Тамыр. Ата-ана, ак-кара, юк-бар, кил-кит. Ясалма. К?зге-язгы,эчке-тышкы, ачык- ябык, байлык-ярлылык. Парлы. Барыр-бармас, килер- килм?с.

6 Антонимик м

Антонимик м

н?с?б?тле фразеологик ?йтелм?л?р

К??ел т?ш?- к??ел к?т?рел?. К?еф кит?- к?еф кил?. Борын т?ш?- борын к?т?рел?.

7 Антонимнарны

Антонимнарны

синонимик р?те

Калын- юка, н?зек. Шатлык- кайгы, х?ср?т. Акыллы- юл?р, ис?р.

8 Антонимнар ни

Антонимнар ни

чен кулланыла?

С?йл?мг? серлелек ?ст?? ??м гомумил?штер? ?чен. Акка кара тиз йога .Иске авыздан я?а с?з. Уй – фикерне читл?теп ?йт? ?чен. Ачы бел?н т?з?т?л?р, татлы бел?н бозалар С?йл?мне? к?чен, с?нгатьлелеген арттыру ?чен. К?п исле г?лл?р арасында Бер иссез г?л исле булган. К?п иссез г?л арасында Бер исле г?л иссез калган. ?йберл?рне, к?ренешл?рне чагыштыру, каршы кую ?чен. Гыйлемсез- бер яши, гыйлемле ме? яши.

9 Антонимнарны табарга

Антонимнарны табарга

1. Хан ?ыены – зур табын- Бер шаулады , бер тынды, Туктамыштай олы хан Бер утырды, бер торды. (“Идег?й” дастаныннан) 2. К?не буе караса да, К?згед?н бер д? туймый. Ч?чл?рен ?ле тегел?й. ?ле болайга тарый. 3. Бар иде, ди, юк иде, ди Ач иде, ди , тук иде, ди Бер авылда бер агай. ( Такмаза)

10 Антонимнарны табып , т

Антонимнарны табып , т

рен билгел?рг?

1 ?ти кеше кап-кара мыегы астыннан ап-ак тешл?рен ялтыратып елмайды. 2. Мин ул кичерг?н кыенлыкларны?, яхшы яки ха та эшл?рене?, шатлык- х?ср?тл?рене? к?бесен белмидер, ш?т. 3. Алай да кайсысы чукыды со? ?ле к?г?рченн?рне?? Анасымы, ?лл? атасымы? 4. Ай китк?н, ел китк?н, балта сабы кад?р ген? ?ир китк?н. 5. Ата-ананы ты?лаган – ад?м, ты?ламаган ?р?м булган.

«Теге туралы ашы саба»
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/tege-turaly-ashy-saba-250336.html
cсылка на страницу

Без темы

23687 презентаций
Урок

Без урока

1 тема
Слайды
900igr.net > Презентации по > Без темы > Теге туралы ашы саба