Без темы
<<  Тексты в памяти компьютера Телевізійний формат Якщо при створенні і здійсненні комунікації, зацікавленість в її ефективності, то виникнення поняття «формат» майже неминуче  >>
2010 нчы ел – Укытучылар елы
2010 нчы ел – Укытучылар елы
Тема:
Тема:
Х?рм?тле укытучылар
Х?рм?тле укытучылар
Максат
Максат
?мет балкыр якты кил
?мет балкыр якты кил
У к ы т у ч ы
У к ы т у ч ы
Алыгыз сез б
Алыгыз сез б
Алыгыз сез б
Алыгыз сез б
2010 нчы ел – Укытучылар елы
2010 нчы ел – Укытучылар елы
?с?рне
?с?рне
И?ади бирем
И?ади бирем
Габделкаюм Габденнасыйр улы Насыйров
Габделкаюм Габденнасыйр улы Насыйров
Мирза Исм
Мирза Исм
Антон Семен улы Макаренко
Антон Семен улы Макаренко
Константин дмитрий улы ушинский
Константин дмитрий улы ушинский
Х?с?н Ф
Х?с?н Ф
“Укытучы” диг
“Укытучы” диг
И? г?з
И? г?з
2010 нчы ел – Укытучылар елы
2010 нчы ел – Укытучылар елы

Презентация на тему: «Тел галимнре». Автор: 1. Файл: «Тел галимнре.ppt». Размер zip-архива: 3003 КБ.

Тел галимнре

содержание презентации «Тел галимнре.ppt»
СлайдТекст
1 2010 нчы ел – Укытучылар елы

2010 нчы ел – Укытучылар елы

Бу д?ньяда нинди ген? биеклекл?рг? ирешс?к т?, у?ышлар башында укытучы торганлыгын ??ркем таный. ?йе, н?къ мен? алар кешелекне м?гъриф?т д?ньясына алып кер?. ?н? шу?а к?р? б?ек акыл иял?ре д?, ти?д?шсез батырлыклар к?рс?тк?н ка?арманнар да, ачышлары бел?н танылган галимн?р, исемн?ре халыклар тарихына алтын х?рефл?р бел?н язылган ?д?бият, м?д?ният, с?нгать ??елл?ре д?, ирешк?н у?ышлары турында с?з чыккач, и? беренче н??б?тт? ?зл?рен х?реф танырга ?йр?тк?н, зур тормыш юлына чыгарган укытучыларын, остазларын олы х?рм?т ??м ихтирам хисл?ре бел?н иск? алалар.

2 Тема:

Тема:

Укытучы- и? ???миятле ??н?р иясе.

3 Х?рм?тле укытучылар

Х?рм?тле укытучылар

Сезне укытучылар елы ??м я?а уку елы бел?н т?брик ит?м. Авыр, ?мма ?аваплы ??м мактаулы эшегезд? зур у?ышлар, саулык-с?лам?тлек, б?хет, шатлык, куанычлы гомерл?р телим.

4 Максат

Максат

Тел белеме буенча белемн?ребезне барлау Укытучы ??н?рен? м?хабб?т т?рбиял?? Укытучыны? бу тормышта конкурентлыкка с?л?тле ик?нен к?рс?т?

5 ?мет балкыр якты кил

?мет балкыр якты кил

ч?кк?, М?галлимн?р тулып торганда. Белем артыр ?ирг? “хаклык” кайтыр, “Укытучы” тик сез булганда.

6 У к ы т у ч ы

У к ы т у ч ы

У?ган, укыган... К?чле, кешелекле,кадерле,к?л?ч,к?рк?м... Ышанычлы ... Тырыш, тал?пч?н, тынгысыз, тыйнак, тугрылыклы,тапкыр... Укымышлы ... Чыдам,чиб?р,чын,чиста... Ыспай...

7 Алыгыз сез б

Алыгыз сез б

ген б?л?к итеп, Ч?ч?кл?рне? шушы б?йл?мен. Каршылагыз тагын бик к?п еллар, Б?генгед?й ч?ч?к б?йр?мен.

8 Алыгыз сез б

Алыгыз сез б

ген б?л?к итеп, Ч?ч?кл?рне? шушы б?йл?мен. Каршылагыз тагын бик к?п еллар, Б?генгед?й ч?ч?к б?йр?мен.

9 2010 нчы ел – Укытучылар елы
10 ?с?рне

?с?рне

исемен, авторын, ??м укытучы образыны? исемен атарга.

11 И?ади бирем

И?ади бирем

(шигырь язарга)

Укытучы-укучы.

12 Габделкаюм Габденнасыйр улы Насыйров

Габделкаюм Габденнасыйр улы Насыйров

13 Мирза Исм

Мирза Исм

гыйль улы М?хм?тов

14 Антон Семен улы Макаренко

Антон Семен улы Макаренко

15 Константин дмитрий улы ушинский

Константин дмитрий улы ушинский

16 Х?с?н Ф

Х?с?н Ф

тхетдин улы Ф?тхетдинов

17 “Укытучы” диг

“Укытучы” диг

н асыл затка, Олы х?рм?т бел?н карарлык. Исемн?рен мактау тактасына, “Алтын х?реф” бел?н язарлык Г.Гарипова

18 И? г?з

И? г?з

л кеше ик?нсез

Килг?н чакта башка авырлык, ?итми калса к?ч й? сабырлык. Сиздермич? ярд?м итк?нсез- Сез и? к?рк?м кеше ик?нсез. Балаларны? теле-кы?гырау, Гел чы?гылдый,ява ме? сорау. Барысына да ?авап бирг?нсез- Сез и? галим кеше ик?нсез. Укып чыгып, д?нья тануны, Б?хетебезне эзл?п табуны. Зур ышаныч бел?н к?тк?нсез- Сез и? сабыр кеше ик?нсез. Мактагансыз тиеш урында, Яклагансыз тиеш урында. Безне? ?чен сез тир т?кк?нсез- Сез и? г?з?л кеше ик?нсез.

19 2010 нчы ел – Укытучылар елы
«Тел галимнре»
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/tel-galimnre-231273.html
cсылка на страницу
Урок

Без урока

1 тема
Слайды