Без темы
<<  Вектор – это направленный отрезок, для которого указаны начало и конец Векторный графический редактор  >>
Векторларды
Векторларды
Саба? ма
Саба? ма
?айталау с
?айталау с
1. Вектор деген не
1. Вектор деген не
2. Н?лдік вектор деген не
2. Н?лдік вектор деген не
2. Н?лдік вектор деген не
2. Н?лдік вектор деген не
3. Векторды
3. Векторды
Векторды
Векторды
4. ?андай векторлар те
4. ?андай векторлар те
«?шб?рыш» ережесі
«?шб?рыш» ережесі
6. Векторлар
6. Векторлар
“Параллелограмм” ережесі
“Параллелограмм” ережесі
7. ?андай векторлар коллинеар векторлар деп аталады
7. ?андай векторлар коллинеар векторлар деп аталады
Векторларды
Векторларды
Бір т?зу бойында немесе параллель т
Бір т?зу бойында немесе параллель т
8. ?андай векторлар орттар деп аталады
8. ?андай векторлар орттар деп аталады
?зынды
?зынды
Жа?а саба
Жа?а саба
21-теорема
21-теорема
Аны?тама
Аны?тама
?арама-
?арама-
Аны?тама
Аны?тама
Есеп
Есеп
1)
1)
2)
2)
№212 есеп
№212 есеп
2)
2)
№213 есеп
№213 есеп
№214 есеп
№214 есеп
Векторларды
Векторларды
Бекіту с
Бекіту с
1) ?андай векторларды ба
1) ?андай векторларды ба
?йге тапсырма:
?йге тапсырма:

Презентация на тему: «Векторларды? скаляр к?бейтіндісі». Автор: Majitov. Файл: «Векторларды? скаляр к?бейтіндісі.ppt». Размер zip-архива: 448 КБ.

Векторларды? скаляр к?бейтіндісі

содержание презентации «Векторларды? скаляр к?бейтіндісі.ppt»
СлайдТекст
1 Векторларды

Векторларды

скаляр к?бейтіндісі

Саба?ты? та?ырыбы:

Геометрия 10 сынып

“?азы??рт” №66 жалпы орта мектепті? математика п?ніні? м??алімі Жолдасов С?бит Ма??лбек?лы

2 Саба? ма

Саба? ма

саты:

О?ушылар?а векторларды? скаляр к?бейтіндісі туралы т?сінік беру, о?ан байланысты есептерді шы?ару?а ?йрету. О?ушыларды? ойлау ?абілетін, тест тапсырмаларын орындау ептілігін арттыру, дамыту. О?ушыларды ?з білімдерін ж?йелеуге, ??ыптылы??а ж?не на?тылы??а т?рбиелеу.

3 ?айталау с

?айталау с

ра?тары

4 1. Вектор деген не

1. Вектор деген не

Векторды ?алай белгілейді?

В

? ш ы

А

Б а с ы

5 2. Н?лдік вектор деген не

2. Н?лдік вектор деген не

6 2. Н?лдік вектор деген не

2. Н?лдік вектор деген не

Егер векторды? бас н?ктесі оны? ?шымен д?л келіп беттесіп жатса, онда ол векторды н?лдік вектор деп атайды ж?не деп белгілейді. Н?лдік векторды? абсолют шамасы н?лге те?.

7 3. Векторды

3. Векторды

абсолют шамасы деген не?

8 Векторды

Векторды

абсолют шамасы немесе модулі деп векторды кескіндейтін кесіндіні? ?зынды?ын атайды ж?не деп белгілейді.

3. Векторды? абсолют шамасы деген не?

9 4. ?андай векторлар те

4. ?андай векторлар те

деп аталады?

Векторларды? те?дігі

10 «?шб?рыш» ережесі

«?шб?рыш» ережесі

5. Векторларды ?осуды? «?шб?рыш ережесін» т?жырымдап бері?дер.

B

C

A

11 6. Векторлар

6. Векторлар

шін “параллелограмм” ережесін т?жырымдап бері?дер.

12 “Параллелограмм” ережесі

“Параллелограмм” ережесі

C

13 7. ?андай векторлар коллинеар векторлар деп аталады

7. ?андай векторлар коллинеар векторлар деп аталады

?оллинеар векторларды? ?асиеті.

14 Векторларды
15 Бір т?зу бойында немесе параллель т

Бір т?зу бойында немесе параллель т

зулер бойында жат?ан н?лдік емес екі вектор коллинеар векторлар деп аталады. Коллинер векторларды? с?йкес координаталары пропорционал болады.

Белгілеуі:

16 8. ?андай векторлар орттар деп аталады

8. ?андай векторлар орттар деп аталады

17 ?зынды

?зынды

ы бірге те? векторды бірлік вектор немесе орт дейміз.

18 Жа?а саба

Жа?а саба

Векторларды? скаляр к?бейтіндісі

19 21-теорема

21-теорема

Векторларды? скаляр к?бейтіндісі оларды? модульдерін сол векторлар арасында?ы б?рышты? косинусына к?бейткенде шы?атын сан?а те? болады, я?ни

Б?дан,

20 Аны?тама

Аны?тама

Екі векторды? арасында?ы б?рыш деп оларды бір н?ктеден бастап сал?анда пайда болатын б?рышты? шамасын айтамыз.

21 ?арама-

?арама-

арсы ба?ыттал?ан векторларды? арасында?ы б?рыш -?а, ал ба?ыттас векторларды? арасында?ы б?рыш -?а те?.

1800

00

22 Аны?тама

Аны?тама

Мен

Векторларыны?

Скаляр к?бейтіндісі деп санын айтамыз.

Скаляр к?бейтіндіні? жазы?ты?та келтірілген т?рт ?асиеті: 1) 2) 3) 4)

Ке?істікте де са?талады.

23 Есеп

Есеп

ж?не векторларыны? арасында?ы б?рышты? косинусын табы?дар.

Шешуі:

Жауабы:

Б?дан

24 1)

1)

№211 есеп. Мына векторларды? скаляр к?бейтіндісін табы?дар:

Ж?не

25 2)

2)

№211 есеп. Мына векторларды? скаляр к?бейтіндісін табы?дар:

Ж?не

26 №212 есеп

№212 есеп

N –ні? ?андай м?ндерінде:

1) ж?не векторлары перпендикуляр болады?

27 2)

2)

№212 есеп. N –ні? ?андай м?ндерінде:

Векторлары

Ж?не

Перпендикуляр болады?

28 №213 есеп

№213 есеп

Ж?не

Векторларыны?

Арасында?ы б?рышты табы?дар.

29 №214 есеп

№214 есеп

Т?рт н?кте берілген:A(0;1;-1), B(1;-1;2), C(3;1;0), D(2;-3;1) . ж?не векторларыны? арасында?ы б?рышты? косинусын табы?дар.

30 Векторларды
31 Бекіту с

Бекіту с

ра?тары

32 1) ?андай векторларды ба

1) ?андай векторларды ба

ыттас векторлар деп атаймыз? 2) ?андай векторларды ?арама – ?арсы ба?ыттал?ан векторлар деп атаймыз? 3)?ай кезде екі вектор арасында?ы б?рыш 180 °-?а те? болады? 4) ?ай кезде екі вектор арасында?ы б?рыш 0°-?а те? болады? 5) ?ай кезде екі вектор арасында?ы б?рыш тік болады? 6) ?ай кезде екі вектор арасында?ы б?рыш с?йір болады? 7) ?ай кезде екі вектор арасында?ы б?рыш до?ал болады? 8)Екі векторды? скалярлы? к?бейтіндісін ?алай табамыз?

33 ?йге тапсырма:

?йге тапсырма:

№215, №216 есептер.

«Векторларды? скаляр к?бейтіндісі»
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/vektorlardy-skaljar-kbejtnds-247516.html
cсылка на страницу
Урок

Без урока

1 тема
Слайды
900igr.net > Презентации по > Без темы > Векторларды? скаляр к?бейтіндісі