Без темы
<<  Жылы туралы слайд З?ркАн с?нгате  >>
Жыціе Ефрасінні Полацкай
Жыціе Ефрасінні Полацкай
Мэты:
Мэты:
Ефрасіння Полацкая
Ефрасіння Полацкая
"Ефрасіння — незвядальны квет райскага саду
"Ефрасіння — незвядальны квет райскага саду
нардзілася Е. Полацкая
нардзілася Е. Полацкая
Спаса - Ефрасіннеўская царква
Спаса - Ефрасіннеўская царква
Жыціе Ефрасінні Полацкай
Жыціе Ефрасінні Полацкай
Слоўнік
Слоўнік
Незвычайная фізкультхвілінка
Незвычайная фізкультхвілінка
...Красные, горизонтальные линии – они параллельные или нет
...Красные, горизонтальные линии – они параллельные или нет
Да,
Да,
Черные, или белые точки, что ты видишь
Черные, или белые точки, что ты видишь
Ты можешь видеть черные и белые точки, но там только белые
Ты можешь видеть черные и белые точки, но там только белые
На следующей картинке нужно сосредоточенно смотреть на черную точку
На следующей картинке нужно сосредоточенно смотреть на черную точку
Щелкни дальше
Щелкни дальше
Размяркуйце ў храналагічнай пасля- доўнасці факты з біяграфіі: А)
Размяркуйце ў храналагічнай пасля- доўнасці факты з біяграфіі: А)
Правер сябе: В) пострыг А) жыццё ў царкве Святой Сафіі, перавпісванне
Правер сябе: В) пострыг А) жыццё ў царкве Святой Сафіі, перавпісванне
Жыціе Ефрасінні Полацкай
Жыціе Ефрасінні Полацкай
Праблемныя пытанні:
Праблемныя пытанні:
Незвычайная фізкультхвілінка
Незвычайная фізкультхвілінка
На следующей картинке нужно сосредоточенно смотреть на черную точку
На следующей картинке нужно сосредоточенно смотреть на черную точку
Щелкни дальше
Щелкни дальше
На следующей картинке нужно зафиксировать центральную точку и двинуть
На следующей картинке нужно зафиксировать центральную точку и двинуть
Щелкни дальше
Щелкни дальше
1) Расслабься и смотри неотрываясь 30 сек
1) Расслабься и смотри неотрываясь 30 сек
Слоўнік
Слоўнік
Гістарычны партрэт Ефрасінні Полацкай
Гістарычны партрэт Ефрасінні Полацкай
Дамашняя заданне
Дамашняя заданне

Презентация на тему: «Жыціе Ефрасінні Полацкай». Автор: . Файл: «Жыціе Ефрасінні Полацкай.pps». Размер zip-архива: 3022 КБ.

Жыціе Ефрасінні Полацкай

содержание презентации «Жыціе Ефрасінні Полацкай.pps»
СлайдТекст
1 Жыціе Ефрасінні Полацкай

Жыціе Ефрасінні Полацкай

quot;".

Асноўныя этапы жыцця беларускай асветніцы

2 Мэты:

Мэты:

вызначыць, у чым заключаліся сутнасць і значэнне рэлігійнай і асветаіцкай дзейнасці Ефрасінні Полацкай, раскрыць вялікую гуманістычную ролю яе намаганняў служыць свайму народу і сваёй Радзіме, устанавіць гістарычныя сувязі паміж мінулым і сучаснасцю, яскравым пацвярджэннем якіх з'яўляецца ўплыў рэлігій на асветніцкую дзейнасць Ефрасінні Полацкай; праз параўнанне і аналіз гістарычных фактаў і падзей развіваць у вучняў аналітычныя здольнасці, фарміраваць уменні працы з гістарычнымі дакументамі, партрэтам гістарычнай асобы і ілюстрацыямі; на яркіх прыкладах служэння Ефрасінні Полацкай свайму народу выхоўваць у вучняў высокія маральныя якасці і пачуцці асабістага грамадзянскага абавязку перад сваёй Радзімай, адказнасці перад сучаснікамі і нашчадкамі за свае ўчынкі і дзеянні.

3 Ефрасіння Полацкая

Ефрасіння Полацкая

4 "Ефрасіння — незвядальны квет райскага саду

"Ефрасіння — незвядальны квет райскага саду

Ефрасіння — арол, што, лунаючы ў небе, праляцеў ад захаду і да ўсходу, як прамень сонечны, прасвятліў зямлю Полацкую“ Кніга жыцій і хаджэнняў

5 нардзілася Е. Полацкая

нардзілася Е. Полацкая

Каля 1101 г.

Лазар Богша зрабіў крыж

1161 г.

Здзейсніла падарожжа ў іерусалім

1167 г.

Е. Полацкая памерла

23 мая 1167 г.

6 Спаса - Ефрасіннеўская царква

Спаса - Ефрасіннеўская царква

7 Жыціе Ефрасінні Полацкай
8 Слоўнік

Слоўнік

Жыціе – жанр (твор) старажытнай літаратуры, які апавядае пра жыццё духоўнай ці свецкай асобы, прызнанай царквой святой. Структурная схема (канон) жыція: І. Уступная частка-пахвала Богу. ІІ.Асноўная частка – апавяданне пра дзяцінства, юнацтва, духоўныя подзвігі, пакуты і смерць святога. ІІІ.Заключная частка – пахвальнае слова ў гонар святога.

9 Незвычайная фізкультхвілінка

Незвычайная фізкультхвілінка

10 ...Красные, горизонтальные линии – они параллельные или нет

...Красные, горизонтальные линии – они параллельные или нет

Щелкни дальше

11 Да,

Да,

Они параллельные!

Щелкни дальше

12 Черные, или белые точки, что ты видишь

Черные, или белые точки, что ты видишь

Щелкни дальше

13 Ты можешь видеть черные и белые точки, но там только белые

Ты можешь видеть черные и белые точки, но там только белые

Щелкни дальше

14 На следующей картинке нужно сосредоточенно смотреть на черную точку

На следующей картинке нужно сосредоточенно смотреть на черную точку

Через некоторое время исчезнет серая аура...

15 Щелкни дальше

Щелкни дальше

16 Размяркуйце ў храналагічнай пасля- доўнасці факты з біяграфіі: А)

Размяркуйце ў храналагічнай пасля- доўнасці факты з біяграфіі: А)

жыццё ў царкве Святой Сафіі, перапісванне кніг Б) паломніцтва ў Іерусалім В) пострыг Г) будаўніцтва царквы Святога Спаса

17 Правер сябе: В) пострыг А) жыццё ў царкве Святой Сафіі, перавпісванне

Правер сябе: В) пострыг А) жыццё ў царкве Святой Сафіі, перавпісванне

кніг Г) будаўніцтва царквы Святога Спаса Б) паломніцтва ў Іерусалім

18 Жыціе Ефрасінні Полацкай
19 Праблемныя пытанні:

Праблемныя пытанні:

І. “Жыціе”–твор літаратуры Сярэднявечча. Абгрунтуйце гэту думку. ІІ. Хто з’яўляецца аўтарам “Жыція” – невядома. Аднак мастацкія асаблівасці твора, даюць падставу меркаваць, што гэта быў таленавіты і адукаваны чалавек, жыхар Полаччыны і яе адданы патрыёт. З якіх радкоў можна аб гэтым меркаваць. ІІІ. “Жыціе” –твор не чыста мастацкі. Ён мае службова-прыкладное значэнне, дакумен-тальныя рысы. Пацвердзіце гэта на прыкладах.

20 Незвычайная фізкультхвілінка

Незвычайная фізкультхвілінка

21 На следующей картинке нужно сосредоточенно смотреть на черную точку

На следующей картинке нужно сосредоточенно смотреть на черную точку

Через некоторое время исчезнет серая аура...

22 Щелкни дальше

Щелкни дальше

23 На следующей картинке нужно зафиксировать центральную точку и двинуть

На следующей картинке нужно зафиксировать центральную точку и двинуть

головой «вперед - назад».

24 Щелкни дальше

Щелкни дальше

25 1) Расслабься и смотри неотрываясь 30 сек

1) Расслабься и смотри неотрываясь 30 сек

на 4 маленькие точки в центре. 2) Потом переведи медленно взгляд на стену ( или что-то большое и одноцветное) возле тебя. 3) Ты увидишь, как образуется светлый круг. 4) Пару раз моргни и ты увидишь, как в этом кругу образуется фигура. 5) Что или кого ты видишь?

Щелкни дальше

26 Слоўнік

Слоўнік

Асветнік – вядомы царкоўны дзеячы, пісьменнікі, якія сваімі думкамі і справамі рабілі жыццё людзей больш узнёслым, мэтанакіраваным і чалавечым. Гуманіст – чалавек, які прызнае права чалавека на зямное шчасце, прапагандуе ідэалы чалавека-любства, высокую годнасць чалавека.

27 Гістарычны партрэт Ефрасінні Полацкай

Гістарычны партрэт Ефрасінні Полацкай

Рэлігійны дзеяч

Асветніца

Гуманіст

Святая

Пайшла ў манастыр, была ігуменняй, адкрывала манастыры, будавала цэрквы, ажыццявіла паломніцтва ў іерусалім

Перапісвала кнігі, адкрывала школы, вучыла людзей грамаце, выхоўвала дзяцей

Дапамагала бедным, вучыла жыць у любові і сяброўстве, папярэджвала ад варожасці паміж людзьмі

Прызнана праваслаўнай і каталіцкай цэрквамі нябеснай заступніцай зямлі беларускай

28 Дамашняя заданне

Дамашняя заданне

Старонка 56. Пытанне 8 у літаратурных сшытках. Сачыненне-мініацюра “Ефрасіння Полацкая – славутая дачка зямлі беларускай, і я ганаруся, што…”

«Жыціе Ефрасінні Полацкай»
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/zhytse-efrasnn-polatskaj-227813.html
cсылка на страницу
Урок

Без урока

1 тема
Слайды
900igr.net > Презентации по > Без темы > Жыціе Ефрасінні Полацкай