Без темы
<<  Жыціе Ефрасінні Полацкай За все тебя благодарю  >>
З?ркАн с
З?ркАн с
Ювелирлык с
Ювелирлык с
Безне? к
Безне? к
Ювелир
Ювелир
Эш кораллары:
Эш кораллары:
Чулпы
Чулпы
Карт ?бием ист
Карт ?бием ист
Яка чылбыры
Яка чылбыры
Бел?зек
Бел?зек
Х?сит?
Х?сит?
Т??к?
Т??к?
Алкаларым – асылташ
Алкаларым – асылташ
Из?
Из?
Муенса
Муенса
Й?зекл
Й?зекл
Догалык
Догалык
Ювелир остасы Ф.Хисамиев
Ювелир остасы Ф.Хисамиев
Арча районы КЫЗЫЛЪЯР АВЫЛЫ К
Арча районы КЫЗЫЛЪЯР АВЫЛЫ К
Эш кораллары
Эш кораллары
Музей залларында
Музей залларында
Арчадагы алмаз-холдинг кибете
Арчадагы алмаз-холдинг кибете
З?ркан с
З?ркан с
З?ркАн с
З?ркАн с
З?ркАн с
З?ркАн с
З?ркАн с
З?ркАн с
З?ркАн с
З?ркАн с
З?ркАн с
З?ркАн с
З?ркАн с
З?ркАн с
З?ркАн с
З?ркАн с
З?ркАн с
З?ркАн с
З?ркАн с
З?ркАн с
З?ркАн с
З?ркАн с
З?ркАн с
З?ркАн с
З?ркАн с
З?ркАн с
З?ркАн с
З?ркАн с
Тагын бер кат з
Тагын бер кат з
З?ркАн с
З?ркАн с
1. Ай урагы
1. Ай урагы

Презентация: «З?ркАн с?нгате». Автор: Admin. Файл: «З?ркАн с?нгате.pptx». Размер zip-архива: 9102 КБ.

З?ркАн с?нгате

содержание презентации «З?ркАн с?нгате.pptx»
СлайдТекст
1 З?ркАн с

З?ркАн с

нгате

2 Ювелирлык с

Ювелирлык с

нгате (З?ркан с?н- гате ) - ювелир булу, ювелир ??н?ре яки эше. Ювелирлык-Ювелир ?йберл?ре эшл?п чыгару эше. Ювелир-кыймм?тле металлар ??м асылташлардан биз?н? ?йберл?ре ясаучы оста.

3 Безне? к

Безне? к

нн?рг? килеп ?итк?н Ювелир биз?н? ?йберл?ре исемлеге:

1.Бел?зекл?р 2.Й?зекл?р 3.Алкалар 4.Х?сит? 5.Муенса – к?кр?кч?л?р 6.Чулпы 7.Яка чылбыры 8.Каптырма – пр?шк?л?р 9.Бил каешы биз?кл?ре 10.Т??к?л?р.

4 Ювелир

Ювелир

йберл?рне ясау ??м матурлау техникасы.

Алтын – к?меш бел?н й?герт? Б?ртекл?? Каралту К?пертм? ??м яссы н?кыш Ч?к? ?р? Каю Асылташ ??м эн?е беркет?.

5 Эш кораллары:

Эш кораллары:

Сандал Кыстыргыч Эск?к Кайрак Тишкеч Кайчы Ч?кеч Тимер пычкысы.

6 Чулпы

Чулпы

“Татар кызын и? элек ишет?се?, аннары гына к?р?се?”, -татар халык ?йтеме.

7 Карт ?бием ист

Карт ?бием ист

леге...

8 Яка чылбыры

Яка чылбыры

Яка чылбырлары - чын татар биз?н? ?йберл?ре. Асылташлар бел?н биз?лг?н алтын яки к?меш чылбыр татар ювелирларыны? гаять зур осталыгы турында с?йли.

9 Бел?зек

Бел?зек

Татарларда бел?зек киемне? аерылгысыз ?леше булган. К?мешт?н, сир?к очракларда алтыннан, я к?меш бел?н алтын эретелм?сенн?н ясалган.

10 Х?сит?

Х?сит?

11 Т??к?

Т??к?

12 Алкаларым – асылташ

Алкаларым – асылташ

Xlll-xlv гасыр

13 Из?

Из?

К?р?ксыман формадагы из?л?р к?лм?кне? ачык из?ен каплап торган.Аны укалы тасма, еф?к, т?рле-т?рле вак т??к?л?р, йомры т?йм?, м?р??н ,асылташлар бел?н биз?п, тыгыз киндер тукымадан ясаганнар.

14 Муенса

Муенса

15 Й?зекл

Й?зекл

16 Догалык

Догалык

?м Коръ?н тартмалары халык с?нгатене? кабатланмас х?зин?се

17 Ювелир остасы Ф.Хисамиев

Ювелир остасы Ф.Хисамиев

Саба районы Йосыф-Алан авылы.1982.

Ювелир остасы Х.Ганиев. Саба районы Тенеки авылы.1982.

18 Арча районы КЫЗЫЛЪЯР АВЫЛЫ К

Арча районы КЫЗЫЛЪЯР АВЫЛЫ К

МЕШЧЕЛ?РЕ ??МИЛЕВЛ?Р

19 Эш кораллары

Эш кораллары

20 Музей залларында

Музей залларында

..

21 Арчадагы алмаз-холдинг кибете

Арчадагы алмаз-холдинг кибете

22 З?ркан с

З?ркан с

нгате д?ньясына с?ях?т

23 З?ркАн с
24 З?ркАн с
25 З?ркАн с
26 З?ркАн с
27 З?ркАн с
28 З?ркАн с
29 З?ркАн с
30 З?ркАн с
31 З?ркАн с
32 З?ркАн с
33 З?ркАн с
34 З?ркАн с
35 З?ркАн с
36 Тагын бер кат з

Тагын бер кат з

ркан с?нгатене? н?фислеген? сокланыйк та, борынгы заманнарны? билгесез осталарына безг? б?л?к ителг?н матурлык ?чен р?хм?т ?йтик.

З?ркан хезм?те бик к?п сабырлык, тырышлык, кул бармакларны? назын , нечк? тоемлавын, ?ылысын тал?п ит?.

37 З?ркАн с
38 1. Ай урагы

1. Ай урагы

салып и?башы?а, Кояш нурларыннан нур алды?; Кояш нурларыннан нур алды? да салкын чишм?л?рд?н су алды?. 2. Басма ?стенд? басып су алганда кулъяулыгы? кемг? болгады?? Талир т??к?л?ре? чы?лаганда кем исемен? ?ырлар ?ырлады??

«З?ркАн с?нгате»
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/zrkan-sngate-194683.html
cсылка на страницу
Урок

Без урока

1 тема
Слайды