Бизнес-план
<<  Бизнес план Бизнес План  >>
Бизнес план
Бизнес план
План
План
1.Представяне
1.Представяне
2. Стратегия
2. Стратегия
3.Представяне на продукта, цели и предимства
3.Представяне на продукта, цели и предимства
3.Представяне на продукта, цели и предимства
3.Представяне на продукта, цели и предимства
3.Представяне на продукта, цели и предимства
3.Представяне на продукта, цели и предимства
4. Представяне на бизнес плана в детайли
4. Представяне на бизнес плана в детайли
4. Представяне на бизнес плана в детайли
4. Представяне на бизнес плана в детайли
4. Представяне на бизнес плана в детайли
4. Представяне на бизнес плана в детайли
4. Представяне на бизнес плана в детайли
4. Представяне на бизнес плана в детайли

Презентация на тему: «Бизнес план». Автор: viktor. Файл: «Бизнес план.ppt». Размер zip-архива: 50 КБ.

Бизнес план

содержание презентации «Бизнес план.ppt»
СлайдТекст
1 Бизнес план

Бизнес план

Защита

Модул за управление на видео-камера

2 План

План

Представяне: мисия, цели, задачи; Стратегия - развитие на износа, налагане на чужди пазари; Представяне на продукта, цели и предимства; Представяне на бизнес плана в детайли.

3 1.Представяне

1.Представяне

Мисия - повишаване степента на сигурност в съвременния свят; Цели и задачи – създаване на съвременен високо-технологичен продукт за управление на видео-камери;

4 2. Стратегия

2. Стратегия

Развитие и установяване на германския пазар; Навлизане на европейския пазар; Задоволяване търсенето на българския пазар.

5 3.Представяне на продукта, цели и предимства

3.Представяне на продукта, цели и предимства

1. Двукоординатен модул за управление на видео-камера Пулт за управление Същински модул Спомагателна апаратура

6 3.Представяне на продукта, цели и предимства

3.Представяне на продукта, цели и предимства

2. Цели – създаване на комплекс за целенасочено видео наблюдение, задоволяващо изискванията на потребители в областта на видео-наблюдението и охраната.

7 3.Представяне на продукта, цели и предимства

3.Представяне на продукта, цели и предимства

3. Предимства цена; качество; разнообразие; наличност на пазара.

8 4. Представяне на бизнес плана в детайли

4. Представяне на бизнес плана в детайли

1. Перспективи за реализация а. Вътрешен пазар; б. Външен пазар. 2. Стратегия на продажби а. Търговци на едро(посредници); б. Търговци на дребно.

9 4. Представяне на бизнес плана в детайли

4. Представяне на бизнес плана в детайли

3. Ценообразуване 4. Производство а. Етап на развитие на продукта – прототип; б. Стратегия на производство – възможност за задоволяване на нормално или повишено търсене; в. Технологично оборудване – насищане с технологично оборудване с висока производителност; г. Коопериране на производството; е. Снабдяване с материали и комплектовка.

10 4. Представяне на бизнес плана в детайли

4. Представяне на бизнес плана в детайли

5. Управленски екип 6. Финансова информация а. Предполагаем начален капитал – 94 900 лв. - оборудване – 46 000 лв. - първоначална реклама – 15 000 лв. б. Месечни разходи – 13 120 лв. - възнаграждение и осигуровки – 3 500 лв. - суровини и материали – 3 500 лв. - реклама – 1 500 лв.

11 4. Представяне на бизнес плана в детайли

4. Представяне на бизнес плана в детайли

7. Управление на рисковете а. Идентификация на риска б. Стратегия за управление на рисковете 8. Заключение – решаващи фактори за практическия успех на проекта. Ползи от реализацията на проекта

«Бизнес план»
http://900igr.net/prezentacija/ekonomika/biznes-plan-255759.html
cсылка на страницу
Урок

Экономика

125 тем
Слайды