Без темы
<<  Энергетический форсайт …Для незабываемых моментов  >>
Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле
Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле
Балачак
Балачак
Туган
Туган
?ниле
?ниле
Студент еллары - и
Студент еллары - и
Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле
Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле
Унсигезд
Унсигезд
1093 нче группа
1093 нче группа
К Ы Р Ы М Д А
К Ы Р Ы М Д А
Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле
Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле
Чыгарылыш -1984
Чыгарылыш -1984
Биш елдан со
Биш елдан со
20 ел
20 ел
И ? а т к а ю л б а ш ы
И ? а т к а ю л б а ш ы
Йолдыз -
Йолдыз -
Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле
Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле
Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле
Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле
Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле
Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле
Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле
Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле
Шагыйр
Шагыйр
Га и л
Га и л
«??р ел — гаил
«??р ел — гаил
Табыштык бит, кавыштык
Табыштык бит, кавыштык
Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле
Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле
Хисл?рем — к
Хисл?рем — к
Беренчебез тугач,
Беренчебез тугач,
Б?би к
Б?би к
Кадерлел
Кадерлел
М?тр?шк
М?тр?шк
Ху?а ?тине д
Ху?а ?тине д
?ни д? бар б
?ни д? бар б
Декабрь г
Декабрь г
Газиз: —
Газиз: —
Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле
Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле
“Сабантуй” газетасында 1986нчы елдан эшли
“Сабантуй” газетасында 1986нчы елдан эшли
Си?а ул “Иман”, “Егет булсым кил
Си?а ул “Иман”, “Егет булсым кил
И?аты турында кал
И?аты турында кал
Шигырьл
Шигырьл
Йолдыз – к
Йолдыз – к

Презентация на тему: «Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле ??м ?д?бияты укытучысы С?л?хова С.Р». Автор: Comp. Файл: «Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле ??м ?д?бияты укытучысы С?л?хова С.Р.ppt». Размер zip-архива: 5275 КБ.

Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле ??м ?д?бияты укытучысы С?л?хова С.Р

содержание презентации «Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле ??м ?д?бияты укытучысы С?л?хова С.Р.ppt»
СлайдТекст
1 Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле

Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле

?м ?д?бияты укытучысы С?л?хова С.Р.

Биектау № 1 гомуми урта белем бир? м?кт?бе.

2 Балачак

Балачак

дипл?ре

Йолдыз Ш?р?пованы? тормыш юлы ??м и?аты.

3 Туган

Туган

ирем – Тинч?лем

Балалар шагыйр?се Йолдыз (Йолдыз ?дип кызы ?амалетдинова – Ш?р?пова) 1962 нче елны? 10 нчы апреленд? Татарстанны? Буа районы Я?а Тинч?ле авылында укытучы гаил?сенд? туган. Бала чагы ?нисе ??м ?бисе т?рбиясенд? уза. 1979 нчы елда Я?а Тинч?ле урта м?кт?бен бишле билгел?рен? ген? т?мамлап, укуын Казан д??л?т университетыны? тарих-филология( аннары филология) факультетыны? татар теле ??м ?д?бияты б?леген? укырга кер?.

4 ?ниле

?ниле

смерчак

5 Студент еллары - и

Студент еллары - и

ист?лекле еллар

6 Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле
7 Унсигезд

Унсигезд

Шигырь яза кызлар унсигезд?, Серд?ш ит? каеннарны унсигезд?, Яше бел?н юа шатлыкларын унсигезд?- Н?рс? ?ит?, дуслар, унсигезг??! Та?га гашыйк кызлар унсигезд?, Та? ?илл?рен юлдаш ит? унсигезд?, Хыялында яланаяк китеп, Максатына ?ит? унсигезд?. Аны? ?чен язлар кил? унсигезд?, Г?лл?р аны? ?чен ?с? унсигезд?, Аны? ?чен унсигезд? к?б?л?к т?. ? й?р?кт?... Борчу, шатлык, Ашкыну, сагыш, Нинди булыр язмыш? Китм?сме со? ялгыш? 1980

8 1093 нче группа

1093 нче группа

9 К Ы Р Ы М Д А

К Ы Р Ы М Д А

.. 1982 нче ел.

10 Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле
11 Чыгарылыш -1984

Чыгарылыш -1984

12 Биш елдан со

Биш елдан со

очраштык.

13 20 ел

20 ел

тк?ч, сабакташлар бел?н. 2004 нче ел

14 И ? а т к а ю л б а ш ы

И ? а т к а ю л б а ш ы

1984 елда университетны у?ышлы т?мамлап чыккач, бераз “Ялкын” журналында ?д?би хезм?тк?р, аннан Биектау район газетасы “Ильич юлы”нда корректор булып эшли. 1986 нчы елдан ул – “Яшь ленинчы” (х?зерге “Сабантуй”) газетасы хезм?тк?ре, со?гы елларда редакцияне? ?д?бият б?леген ?ит?кли.

15 Йолдыз -

Йолдыз -

д?би и?атын тулысынча балалар шигъриятен? багышлаган кал?м иясе. 1994 нче елда аны? “Антенналы б?р??ге” диг?н беренче ?ыентыгы д?нья к?р? ??м китап укучылар арасында ?тк?релг?н “1991 ел китабы” конкурсында икенче урынны яулый. Х?зер Йолдыз апа – балалар к??елен? хуш килг?н к?п кен? китаплар авторы.

16 Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле
17 Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле
18 Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле
19 Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле
20 Шагыйр

Шагыйр

2002 нче елда республика журналистларыны? “Б?лл?р кал?м” б?л?ген?, ? 2004 нче елда балалар ?д?биятындагы хезм?тл?ре ??м “Колаклы коймаклар” китабы ?чен Татарстан Язучылар берлегене? А.Алиш исеменд?ге б?л?ген? лаек булды. Йолдыз апа Ш?р?пова-?амалетдинова – 1995 нче елдан Татарстан Язучылар берлеге ?гъзасы.

21 Га и л

Га и л

? ы лы с ы

22 «??р ел — гаил

«??р ел — гаил

елы, бала елы булырга тиештер. Ч?нки гаил? — ??мгыятебезне? тоткасы, тер?ге л?баса... — ди Йолдыз. ??м уйга кала. — Шу?а аптырыйм: елы — бар, ? гаил?се кая со??.. — ди аннары борчылып. Статистик м?гъл?матлардан к?ренг?нч?, со?гы елларда никахларны р?смил?штер? саны арта бара. 2007 елны? тугыз аенда 24 ме? 230 пар терк?лг?н, бу аннан алдагы елны? шул чоры бел?н чагыштырганда, 9,5 процентка артык. Аерылышучылар саны ис? кими бара, ??м шундый 11 ме? 442 очрак терк?лг?н. Дим?к, гаил? —бар, ул —яши.» Йолдыз Ш?р?пова

23 Табыштык бит, кавыштык

Табыштык бит, кавыштык

24 Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле
25 Хисл?рем — к

Хисл?рем — к

зл?рем М?х?бб?тт? ?ченчене Артык дил?р, бел?м. Си?а мен? серем с?йлим К?з карашым бел?н. Мин яратам сине ген? К?рмисе? син, к?зсез. Бар хисл?рем — к?зл?ремд?, А?ла инде с?зсез. 1996

26 Беренчебез тугач,

Беренчебез тугач,

ни-?ти булгач

27 Б?би к

Б?би к

рерг? килг?ч.

28 Кадерлел

Кадерлел

рем: ?ти, ирем, ?ни, улым Газиз

29 М?тр?шк

М?тр?шк

Кадерле кайнанам Ш?р?пова Ханиф? Вадигулла кызына багышлыйм Ходай бирг?ч, бер гаил?д? туган Ике бала — игез. Туп шикелле тере малай, Алма шикелле кыз. С?бханалла, куз тим?сен, ?ти-?ни тигез. Кай арада гомер ?тк?н?! ?ск?н балалар да. Таралганнар офык артындагы Илл?р, калаларга. Кайтулар да сир?к х?зер, Ерак аралар да.

30 Ху?а ?тине д

Ху?а ?тине д

?ир куены Кочагына алган. Ап-ак ч?чле, ?ыерчыклы й?зле Ана ялгыз калган. К?р?ч?ге? ни ик?нен Кемн?р белг?н алдан?: Канат яргач, балаларны Булмый б?йл?п тотып та. Кызы ?ирне? к?ньягында Улы салкын котыпта. Шу?а ананы? к?зл?ре ??рчак юлда, офыкта ……..

31 ?ни д? бар б

?ни д? бар б

хетле чаклар

32 Декабрь г

Декабрь г

ле(поэмадан ?зек)

Кадерле ?нием ?амалетдинова Ми?ненур Миндин кызы ист?леген? Декабрьд? г?лем ч?ч?к атты Кыш башланды диеп тормады. Алсу ч?ч?кл?ре к??елемне Мо?су хатир?г? чорнады. Декабрьд? ч?ч?к аткан г?лне ?нием, б?гърем, си?а ти?л?дем. Сине? д? бит шушы г?л шикелле ?ылы к?теп узган к?нн?ре?.

33 Газиз: —

Газиз: —

ни янда, се?лем бар, Ни кир?к ми?а тагын?! ?дил?: —Мин — ?ниемне? кызы, Минем кызым — курчагым

34 Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле
35 “Сабантуй” газетасында 1986нчы елдан эшли

“Сабантуй” газетасында 1986нчы елдан эшли

36 Си?а ул “Иман”, “Егет булсым кил

Си?а ул “Иман”, “Егет булсым кил

”, “Табигать балалары”, “Канатлы ат” рубрикалары аша таныш. Редакцияг? шигырьл?р ?иб?рг?н булса?, бел, аларны да Йолдыз апа эшк?рт?. Татарстан Репсубликасы Язучылар берлегене? А.Алиш исеменд?ге премиясе (2004 ел), Татарстан Республикасы журналистларыны? “Б?лл?р кал?м” (2002 ел), “Казанны? 1000 еллыгы медале” (2007 ел) иясе Йолдыз апа. “Эреле–ваклы грамоталарны санап тормыйм”, – ди ул елмаеп. Редакцияд?ге вазыйфагыз: ?д?бият б?леге м?дире. Кайчан ??м кайда тудыгыз: 10нчы апрель 1962 ел. Буа районы Я?а Тинч?ле авылы. Гаил? х?легез: Кия?д?. Д?рт улыбыз – С?йд?ш (16 яшь), Ядк?р (13 яшь), Айнур (11 яшь), Газиз (6 яшь) бар. Мен? бер ел инде ?дил? исемле 6 яшьлек ятим? кызны т?рбиялибез. Балачакта кем булырга хыялланган идегез: “Яшь ленинчы” журналисты. Белемегез: В.И.Ульянов–Ленин исеменд?ге Казан д??л?т университеты. Хоббиегыз: шигырь язу, балалар ?чен биш китабым д?нья к?рде: “Колаклы коймаклар, “?авапсыз сорау”, “Зоопарк ?лифба”, “Антенналы б?р??ге”, шигырьл?р ?ыентыгы Сезне? ?чен “Сабантуй” – ул... тормыш, яш?? м?гън?се. Яш?? максаты: кешел?р к??еленд? якты эз калдыру. Сезне? девиз: Кара?гылыкны с?геп яш?г?нче бер шырпы булса да кабыз. Хыялыгыз: Хыялларым тормышка аша тора. Балаларымны? да минем кебек хезм?тт?н т?м табып яш??л?рен к?рерг? телим. “Сабантуй” укучыларына нил?р тел?р идегез... Хыялдан, балачактан “Сабантуй”дан аерылмасыннар.

37 И?аты турында кал

И?аты турында кал

мд?шл?ре

38 Шигырьл

Шигырьл

рене? теле д? балаларны? ?зл?ре кебек й?герек. Шу?а к?р? алар бик ?и?ел укыла ??м шунда ук х?тергг? д? се?еп кала. Х?ким?ан Халиков, шагыйрь. Йолдыз ?амалетдинова шигырьл?рен с?енеп укыдым. Карасана, татар баласыны? табигатен, т?мле телен белеп, тоеп, сабыйны? ?зед?й ихлас язылган ич! Ш??к?т Галиев, Татарстанны? халык шагыйре.

39 Йолдыз – к

Йолдыз – к

?еле бел?н, фикер й?рт?е бел?н чын балалар шагыйре. А?а балаларча уйлый бел?, мо?сулана бел? хас. Шу?а к?р? д? шигырьл?ре табигый, балаларны? ?зл?ренч? килеп чыга. Роберт Ми?нуллин, Татарстанны? халык шагыйре. Шагыйр?не? к?зе ?ткен, хикм?тле фикерл??г?, юморга к??еле сизгер, бала к??елен, табигатен ?йб?т бел?. Равил Рахмани, т?нкыйтьче

«Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле ??м ?д?бияты укытучысы С?л?хова С.Р»
http://900igr.net/prezentacija/fizika/eshne-bashkardy-1-nche-kategorijale-tatar-tele-m-dbijaty-ukytuchysy-slkhova-s.r-107417.html
cсылка на страницу

Без темы

353 презентации
Урок

Физика

134 темы
Слайды
900igr.net > Презентации по физике > Без темы > Эшне башкарды: 1 нче категорияле татар теле ??м ?д?бияты укытучысы С?л?хова С.Р