Население Казахстана
<<  Казахские ханы Казахская Кухня  >>
Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за
Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за
?дістемелік ма
?дістемелік ма
Бірлестікті
Бірлестікті
?дістемелік жоспарыны
?дістемелік жоспарыны
?дістемелік м
?дістемелік м
Высшая категория:Бірімжанова Н.Т. Саханова Т
Высшая категория:Бірімжанова Н.Т. Саханова Т
?аза? тілі мен
?аза? тілі мен
Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за
Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за
Курстардан ж
Курстардан ж
Инновациялы
Инновациялы
Дарынды о
Дарынды о
Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за
Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за
Кабинеты казахского языка
Кабинеты казахского языка
Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за
Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за
Открытые уроки
Открытые уроки
Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за
Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за
“Тілім – тірегім” атты тілдер мерекесіне арнал
“Тілім – тірегім” атты тілдер мерекесіне арнал
Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за
Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за
Абайские чтения
Абайские чтения
Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за
Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за
Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за
Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за
Городские конкурсы
Городские конкурсы
Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за
Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за
Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за
Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за
Грамоты
Грамоты
Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за
Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за
?Б басты проблемалары:
?Б басты проблемалары:
?сыныстар:
?сыныстар:

Презентация: «Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за 2012-2013 учебный год». Автор: user. Файл: «Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за 2012-2013 учебный год.pptx». Размер zip-архива: 3039 КБ.

Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за 2012-2013 учебный год

содержание презентации «Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за 2012-2013 учебный год.pptx»
СлайдТекст
1 Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за

Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за

2012-2013 учебный год

2 ?дістемелік ма

?дістемелік ма

сат:

«?аза? тілін о?ыту ж?йесін жетілдіру ж?не о?ытуды? жа?а мазм?нын ??ыну ар?ылы жобалау»

3 Бірлестікті

Бірлестікті

негізгі ж?мыс ба?ыттары

4 ?дістемелік жоспарыны

?дістемелік жоспарыны

??рылымы

5 ?дістемелік м

?дістемелік м

шелері туралы м?лімет

КазГосЖенПИИ,1978

1б;3б; 5в;8б,в,

34

КарГУ,2001

Аты - ж?ні

Білімі

О?у орны, ?ашан

Саб. бер. сын.

П?ні

?тілі

Санаты

1

Са?ынды?ова Б.С.

Жо?ары

ДПИ,1989; «Болаша?»

8г,д; 9б,в;10б;11?

?аз.Т. ?д

23

Бірінші

2

Біримжанова Н.Т.

Жо?ары

?аз.Т. ?д

Жо?ары

3

Шахарова Ш.М.

Жо?ары

?аз.Т. ?д

Жо?ары

4

Оспанова Г.Т.

Жо?ары

КарГУ,2001

4б,г;6б,в 10в;11?

?аз.Т. ?д

25

Бірінші

5

Жуманова Г.Ж.

Жо?ары

КарГУ,2002

7б,в,г; 2б,в; 1б,в

?аз.Т. ?д

16

Екінші

6

Исмаилова А.Н.

Жо?ары

«Болаша?» 2008

?аз.Т. ?д

1

Санатсыз

7

Саханова Т.?.

Жо?ары

?азРОСУ 2005

7б,в

?аз.Т. ?д

26

Жо?ары

8

Жупышева Н.Ш.

Жо?ары

КарГУ,2000

5б,в

?аз.Т.?д

40

Жо?ары

9

Каришев Б.Е.

Жо?ары

7б,в

?аз.Т.?д.

Екінші

10

Базкенова А.Р.

Орта

Каз.т.

1

Санатсыз

6 Высшая категория:Бірімжанова Н.Т. Саханова Т

Высшая категория:Бірімжанова Н.Т. Саханова Т

?. Шахарова Ш.М. Жупышева Н.Ш. Первая категория:Са?ынды?ова Б.С. Оспанова Г.Т. Вторая категория:Жуманова Г.Ж. Без категории: Исмаилова А.Н. Базкенова А.Р.

7 ?аза? тілі мен

?аза? тілі мен

дебиет м??алімдері

8 Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за
9 Курстардан ж

Курстардан ж

не аттестациядан ?тулері туралы м?лімет

Аты-ж?ні

Аты-ж?ні

П?ні

П?ні

Білім жетілдіру

Білім жетілдіру

Аттестация

Аттестация

?ткен жылы

?тетін жылы

?ткен жылы

?тетін жылы

Cа?ынды?ова Б.С.

?аз.Т, ?деб.

2008

2013

2010

2015

Брімжанова Н.Т.

?аз.Т, ?деб.

2009

2014

2007

2012

Шахарова Ш.М.

?аз.Т, ?деб.

2010

2015

2010

2015

Оспанова Г.Т.

?аз.Т, ?деб.

2006

2011

2010

2015

Жуманова Г.Ж.

?аз.Т, ?деб.

2010

2015

2007

2013

Исмаилова А.Н.

?аз.Т, ?деб.

2015

-

2013

Саханова Т.?.

?аз.Т, ?деб.

2009

2014

2010

2015

Каришев Б.Е.

?аз.Т.?деб.

2008

2013

2006

2011

Базкенова А.Р.

?аз.Т.?деб.

2014

-

2013

Жупышева Н.Ш.

?аз.Т.?деб.

2005

2010

2007

2012

10 Инновациялы

Инновациялы

технологияларды пайдалану

Аты-ж?ні

Сто

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Са?ынды?ова Б.С.

Брімжанова Н.Т.

Шахарова Ш.М.

Оспанова Г.Т.

Жуманова Г.Ж.

Исмаилова А.Н.

Саханова Т.?.

Каришев Б.Е.

Базкенова А.Р.

Жупышева Н.Ш.

?.Бітібаева «?здігінен даму» тех.

А?паратты? технология

Н.Ораза ?ынова. Сатылай компл. т. тех.

Шаталов. Тірек-сызбалар тех.

Cаралап де?гейлеп о?ыту

11 Дарынды о

Дарынды о

ушылармен ж?мыс

М??. аты -ж?ні

Олимпиада (?алалы?)

Интелл. сайыстар, конф.

Абай о?улары ?алалы?, мектепішілік

Ана тілі с?лтаны

Са?ынды?ова Б.С.

Зейноллаева ?. 11 сынып 3-орын

Темиров А. ?алалы? 2-орын

Саханова Т.?.

Рейхерт А. ?аза? т?рік лицей сертификат

Рейхерт А ?з шы?армашылы?ы 1-орын

Жуманова Г.Ж

Головченко О. м?нерлеп о?у мектепішілік

-

-

.

12 Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за
13 Кабинеты казахского языка

Кабинеты казахского языка

14 Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за
15 Открытые уроки

Открытые уроки

16 Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за
17 “Тілім – тірегім” атты тілдер мерекесіне арнал

“Тілім – тірегім” атты тілдер мерекесіне арнал

ан шаралар.Внеклассные мероприятия.

18 Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за
19 Абайские чтения

Абайские чтения

20 Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за
21 Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за
22 Городские конкурсы

Городские конкурсы

23 Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за
24 Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за
25 Грамоты

Грамоты

26 Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за
27 ?Б басты проблемалары:

?Б басты проблемалары:

П?н бойынша облысты? олимпиадалар?а о?ушыларды? шы?а алмауы; О?ушыларды? п?н бойынша ?ылыми – практикалы? конференциялар?а аз ?атыстырылуы; БА? беттеріне м??алім е?бектеріні? аз шы?уы

28 ?сыныстар:

?сыныстар:

Жыл басынан бастап олимпиада?а ?атыстыратын о?ушылармен ж?мысты жандандыру; 2. М??алім е?бегін БА? беттеріне жариялап отыру .

«Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за 2012-2013 учебный год»
http://900igr.net/prezentacija/geografija/otchet-o-sostojanii-prepodavanija-kazakhskogo-jazyka-i-literatury-za-2012-2013-uchebnyj-god-242138.html
cсылка на страницу
Урок

География

196 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по географии > Население Казахстана > Отчет о состоянии преподавания казахского языка и литературы за 2012-2013 учебный год