Южная Европа
<<  Город Сан-Марино История Европейской Интеграции  >>
Саба?ты
Саба?ты
Саба?ты
Саба?ты
?йымдастыру кезе
?йымдастыру кезе
Там басына тары жайдым
Там басына тары жайдым
Саба?ты
Саба?ты
Саба?ты
Саба?ты
1994 жыл 30 маусымда
1994 жыл 30 маусымда
?уанамын мен де,
?уанамын мен де,
Іі
Іі
Ауызша ж
Ауызша ж
№1 «?р
№1 «?р
№2 Разрядты
№2 Разрядты
(50+15) : 5= (9+9) : 6= (32+48) : 8= (52+11) : 9= (19+17) : 4= (42+24)
(50+15) : 5= (9+9) : 6= (32+48) : 8= (52+11) : 9= (19+17) : 4= (42+24)
(18+14) : 2 * 18 : 2 + 14 45 : 5 + 20 : 5 * (45+20) : 5
(18+14) : 2 * 18 : 2 + 14 45 : 5 + 20 : 5 * (45+20) : 5
Сергіту с
Сергіту с
№7 Есептерді
№7 Есептерді
№8
№8
ІV
ІV
Міне, біз де Ай
Міне, біз де Ай
V.?орыту
V.?орыту
Жарайсы
Жарайсы

Презентация: «Саба?ты? та?ырыбы: ?осындыны сан?а б?лу». Автор: User. Файл: «Саба?ты? та?ырыбы: ?осындыны сан?а б?лу.ppt». Размер zip-архива: 2881 КБ.

Саба?ты? та?ырыбы: ?осындыны сан?а б?лу

содержание презентации «Саба?ты? та?ырыбы: ?осындыны сан?а б?лу.ppt»
СлайдТекст
1 Саба?ты

Саба?ты

та?ырыбы: ?осындыны сан?а б?лу

Математика 3 сынып ?.?бд?лиев атында?ы жалпы орта мектебі

Мейрбекова Лаззат Оразалиевна

2 Саба?ты

Саба?ты

ма?саты:

І. ?осындыны сан?а б?лу ережесін пайдалану білігін бекіту ж?мысын ж?зеге асыру, ?осындыны сан?а екі т?сілмен б?луді ?йымдастыру. Есептерді ?рт?рлі т?сілдермен шы?арту ІІ. О?ушыларды? математикалы? тілі мен зейінін, ой-?рісін дамыту. ІІІ. Саба?та?ы белсенділікке, жазба ж?мыстарды орындауда?ы ??ыптылы??а, шапша? есептеуге т?рбиелеу Саба? к?рнекілігі:,интерактив та?та Саба? ?дісі: т?сіндіру, с?ра?-жауап, ауызша есептеу Саба? типі: жа?а саба?.

3 ?йымдастыру кезе

?йымдастыру кезе

і С?леметсіздер ме, балалар!

К??іл к?йлері? ?алай? Біз б?гін сапар?а аттанамыз!

4 Там басына тары жайдым

Там басына тары жайдым

(Ж?лдыз) Бір шопан та? ат?анша ?ой ба?ады (Ай ж?не ж?лдыздар) ?она?тап к?нде ?онар су бетіне, С?йсінер барлы? адам келбетіне. Т?л?асы су ішінде к?рінеді, Та?ыр?ап ?арап т?рсам суретіне. (Ай)

Ж?мба?тарды тапса?дар, бізді? ?айда сапар?а аттанатынымызды білесі?дер?

5 Саба?ты
6 Саба?ты
7 1994 жыл 30 маусымда

1994 жыл 30 маусымда

аза? хал?ыны? екінші ?ыран ?арышкері Тал?ат М?сабаев аспан к?гіне алты айлы? сапар?а аттанды.

1991ж.2 ?азанда То?тар ?убакіров ?арыш?а ?шты

8 ?уанамын мен де,

?уанамын мен де,

уанасы? сен де. ?уанайы? достарым, Арайлап ат?ан ?р к?нге! О?ып, білім аламыз, Біздер зерек баламыз. Математика п?нінде Тап?ыр, ал?ыр боламыз.

Психологиялы? дайынды?

9 Іі

Іі

?й тапсырмасын с?рау

?рнектерді? м?нін тап:

10 Ауызша ж

Ауызша ж

мыс жасау. Ойын «Брейн – ринг» О?ушыларды? логикалы? ойлау ?абілетін дамыту

?ос ат жегілген арба 40 ша?ырым ж?рді.Бір ат неше ша?ырым ж?рді?

Сенбіден кейін 2 к?ннен кейін ?ай к?н келеді?

Аулада 60 ?йрек, 11 т?йе,бес жыл?ы. ?орада 20 ?йрек, 2 сиыр,бір ешкі 10 ?йрек ты?ылды 2 ?оян,?ш т?лкі, 10 ?йрек жы?ылды, Болды сонда нешеуі? ?ал?аны неше ?йрек?

А?аш басында 2 балы? отыр еді.Олар?а та?ы 2 балы? ?шып келді. Барлы?ы неше балы? болды?

11 №1 «?р

№1 «?р

айсысына затын табу?а к?мектес»

Жа?а саба?

12 №2 Разрядты

№2 Разрядты

?осыл?ыштарды? ?осындысы т?рінде жаздырту: 23; 45; 42; 67; 94; 38

23 = 20 + 3 42 = 40 + 2 94 = 90 + 4 45 = 40 + 5 67 = 60 + 7 38 = 30 + 8

Тексер:

13 (50+15) : 5= (9+9) : 6= (32+48) : 8= (52+11) : 9= (19+17) : 4= (42+24)

(50+15) : 5= (9+9) : 6= (32+48) : 8= (52+11) : 9= (19+17) : 4= (42+24)

: 6=

№3. ?осындыны сан?а б?лу ережесін пайдаланып, ?рнектерді? м?нін тап:

№4. ?з бетінше орындату ?рнектерді жазып, оларды? м?ндерін тап: 1)75 ж?не 27 сандарыны? айырмасын 3 есе арттыр 2) 40 ж?не 16 сандарыны? ?осындысын 7 есе кеміт 3) 70 ж?не 4 сандарыны? к?бейтіндісін 40 есе кеміт 4) 420 ж?не 6 сандарыны? б?ліндісін 9 есе арттыр

14 (18+14) : 2 * 18 : 2 + 14 45 : 5 + 20 : 5 * (45+20) : 5

(18+14) : 2 * 18 : 2 + 14 45 : 5 + 20 : 5 * (45+20) : 5

№6. Салыстыру.

>, <, = Та?баларын ?оя отырып, д?лелдеу

15 Сергіту с

Сергіту с

ті

Бір,екі, т?райы?, Ала?анды ?райы?. Ж?гірейік, ж?гірейік, Ая?ты ?шынан басайы?. Са?ырау??ла?тай отырып, Емендерше т?райы?. Т?райы?, отырайы?, Т?райы?, отырайы?, Т?райы?, отырайы?, Орнымыз?а жай?асайы?, тып–тыныш.

16 №7 Есептерді

№7 Есептерді

р т?рлі т?сілдермен шы?арту

1) 12 кг ?ияр мен 15 кг ?ызана? банкалар?а 3 килограмнан б?ліп т?здалды. Неше банка ?ажет болды?

2) Бір алма а?ашынан 36 кг, ал екіншісінен 24 кг алма жиналды. Алмалар 6 килограмнан б?лініп, ж?шіктерге салынды. Неше ж?шік ?ажет болды?

17 №8

№8

5 ж?шіктегі ж?зімні? массасы 40 кг. Ж?зім салын?ан осындай 7 ж?шікті? Массасы ?анша болады?

№9.?орап?а к?лемі 1 см3 неше текше сыяды?

18 ІV

ІV

Саба?ты бекіту №12.?осындыны б?лумен алмастырып алып, есептеу. 5:3+10:3 8:3+4:3 19:7+2:7 18:5+7:5 7:4+17:4 5:2+11:2

№11.Те?діктер тура болатындай етіп,бос орын?а арифметикалы? амалдар та?басын ж?не жа?шаларды ?ою. 45 54 9 = 11 56 49 7 = 15 2 3 1 3 =1 3 5 2 5 =1

19 Міне, біз де Ай

Міне, біз де Ай

а ?онды?!

20 V.?орыту

V.?орыту

1)?осындыны сан?а ?алай б?луге болады? 2)Саба?та жа?адан нені білді?дер? VІ. Ба?алау. VІІ. ?йге тапсырма: №5, 201 бет, № 10, 202 бет

21 Жарайсы

Жарайсы

дар!

21

«Саба?ты? та?ырыбы: ?осындыны сан?а б?лу»
http://900igr.net/prezentacija/geografija/sabaty-tayryby-osyndyny-sana-blu-105759.html
cсылка на страницу

Южная Европа

5 презентаций о Южной Европе
Урок

География

196 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по географии > Южная Европа > Саба?ты? та?ырыбы: ?осындыны сан?а б?лу