Уроки информатики
<<  План моего выступления на 2 класс про москву Применение опорных сигналов  >>
№1 А?су орта мектебіні
№1 А?су орта мектебіні
Білім к
Білім к
 «Информатика п
 «Информатика п
Мектепті
Мектепті
К?сіби білікті арттыру – басты ма
К?сіби білікті арттыру – басты ма
№1 А?су орта мектебіні
№1 А?су орта мектебіні
Жа?а ?дістерін жетілдіру ма
Жа?а ?дістерін жетілдіру ма
О?у ?рдісіні
О?у ?рдісіні
?алалы
?алалы
Аттестация
Аттестация
Технология элементтерін
Технология элементтерін
О?ушыларды
О?ушыларды
Педагогикалы
Педагогикалы
№1 А?су орта мектебіні
№1 А?су орта мектебіні
“Зерде” ,
“Зерде” ,
Авторлы
Авторлы
Баспас
Баспас
Баспас
Баспас
Болаша
Болаша

Презентация на тему: «№1 А?су орта мектебіні? информатика п?ніні? м??алімі Кульмагамбетова Гулдана Балташ?ызы». Автор: Admin. Файл: «№1 А?су орта мектебіні? информатика п?ніні? м??алімі Кульмагамбетова Гулдана Балташ?ызы.ppt». Размер zip-архива: 10270 КБ.

№1 А?су орта мектебіні? информатика п?ніні? м??алімі Кульмагамбетова Гулдана Балташ?ызы

содержание презентации «№1 А?су орта мектебіні? информатика п?ніні? м??алімі Кульмагамбетова Гулдана Балташ?ызы.ppt»
СлайдТекст
1 №1 А?су орта мектебіні

№1 А?су орта мектебіні

информатика п?ніні? м??алімі Кульмагамбетова Гулдана Балташ?ызы. Санаты: 2 санат Ту?ан жылы: 19.06.1979 Білімі: жо?ары, Абай атында?ы ?аза? ?лтты? педагогикалы? университеті, 2014 жыл;информатика м??алімі Ш.У?лиханов атында?ы К?кшетау университеті, 2001 жыл, физика м??алімі; Е?бек ?тілі: 13 жыл Осы мекемеде: 7 жыл

2 Білім к

Білім к

теру – к?сіби міндет

3  «Информатика п

 «Информатика п

«Информатика п?нін о?ытуда жа?а педагогикалы?, а?паратты? коммуникативтік технологияларды? м?мкіндіктерін ?олдану », 2014 жыл

Педагогикалы? т?жірибені жалпылау та?ырыбым:

4 Мектепті

Мектепті

та?ырыбы 12 жылды? білім ж?йесіне к?шу кезе?інде о?ушыларды? адамгершілік, ойын – танымды? еріктік бастауларын, о?у т?рбие а?ымын ж?не шы?армашылы? т?л?аны т?тастай т?рбиелеп шы?аруды модернизациялау

?дістемелік та?ырыбым:

“Инновациялы? технологияларды ?олдана отырып, о?ушыларды? танымды? ?абілеттерін арттыру”

5 К?сіби білікті арттыру – басты ма

К?сіби білікті арттыру – басты ма

сат

2010 жыл – Интерактивті та?тамен ж?мыс жасау ?дістемесі; К?кшетау ?. 2010 жыл – О?у мен жазу ар?ылы Сын Т?р?ысынан Ойлауды дамыту; 2012 жыл –PISA - 2009 ?орытындысы; 2012 жыл – Модульдік о?ыту технологиясы; К?кшетау ?. 2012 жыл - Турбо Паскаль тілінде ба?дарламалау, олимпиадалы? есептерді шы?ару; К?кшетау ?. 2013 жыл – ?Р жылпы білім беретін мектептері м??алімдеріні? ?шінші негізгі де?гей ба?дарламасы бойынша біліктілігін арттыру; К?кшетау ?. 2014 жыл - ?Р білім беру ?йымдарында электронды? о?ыту ж?йесін енгізу негізінде педагог ?ызметкерлерді? АКТ ??зіреттілігі.

6 №1 А?су орта мектебіні
7 Жа?а ?дістерін жетілдіру ма

Жа?а ?дістерін жетілдіру ма

сатында педагогтарды? біліктілігін арттыру курсыны? бізге ?сынылып отыр?ан ба?дарламасы мына жеті модульді ?амты?ан: 1. Білім беру мен білім алуда?ы жа?а т?сілдер. 2. Сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йрету. 3. Білім беру ?шін ба?алау ж?не о?уды ба?алау. 4. Білім беруде а?паратты?-коммуникациялы? технологияларды пайдалану. 5. Талантты ж?не дарынды балаларды о?ыту. 6.О?ушыларды? жас ерекшеліктеріне с?йкес білім беру ж?не о?ыту. 7. Білім берудегі бас?ару ж?не к?шбасшылы?

8 О?у ?рдісіні

О?у ?рдісіні

жа?а ?дістері

О?ушыны? іс-?рекеті

Берілген ?дістер ар?ылы та?ырыпты? негізгі мазм?нын аны?тайды

9 ?алалы

?алалы

директорлар семинары

Информатика 7 “А” сынып

10 Аттестация

Аттестация

а ?ткізілген ашы? саба?

Информатика 5 “А” сынып

11 Технология элементтерін

Технология элементтерін

олдануда?ы н?тижелер: Информатика п?нінен о?у сапасыны? к?рсеткіштері

12 О?ушыларды

О?ушыларды

жетістіктері

2010 жыл – Амирбай Айнабек ?алалы? олимпиада?а ?атысты ; 2011 жыл – Амирбай Айнабек, “Мені? ?стазым” атты ?алалы? фотоконкурс, 3 орын; 2011 жыл - ?алалы? сынып портфолиосы бай?ауы, 10 сынып, 2 орын; 2012 жыл - Республикалы? ?ашы?ты?ты? олимпиада , Жумабаева Сауле сертификат.

13 Педагогикалы

Педагогикалы

жетістіктерім: 2010 жыл - 2 орын 8 сыныпта «Мектеп ?мірі» та?ырыбында ?алалы? Интерактивті та?тада саба? беру сайысы 2010 жыл - Грамота «ИКТ технологияларды жа?сы ме?гергені ?шін» 2010 жыл – Диплом ?алалы? ?ылыми –практикалы? конференция?а сапалы дайында?аны ?шін 2011 жыл - Грамота №1 АОМ ?кімшілігі 2012 жыл – 3 орын ?алалы? санды? білім беру ресурстары бай?ауы,.

2013 жыл - Республикалы? ?ашы?ты?ты? олимпиада , сертификат №32587 ; 2013 жыл – Ал?ыс хат,“?рлеу” біліктілікті арттыру ?лтты? орталы?ы” Акционерлік ?о?амыны? филиалы “А?мола облысы бойынша педагогикалы? ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру инситуты” 2014жыл – “Инновациялар білімде” атты практикалы? конференциясына ?атыс?аны ?шін сертификат , Астана ?аласы 2014 жыл – Степногорск ?аласыны? ?стаздар ?ауымдасты?ыны? конференциясына ?атыс?аны ?шін сертификат; 2014 жыл – “Электронды? о?ыту ж?йесін бас?ару технологиясы” та?ырыбы бойынша конференция?а ?атысып, баяндама о?ы?аны ?шін сертификат;

14 №1 А?су орта мектебіні
15 “Зерде” ,

“Зерде” ,

ылыми – практикалы? конференция жетістіктері

2010 жыл – 3 орын; ?алалы? ?ПК, Багаудинов Саят, 9 сынып 2011 жыл – 3 орын;?алалы? “Зерде”, Жолмагамбетова Индира, 6 сынып, 2012 жыл – 2 орын;?алалы? “Зерде”, Жолагамбетова Индира, 7 сынып 2014 жыл –2 орын; ?алалы? ?ПК, Жолмагамбетова Индира 2014 жыл – 3орын, ?ола медальоблысты? ?ПК, Жолма?амбетова Индира,

19 желто?сан 2014жылы «Назарбаев Интеллектуальды мектебінде» Республикалы? ?ылыми жобалар бай?ауыны? І турыны? 3 кезе?і ?тті, №1 А?су ОМ Степногорск ?аласы , Жолмагамбетова Индира - 84 балл.

16 Авторлы

Авторлы

ба?дарламалар

Сынып жетекші ретінде іс – т?жірибе тарату

?олданбалы курс “Компьютерлік ?ліппе” 5 -сынып

Тест жина?тары

17 Баспас

Баспас

з жариялымдары:

18 Баспас

Баспас

з жариялымдары:

19 Болаша

Болаша

та е?бек етіп, ?мір с?ретіндер – б?гінгі мектеп о?ушылары, м??алім оларды ?алай т?рбиелесе ?аза?стан сол де?гейде болады. Сонды?тан ?стаз?а ж?ктелетін міндет ауыр» Н.Назарбаев

«№1 А?су орта мектебіні? информатика п?ніні? м??алімі Кульмагамбетова Гулдана Балташ?ызы»
http://900igr.net/prezentacija/informatika/1-asu-orta-mektebn-informatika-pnn-malm-kulmagambetova-guldana-baltashyzy-223395.html
cсылка на страницу

Уроки информатики

18 презентаций об уроках информатики
Урок

Информатика

130 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по информатике > Уроки информатики > №1 А?су орта мектебіні? информатика п?ніні? м??алімі Кульмагамбетова Гулдана Балташ?ызы