Тукай
<<  Габдулла Тукай – великий татарский поэт Габдулла Тукай - татарский народный поэт  >>
Габдулла Тукай (1886 – 1913)
Габдулла Тукай (1886 – 1913)
?тисе М
?тисе М
Озак та
Озак та
Авылда башка туганнары булмаганлыктан,
Авылда башка туганнары булмаганлыктан,
Бераздан Габдулланы
Бераздан Габдулланы
Шунан со
Шунан со
Бераз вакыттан со
Бераз вакыттан со
Габдулланы Казанны
Габдулланы Казанны
Шуннан Габдулланы С
Шуннан Габдулланы С
С?гъди абзый йорты бик т
С?гъди абзый йорты бик т
Канатлар ныгыган вакыт
Канатлар ныгыган вакыт
Бер гаил
Бер гаил
Ул д?ньяда нибары 27 ел яши
Ул д?ньяда нибары 27 ел яши
Тукай- халык шагыйре
Тукай- халык шагыйре
Г. Тукайны
Г. Тукайны
1909 елда Тукай
1909 елда Тукай
Шагыйрь булып
Шагыйрь булып
Безне? гаил
Безне? гаил
Чык, Габдулла, тышта нинди матур,
Чык, Габдулла, тышта нинди матур,
Бишек
Бишек
Тукай- халык к
Тукай- халык к
Кырлайда Тукай
Кырлайда Тукай
Тукай образы р
Тукай образы р
Почиталин урамы, 66 нчы йорт, 1894 елны
Почиталин урамы, 66 нчы йорт, 1894 елны
Почиталин урамындагы Тукай яш
Почиталин урамындагы Тукай яш
Казан ш
Казан ш
Арча районы Кырлай авылында Тукай музее
Арча районы Кырлай авылында Тукай музее
Кырлай
Кырлай
Кырлайда Габдулла Тукайны
Кырлайда Габдулла Тукайны
Бу наратны Габдулла Тукайны
Бу наратны Габдулла Тукайны
Казан ш
Казан ш
Тукай безне
Тукай безне

Презентация на тему: «Габдулла Тукай (1886 – 1913)». Автор: Admin. Файл: «Габдулла Тукай (1886 – 1913).ppt». Размер zip-архива: 10572 КБ.

Габдулла Тукай (1886 – 1913)

содержание презентации «Габдулла Тукай (1886 – 1913).ppt»
СлайдТекст
1 Габдулла Тукай (1886 – 1913)

Габдулла Тукай (1886 – 1913)

Язны? и? матур бер к?ненд?, карлар эреп, бозлар агып китк?ч, агач ??м куакларда хуш исле б?рел?р уянган чакта, башкалардан бер ягы бел?н д? аерылып тормаган, гап-гади бер малай д?ньяга кил?. ?ти-?ниле,тигез канатлы була ул. А?а Габдулла диг?н исем бирел?. Б?ек шагыйребез Габдулла Тукай 1886 нчы елны? 26 нчы апреленд? х?зерге Татарстанны? Арча районы Кушлавыч авылында туа.

2 ?тисе М

?тисе М

х?мм?тгариф

Кушлавычта шагыйрь туган йорт.

?нисе Бибим?мд?д?

3 Озак та

Озак та

тми, Габдуллага 5 айлык вакытта аны? ?тисе ?леп кит?.

Arial

Arial

Габдулланы? ?тисе М?х?мм?тгариф мулланы? кабере

4 Авылда башка туганнары булмаганлыктан,

Авылда башка туганнары булмаганлыктан,

нисе Габдулланы, вакытлыча Ш?риф? исемле ярлы карчыкта калдырып, Сасна авылына кия?г? китк?н. Ш?риф? карчык аны бер д? т?рбиял?м?г?н, х?тта ачык й?з д? к?рс?тм?г?н. Кышкы салкын кичт? тышка чыгасым килеп ишек алдына чыгам ик?н д?, ишекне ача алмыйча аякларым бел?н бозга ябышып катканчы к?теп торам ик?н. ? Ш?риф? карчык, “кадалмас ?ле килмеш?к, ди” дип яза Габдулла Тукай “Исемд? калганнар” ?с?ренд?.

5 Бераздан Габдулланы

Бераздан Габдулланы

нисе ?зе янына Сасна авылына алдырта. . Бер елдан со?, Габдуллага 4 яшь булганда ?нисе д? ?л?.

6 Шунан со

Шунан со

?ги ?тисе Габдулланы ?чиле авылына, бабасы йортына кайтара. Бу ишле гаил?д? Габдулла, ?лб?тт?, артык кашык була. ?ги ?бине? алты к?г?рчене арасында мин бер ч??к? булганга, мине еласам – юатучы, ирк?л?ним дис?м – с?юче, ашыйсым – эч?сем килс? – кызганучы бер д? булмаган. Мине этк?нн?р д? т?ртк?нн?р,-ди Габдулла Тукай ?зене? “Исемд? калганнар” ?с?ренд?.

7 Бераз вакыттан со

Бераз вакыттан со

, Габдулланы бабасы Казанга баручы ямщикка утыртып ?иб?р?. Ямщик Тукайны Казанга, Печ?н базарына алып кил? д?: Асрамага бала бир?м, кем ала? – дип кычкыра.

8 Габдулланы Казанны

Габдулланы Казанны

Я?а Бист?сенд? яш??че М?х?мм?тв?ли абый бел?н аны? хатыны Газиз? апа алып кит?л?р. Монда бераз яш?г?ч, я?а ?ти – ?нил?ре берьюлы авырып кит?л?р. Алар, ?г?р ?л? калсак, бу бала ялгыз калыр, дип, аны кире авылга – ?чилег? озаталар.

9 Шуннан Габдулланы С

Шуннан Габдулланы С

гъди абзый ?зен? Кырлайга алдыра.

Кечкен? Апуш ??м С?гъди абый

Алты яшьлек Тукай Кырлай авылына, С?гъди абзый бел?н З??р? апа гаил?сен? килеп кер?. Кырлайдагы тормышы яшь Тукайны? к??еленд? и? ?ылы ист?лекл?р калдыра.

10 С?гъди абзый йорты бик т

С?гъди абзый йорты бик т

б?н?к, Салам бел?н япкан т?б?сен Шаулап ?ск?н нарат урманнары Аны? ?чен т?гел, к?р?се?.

Х?зер анда Тукай музее - йорты

11 Канатлар ныгыган вакыт

Канатлар ныгыган вакыт

.. 1894 – 1907 елларда Габдулла Тукай Уральск ш???ренд? яши.

12 Бер гаил

Бер гаил

д?н икенче гаил?г? к?чеп й?рерг?, к?п авырлыклар кичерерг? туры кил? а?а. Шу?а да с?лам?тлеге какшый.

“Авыру Тукай янында крестьяннар”

13 Ул д?ньяда нибары 27 ел яши

Ул д?ньяда нибары 27 ел яши

1913 елны? 17 (4) апреленд? Тукайны ?ир куенына озаталар.

Тукай кабере ?стенд? ист?лек – ??йк?л

14 Тукай- халык шагыйре

Тукай- халык шагыйре

Габдулла Тукайны? и?аты

“Б?хетле бала” ”Гали бел?н к???” ”Сабыйга” “Безне? авыл” “Кызыклы ш?керт” “Бала бел?н к?б?л?к” “Ш?р?ле” “Карлыгач” “Туган тел” ?. б.

15 Г. Тукайны

Г. Тукайны

?с?рл?ре буенча с?ях?т.

16 1909 елда Тукай

1909 елда Тукай

зене? ?тк?н балалыгы турында “Исемд? калганнар” диг?н автобиографик повесть яза. Шагыйрь ис?н вакытта ук басылып чыккан повестьны? беренче битл?ре.

17 Шагыйрь булып

Шагыйрь булып

итешк?ч ?зене? 1907 елда язган “Шур?ле” исемле и? матур поэмасын х?теренд? онытылмаслык урын алып калган Кырлай авылына багышлап язды.

Ш?р?ле

Н?къ Казан артында бардыр бер авыл - Кырлай дил?р; ?ырлаганда к?й ?чен “тавыклары ?ырлай” дил?р. Г?рч? анда тумасам да, мин бераз торган идем; ?ирне ?з-м?з тырмалап, ч?чк?н идем, урган идем. Ул авылны?,-?ич онытмыйм,-??р ягы урман иде; Ул болын, яшел ?л?нн?р х?тф?д?н юрган иде. Зурмы? – дис??, зур т?гелдер, бу авыл бик кечкен?; Халкыны? эчк?н суы бик кечкен? инеш кен?.

18 Безне? гаил

Безне? гаил

. ?тк?й, ?нк?й, мин, апай, ?би, бабай ??м песи, Безне? ?йд? без ?ид??: безне? песи ?иденчесе. Берг? ашый, ч?й эч?, безне? л? берг? йоклый ул, Хезм?те д? бар: ?йне тычкан явыздан саклый ул.

19 Чык, Габдулла, тышта нинди матур,

Чык, Габдулла, тышта нинди матур,

йд? ятып ничек т?з?рсе?? Т?ш инешк? – анда ипт?шл?ре?: Вак балыклар бик к?п. С?з?рсе?.

20 Бишек

Бишек

ыры

?лли-б?лли ит?р бу, М?др?с?г? кит?р бу, Тырышып сабак укыгач, Галим булып ?ит?р бу. Йокла, угълым, йом к?зе?, Йом, йом к?зе?, йолдызым; Кичт?н йокы? кала да, Егълап ?т? к?ндезе?. ?лли-б?лли к?йл?рем, Хик?ятл?р с?йл?рем, Си?а тел?к тел?рем, Б?хетле бул диярем. Гыйзз?тем син, кадрем син, Минем й?р?к б?гърем син, Куанычым, шатлыгым Тик син минем, синсе?, син!

21 Тукай- халык к

Тукай- халык к

?еленд?

22 Кырлайда Тукай

Кырлайда Тукай

?йк?ле

23 Тукай образы р

Тукай образы р

ссамнар и?атында

24 Почиталин урамы, 66 нчы йорт, 1894 елны

Почиталин урамы, 66 нчы йорт, 1894 елны

ахырыннан Габдулла шунда – Гали?сгар Госманов йортында яши башлый.

25 Почиталин урамындагы Тукай яш

Почиталин урамындагы Тукай яш

г?н йортны? ишегалды ??м урам як к?ренеше.

26 Казан ш

Казан ш

??ренд? Тукай музее

27 Арча районы Кырлай авылында Тукай музее

Арча районы Кырлай авылында Тукай музее

28 Кырлай

Кырлай

ирен? аяк басып, мемориаль комплекс ягына борылуга, кил?чене Тукай ?зе каршылый. Ул ?зене? Кырлаена кайткан да, уйга чумган, туган як ?ылысына сыенган сыман.

Тукай – Кырлай авылындагы мемориаль комплекс.

Казанда Г.Тукайны? ?д?би музее

Казандагы Габдулла Тукай ??йк?лл?ре

29 Кырлайда Габдулла Тукайны

Кырлайда Габдулла Тукайны

музей- комплексы.

30 Бу наратны Габдулла Тукайны

Бу наратны Габдулла Тукайны

Кырлайдагы “?тисе” С?гъди абзый утырткан. ? б?р??ге бакчасында кечкен? Габдулла б?р??ге ?ыйган.

31 Казан ш

Казан ш

??ренд? Тукай музее

32 Тукай безне

Тукай безне

алгы сафларда к?р?ш?, Тел яш?с? – милл?т яш?р! Халкым яш?р! Дип энд?ш?

«Габдулла Тукай (1886 – 1913)»
http://900igr.net/prezentacija/literatura/gabdulla-tukaj-1886-1913-191170.html
cсылка на страницу

Тукай

12 презентаций о Тукае
Урок

Литература

183 темы
Слайды
900igr.net > Презентации по литературе > Тукай > Габдулла Тукай (1886 – 1913)