Тукай
<<  Халкым к??елен? ак нур сипте?, Кара т?нд? булды? якты ай; Шаулы язны? с?нм?с тугаедай, М??ге д?ртле ?ырчы син, Тукай Г тукайны тормыш юлы м иаты  >>
Нурлат ш
Нурлат ш
Кушлавычта туган бу малайга Габдулла дип исем кушылган
Кушлавычта туган бу малайга Габдулла дип исем кушылган
Тукай биографиясе — д
Тукай биографиясе — д
Кушлавыч
Кушлавыч
Габдулла Тукай 1886 нчы елны
Габдулла Тукай 1886 нчы елны
Тукайны
Тукайны
Исемд?
Исемд?
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
И?атыннан
И?атыннан
Нурлат ш
Нурлат ш
Туган авыл
Туган авыл
Аны? исеме
Аны? исеме
Кырлайда Тукай музее
Кырлайда Тукай музее
Г.Тукай исеменд
Г.Тукай исеменд
Нурлат ш
Нурлат ш

Презентация: «Нурлат ш???ре 9 нчы урта гомуми белем м?кт?бене? татар теле ??м ?д?бияты укытучылары Абдуллина Г?лназ В?лимх?м?т кызы, Сингатуллина Сария Р?шид кызыны? башлангыч сыйныф укучылары ?чен Г.Тукай тормыш юлы ??м и?аты буенча презе». Автор: гульнара. Файл: «Нурлат ш???ре 9 нчы урта гомуми белем м?кт?бене? татар теле ??м ?д?бияты укытучылары Абдуллина Г?лназ В?лимх?м?т кызы, Сингатуллина Сария Р?шид кызыны? башлангыч сыйныф укучылары ?чен Г.Тукай тормыш юлы ??м и?аты буенча презе.ppt». Размер zip-архива: 6123 КБ.

Нурлат ш???ре 9 нчы урта гомуми белем м?кт?бене? татар теле ??м ?д?бияты укытучылары Абдуллина Г?лназ В?лимх?м?т кызы, Сингатуллина Сария Р?шид кызыны? башлангыч сыйныф укучылары ?чен Г.Тукай тормыш юлы ??м и?аты буенча презе

содержание презентации «Нурлат ш???ре 9 нчы урта гомуми белем м?кт?бене? татар теле ??м ?д?бияты укытучылары Абдуллина Г?лназ В?лимх?м?т кызы, Сингатуллина Сария Р?шид кызыны? башлангыч сыйныф укучылары ?чен Г.Тукай тормыш юлы ??м и?аты буенча презе.ppt»
СлайдТекст
1 Нурлат ш

Нурлат ш

??ре 9 нчы урта гомуми белем м?кт?бене? татар теле ??м ?д?бияты укытучылары Абдуллина Г?лназ В?лимх?м?т кызы, Сингатуллина Сария Р?шид кызыны? башлангыч сыйныф укучылары ?чен Г.Тукай тормыш юлы ??м и?аты буенча презентация.

2 Кушлавычта туган бу малайга Габдулла дип исем кушылган

Кушлавычта туган бу малайга Габдулла дип исем кушылган

.. Каккан, суккан аны ачы язмыш, Пар канаты сынган кош сыман.

Габдулла тукай (1886-1913)

3 Тукай биографиясе — д

Тукай биографиясе — д

нья ?д?бияты тарихындагы и? драматик биографиял?рне? берсе. Шагыйрь узган юл озын т?гел. Аны? т?п урыннары Кушлавыч — Кырлай — ?чиле — Казан—Уральск, я?адан Казан... Л?кин шул авыллар, шул ш???рл?р арасында к?пме фа?ига!

4 Кушлавыч

Кушлавыч

?чиле.

Казан.

?аек

Кырлай.

?чиле.

5 Габдулла Тукай 1886 нчы елны

Габдулла Тукай 1886 нчы елны

26 нчы апреленд? элекке Казан губернасы М??г?р волосте Кушлавыч авылында (х?зерге Арча районы) М?х?мм?тгариф мулла бел?н Бибим?мд?д? гаил?сенд? д?ньяга кил?

6 Тукайны

Тукайны

?тисе ??м ?нисе.

М?мд?д?

М?х?мм?тгариф

7 Исемд?

Исемд?

Калганнар.

8 “

..Минем туганыма биш ай заман ?тк?ч , атам аз гына вакыт авырып ?лг?н.”

“...анам Сасна исемле авылны? мулласына кия?г? чыккан.”

9 “

..Минем анам бу муллада бер ел кад?рме, к?пмедер торгач, белмим, нинди авырудандыр вафат булган” ...Ул мулла мине ?чиле авылындагы анамны? атасы булган бабайга кайтарып бирг?н”

10 “

..берк?нне бабай, ?ги ?бине? ки??ше ил? булырга кир?к, авылыбыз- дан Казанга бара торган бер ямщикка мине утыртып, Казанга озаткан”

11 “

..ми?а ?ти булганы М?х?мм?тв?ли исемле булып, ?ни булганы Газиз? исемле иде. Торулары Я?а бист?д? иде.”

12 “

..бабайлар ?енн?н чыгып, С?гъди абзыйны? арбасына утырдым.” ( Тукайны? ?чилед?н Кырлайга кит?е”. Р?ссам В.Федоров)

13 “

..ни?аять, Кырлайга барып кердек. С?гъ- ди абзыйны? йорты басу капкасыннан ерак т?гел ик?н”

14 “

.. Мен? берзаман тир? - ягымны ?лл? кайдан килеп чыккан авыл малайлары сарып алдылар.”

“...?ни д?, шунда ук баздан катык алып менеп, ми?а зур гына икм?к телемене? яртысын тоттырды.”

15 “

..Ашлыклар эшен бетерг?ч, бакчага чыгып, б?р??ге казыр выкыт ?итте”.

“...Берк?нне кич бел?н ?ти бел?н ?ни ирт?г? ирт?к мине абыстайга укырга илт?ч?кл?рен ми?а м?гъл?м иттел?р.”

16 “

.. мен? бераздан Сабан туе ?итте.”

“... Аз булса да йорт хезм?т- л?рен? д? ярый башладым.”

“Б?л?к?й Апуш бел?н С?гъди абзый”

17 “

..бервакыт, к?з к?не, ?йл?д?н со?, ?ти бел?н ?ни ындырда иде, мин ян т?р?з т?бенд? Риса- л?и Газиз?” укып утыра идем, безне? капкага бер арбалы кеше килеп туктады.”

18 “

..?изнил?рне? ?е бер ун сажин ераклыкта ик?н, капкадан кереп, биек – биек баскычлардан менеп, ?йне? икенче катына мендем.”

Уральскида Г.Тукайны? ?изн?се Гали?сгар Госманов йорты к?ренеше.

19 И?атыннан

И?атыннан

рн?кл?р.

20 Нурлат ш
21 Туган авыл

Туган авыл

Тау башында салынгандыр безне? авыл. Бер чишм? бар, якын безне? авылга ул. Авылыбызны? ямен, суы т?мен бел?м, Шу?ар к?р? с?ям ?аным – т?нем бел?н...

22 Аны? исеме

Аны? исеме

лемсез...

Габдулла Тукай м?йданы.

23 Кырлайда Тукай музее

Кырлайда Тукай музее

24 Г.Тукай исеменд

Г.Тукай исеменд

ге филормония

25 Нурлат ш
«Нурлат ш???ре 9 нчы урта гомуми белем м?кт?бене? татар теле ??м ?д?бияты укытучылары Абдуллина Г?лназ В?лимх?м?т кызы, Сингатуллина Сария Р?шид кызыны? башлангыч сыйныф укучылары ?чен Г.Тукай тормыш юлы ??м и?аты буенча презе»
http://900igr.net/prezentacija/literatura/nurlat-shre-9-nchy-urta-gomumi-belem-mktbene-tatar-tele-m-dbijaty-ukytuchylary-abdullina-glnaz-vlimkhmt-kyzy-singatullina-sarija-rshid-kyzyny-bashlangych-syjnyf-ukuchylary-chen-g.tukaj-tormysh-july-m-iaty-buencha-preze-102010.html
cсылка на страницу
Урок

Литература

183 темы
Слайды
900igr.net > Презентации по литературе > Тукай > Нурлат ш???ре 9 нчы урта гомуми белем м?кт?бене? татар теле ??м ?д?бияты укытучылары Абдуллина Г?лназ В?лимх?м?т кызы, Сингатуллина Сария Р?шид кызыны? башлангыч сыйныф укучылары ?чен Г.Тукай тормыш юлы ??м и?аты буенча презе