Поэты
<<  Страничка из моего читательского дневника посвящается 155-летию великого осетинского поэта Поэты-«шестидесятники»  >>
Творческая работа, посвященная 100-летию татарского поэта-патриота
Творческая работа, посвященная 100-летию татарского поэта-патриота
Ватаным
Ватаным
Фатих к
Фатих к
100еллыгына багышлана
100еллыгына багышлана
Фатих К
Фатих К
Уку еллары
Уку еллары
И?ат башы
И?ат башы
Фатих К
Фатих К
Фатих К
Фатих К
?ади Такташны
?ади Такташны
Фатих К
Фатих К
Фатих К
Фатих К
Тормыш юлы ыгы-зыгы
Тормыш юлы ыгы-зыгы
К?дрия балалары бел
К?дрия балалары бел
Шагыйрьне
Шагыйрьне
СУГЫШ
СУГЫШ
Сиб?ли д
Сиб?ли д
Сугыш бет
Сугыш бет
Шагыйрне
Шагыйрне
Казанда
Казанда
Ает авылында Фатих К
Ает авылында Фатих К
Гражданин, солдат, шагыйрь
Гражданин, солдат, шагыйрь

Презентация: «Творческая работа, посвященная 100-летию татарского поэта-патриота Фатыха Карима». Автор: User. Файл: «Творческая работа, посвященная 100-летию татарского поэта-патриота Фатыха Карима.ppt». Размер zip-архива: 4634 КБ.

Творческая работа, посвященная 100-летию татарского поэта-патриота Фатыха Карима

содержание презентации «Творческая работа, посвященная 100-летию татарского поэта-патриота Фатыха Карима.ppt»
СлайдТекст
1 Творческая работа, посвященная 100-летию татарского поэта-патриота

Творческая работа, посвященная 100-летию татарского поэта-патриота

Фатыха Карима

Почтовый адрес: 422867 Республика Татарстан Спасский район с. Иж – Борискино ул. Центральная, дом 52 Телефон: (884347)38746 E-mail: schbor 68@mail.ru

Автор проекта: Кузьмина Альбина, обучающаяся 8-го класса Руководитель: Кузьмина Мадина Ахатовна, учитель татарского языка

Министерство образования и науки республики татарстан муниципальное образовательное учреждение «иж-борискинская средняя общеобразовательная школа» спасского муниципального района

2 Ватаным

Ватаным

чен — Гомерем, к?чем. Т?з?лде ярам, Данлы сугышка Я?адан барам!

Фатих Карим

3 Фатих к

Фатих к

рим (1909- 1945)

?лем турында уйлама, иле? турында уйла. Иле? турында уйласа?, гомере? озын була. Забыв о смерти , в жизнь поверьте за верность родине бессмертье – награда храброму в бою.

4 100еллыгына багышлана

100еллыгына багышлана

Танылган патриот- шагыйрь, офицер, гражданин Фатих К?римне? исеме миллионнарны? й?р?кл?ренд? х?зер д? саклана. Аны? шигырьл?ре татар, башкорт, рус телл?ренд? я?гырый.

5 Фатих К

Фатих К

римне? биографиясе

Фатих К?римне? язмышы шактый кызыклы ??м катлаулы. Ул 1909 елны? 9 гыйнварында элеке Уфа губернасыны? Б?л?б?й ?язе (Х?зерге Башкортстан республикасы Бишб?л?к районы) Ает авылында мулла гаил?сенд? туа.

Фатих к?римне? ?нисе балалары бел?н.

Фатих к?рим туган йорт

6 Уку еллары

Уку еллары

Авыл м?кт?бенд? укый, яшьли укырга, язарга ?йр?н?. Булачак шагыйрь шулай итеп 12 яшен? кад?р туган авылында яши, укый. Со?рак 1922 елда Б?л?б?й ш???ренд?ге педагогия техникумыны? х?зерлек группасына урнаша. Монда ул 2 ел у?ышлы ш?гыльл?н?.

Педагогия техникумында укыганда яш?г?н йорт

7 И?ат башы

И?ат башы

Татиздат редакциясе

1924 нче елда Казанга кил?. Ул Казан ?ир т?з? техникумында укый, Казанда Татиздатны? балалар ?д?бияты редакциясенд? эшли. «Яшь ленинчы», «Азат хатын», «Атака» газета – журналлары редакциял?ренд? ил?амланып и?ат ит?.

8 Фатих К

Фатих К

рим алгы р?тт?, сулдан икенче

9 Фатих К

Фатих К

рим ипт?ше Г. Минский бел?н

10 ?ади Такташны

?ади Такташны

Ф.К?римг? бирг?н открыткасы

11 Фатих К

Фатих К

рим ??м К?дрия – шагыйрьне? хатыны

12 Фатих К

Фатих К

рим ??м Муса ??лил, Казан, 1929.

13 Тормыш юлы ыгы-зыгы

Тормыш юлы ыгы-зыгы

1931 –1933 нче елларда Кызыл Армия сафларында хезм?т итеп кайта. Л?кин 1938 нче елда Ф.К?рим кулга алына. Мулла улы буларак, имеш, ул, сыйнфый к?р?шк? зыян китерг?н: ?зене? нинди катлам кешесе ик?нен яшереп, комсомолга керг?н, троцкистлар бел?н элемт?д? торган. Бу вакытта а?а ?ле 30 яшь т? тулмаган була. 1939 нчы елны х?кем була. А?а аена бер м?рт?б? гаил?сен? хат язарга р?хс?т ит?л?р. Хатларны? берсенд? ул киная бел?н ген? ?зене? кай тир?д?р?к утырганын да х?б?р ит?. Шуннан со? хатыны Кадрия, ике яшьлек кызы Л?йл?не ияртеп, Казандагы т?рм? янына килеп й?ри. Л?йл?: «?ти ! Кайт инде! Тизр?к кайт!» - дип кычкыра. Ф.К?рим кызыны? тавышын ишет?, к?з яшьл?рен? буылып ты?лый… Югары суд утырышы шагыйрьне 10 елга т?рм?г? ябылуга ??м 5 елга гражданлык хокукларын чикл?? ??засына х?кем ит?. Аны Коми якларындагы т?рм?г? жиб?р?л?р. Т?рм?д? утырганда да, ул и?ат ит?д?н туктамый. Шигырьл?рен к??еленд? ятлап саклый. М?мкинлек булу бел?н, Х. Туфан кебек, папирос к?газен? вак-вак х?рефл?р бел?н язып, кием ж?йл?ренд? яшереп тота. Шигърият а?а яш?? к?че бир?, кешелеген сакларга, сыгылып т?шм?ск? ярд?м ит?. … ? мин калам тынчу таш т?рм?д? Тимер р?ш?тк?г? баш иям. ?зелерг? ?итеп сыкрый к??елем Сагынудан сине, Кадриям!… Б?тен тормыш – к?н-т?н сыкрап эшл??, К?газь д? юк монда, кал?м д?. Килеп житми ана?, балалары?, Сагынып язган кайнар с?ламн?р. С?екле хатыны Кадрия гаделлек эзл?п, бер ш???рд?н икенчесен? чаба, ирене? гаепсез булуын исбат ит? ?чен к?р?ш?. Язучы К. Н??ми, генерал Я. Чанышев ?.б., шагыйрьне азат ит?л?рен сорап, югары х?кем ??м тикшер? органнарына хатлар юллыйлар. Сугыш башлангач, Ф.К?рим ?зе д?, фронтка ?иб?р?л?рен сорап, гаризалар яза. Ни?аять, 3 елдан артык вакыт ?тк?ч, 1941 нче елда Ф.К?римне Казанга кайтарып, я?адан х?кем ясыйлар, ??м 3 нче декабрьд? азат ит?л?р.

14 К?дрия балалары бел

К?дрия балалары бел

15 Шагыйрьне

Шагыйрьне

кызлары – Ада ??м Л?йл?.

16 СУГЫШ

СУГЫШ

зене? т?рм?д? какшаган с?лам?тлеген ныгытып та ?лгер? алмый, бернич? атнадан ?зе тел?п фронтка кит?. Ул башта гади солдат булып й?ри, аннары х?рби инженерлык училищесын т?мамлый. Укудан со? аны К?нчыгыш Пруссияд? барган сугыш операциял?ренд? катнашырга взвод командиры итеп билгелил?р. Антына тугрылыклы булып, «Ватаным ?чен» дип, дошманга каршы сугыш кырларында зур батырлыклар к?рс?т?. Сугыш д?вамында 2 тапкыр яралана, л?кин алгы сафтан китми, я?адан сугышка омтыла, д?валанып, тагын к?р?шен д?вам ит?. Сугыш елларында Ф. К?рим 150 г? якын шигырь, 8 поэма, 2 ч?чм? ?с?р, 5 п?рд?ле драма, ?ырлар и?ат итеп калдыра. «Разведчик язмалары», «Язгы т?нд?» повестьлары проза ?с?рл?ре арасында аеруча ???миятле урынны алып тора. Аларда сугышларны? жи??ебезг? олы ышаныч бел?н яш??л?ре, шушы изге максат ?чен б?тен к?ч-ихтыярларын туплаулары сур?тл?н?.

17 Сиб?ли д

Сиб?ли д

сиб?ли

Т?н. Окоп. Сугыш азга булса да, тынып калган. К?пне к?рг?н соры шинель киг?н солдат автоматын янына куеп, окоп почмагына утырган. Й?зенд? уйчанлык ??м тир?н сагыну. К?газь кис?кл?рен ?зе текк?н куен д?фт?рен тезен? куйган да нидер яза. Вак я?гыр сиб?л??че к?зге ?ил д?, авыр сугыштан со? к?з-керфекл?рен? эленг?н арыганлык та аны туктата алмый. Ул ут эченд? д?, т?нн?рен йокламыйча, армый-талмый и?ат ит?.

18 Сугыш бет

Сугыш бет

рг? санаулы к?нн?р калгач, 1945 нче елны? 19 нчы февраленд? командованиене? ???миятле боерыгын ?т?г?нд? Кйнчыгыш Пруссияд? ??лак була. Шулай ?лде Ватан улы Сугыш барган кырларда Бик биеккэ, з??г?р к?кк? К?т?рербез ?ырларда.

19 Шагыйрне

Шагыйрне

каберенд? кызы Л?йл? Каримова, Ринат Харис,1969ел..

20 Казанда

Казанда

21 Ает авылында Фатих К

Ает авылында Фатих К

рим музее

22 Гражданин, солдат, шагыйрь

Гражданин, солдат, шагыйрь

Син ?лм?де?, дустым! Син ?лм?де?, шагыйрь, яшисе?. Сине? гомере? – иле? ?чен яну, ? ?ырлары? – гомер ч?ч?ге?. Безне? й?р?кт?ге ялкынлану Бу сине? д? ?ирд? яш?ве?. Гали Ху?иевны? Ф.К?римг? багышланган поэмасыннан

«Творческая работа, посвященная 100-летию татарского поэта-патриота Фатыха Карима»
http://900igr.net/prezentacija/literatura/tvorcheskaja-rabota-posvjaschennaja-100-letiju-tatarskogo-poeta-patriota-fatykha-karima-99239.html
cсылка на страницу

Поэты

23 презентации о поэтах
Урок

Литература

183 темы
Слайды
900igr.net > Презентации по литературе > Поэты > Творческая работа, посвященная 100-летию татарского поэта-патриота Фатыха Карима