Без темы
<<  21 марта – День знаний о лесе 21 – 26 апреля 2014 года  >>
21 нче февраль- Халыкара Туган тел б
21 нче февраль- Халыкара Туган тел б
.
.
Татарларны
Татарларны
К?зл?ремне ачты минем
К?зл?ремне ачты минем
Д?ньяда и
Д?ньяда и
И? татлы тел -
И? татлы тел -
Татарча да яхшы бел, Урысча да яхшы бел
Татарча да яхшы бел, Урысча да яхшы бел
?з ана телем- минем
?з ана телем- минем
Тел кешене дус ит
Тел кешене дус ит
Т?рле –т
Т?рле –т
Туган телемд
Туган телемд
Туган тел
Туган тел

Презентация на тему: «21 нче февраль- Халыкара Туган тел б?йр?ме». Автор: Диляра. Файл: «21 нче февраль- Халыкара Туган тел б?йр?ме.pptx». Размер zip-архива: 236 КБ.

21 нче февраль- Халыкара Туган тел б?йр?ме

содержание презентации «21 нче февраль- Халыкара Туган тел б?йр?ме.pptx»
СлайдТекст
1 21 нче февраль- Халыкара Туган тел б

21 нче февраль- Халыкара Туган тел б

йр?ме!

2 .

.

??ркемне? бар м??гелект?н Д?ньяда бар булган к?не. Кайсы чорда,кайчан мик?н Халкыбызны? туган к?не- Туган телне? туган к?не? Илне? теле ачылга к?н, ?анга мо?нар тулган к?не. Ила?и в? ил?амлыдыр Туган телне? туган к?не.

3 Татарларны

Татарларны

80 %Россияд? яши. 100 ме?е- т?ньяк Кавказда. 40 ме?г? якыны-чит илл?рд?. 25 ме?л?п-Т?ркияд?. 5?р ме?л?п Кытай ??м Польшада.

4 К?зл?ремне ачты минем

К?зл?ремне ачты минем

Ирк?л?де ?з телем. ?з телем яктыртты юлны, ?з телем бирде белем. ?з теле?не с?йм?г?нд? Ярты ул алган белем. Канатсыз коштай булсын, Белм?с?? ана теле?.

5 Д?ньяда и

Д?ньяда и

-и? матур ил Ул – минем туган илем. ?-и? матур тел Ул – минем туган телем.

6 И? татлы тел -

И? татлы тел -

Туган тел,анам с?йл?п торган тел.

С?йдерг?н д? тел,

Биздерг?н д? тел.

Теле барны?

Юлы бар.

Телл?р белг?н-

Илл?р белг?н.

Аз с?йл? -

К?п эшл?.

Акылы кысканы?

Теле озын.

С?зне? кыскасы,

Бауны? озыны яхшы.

Туган телем-

Туган анам.

7 Татарча да яхшы бел, Урысча да яхшы бел

Татарча да яхшы бел, Урысча да яхшы бел

Икесе д? безне? ?чен И? кир?кле яхшы тел.

Татарча да яхшы бел, Урусча да яхшы бел. Икесе д? безне? ?чен И? кир?кле яхшы тел.

8 ?з ана телем- минем

?з ана телем- минем

чен матур,и? т?мле тел, ?з телем –?з ?йберем булган ?чен ярата к??ел. Шул ана телем бел?н мин максудымны а?латам, Шул анам теле бел?н “балам”дил?р анам-атам. Шул тел аркылы иман,уку-язуын ?рг?н?м. Шул тел аркылы укып-белеп,булырмын чын ад?м.

9 Тел кешене дус ит

Тел кешене дус ит

, Бер-бер берсен? беркет?. Бел син рус телен ??м онытма ?з теле?!

10 Т?рле –т

Т?рле –т

рле исем й?ртс?к т? без. ?рле милл?т булсак та. Тик бер безне? Туган илебез! Тик бер безне? Туган ?иребез!

11 Туган телемд

Туган телемд

с?йл?шеп Яшим мин туган илд?. “Туган ил” диг?н с?зне д? ?йт?м мин туган телд? И? изге хсл?ремне мин Туган телд? а?латам Шу?а к?р? туган телне Х?рм?тлим мин,яратам!

12 Туган тел

Туган тел

И туган тел, и матур тел, ?тк?м-?нк?мне? теле! Д?ньяда к?п н?рс? белдем Син туган тел аркылы. И? элек бу тел бел?н ?нк?м бишект? к?йл?г?н, Аннары т?нн?р буе ?бк?м хик?ят с?йл?г?н. И туган тел! ??вакытта Ярд?ме? берл?н сине?, Кечкен?д?н а?нашылган Шатлыгым,кайгым минем. И туган тел! Синд? булган И? элек кыйлган догам: Ярлыкагыл,дип,?зем ??м ?тк?м-?нк?мне ,Ходам!

«21 нче февраль- Халыкара Туган тел б?йр?ме»
http://900igr.net/prezentacija/prazdniki/21-nche-fevral-khalykara-tugan-tel-bjrme-134065.html
cсылка на страницу

Без темы

291 презентация
Урок

Праздники

30 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по праздникам > Без темы > 21 нче февраль- Халыкара Туган тел б?йр?ме