Религиозные праздники
<<  Однажды рано утром в воскресенье… Праздник ИВАНА КУПАЛА  >>
Янка Купала
Янка Купала
Асноўныя этапы жыцця і творчасці Янкі Купалы
Асноўныя этапы жыцця і творчасці Янкі Купалы
Мэты:
Мэты:
Эпіграф:
Эпіграф:
Ваколіцы Вязынкі
Ваколіцы Вязынкі
Купалле
Купалле
Варажба
Варажба
“Цёплым летам на Купалле Як ноч ляжа без граніц, Зводы,чары бліжай,
“Цёплым летам на Купалле Як ноч ляжа без граніц, Зводы,чары бліжай,
Родныя мясціны
Родныя мясціны
Бацькі пісьменніка
Бацькі пісьменніка
Родная хата паэта
Родная хата паэта
Яська ў шасцігадовым узросце
Яська ў шасцігадовым узросце
Успамін
Успамін
Успамін
Успамін
Першы надрукаваны верш
Першы надрукаваны верш
Першы зборнік
Першы зборнік
“Наша ніва”
“Наша ніва”
Пецярбургскі перыяд
Пецярбургскі перыяд
1913 год
1913 год
Явар і каліна
Явар і каліна
1916 год прызваны ў царскую армію
1916 год прызваны ў царскую армію
1922 год
1922 год
Званне народнага паэта
Званне народнага паэта
Першы з’езд пісьменнікаў
Першы з’езд пісьменнікаў
Дача Янкі Купалы ў Ляўках
Дача Янкі Купалы ў Ляўках
Ляўкі
Ляўкі
1939 год - ордэн Леніна
1939 год - ордэн Леніна
Масква
Масква
Mінск, разбураны фашыстамі
Mінск, разбураны фашыстамі
Кліч да беларускага народа
Кліч да беларускага народа
Гасцініца “Масква”
Гасцініца “Масква”
Надмагільны помнік
Надмагільны помнік
Ушанаванне памяці народнага паэта
Ушанаванне памяці народнага паэта
Парк імя Янкі Купалы
Парк імя Янкі Купалы
Купалаўскі парк
Купалаўскі парк
Кампазіцыя “вянок”
Кампазіцыя “вянок”
Музей славутага паэта
Музей славутага паэта
Па залах музея
Па залах музея
Літаратурная спадчына
Літаратурная спадчына

Презентация на тему: «Янка Купала». Автор: Толя. Файл: «Янка Купала.ppt». Размер zip-архива: 1686 КБ.

Янка Купала

содержание презентации «Янка Купала.ppt»
СлайдТекст
1 Янка Купала

Янка Купала

(1882-1942)

2 Асноўныя этапы жыцця і творчасці Янкі Купалы

Асноўныя этапы жыцця і творчасці Янкі Купалы

Тэма ўрока

3 Мэты:

Мэты:

пазнаёміць вучняў з асноўнымі этапамі жыцця і творчасці Янкі Купалы; зацікавіць вучняў да чытання твораў пісьменніка; выхоўваць любоў да роднай літаратуры, да спадчыны

4 Эпіграф:

Эпіграф:

Стаім мы перад будучыняй нашай І ўсё варожым, сочым ёйны ход ... Ці ўскрэснім мы, душой упаўшы, звяўшы, Каб выйсці ў свет, як нейкі здольны род... Я.Купала

5 Ваколіцы Вязынкі

Ваколіцы Вязынкі

6 Купалле

Купалле

7 Варажба

Варажба

І, як даўней, на волю хвалі Дзяўчаты кідаюць вянкі... А. Вольскі

8 “Цёплым летам на Купалле Як ноч ляжа без граніц, Зводы,чары бліжай,

“Цёплым летам на Купалле Як ноч ляжа без граніц, Зводы,чары бліжай,

далей Відны ў пушчы над крыніцай Ля калоды, на калодзе – У кожным лесавым куточку, Кветка-папараць усходзе, Зацвітае ў гэту ночку”. “У Купальскую ноч”,1911г

9 Родныя мясціны

Родныя мясціны

Вязынка. Хата, дзе паэт нарадзіўся,- цёплы прытулак памяці

10 Бацькі пісьменніка

Бацькі пісьменніка

Дамінік Ануфрыевіч Луцэвіч

Бянігна Іванаўна Луцэвіч

11 Родная хата паэта

Родная хата паэта

І старая, і малая хатачка мая...

12 Яська ў шасцігадовым узросце

Яська ў шасцігадовым узросце

Ужо ў гэтым узросце будучага пісьменніка пачала цікавіць народная спадчына: песні, казкі, святы...

13 Успамін

Успамін

«Прагнасць да ведаў не давала мне спакою, хоць усе дарогі да навукi, як гаворыцца, былі для мяне адрэзаны. Адно, што засталося, —гэта кнiгi, i я iм аддаўся ўсёй душой i сэрцам.» Я. Купала.

14 Успамін

Успамін

« Да 21 года гаспадарыў дома — араў, касіў, сек дровы... Гаспадарка на чужой зямлі апрыкрала. Кінуў гаспадарыць дома i пайшоў шукаць «лёгкага» хлеба. Гэтак праслужыў тры гады ў броварах чорнарабочым. Зазнаў там такога пекла, якога яшчэ дагэтуль не меў.» Я. Купала. Аўтабіяграфія

15 Першы надрукаваны верш

Першы надрукаваны верш

16 Першы зборнік

Першы зборнік

“ Першы зборнік маіх вершаў быў двойчы канфіскаваны: першы раз – па распараджэнню Пецярбургскага камітэта па справах друку, а другі раз – па прапанове віленскай адміністрацыі.” Я. Купала

17 “Наша ніва”

“Наша ніва”

«Якую ролю я адыгрываў у «Наша Ніве»? Даводзілася ўсё рабіць: папраўляць рукапісы, у асаблівасці вершы, перакладаць з польскай, рускай або ўкраінскай моваў, рабіць карэктуру, дапамагаць у экспедыцыі газеты i г. д. Усё гэта даводзілася рабіць таму, што штат работнікаў быў вельмі абмежаваны.» Я. Купала З аўтабіяграфічных матэрыялаў

18 Пецярбургскі перыяд

Пецярбургскі перыяд

Падымайся з нізін, сакаліна сям'я, Над крыжамі бацькоў, над нягодамі. Занімай, Беларусь маладая мая, Свой пачэсны пасад між народамі!.. «Маладая Беларусь.» 1911 — 1912

19 1913 год

1913 год

Вяршыняй дакастрычніцкай творчасці Я. Купалы з'яўляецца зборнік «Шляхам жыцця»

20 Явар і каліна

Явар і каліна

“Песняй вясны лебядзінаю, Скінуўшы зімнія чары, Шэпчуцца явар з калінаю Ў сумнай даліне над ярам.” Я. Купала

21 1916 год прызваны ў царскую армію

1916 год прызваны ў царскую армію

“Я даўно чакаю таго дня, каб вярнуцца ў Беларусь. Мне хочацца хутчэй уключыцца ў літаратурную работу і пачаць больш пісаць твораў аб новым жыцці нашага народа.” Я.Купала

22 1922 год

1922 год

У 20-х гадах працягвае змагацца за адраджэнне Беларусі

23 Званне народнага паэта

Званне народнага паэта

У 1925 годзе ў сувязі з 20-годдзем літаратурнай дзей-насці Янку Купалу было прысвоена званне народнага паэта Беларусі

24 Першы з’езд пісьменнікаў

Першы з’езд пісьменнікаў

У 1934 годзе Янка Купала ўдзельнічае ў рабоце Першага з’езда савецкіх пісьменнікаў, дзе ўпершыню сустракаецца з Максімам Горкім. Тут паэт выступіў з вершам-заклікам «Трэба нам песень»

25 Дача Янкі Купалы ў Ляўках

Дача Янкі Купалы ў Ляўках

Плённым у жыцці народнага песняра быў “ляўкоўскі перыяд.” Гэта сапраўдная “болдзінская восень” паэта. Лепшыя вершы савецкага часу былі створаны тут.

26 Ляўкі

Ляўкі

«Жыццё наша такое бадзёрае, вясёлае, што necнi caмi на вусны просяцца. Далі такія ў нас ясныя i прыгожыя, людзі такія ў нас, што сапраўды кожны з ix можа стаць героем у любы час, у любы мiг; справы такія ў нас пайшлі, што ў кожным куточку Саюза Саветаў, у любым калгасе, на любым заводзе можна заваяваць сабе сусветную славу.» Я. Купала

27 1939 год - ордэн Леніна

1939 год - ордэн Леніна

« ...Багатай узнагаро-дай адказаў мне народ на мае песні. У многа разоў узнагароджана мая скромная, але ішоўшая заўсёды ад самага сэрца праца.» Я. Купала

28 Масква

Масква

1940 год

29 Mінск, разбураны фашыстамі

Mінск, разбураны фашыстамі

30 Кліч да беларускага народа

Кліч да беларускага народа

«Беларусы, браты i сёстры мае! Пачалася вялікая i бязлітасная расплата з подлымі захопнікамі. На нашай зямлі знайшлі сабе магілы звыш шасці мільёнаў гітлераўцаў. Банды гітлераўскіх ваяк ужо коцяцца з са-вецкіх земляў, усцілаючы дарогi дзесяткамі тысяч трупаў штодзень i паліваючы нашы палі сваёй паганай крывёю... Блізак час, калі зноў мы збяромся ў шчасці i радасці вялікай сваёй сям'ёй народнай зямлі для вялікай працы аднаўлення i творчасці.» Я.КУПАЛА

31 Гасцініца “Масква”

Гасцініца “Масква”

28 чэрвеня 1942 года Янка Купала памёр. Дваццаць гадоў яго прах пакоіўся ў Маскве. Да 80-годдзя з дня нараджэння паэта урна з прахам была перавезена ў Miнск.

32 Надмагільны помнік

Надмагільны помнік

33 Ушанаванне памяці народнага паэта

Ушанаванне памяці народнага паэта

34 Парк імя Янкі Купалы

Парк імя Янкі Купалы

35 Купалаўскі парк

Купалаўскі парк

“Я люблю гэты помнік просты Пад высокім зялёным шатром... І нібы не было тае ростані Пад аркестра журботны гром. Я гляджу на аблічча роднае, Песню славы складаю з зарой. Ты заўсёды, пясняр наш, з народам быў, І народ будзе вечна з табой.” П. Панчанка

36 Кампазіцыя “вянок”

Кампазіцыя “вянок”

“ І, як даўней, на волю хвалі Дзяўчаты кідаюць вянкі. Якія кветкі ў спалучэннях Любоўна сплеценых вянкоў! А мне прыносіць ачышчэння Струмень купалаўскіх радкоў.” А. Вольскі “Купалле”

37 Музей славутага паэта

Музей славутага паэта

“Цяпер стаіць тут светлы дом, Музей славутага паэта.» А. Астрэйка Літаратурны музей Янкі Купалы

38 Па залах музея

Па залах музея

39 Літаратурная спадчына

Літаратурная спадчына

«Янка Купала»
http://900igr.net/prezentacija/prazdniki/janka-kupala-235152.html
cсылка на страницу

Религиозные праздники

21 презентация о религиозных праздниках
Урок

Праздники

30 тем
Слайды