Информатика Скачать
презентацию
<<  Информатика ЭВМ информатика  >>
Інформатика
Інформатика
Інформація
Інформація
Інформація
Інформація
Форми існування інформації
Форми існування інформації
Повідомлення
Повідомлення
Повідомлення
Повідомлення
Форми подання повідомлень
Форми подання повідомлень
Види повідомлень за способом сприйняття
Види повідомлень за способом сприйняття
Властивості інформації
Властивості інформації
Інформаційні процеси
Інформаційні процеси
Збирання інформації
Збирання інформації
Зберігання інформації
Зберігання інформації
Передавання інформації
Передавання інформації
Опрацювання інформації
Опрацювання інформації
Інформатика
Інформатика
1.2 Кодування повідомлень
1.2 Кодування повідомлень
Двійкове кодування
Двійкове кодування
Вимірювання довжини двійкового коду
Вимірювання довжини двійкового коду
Слайды из презентации «Iнформатика 1» к уроку информатики на тему «Информатика»

Автор: кадр. Чтобы увеличить слайд, нажмите на его эскиз. Чтобы использовать презентацию на уроке, скачайте файл «Iнформатика 1.pptx» бесплатно в zip-архиве размером 5038 КБ.

Скачать презентацию

Iнформатика 1

содержание презентации «Iнформатика 1.pptx»
СлайдТекст
1 Інформатика

Інформатика

Навчальна презентація з інформатики для 9 класу

Розділ 1. Інформація

2 Інформація

Інформація

Інформація — це новини, факти, знання, отримані в результаті пошуку, вивчення, спілкування тощо; інформація – це відомості про об’єкти і явища навколишнього світу, їх властивості, які підвищують рівень обізнаності людини; інформація – це загальнонаукове поняття, яке включає обмін відомостями між людьми. Інформація походить від латинського слова “informatio”, що означає: роз'яснення, ознайомлення, переказ.

3 Інформація

Інформація

Інформація – це відомості про об'єкти і явища, які підвищують рівень обізнаності об'єкта, який сприймає цю інформацію.

4 Форми існування інформації

Форми існування інформації

Інформація може бути подана лише у вигляді повідомлень.

5 Повідомлення

Повідомлення

Повідомлення – це послідовність сигналів різної природи: звуків, текстів, зоображень, жестів тощо.

6 Повідомлення

Повідомлення

Повідомлення розрізняють за формою подання:

7 Форми подання повідомлень

Форми подання повідомлень

8 Види повідомлень за способом сприйняття

Види повідомлень за способом сприйняття

9 Властивості інформації

Властивості інформації

Повідомлення, що відповідають таким критеріям, називають інформативними

10 Інформаційні процеси

Інформаційні процеси

11 Збирання інформації

Збирання інформації

Процес пошуку і відбору необхідних повідомлень із різних джерел для подальшого їх використання.

12 Зберігання інформації

Зберігання інформації

Зберігання інформації – це процес фіксування повідомлень на матеріальному носії. Є різні види зберігання інформації:

13 Передавання інформації

Передавання інформації

Передавання інформації – це процес переміщення повідомлень від джерела до приймача.

14 Опрацювання інформації

Опрацювання інформації

Опрацювання інформації – це отримання нової інформації з наявної. Опрацювання інформації – одна з основних операцій, яка виконується з інформацією, і є головним засобом збільшення її обсягу і різноманітності.

15 Інформатика

Інформатика

Інформатика – це наука про інформацію та інформаційні процеси. Основа інформатики – інформаційні технології – сукупність засобів і методів, за допомогою яких здійснюються інформаційні процеси в усіх сферах життя і діяльності людини. Основні напрямки інформатики: Теорія інформації Математичне моделювання Теорія штучного інтелекту Системний аналіз Біоінформатика Соціальна інформатика Розробка обчислювальних систем і програмного забезпечення Комп'ютерна графіка, анімація, засоби мультимедіа Телекомунікаційні системи і мережі Інформатизація виробництва, науки, освіти, медицини,торгівлі, промисловості, сільського господарства та інших галузей людської діяльності.

16 1.2 Кодування повідомлень

1.2 Кодування повідомлень

Кодування повідомлень – їх подання у певному вигляді за допомогою деякої послідовності знаків.

У сучасному світі поширені системи кодування інформації за допомогою фіксованого набору символів, який називають алфавітом.

17 Двійкове кодування

Двійкове кодування

У комп'ютерних системах загальноприйнятим є кодування інформаційних повідомлень за допомогою лише двох символів, які називають двійковими цифрами й умовно позначають як “0” та”1”, оскільки сучасні комп'ютери здатні обробляти сигнали, які можуть мати лише 2 стани.

Замкнений стан – 1

Розімкнений стан – 0

18 Вимірювання довжини двійкового коду

Вимірювання довжини двійкового коду

Послідовність двійкових цифр називають двійковим кодом.

Біт – один розряд двійкового коду Байт – послідовність із восьми бітів.

1 кілобайт (1 Кбайт) – 1024 байти; 1 мегабайт (1 Мбайт) – 1024 Кбайт; 1 гігабайт (1 Гбайт) – 1024 Мбайт; 1 терабайт (1 Тбайт) – 1024 Гбайт;

«Iнформатика 1»
http://900igr.net/prezentatsii/informatika/Informatika-1/Informatika-1.html
cсылка на страницу
Урок

Информатика

126 тем
Слайды
Презентация: Iнформатика 1.pptx | Тема: Информатика | Урок: Информатика | Вид: Слайды