<<     >>: 01. , . , .ppt zip- 266 .

.ppt
1

..

2

, , . . .

..

3

.

..

4

- - - - - - - - - : , , , , , , , , .

- - - - - - - - - : , , , , , , , , .

..

5

- - - - - - - - - : , , , , , , , , .

- - - - - - - - - : , , , , , , , , .

..

6

- - - - - - - - - : , , , , , , , , .

- - - - - - - - - : , , , , , , , , .

..

7

- - - - - - - - - : , , , , , , , , .

- - - - - - - - - : , , , , , , , , .

..

8

- - - - - - - - - : , , , , , , , , .

- - - - - - - - - : , , , , , , , , .

..

9

- - - - - - - - - : , , , , , , , , .

- - - - - - - - - : , , , , , , , , .

..

10

- - - - - - - - - : , , , , , , , , .

- - - - - - - - - : , , , , , , , , .

..

11

- - - - - - - - - : , , , , , , , , .

- - - - - - - - - : , , , , , , , , .

..

12

- - - - - - - - - : , , , , , , , , .

- - - - - - - - - : , , , , , , , , .

..

13

- - - - - - - - - : , , , , , , , , .

- - - - - - - - - : , , , , , , , , .

..

14

, , .

..

15

, .

..

16

: , . . .

..

17

, , , . . .

..

18

, , .

..

19

, , . , - . : - ! !

20

..

21

..

22

?

_

..

23

..

http://900igr.net/prezentatsii/russkij-jazyk/Leksicheskie-sredstva-russkogo-jazyka/Leksicheskie-sredstva-russkogo-jazyka.html
c

100
: .ppt | : | : | :
900igr.net > > > .ppt